Yeni Rapor Menüsü

Yeni Rapor Menüsü

Eklenen veritabanında, entegrasyonu yapılan Firma ve Döneme ilişkin "Hazır Rapor" veya "Logo Modelleri" ya da "Kullanıcı Tanımlı Modeller" i kullanarak yeni raporların oluşmasını sağlar.

Hazır Raporlar temelde "Logo Modelleri"ni esas alan, daha özet bilgi içeren raporların oluşmasını sağlar. Bu raporlar ile 3 tip rapor oluşturulabilir.

Sorgu Tablosu: Düz liste şeklinde rapor almamızı sağlar. 

Örneğin; Tahsilatların Listelenmesi için; Arama bölümüne "Tahsilat Listesi" yazılır ya da aşağıdaki ağaç yapısında Finans Yönetimi altındaki "Tahsilat Listesi" seçilir. Sol bölümde açılan pencerede görüntülenmesi istenen kolonlar seçilir.

İstenen kolonlara filtreler verilebilir: 

Örneğin; "Hareket Tarihi" kolonuna Arasında filtresi verelim. Tarih aralığı olarak da Değer 1 sütununa 01.01.2010, Değer 2 sütununa 01.02.2010 tarihlerini yazalım.

 
Açılan pencerede raporumuza bir ad verip kaydedelim.

Rapor verilen filtrelere göre hazırlanır.

 

Özet Tablo: Excel'in pivot tablolarını kullanarak veriler üzerinde gruplamalar ve filtrelemeler yaparak rapor oluşturmayı sağlar. 

Örneğin; "Satışların Aylara göre Dağılımı"nı gösteren bir özet tablo yapalım;

 
"Özet tablo" seçildikten sonra arama kısmına "Satış" yazılır veya aşağıdaki ağaç yapısında "Satışların Aylara Göre Dağılımı" seçeneği seçilir, istenen kolonlar işaretlenir, istenen filtreler uygulanır.

Rapor adı verilerek rapor kaydedilir.

Rapor verilen filtrelere göre hazırlanır.

 

Grafik ve Özet Tablo: Excel'in pivot tablo ve Grafiklerini kullanarak veriler üzerinde gruplamalar ve filtrelemeler yaparak rapor oluşturmayı sağlar. Kullanımı özet tablolarına benzer. 


Logo Modelleri: "Hazır raporlar"dan daha detaylı bilgi içerir, Hazır raporlarda yapabildiğimiz raporlardan farklı olarak "Tek Değer" raporu oluşturabiliriz. 

Tek Değer Raporu: Raporu alınacak veri ile iligili seçilen kolonlar ve yapılan filtreleme işlemlerine göre tek bir değer döndüren rapor türüdür.

Seçilen veri ile ilgili Toplam, Ortalama, En Az, En Çok, Sayı, Farklı Sayı gibi raporlamalar yapılır.

Örneğin; "Satış Faturaları"nın "Net Miktarı"nın "Toplamı"nı almak için; Tek değer fonksiyonlarından Toplam seçilir, daha sonra aşağıda bulunan ağaç yapısı içerisinde "Satış Faturaları" seçilir, tüm kayıtlı malzemelerin net miktarının toplamını almak anlamsız olabileceği için, stok koduna "=" eşittir filtresi konur. Değer 1 bölümünde "..." üç nokta butonu ile istenen malzemenin kodu tıklanır veya elle malzeme kodu bilgisi girilir.

 
 
İstenilen veriye ilişkin "tek değer" ekranda görüntülenmiş olur.

İstendiğinde formül içerisindeki değerler bir hücreden okutulur. Bunun için tek tırnak içindeki ifadeyi siler oraya iki adet çift tırnak ve o çift tırnakların arasına iki adet ile "&" işareti, ve o işaretlerin de arasına da okutmak istenen hücrenin adresi yazılır. "Hazır rapor" ve "Logo modelleri"nin ihtiyaçları karşılamadığı durumlarda kullanıcı tanımlı modeller menüsü altında tasarlanan modellerin listelendiği menüdür. Oluşturulan kullanıcı tanımlı modellerle Tek değer, Sorgu Tablosu, Özet Tablo ve grafikler oluşturulabilir.Bazı "Hazır Rapor" ve "Logo Modelleri"nde yer alan bir özelliktir. Bir Hazır rapor ya da Logo modelinin üzerine gelindiğinde sağ bölümde "Saklı Yordam" sekmesi gelmesi durumunda ilgili rapor ya da modelin bu özelliği kullanılabilir. Bu saklı yordamların (strored procedure) yer aldığı model ve raporlar, verilerini bu saklı yordamın çalıştırılması ile gerçek Logo modellerinden okuyup ayrı bir tabloya yazarak bu yeni tablo üzerinden okur. Gerçekte var olan Logo veritabanına müdahale etmez. Bu saklı yordamlara gerekli parametreler girilerek yeni oluşturulacak olan tablonun içeriği belirlenmiş olur. Saklı yordam çalıştırılma anında kullanıcının verdiği parametrelere göre oluşturulan tablodan veri okuduğu için veriler belli bir ana ilişkin olabilir bu verileri güncellemek için "Yenile" butonu kullanılmalıdır.

Aşağıda saklı yordamlara ilişkin girilebilecek paramatrelerle ilgili bilgi tabloları mevcuttur.

Saklı yordam adı: LNX_STD_P_FİRMA_DÖNEM_01_BT

Saklı yordam açıklaması: Borç kapama işleminin sanal olarak yapılmasını sağlar.

Saklı yordam adı: LNX_STD_P_FİRMA_DÖNEM_01_BT

Saklı yordam açıklaması: Borç kapama işleminin sanal olarak yapılmasını sağlar.

Parametreler

Parametre anlamı ve kullanımı

@TARIH

İşlem Tarihi (Boş geçilirse 31.12.yyyy)

@HAREKET_TARIHINE_GORE

EVET: Sıralama vade tarihine göre değil hareket tarihine göre yapılır. (Default: HAYIR)

@TAHSIL_EDILMEMIS_CS

HARİÇ: işlem tarihi itibariyle tahsil edilmemiş çek/senetler kapama işlemine dahil edilmez (Default: DAHİL)

@PARABIRIMI

YPB: Yerel Para Birimi, ID: İşlem Dövizi, RD: Raporlama Dövizi (Default YPB)

@YENIDEN_KAPAT

EVET: Logo'daki kapamaları dikkate almaz Kapama işlemini sıfırdan yapar. (Default: HAYIR)

@PROJE_KODUNA_GORE

EVET: Kapama işleminin proje kodlarına göre yapılmasını sağlar (Default: HAYIR)

@KAPANMAMISLARI_KAPAT

HAYIR: Kapama işlemi yapmaz. (Default: EVET)

Saklı yordam adı: LNX_STD_P_FİRMA_DÖNEM_01_BILANCO

Saklı yordam açıklaması: Muhasebe hareketlerinden Bilanço alınmasını sağlar.

Parametreler

Parametre anlamı ve kullanımı

@ILK_AY

Başlangıç olarak hangi ayın seçileceği nümerik olarak girilir. (Ocak için 1 , Şubat için 2...)

@SON_AY

Bitiş olarak hangi ayın seçileceği nümerik olarak girilir. (Kasım için 11 , Aralık için 12...)

Saklı yordam adı: LNX_STD_P_FİRMA_DÖNEM_01_ENVANTER

Saklı yordam açıklaması: Belli bir tarihteki envanteri hesaplar. Logo'daki kullanılan Envanter yöntemine göre hesaplama yapar. Öncesine Logo tarafında Envanter yada Maliyetlendirme çalıştırılmış olmalıdır.

Parametreler

Parametre anlamı ve kullanımı

@TARIH

İşlem Tarihi (Boş geçilirse 31.12.yyyy)

Saklı yodam adı: LNX_STD_P_FİRMA_DÖNEM_01_CSDURUM

Saklı yordam açıklaması: Belli bir tarihteki Çek/Senet durumları için kullanılır.

Parametreler

Parametre anlamı ve kullanımı

@TARIH

İşlem Tarihi (Boş geçilirse 31.12.yyyy)
  • Related Articles

  • Yenile Menüsü

   Excel'de hazırlanan raporlara ait verileri (modeller, raporlar, saklı yordamlar...) ve var ise kullanıcının sürekli kullanmış olduğu Excel'e ait kendi fonksiyonlarını yeniler.Yenile menüsü ile manuel yenileme işlemi sağlanırken, bu menü altında yer ...
  • Logo Modelleri Menüsü

   "Bağlı veritabanları" menüsünden eklenen veritabanının kullanılabilmesi için entegrasyonun yapılacağı menüdür. Eklenen veritabanında raporu alınmak istenen ilgili firmanın ilgili dönemine ilişkin Logo modelleri oluşturulabilir ya da oluşturulmuş Logo ...
  • Bağlı Veritabanları Menüsü

   Kurulum yapıldıktan sonra uygulamanın çalışacağı veri kaynaklarının ekleneceği menüdür. Açılan pencereden; veri kaynağı eklenebilir, eklenmiş olan veri kaynağına ilişkin bilgiler değiştirilebilir ya da veri kaynağı silinebilir. Veri kaynağı türü ...
  • Kullanıcı Tanımlı Modeller Menüsü

   "Hazır Rapor" ve "Logo Modelleri"nin eksik kaldığı yerlerde ya da kullanıcının kendisine göre raporlar hazırlayacağı bölümdür.    Örnek-1  Satış Faturaları Modelinde eksik olan İlçe bilgisini, Logo Model ve Logo Tablosu Eşleştirmesi ile ekleyerek ...
  • III – Sense Görselleri ile Rapor Sayfası Tasarlamak

   Bu bölümde veri modeli hazır bir uygulama üzerinde rapor sayfaları oluşturarak çeşitli grafikler (bar, pie, line) tablo veya gösterge gibi görsellerle bir sayfanın nasıl tasarlandığını içeren konularına değinilecektir. Bundan sonraki aktiviteler ABC ...