Tanımlı ve Zorunlu Alanlar

Tanımlı ve Zorunlu Alanlar

Tanımlı ve Zorunlu alanların 1.85 versiyonla birlikte firma bazında girilmesi ve kontrol edilmesi sağlanmıştır.

Malzeme, Cari Hesap ve Muhasebe Hesap Kartı ile Fatura, Sipariş ve Muhasebe fişlerinde ek bir program ya da araca gerek kalmadan tanımlı alanlar eklenebilmesi sağlanmıştır.

Tanımlı alanlar Sistem İşletmeni içerisinde Kuruluş Bilgileri’nde “Tanımlı Alanlar” bölümünden eklenir.

            tanml_1

  Bu bölümde tanımlı alanların başlık bilgileri eklenecek olup bu başlıklar program içerisinden cari hesap ve faturadan seçilerek değerleri girilecektir.Toplam tanımlı alan sayısı 50’dir.

           tanml_2

Tanımlı alanlar Metin, Sayısal, Listeden Seçim ve Tarih tiplerinde tanımlanabilir. Tanımlı alanlar içerisinde hangi firmada çalışacağı “Firma” alanı içerisinde seçilmelidir. Ekte yer alan “Doğum Tarihi” alanı sadece 9 nolu firmada çalışmaktadır. “Özel Not” alanı iste tüm firmalarda çalışmaktadır. Açıklama alanı tanımlı alanla ilgili bilgi yazmak için bulunan bir alandır.

Metin, sayısal ve tarih tipinde eklenen tanımlı alanlara kendi formatlarında doğrudan bilgi girilebilir. Listeden seçim tipindeki alanlar için ise listelenecek satırların tanımlanması gerekmektedir. Bunun için Listeden Seçim alanındaki üç nokta seçilerek gelen ekranda listeden seçilebilecek bilgiler kaydedilir. O her zaman “Lütfen Seçiniz” şeklnde kalmalı ve değiştirilmemelidir.

                                       tanml_3

Tanımlı alanların cari hesap kartları içerisinde kullanımı şu şekildedir :

Cari Hesap kartı içerisinde sağ butondan “Tanımlı Alanlar” seçilmelidir. Bu durumda aşağıdaki pencere açılacaktır, bilgilerin girişi yapıldıktan sonra Kapat butonu çalıştırıldığında bilgiler aynı zamanda kayıt edilir.

          tanml4

Tanımlı alanların fatura içerisinde kullanımı şu şekildedir :

Faturalar için satıra ve başlık bölümlerine ayrı ayrı 50’şer adet tanımlı alan yapılabilir.

              tanml_5

Tanımlı alanlar faturanın satırında ya da başlık bilgileri alanında seçilmesine göre farklı listelenecektir. Kapat butonu çalıştırıldığında bilgiler aynı zamanda kayıt edilir.

             tanml_6

      2.  Zorunlu Alanlar

Cari Hesap ,Malzeme,Muhasebe Kart ve Sipariş,Muhasebe fişleri ve Fatura kayıtlarında bilgi girilmesi zorunlu alanların seçilmesi sağlanmıştır. Bu seçim yapılması durumunda fiş veya kart kaydedilmesi esnasında kontrol yapılacak ve bilgi girilmemiş alan var ise kullanıcı uyarılacaktır. Zorunlu alanların boş bırakılması halinde kontrol yapılmayacaktır. 

Tanımlı alanlar Sistem İşletmeni içerisinde Kuruluş Bilgileri’nde “Tanımlı Alanlar” bölümünden eklenir.

              zorunlu_1

Bu bölümde tanımlı alanların başlık bilgileri eklenecek olup bu başlıklar program içerisinden cari hesap ve faturadan seçilerek değerleri girilecektir.                                 

Zorunlu alanların kullanımını istediğiniz fiş türleriyle sınırlandırabilirsiniz. Örneğin Bir zorunlu alanın perakende satış faturasında girilmesi kontrol edilirken toptan satış faturasında kontrol yaptırmayabilirsiniz. Hatta malzeme satırında zorunlu olan bir bilginin indirim satırında giriş kontrolü de olmayabilir. Bunlar zorunlu alanlar işlem ve satır türünden seçilebilir.

            zorunlu_2

Zorunlu Alanlarda  formda bulunan standart alanlar ile Tanımlı Alanlar listelenir. Bir kolonda da alanın zorunlu olup olmadığının belirleneceği “Zorunlu” kutucuğu bulunur. Bu alan işaretlenirse kayıt içerisinde boş geçilemez. Boş bırakılması halinde cari hesap kartı ya da fatura kaydedildiğinde aşağıdaki gibi bir uyarı ekranı ile karşılaşılır.

 

                                                                zorunlu_3

Zorunlu alanlar içerisinde Tanımlı bir alan seçildiğinde tanımlı alan içerisinde hangi firma seçildiyse sadece o firmada zorunlu alan olarak seçilebilir. Diğer firmalarda da zorunlu alan olarak kullanılacaksa eğer mutlaka tanımlı alanlarda firmalar seçilmelidir.

   TANIMLI ALANLAR – VERİTABANI YAPISI

Tanımlı alanlar L_DEFNFLDSD, listeden seçilecek bilgiler ise LG_CATEGLISTS tablosunda saklanmaktadır.

 

L_DEFNFLDSD : Tanımlı Alanlar

MODULENR

2 – Malzeme Fişleri                                  

3 – Hesap Kartları                                    

4 – Fatura

5 – Cari Hesap Kartları

6 – Malzeme Kartları

7 – Muhasebe Fişleri

8 – Sipariş Fişleri

9 – İrsaliyeler

10- Sabit Kıymet Kaydı

LEVEL_

0 – Başlık

1 – Satır

NR

Tanımlı Alan Numarası

TYP

1 – Metin

2 – Sayısal

3 – Liste

4 – Tarih

L_MANDFLDS Zorunlu Alanlar

MODULENR

2 – Malzeme Fişleri                                              3 – Hesap Kartları                                                4 – Fatura                                                            5 –  Cari Hesap Kartları                                       6 – Malzeme Kartları                                            7 – Muhasebe Fişleri                                            8 – Sipariş Fişleri                                                9 – İrsaliyeler                                                       10- Sabit Kıymet Kaydı

MANDOTARY

0 – Zorunlu Alan Değil                                         1 – Zorunlu Alan

NR

Zorunlu Alan Numarası

LG_CATEGLISTS : Listeden seçim olarak yapılan tanımlı alan listeleri

LG_XXX_DEFNFLDSCARDV : Kartlara girilen tanımlı alan bilgileri

LG_XXX_YY_DEFNFLDSTRANV : Fişlere girilen tanımlı alan bilgileri

  • Related Articles

  • Kullanıcı Tanımlı Tablolar Menüsü

   Kullanıcıların özel kayıt tutabilecekleri tablolar oluşturarak veya Excel'de hazırlanmış tablolarını SQL tablolarına aktarıp kullanabilecekleri bir yapıdır. Ekle butonu ile tablo oluşturulur. Tabloların alan adların ve alanların tipleri belirlenir ve ...
  • Kullanıcı Tanımlı Modeller Menüsü

   "Hazır Rapor" ve "Logo Modelleri"nin eksik kaldığı yerlerde ya da kullanıcının kendisine göre raporlar hazırlayacağı bölümdür.    Örnek-1  Satış Faturaları Modelinde eksik olan İlçe bilgisini, Logo Model ve Logo Tablosu Eşleştirmesi ile ekleyerek ...
  • Borç Dağılım ve Yaşlandırma Sorunları

   Çözüm 1: Almak istediğiniz rapor döviz türüne göre işlemektedir. Bu noktada yerel para biriminin türü önemli rol oynamaktadır. Cari hesap kartınızda farklı para birimleri varsa eğer; Hangi türde karşılık istediğinize bağlı olarak iki türlü seçim ...
  • Malzeme Barkod Girişleri ve Barkod-Etiket Basımları

   Logo uygulamalarında, malzemelerin izlendiği birim setinde yer alan her birim için sınırsız sayıda barkod verilir, ürünlerin giriş ve çıkış işlemleri malzeme tanımında belirtilen bu barkodlar üzerinden kaydedilir. Barkodların Verilmesi Malzemelere ...
  • Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım ve Entegrasyon İşlemleri

   Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 01.Ocak.2017 tarihinde yürürlüğe girmek üzere TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaşmıştır. Yasalaşan BES otomatik katılım uygulaması, işyeri ...