Standart Maliyet Uygulamaları

Standart Maliyet Uygulamaları

Standart maliyet kullanımı ve hesaplamaları; gerçek maliyet rakamları ile planlanan maliyet rakamları arasında oluşan farkların incelenerek öngörülen rakamlardaki sapmaların belirlenmesini, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak için kullanılır. Standart maliyet; standart malzeme maliyeti, standart iş istasyonu maliyeti, standart çalışan maliyeti ve genel gider maliyetlerinden oluşur.

Standart maliyetler belli bir periyot bazında girilir ve yine standart maliyet kapsamındaki hesaplamalar  belirlenmiş periyotlar bazında yapılır.

 •  Maliyet Periyotları

 Standart maliyet sisteminde, periyot bazında bilgi girişi ve hesaplama yapılabilmektedir. Malzeme periyotları, Ticari Sistem Yönetimi\Tanımlar\Maliyet Periyotları penceresinden girilir.

                       

standartmaliyet1

 • Hammadde Standart Maliyetlerinin Girilmesi

Maliyet hesaplaması yapılacak periyot için hammadde kartı üzerinde F9-Standart Malzeme Maliyetleri girilmelidir.

                

standartmaliyet2

 •    İş istasyonu standart maliyetlerinin girilmesi

 İş istasyonlarının standart maliyetleri, kart üzerinde F9-Standart İş İstasyonu Maliyetleri seçeneğinden girilir.

                   

standartmaliyet3

               

standartmaliyet4

 • Çalışan standart maliyetlerinin girilmesi 

Çalışanların standart maliyetleri, kart üzerinde F9-Standart Çalışan Maliyetleri seçeneğinden girilir.

                   

standartmaliyet5

             

standartmaliyet6

 • Reçete Genel Gider Formüllerinin Girilmesi
Reçetede, standart genel gider hesaplaması için 5 farklı formül/tutar girişi yapılabilmektedir. Yerel para biriminden ve rd üzerinden hesaplama için  tek bir satırda toplam olarak ya da ayrı ayrı giriş yapılabilir.
                 

standartmaliyet7

                                      

standartmaliyet8

REÇETE STANDART MALİYETLERİNİN HESAPLANMASI

Standart maliyet sistemi ile, üretim emri verilmeden reçete girişi aşamasında reçete standart maliyetlerinin hesaplanabilmesi sağlanmıştır.

Reçete standart maliyetinin hesaplanabilmesi için aşağıdaki kontrollerin yapılmış olması gerekmektedir.

 • Mamul kartında fabrika parametrelerinde “Temin şekli: Üretim” seçilmiş olmalıdır.
 • Mamul kartında “Ürün Reçete İlişkileri” tabında, standart maliyetin hesaplanacağı reçete satırında “Standart Maliyet” checki işaretlenmiş olmalıdır.
      

standartmaliyet9

 • Hammaddelerin ilgili periyot için standart malzeme maliyetlerinin girildiği kontrol edilmelidir.
 • İş istasyonunun ilgili periyot için standart maliyetinin girilmiş olduğu kontrol edilmelidir.
 • Çalışanın ilgili periyot için standart maliyetinin girilmiş olduğu kontrol edilmelidir.
 • İş istasyonu ve çalışan standart maliyetinin hesaplanması için rotada ilgili operasyon satırında “Maliyetlendirme” kolonunun işaretlenmiş olması gerekmektedir.
                

standartmaliyet10

Yukarıdaki kontrollerin ardından reçete üzerinde F9-Reçete Maliyeti Hesaplama seçeneği ile hesaplanan reçete maliyeti izlenebilecektir.

         

standartmaliyet11

Standart reçete maliyetleri hesaplanırken, temin şekli satınalma olan girdiler için malzeme kartı üzerinden girilmiş standart maliyet değerleri dikkate alınır. Temin şekli üretim olan girdiler için ise standart reçete maliyetleri dikkate alınır.

Toplu Standart Reçete Maliyeti Hesaplama

Reçete standart maliyetlerinin hesaplanması ve standart reçete maliyeti olarak kaydedilmesi için üretim tanımları\işlemler altındaki “Toplu Standart Reçete Maliyeti Hesaplama” seçeneği çalıştırılır. 
          standartmaliyet12

Hesaplama ardından program tarafından kaydedilmiş standart maliyet rakamları, reçete üzerinde F9-Standart Reçete Maliyetleri penceresinden izlenebilmektedir.

Standart reçete maliyet rakamlarına mamul kartı üzerinde F9-Standart Reçete Maliyetleri penceresinden de ulaşılabilmektedir.

       

standartmaliyet13

Standart Maliyet Ortalama Döviz Kurları

Standart  maliyetlerin, işlem dövizi cinsinden girilmesi durumunda ilgili periyot için ortalama döviz kurları kullanılır. Ortalama döviz kurları; Ticari sistem yönetimi\ Tanımlar altından Standart Maliyet Ortalama Döviz Kurları penceresinden girilir.

                 

standartmaliyet14

Envanter Raporundan Standart Maliyet Rakamlarının İzlenmesi

 Standart maliyet rakamları, envanter raporundan izlenebilmektedir.

standartmaliyet15

Standart malzeme maliyetleri; benzer şekilde ayrıntılı satış raporu, malzeme satışlar ekstresi, cari hesaplara göre satış dağılım raporlarından da izlenebilmektedir. Bu şekilde fiili rakamlarla standart maliyetler karşılaştırılabilmektedir.

Seviyelerine Göre Standart Reçete Maliyetleri Raporu

Seviyelerine göre standart reçete maliyetleri raporu ile reçeteler, filtrede verilen seviyeye göre listelenerek standart maliyetleri ile birlikte izlenebilmektedir.

standartmaliyet16


  • Related Articles

  • Maliyet Sistemi Güncellemeleri

   Gelişen sürümlerimizle birlikte maliyet sistemimizde de güncelleştirmeler, iyileştirmeler ve performans düzenlemeleri gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler aşağıda anlatılacaktır. Maliyet sistemi incelenirken firmaların çalışma şekillerine göre bir ...
  • Maliyet Dağıtım Fişi Filtrelerinde Döküman İzleme Numarası

   23 Kasım 2009 tarihinde çıkartılan Ek özellik paketi 2 kapsamında maliyet dağıtım fişinde yer alan dağıtılacak masraflar filtre seçeneklerine “ Döküman izleme numarası “ eklenmiştir. Döküman izleme numarası girilmiş olan hizmet faturalarının maliyet ...
  • Maliyet Dağıtım Fişinde Kullanılmış Hizmet Faturalarının Browserda Listelenmesi

   Maliyet Dağıtım Fişleri ile dağıtımı yapılan Alınan ve Verilen Hizmet Faturalarının listelendiği ekranlarda sarı bayrak imajı ile gösterilmesi konusundaki ayrıntılı bilgiye bu makalemiz ile erişebilirsiniz. 2.54.00.00 versiyonu ile beraber programda ...
  • Karekod Uygulaması

   Kare barkod etiketler, özellikle sağlık ve ilaç sektöründe ürünlerin izlenebilirliğini sağlamak için kullanılmaktadır. İlaç takip sistemi gereği ilaç ambalajlarında halen kullanılmakta olan barkodların yanı sıra, yine üretici firma tarafından seri ...
  • Ürün entegrasyonunda verileri güncelle dediğimizde "Güncelleme Başarısız " uyarısı alıyoruz.

   Yönetim Konsolu / Apps  menüsünden ilgili appler seçilip alt tabdan Export seçeneği ile dışarı aktarınız. Ürün entegrasyonlarından yeni bir entegrasyon oluşturunuz.  Qlick Sense Desktop uygulamasıyla bu uygulamaları açınız.  Eski entegrasyon adını ...