SGK Muhtasar Birleşmesi

SGK Muhtasar Birleşmesi

Eklere bakınız
  • Related Articles

  • Muhtasar Beyanname Destek Dokümanı

   Aylık veya Üçer aylık olarak hazırlanan Muhtasar beyannamesinin programda oluşturulması ve xml dosyasının hazırlanarak elektronik ortamda gönderimi sağlanmıştır. Muhtasar beyanname Genel Bilgiler Vergiye Tabi İşlemler Ödemeler Vergi Bildirimi ...
  • e-Fatura SGK Uygulaması

   e-Fatura SGK Uygulaması 05.03.2010 tarihinde yayımlanan 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu 01.10.2017 tarihinden itibaren elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına dahil oldu. Elektronik fatura uygulamasına ...
  • İK Ürünlerinde Ar-Ge Uygulaması

   5746 sayılı "Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun" 12 Mart 2008 Tarihli ve 26814 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet gücünün ...
  • Huzur Hakkı Olarak Bir Çalışma Parametresi

   Sosyal yardım ya da ek ödeme olarak çalışma parametresinde tanımlanmalı. Kurum çalışma parametrelerinde "Sgk primine tabi oran 0" olmalıdır.Puantajda sadece huzur hakkı gösterilecekse“prime esas gün sayısı” da 0 olmalıdır , çünkü herhangi bir mesai ...
  • 7103 Sayılı Kanunun 42. Maddesi ile 4447 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 19. Madde

   27/3/2018 tarihli ve 30373 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 42. maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası ...