Malzeme Virmanı Destek Dokümanı

Malzeme Virmanı Destek Dokümanı

Malzemeler arası miktar/stok aktarımı için ve/veya farklı bir amaç için alınmış malzeme miktarının bir kısmı yada tamamı sabit kıymet olarak kullanılmak istendiğinde, malzemeler arası aktarım yapılarak ilgili malzeme giriş yapılmış miktarın sabir kıymet kartına aktarımı sağlanabilir.

Malzeme Yönetimi / İşlemler menü seçenekleri arasına " Malzeme Virmanı " eklenerek malzemelerin virman işlemine tabi tutulması sağlanabilir. Malzeme virman işlemi, hızlı üretim fişi mantığında çalışır ve işlem sonrasında üretimden giriş ve sarf fişi oluşmaktadır.

Malzeme virman işlemi penceresi ana başlığında işyeri-bölüm-fabrika-ambar seçeneği ile "Aktarılacak İşyeri-Bölüm-Fabrika ve Ambar" seçeneği bulunmaktadır.

Satırlarda da malzeme kodu – varyant kodu – miktar – birim seçenekleri ile aktarılacak malzeme – varyant- miktar – birim gibi tanımlamalar yer almaktadır.

Örnek: Merkez ambarda yer alan 1 adet TM.005 malzemesinin, Uşak ambarında yer alan TM:004 malzemesine virman işlemini birlikte yapalım.

Malzeme virman fişi eklenir (bakınız Ekran1)

Ekran 1

TM.005 malzemesinin 1 adet lik birimi TM:004 malzemesinin 1 adetlik birimine denk gelebileceği gibi daha farklı bir miktarda da eşitlik sağlanabilir. Bizim örneğimizde 1 adet lik birime eşit olduğu varsayılacaktır. Bu durumda virman penceresinde sol alt köşede yer alan "Aktar" butonuna basıldığında, TM.005 malzemesi için 1 adetlik sarf fişi merkez ambar için oluşturulurken TM:004 malzemesi için 1 adetlik üretimden giriş fişi Uşak ambarı için oluşturulacaktır.

Fiş kaydedildiğinde sarf ve üretimden giriş fişi oluşmaktadır (bakınız Ekran2)

Ekran2Malzeme yönetimi fişlerine incelendiğinde " 0000000000051 " numaralı sarf fişinin TM.005 malzemesi için , " 0000000000079 " numaralı üretimden giriş fişininde TM:004 malzemesi için oluştuğu görülecektir.

Bu fişlerin sistemde oluşmuş olan diğer üretimden giriş ve sarf fişlerinden farkı, virman bağlantılı olmasıdır.

Malzeme virmanı sonucu oluşmuş fişlere değiştir ile girilmek istendiğinde " Dikkat : Virman bağlantısı vardır " mesajı alınacaktır. (Bakınız ekran3) 

Ekran3"Virman bağlantısı vardır" uyarısına tamam denildiğinde Oluşan Sarf fişi açılır (bakınız Ekran4)

Ekran4


Malzeme virmanı sonucu oluşturulmuş fişler çıkartılmak istendiğinde " Virman bağlantısı ile bağlı fişler vardır : Bağlantılı fişi sil – bağlantısını kopar " seçeneklerinden oluşan bir mesaj alınacaktır (bakınız ekran5)

Ekran5
Bu mesajlardan "Bağlantılı Fişi Sil" seçeneğinin seçilmesi durumunda tüm fişler çıkartılacak ve virman öncesi duruma dönülecektir. "Bağlantısını Kopar" seçeneği seçildiğinde de fişler sistemde kalacak ancak bağlantılar kopartılacaktır.

Malzeme ya da varyantlı malzemeler için virman işlemi yapılabildiği gibi farklı bir amaç için alınmış malzemelerin tamamının veya bir kısmının sabit kıymet olarak kullanılmak istenmesi durumunda da virman işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

Malzemenin bir kısmının sabit kıymet olarak kullanılmak istenmesi durumunda aktarılacak malzeme kodu kısmında sabit kıymet kartı seçilmelidir (bakınız ekran6)

Ekran6
Virman penceresinde F9 " Sabit kıymet kaydıyla ilişkilendir (Hedef malzeme) " seçeneği ile oluşturulacak sabit kıymet kartına ait kayıt bilgileri girilmektedir (bakınız ekran7)

Ekran7
Açılan sabit kıymet kaydı penceresindeki alanlar doldurularak oluşacak sabit kıymete ait kayıt bilgileri kaydedilir ve virman raporu oluşur (bakınız ekran8)

Ekran8
Malzeme Fiş Listesi – Hareket dökümü ve Malzeme Ekstresi rapor filtrelerine " Virman Bağlantısı : Evet – Hayır " seçeneği seçilerek rapor alınabilir (bakınız ekran9)

Ekran9


  • Related Articles

  • Malzeme Virmanı

   24 Ocak 2011 tarihinde çıkartılan 2.05.00.00 sürümünde, bu tarih aralığında geçerli olan LEM kullanıcılarının ürünlerinde görerek kullanabilecekleri   Malzeme Virman İşlemi  bulunmaktadır. Malzeme Yönetimi / İşlemler menü seçenekleri arasına “ ...
  • Tedarikçi Değerlendirmeleri Destek Dokümanı

   Firmaların tedarikçilerini belirli kriterlere göre değerlendirmeleri ve buna göre seçimlerini yapmaları satış ve üretim hedeflerini gerçekleştirmeleri açısından önemlidir.  Malzeme için müşteri/tedarikçi ilişkisinin kurulması ve işlemlerde bunun ...
  • Mali Tablolar Destek Dokümanı

   Mali tablo tanımları menüsüne Muhasebe/Mali tablo tanımları altından ulaşılmaktadır. Mali tablolarla ilgili yapılabilecek işlemler iki gruba ayrılır. Mali Tablo Tanımları Bu bölümde firmanın kullanacağı mali tablo tanımları hazırlanır. Yani tablo ...
  • Logo Kayıt Saklama Destek Dokümanı

   29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 431 Numaralı VUK Genel Tebliği ile Gelir İdaresi Başkanlığı, I Sayılı ÖTV Listesi Mükellefleri Sektörü, Petrol piyasası, Doğal Gaz piyasası, LPG piyasası ile Tütün piyasası ile ilgili ...
  • Hızlı Üretim Fişleri Destek Dokümanı

   Hızlı ve tek seviyeli üretim yapan işletmelerde üretim işlemine ait bilgiler, "Hızlı Üretim Fişleri" ile pratik olarak takip edilebilir. Hızlı üretim fişleri ile karma koli, mamul ve malzeme satırlarına ait sarf, fire ve üretimden giriş fişleri ...