Logo Tiger ERP Çözümleri, Logo GO 3, Logo Mali Müşavir Plus ve Logo Start için Yeni Sürüm (2.59.00.00)

Logo Tiger ERP Çözümleri, Logo GO 3, Logo Mali Müşavir Plus ve Logo Start için Yeni Sürüm (2.59.00.00)

 

Kayıt No

Ürün

Tanım

Açıklama

WINERP81398

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, Tiger

Wings, TIGER WINGS

ENTERPRISE

Hızlı Üretim Fişlerinde Sağ Tuş Sarf Fire

Ambarını Güncelle Seçeneğinin Yetkiye

Bağlanması Talebi

Hızlı üretim fişi F9- Sarf/ Fire Ambar Güncelle seçeneği için 'Kullanıcı İşlem Yetkileri - Malzeme yönetimi - Hareketler - Hızlı üretim Fişleri' altına " Sarf/ Fire Ambar Güncelle" yetkisi eklenmiştir. 

WINERP83820

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, Tiger

Wings, TIGER WINGS

ENTERPRISE

Yüklenilen KDV Listesinde Hızlı Üretime

Göre Hesaplama Yapılabilmesi ve

Maliyet Dağıtım Rakamlarının

Yansıtılabilmesi İçin Geliştirme Talebi

Yüklenilen KDV listesinde hızlı üretime göre hesaplama yapılabilmesi ve maliyet dağıtım rakamlarının yansıtılabilmesi sağlanmıştır.

WINERP83252

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, Tiger

Wings, TIGER WINGS

ENTERPRISE

Hızlı Üretim Bağlantılı Malzemelerin

Maliyetlendirme Servisi İşleminin

Üretim Girdi Seviyesi Sıra Numarasına

Göre Yapılması Talebi

Hızlı üretim bağlantılı malzemelerin maliyetlendirme servisi işlemi üretim girdi seviyesi sıra numarasına göre yapılması sağlanmıştır.

WINERP82571

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Sabit Kıymet Hareketleri Liste Ekranında Proje Kodu Kolonu Talebi

Satış hareketlerinde 'Sabit kıymet kaydıyla ilişkilendir' seçeneği ile açılan ekrana "Proje Kodu" kolonu eklenmiştir. 

WINERP29999

TIGER3 ENTERPRISE,

TIGER WINGS

ENTERPRISE

Kalite Kontrol Değerleri Girişi Alanının

Fiş İçerisinden Değil Fiş Üzerindeki

Menüden Yapılabilmesi Talebi

Kalite Kontrol girişi yapılabilen fiş ekranlarında fiş üzerinde F9 menü seçeneklerine "Kalite Kontrol Değer Girişi" ve "Kalite Kontrol Değer Girişi (Seri/Lot)" seçenekleri eklenmiştir.

WINERP56391

TIGER3 ENTERPRISE,

TIGER WINGS

ENTERPRISE

Kalite Kontrol Yapılacak İşlemlerin

(Fişler) Tek Bir Menüde Listelenmesi ve

Kalite Kontrol Değer Girişi Yapılabilme Talebi

Kalite Kontrol Modülü altına Hareketler menüsü eklenerek içerisine "Kalite Kontrol Değer Girişi" ve "Kalite Kontrol Değer Girişi (Seri/Lot)" ekranları eklenmiştir. Kalite kontrol takibi yapılan tüm malzemelere ait fişler bu ekranlarda listelenecektir.

WINERP82079

TIGER3 ENTERPRISE,

TIGER WINGS

ENTERPRISE

Ürün Reçetesinde Açıklama 2 Alanı Eklenmesi Talebi

Ürün reçetesi içerisindeki "Kaynak Detayları" sekmesinin ismi "Reçete Detayları 2" olarak değiştirilerek içerisine "Açıklama 2" alanı eklenmiştir.

 

Kayıt No

Ürün

Tanım

Açıklama

WINERP82376

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Verilen ve Alınan Hizmet Kartlarındaki

Özel Kod Kullanımının Malzeme

Kartlarındaki Gibi Olması Talebi

Alınan ve Verilen Hizmet kartlarında "Özel Kod" tanımı yapılırken 1,2,3,4,5 alanlarının seçilebilir olması ve istenilen özel kodlarda bu tanımların gelmesi sağlanmıştır. 

WINERP82138

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Sipariş Kaydedilirken Sözleşme

Bağlantısı Kontrolü Yapılabilmesi Talebi

Sipariş kaydedilirken sözleşme bağlantısı kontrolü yapılabilmesi sağlanmıştır. Satış ve satınalma parametrelerine "Sipariş Hareketlerinde Sözleşme Bağlantısı Kontrolü" seçeneği eklenmiştir.

WINERP81433

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Satınalma / Satış İrsaliyesi Üzerinde F9

Menü İade İşlemi ile Açılan İade

İrsaliyesinde Satış Elemanı Bilgisinin

Değiştirilme Talebi

Satınalma/Satış İrsaliyesi üzerinde F9 - İade işlemi ile açılan iade irsaliyesinde 'Satış Elemanı' bilgisinin değiştirilebilmesi sağlanmıştır.

WINERP65083

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, Tiger

Wings, TIGER WINGS

ENTERPRISE

Fatura Detaylar Sekmesinde Bulunan

Sözleşme No Alanının Fatura Zorunlu

Alanlara Eklenmesi Talebi

Fatura zorunlu alanlara sözleşme numarası eklenmiştir.

WINERP82078

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, Tiger

Wings, TIGER WINGS

ENTERPRISE

Çıkış / Varış Ülke Tipleri İçin Ctrl+F ile Arama Yapılabilmesi Talebi

İhracat/İthalat operasyon fişlerinde ülke kodu alanında üç noktaya tıklandığında açılan 'Ülkeler' ekranına CTRL+F özelliği eklenmiştir. 

 

Sistem işlemeni içinden açılan ülkeler penceresi de aynı ekran olduğu için bu özellik orada da kullanılabilmektedir.

WINERP78638

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, Tiger

Wings, TIGER WINGS

ENTERPRISE

Birden Fazla Satırlı İhracat Operasyon

Fişinde Teslim Şekline Göre Girişi

Yapılan Navlun Bedelinin Dağıtım

Tipinin Belirlenmesi Talebi

İhracat operasyon fişi fatura parametrelerine "Navlun Dağıtım Tipi" seçeneği eklenerek tutar, miktar, ağırlık ve hacme göre dağıtım yapılması sağlanmıştır. 

Dağıtım tipi ağırlık veya hacim olduğunda satırların tamamında çevrim girilmemişse dağıtım tutar üzerinden yapılacaktır. 

Dağıtım tipi ağırlık veya hacim olduğunda çevrim girilmemiş satıra navlun dağıtılmayacak, diğer satırlara göre dağıtım yapılacaktır. 

 

Kayıt No

Ürün

Tanım

Açıklama

WINERP82076

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Cari Hesap F9 Menü Hareketler

Ekranında Fişler Muhasebeleşmiş İse M

Harfi Yazması Talebi

Farklı modüllerden girilen fişlerin muhasebeleştiğine dair bilginin, Cari hesap hareketlerinde görüntülenmesi sağlanmıştır. 

WINERP71400

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

İndirilecek KDV Listesi Filtrelerine Firma Bölüm Numarası Eklenmesi Talebi

İndirilecek KDV Listesi filtre seçeneklerine "Bölüm Numarası" filtresi eklenmiştir.

WINERP84216

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Muhtasar Beyannamede Veri Al ile

Gelen Fiş Türlerinden Sadece Gider

Pusulasında Cari Hesabın Adres

Bilgisinin Gelmesi Talebi

Muhtasar beyanname ödemeler sekmesinde veri al ile gelen gider pusulasında cari hesap kartında tanımlı adresin gelmesi sağlanmıştır. Cari hesap kartında adres bilgi boş ise fiş içinde yazılan adres gelmektedir.

WINERP-

5833

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Muhasebe Bağlantı Kodları Çek/Senet

İşlemlerinde Filtrelerde Cari Hesap Kod

Aralığı ve Ticari İşlem Grubu Seçeneği Talebi

Muhasebe Bağlantı Kodları Çek/Senet

Bordroları'nda yer alan "Eldeki Çekler, Kesilen Çekler, Eldeki Senetler, Borç Senetleri" bağlantı kodu filtre seçeneklerine "Cari Hesap Kodu" ve

"Ticari İşlem Grubu" filtreleri; "Karşılıksız Çekler, Provizyon Masrafları, Protesto Masrafları" bağlantı kodu filtre seçeneklerine "Cari Hesap Kodu" filtresi eklenmiştir.

WINERP81888

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Ambar Fişi İçerisine Talep Fişi

Aktarırken Gelen Aktarım Ekranındaki

Öndeğer Tarihi Belirlemek İçin

Parametre Talebi

Ambar fişi içerisine talep fişi aktarılırken gelen aktarım ekranındaki öndeğer tarihin belirlenmesi için Malzeme Yönetimi parametrelerine, Malzeme Yönetimi Talep Fişi Aktarım Başlangıç Tarihi parametresi eklenmiştir.

WINERP81500

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Fiş İçinden Satış Elemanı Seçim Ekranı

Açıldığında Sadece Cari Hesabın Satış

Elemanları Listelensin Parametresinin

Satınalmaya da Eklenmesi Talebi

Satınalma fişlerinde 'Satış Elemanı' seçim ekranı açıldığında sadece ilgili cari hesaba bağlı satış elemanlarının listelenebilmesi için satınalma parametrelerine "Fiş İçinden Satış Elemanı Ekranı Açıldığında Sadece Cari Hesabın Satış Elemanları Listelensin" seçeneği eklenmiştir. 

 

Kayıt No

Ürün

Tanım

Açıklama

WINERP82374

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Firma Kredi Kartı Bilgilerinde

Tanımlanan Limit Kısmının Hane

Sayısının Arttırılması Talebi

Banka hesap tanımlarında kredi kartı hesapları için "Firma Kredi Kartı Limitleri' tanımlama ekranında noktalar dahil 20 karakter giriş yapılabilmesi sağlanmıştır.

WINERP19838

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Fatura İçin Zorunlu Alanlara Ticari İşlem Grubu Eklenmesi Talebi

Fatura zorunlu alanlar listesine "Ticari İşlem Grubu" seçeneği eklenmiştir. 

WINERP-

9571

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Toptan Satış İrsaliyesinde Sağ Tuş Faturala Seçildikten Sonra Açılan

"Faturala Penceresinde"; 'Ödeme

Hareketleri Parçala/Ortalama'

Penceresinin Açılması Talebi

Satınalma / Satış irsaliyelerinde Faturala işleminde

F9 menü "Faturala penceresinde"; 'Ödeme Hareketleri Parçala/Ortalama' penceresinde ödeme işlemine müdahale edilebilmesi sağlanmıştır.

WINERP15611

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Çek/Senet Muhasebe Bağlantı Kodları

Tanımlarına Çek Senet Kartı Özel Kodu Filtresi Talebi

Çek / Senet muhasebe bağlantı kodlarında eldeki çek/senetler, kesilen çek/senetler, protestolu senetler, karşılıksız çekler tanımlarına çek senet kartı özel kodu filtre seçeneği eklenmiştir.

WINERP25888

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Banka Hesap Kartının Üzerinden

Ulaşılan Hareketler Liste Ekranı Filtre

Bölümü Hesap Detaylarında Kredi Kartı

(Bloke) Seçeneği Talebi

Banka hesap kartı üzerinden ulaşılan hareketler liste ekranı "filtre" bölümünde "hesap detayları"nda "(KKB) Kredi Kartı Bloke" seçeneği eklenmiştir. 

WINERP43010

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

SYS'de Bulunan Zorunlu Alanlara

Sevkiyat Adresi Kısmında Bulunan

Açıklama Alanı ve Ticari Sekmesinde

Bulunan Vergi No ve Vergi Dairesi

Alanlarının Eklenmesi

Sevkiyat adresleri kartı zorunlu alanlar listesine "Sevkiyat Adresi Açıklaması", "Vergi No", "Vergi Dairesi" seçenekleri eklenmiştir. 

WINERP43310

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Cari Hesap Kartı Unvan 2 Alanının Zorunlu Alanlara Eklenmesi Talebi

Cari Hesap kartları zorunlu alanlar listesine "Unvan 2" seçeneği eklenmiştir.

 

Kayıt No

Ürün

Tanım

Açıklama

WINERP54281

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

TIGER ENTERPRISE,

TIGER PLUS

Faturada Seçilen Masraf Merkezinin

KDV Satırına Yansıyıp Yansımaması

Parametrik Olması Talebi

Sipariş / İrsaliye ve Faturalarda seçilen masraf merkezlerinin KDV satırlarına yansıyıp yansımaması ve öndeğerler ile masraf merkezlerinin atanıp atanmayacağı parametreye bağlanmıştır. Satınalma ve satış ve dağıtım parametrelerine "Sipariş/İrsaliye/Fatura

Hareketlerinde Masraf Merkezi KDV Satırına

Yansımasın: Hayır/Evet" parametresi eklenmiştir. 

WINERP58000

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

e-Defter Firmalarında Tasfiye Ve Nevi

Değişikliği (A.Ş.-LTD) İşlemleri İle İlgili

Geliştirme Talebi

e-Defter uygulaması kapsamında "Tasfiye" ve "Nevi" değişikliği işlemleri ile ilgili geliştirmeler yapılmıştır.

WINERP63997

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi

Ekler Tabında Veri Al İşlemi Değer

Getirmediğinden Dolayı Veri Al

İşleminin F9 Menüden Kaldırılması Talebi

Geçici Vergi Beyannamelerinde, ekler sekmesi F9 menüsünden veri al işlemi kaldırılmıştır.

WINTLS6913

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Satınalma, Satış, Finans, Muhasebe

Fişlerinde İşyeri Alanı Kısa Olduğundan

İşyeri İsimleri Alanının Genişletilmesi Talebi

Fişlerde bulunan işyeri, bölüm, fabrika ve ambar seçim alanlarının genişliği arttırıldı.

WINERP77389

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Firma Kredi Kartı Fiş Satırında Girişi

Yapılan Satır Açıklamasının, Banka

Hareketleri Penceresinde Açıklama

Kolonunda Gelmesi Talebi

Firma kredi kartı fiş satırında 'Açıklama' kolonuna girilen bilginin banka hareketleri penceresinde "Açıklama" kolonunda gelmesi sağlanmıştır. 

WINERP77898

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Satış İrsaliyeleri Tasarımına Nakli Yekun Alanının Eklenmesi

Satış İrsaliyesi form dizaynında 1. sayfadan sonraki sayfaların başlangıcına "Nakli Yekun" satırı eklenmiştir.

WINTLS7326

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

NewUı International Setlerde (Arapça,

Farsça) Görünüm Sağdan Sola, Soldan

Sağa Seçeneğinin Eklenmesi Talebi

Arapça dil seçimi ile ürüne girilmek istendiğinde

soldan-sağa veya sağdan-sola kullanım tercihlerinin seçilebilmesi için giriş ekranına seçenek eklemiştir.

 

Kayıt No

Ürün

Tanım

Açıklama

WINERP80509

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Sipariş Fişi İçerisinde Hizmet Satırı

Olduğunda, İlgili Sipariş Üzerinde F9 Faturala Verilen Hizmet Şeklinde Açılan ve Kaydedilen Hizmet Faturasının

İçerisinde İlgili Sipariş No Kolonu Talebi

Hizmet satırı içeren sipariş fişi 'Alınan/ Verilen Hizmet Faturası' olarak faturalandırıldığında oluşan faturada sipariş bilgilerinin görülebilmesi için hizmet faturalarına "Sipariş No" ve "Sipariş Tarihi" kolonları eklenmiştir. 

WINERP81073

GO 3

GO3 Setinde Onaylanmış Sipariş Değişikliğinin Yetkiye Bağlanması

GO3 setinde "Onaylanmış Sipariş Değişikliği" işlemi için kullanıcı işlem yetkilerinde Stok - Hareketler - Alınan/ Verilen Siparişler altına ilgili yetki eklenmiştir.

WINERP81329

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Firma Kredi Kartı Ekstresinde Taksit

Tutarları Dikkate Alınarak Ekstre

Alınabilmesi Talebi

Firma Kredi Kartı Ekstresi filtre seçeneklerine "Vade Tarihi" filtresi eklenerek Detay filtresi evet olarak seçildiğinde belirtilen vade tarihindeki ödeme tutarlarının listelenmesi sağlanmıştır.

WINERP81417

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Fişlerde Sevkiyat Adresi Seçildiğinde Fiş

Genelindeki Satış Elemanı Kodunun

Silinip Silinmemesinin Parametrik

Olması Talebi

Fişlerde sevkiyat adresi değiştirildiğinde fiş genelindeki 'Satış Elemanı' bilgisinin güncellenmesi fatura parametrelerindeki "Fiş / Fiş Satırları Satış Elemanı Bilgisi Değiştirilebilsin" seçeneğine bağlanmıştır. 

Not: v2.59 öncesi İlgili parametre sadece satırda bulunan satış elemanı değişikliği için uyarı mesajı veriyordu, güncel sette genel satış elemanı bilgisinin değişmesi bu mesaj ile sağlanmaktadır.

WINERP81448

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Satınalma Fiyat Farkı Faturası ve Satış

Fiyat Farkı Faturasında KDV Tutarı

Kolonu Talebi

Satınalma / Satış Fiyat Farkı Faturaları'na KDV Tutarı kolonu eklenmiştir.

WINERP81449

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

KDV 2 Beyannamesinde Soyadı ve Adı

Bilgilerinin Şahıs Firmaları İçin Cari

Hesap Kartı Ticari Bilgiler Sekmesindeki

Adı ve Soyadı Alanından Gelmesi Talebi

KDV 2 Beyannamesi kesinti yapılan satıcılar sekmesinde F9 Veri Al işleminde şahıs firmaları için, cari hesap kartında yer alan adı ve soyadı bilgisinin gelmesi sağlanmıştır.

 

Kayıt No

Ürün

Tanım

Açıklama

WINERP81532

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Çek ve Senet Bordroları Form

Tasarımına İşlem Bordrosunun Türünün

Standart Alan Olarak Eklenmesi Talebi

Çek ve senet bordroları form tasarımına işlem bordrosunun türü standart alan olarak eklenmiştir. Çek ve senet bordroları/ işlem bordrosu müşteri çeki yazdırıldığında işlem bordrosu türünün raporda gelmesi sağlanmıştır.

WINERP81553

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Borç Kapatma İşleminde Farklı

İşyerlerine Ait Hareketlerin

Kapatılmasının Engellenmesi Talebi

Borç takip işlemlerinde farklı işyerlerine ait hareketlerin birbirlerini kapatmasının engellenebilmesi için, cari hesap kartları ticari bilgiler tabına "Ödeme İzleme (İşyeri): Değişik İşyeri İşlemleri / Aynı İşyeri İşlemleri" seçeneği eklenmiştir. Parametre "Değişik İşyeri İşlemleri " seçiliyse borç takip işlemleri sistem eskiden olduğu gibi çalışacak ve tüm hareketler işyerleri farklı bile olsa kapatılabilecektir. Parametre "Aynı İşyeri İşlemleri" seçili olduğunda borç kapatma işlemleri sadece aynı işyerleri arasındaki kapatma işlemlerine izin vermektedir.

WINERP81649

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Banka Fişlerinden Bankadan Çek

Ödemesi Fişinde Seçilen Çek Kartının

İçerisindeki Proje Kodunun Banka

Muhasebe Hesapları Satırına da

Yansıması Talebi

Banka fişlerinden bankadan çek / senet ödemesi fişinde proje kodu girilmediğinde seçilen çek/senet kartının içerisindeki proje kodunun banka muhasebe hesapları satırına yansıması sağlanmıştır.

WINERP81709

GO 3

GO 3 Muhasebe Fişleri Yetki Ağacına

Toplu Kayıt Çıkar Yetkisi Eklenmesi Talebi

GO 3 ürünü muhasebe fişleri yetki ağacına "Toplu Kayıt Çıkar" yetkisi eklenmiştir.

WINERP81793

GO 3

Go3’te İrsaliye Bilgisini Faturadan Alsın

Parametresinin Perakende Modülünden

Bağımsız Olarak Gelmesini Sağlanması

Go 3 ürününde bulunan "İrsaliye Bilgisini Faturadan Alsın" parametresinin perakende modül özelliği kapalı olan setlerde de gelmesi sağlanmıştır.

 

Kayıt No

Ürün

Tanım

Açıklama

WINERP81966

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Ambar Fişinin Durumu Değiştirildiğinde

Malzeme Fişi Giriş Ambar Durumu

Gerçek Yapılacaktır Uyarısının

Parametrik Olması Talebi

Öneri durumundaki ambar fişinin durumu değiştirildiğinde giriş ambar durumunun otomatik olarak değiştirilebilmesi için malzeme yönetimi parametrelerine "Ambar Fişi Giriş Ambar Statüsünü Otomatik Güncelle=Evet/Hayır" parametresi eklenmiştir. Parametrenin öndeğer hali "Hayır" olarak gelecektir.

WINERP81969

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, Tiger

Wings, TIGER WINGS

ENTERPRISE

İhracat Operasyon Fişinde Miktar Bilgisi

Girildiğinde Kap Adedi Bilgisinin

Silinmemesi Talebi

İhracat operasyon fişinde kap adedi bilgi girişinden sonra girilen miktar bilgisi sonrası silinmemesi sağlanmıştır.

WINERP81977

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Satınalma Emirleri Bağlı Teklifler

Ekranında Tutar Alanlarına Göre

Sıralama Yapılabilmesi Talebi

Satınalma Emirleri ekranında F9 menü üzerinden erişilen "Bağlı Teklifler" penceresinde Tutar ve Dövizli Tutar sütunlarına göre sıralama yapılabilmesi sağlanmıştır.

WINERP81984

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Muhasebeleştirilmiş Faturanın Mahsup

Fişlerine Otomatik Olarak Form Ba Bs

Onay İşaretinin Gelmesi Talebi

Muhasebe hesap kartında Form Ba-Bs kutucuğu işaretli olan muhasebe hesabının bulunduğu fiş muhasebeleştirildiğinde ilgili alanların muhasebe hesap kartından aktarılması sağlanmıştır.

WINERP81986

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

START, Tiger Wings,

TIGER WINGS

ENTERPRISE

Müşteri Çeki Ekranında Kefil 1 ve Kefil 2

Bilgilerinin Girilebileceği Alan Eklenme Talebi

Çek / Senetler değiştir, incele ve devir işlemlerinde, Çek / Senet Bordroları bordroya girilen çek giriş ve çıkış kartında Kefil1 ve Kefil2 alanları eklemiştir. Ayrıca Müşteri Çek/Senetleri ve Kendi Çek/Senetlerimiz raporlarının alan listesine Kefil1 ve Kefil2 alanları eklenmiştir.

WINERP81988

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, Tiger

Wings, TIGER WINGS

ENTERPRISE

Satış Faturaları ve GÇB Listesine GÇB

Listesi Beyanname Formatına Uygun

Olarak GÇB/ETGB Sütunu Eklenmesi Talebi

İhracat operasyon fişine GÇB/ETGB seçiminin yapılabileceği alan eklenerek Satış Faturaları ve GÇB Listesi'nde GÇB/ETGB ile ilgili sütun eklenmiştir.

 

Kayıt No

Ürün

Tanım

Açıklama

WINERP82075

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Teminat Mektuplarının Komisyon

Ödemesi Yapıldığında Oluşan Banka

İşlem Fişi Açıklamasına Komisyon

Ödemesi Yapılan Teminatın Bilgilerinin

Gelmesi Talebi

Teminat mektuplarının komisyon ödemesi sonucu oluşan 'Banka İşlem Fişi' genel "Açıklama" alanına teminat bilgilerinin gelmesi sağlanmıştır. 

Örnek: 

20.05.2019 vade tarihli 00000003 portföy numaralı müşteri teminatı komisyon ödemesi  20.05.2019 vade tarihli 00000001 portföy numaralı kendi teminatımız komisyon ödemesi

WINERP82088

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

START, Tiger Wings,

TIGER WINGS

ENTERPRISE

Sipariş Form Dizaynı Standart Alanlarına Kullanıcı Ad Soyad Bilgilerinin Eklenmesi

Sipariş form tasarımı standart alanlarına "Kullanıcı Detayları Adı/ Soyadı" alanları eklenmiştir.

WINERP82305

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Borç Takip Ekranı Filtrelerine Tahsil

Edilmemiş Çeklerin Listelenip

Listelenmemesi İçin Statü Kolonu

Eklenme Talebi

Borç takip ekranı filtre seçeneklerine "Tahsil Edilmemiş Çekler/Senetler Listelensin" filtresi eklenmiştir. Filtre öndeğer hali "Evet" olarak gelecektir.

WINERP82316

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

START, Tiger Wings,

TIGER WINGS

ENTERPRISE

Kayıt Numaralandırma Şablonu

Tanımında Firma Unvanlarının Yanında

Firma Numaralarının Listelenmesi Talebi

Kayıt numara şablonu tanımlarken Organizasyon

Seçenekleri başlığının altından listelenen firmaların başında firma numarasının da gözükmesi sağlanmıştır.

WINERP82365

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, TIGER

ENTERPRISE, Tiger

Wings, TIGER WINGS

ENTERPRISE

Gönderilen Havale Fişlerinde Döviz Türü

TL Olduğunda Satırda F9 Menü Cari

Döviz Bilgileri Penceresinde Dövizli

Tutar ve Kur Alanına Bilgi Gelmesi Talebi

Havale Fişlerinde döviz türü TL olduğunda satırda F9 menü cari döviz bilgileri penceresinde dövizli tutar ve kur bilgisinin gelmesi sağlanmıştır.

WINERP82381

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Satınalma İade KDV Faturaları'nın Satış

Faturaları KDV Raporunda Listelenmesi Talebi

Satınalma İade Faturalarının Satış Faturaları KDV

Raporu'nda / Satış İade Faturalarının Satınalma Faturaları KDV Raporu'nda listelenmesi sağlanmıştır.

WINERP82432

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Sipariş Sevk Bilgileri Raporuna Cari

Hesap Adres Bilgilerinin Eklenmesi Talebi

Sipariş Sevk Bilgileri Raporu'na cari hesap "adres bilgileri" eklenmiştir. 

Kayıt No

Ürün

Tanım

Açıklama

WINERP82480

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Kredi Kartı Fiş Tahsilatı ve Ödemesi ile

Oluşan Kasa Fiş Tutarlarının

Değiştirilebilmesi Talebi

Kredi kartı fiş tahsilatı ve ödemesi ile oluşan kasa fiş tutarlarının değiştirilebilmesi, Finans Parametreleri altında yer alan "Kredi Kartı Fiş

Tahsilatı ve Ödemesi ile Oluşan Banka / Kasa Fiş Tutarları Değiştirilebilsin: Evet/Hayır" parametresine bağlanmıştır. 

WINERP82710

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, Tiger

Wings, TIGER WINGS

ENTERPRISE

Gelecek Aylara ve Yıllara Ait Gider

Tahakkuklarının Takibi Muhasebe Toplu

İşlemleri Geliştirmeleri

Gelecek aylara ve yıllara ait gelir / gider tahakkuk işlemlerinin sistem üzerinden yapılabilmesi sağlanmıştır.

WINERP82760

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

e-Defter Uygulaması Kapsamında Defter-i Kebir ve Defter Raporu Beratı

Gönderiminde Öncelikle Yevmiye

Defter Beratının GİB'e Gönderilip

Gönderilmediğinin Kontrol Edilmesi Talebi

e-Defter uygulaması kapsamında Büyük Defter ve Defter Raporu Beratı gönderimi işleminde, öncelikle yevmiye defterinin dosyalarının GİB'e Gönderilip gönderilmediği kontrol edilmesi ve yevmiye dosyalarının gönderimi yapılmamışsa "GİB'e gönderim için Yevmiye Defteri "GİB'e gönderildi" durumda olmalıdır." uyarısı verilmesi sağlanmıştır.

WINERP83220

MALI MUSAVIR PLUS

Defter Beyan Sistemine Manüel Giriş

Yapılmış Gelir Gider Kayıtlarının

MMPLUS Sistemine Aktarılması

Defter beyan sistemine girişi yapılan gelir ve gider kayıtlarının MMPlus sistemine aktarılması sağlanmıştır.

WINERP83228

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

e-Defter Uygulaması Kapsamında

Defter Rapor Beratı'nın, Berat

Oluşturma Sürecinden Bağımsız Ayrı Bir

Seçenek İle Yapılması Talebi

e-Defter uygulaması kapsamında, Büyük Defter dosyası sağ tuş seçeneklerine "Defter Rapor Beratı (DRB) Oluştur ve İmzala" işlemi eklenmiştir. Defter Rapor Beratı durumu "GİB'e gönderildi" veya "Onaylı Berat İndirildi" statüsündeyken, berat oluşturma sürecinden bağımsız tekrar oluşturulabilmesi sağlanmıştır.

 

 

 

          

İYİLEŞTİRMELER VE DÜZELTMELER

Kayıt No

Ürün

Tanım

Açıklama

WINERP82722

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Malzeme Ambar Durum Raporunda

Varyantlı Malzemede Seri Lot Stok Yeri

Bilgilerinin Hatalı Listelenmesi

Farklı varyantlı malzemede her bir varyant için ayrı üretilen seri numaralarının, malzeme ambar raporunda her bir varyantlı malzeme özelinde listelenmesi sağlanmıştır.

WINERP83356

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Sipariş Fişlerin Parçalı Sevki Sonrası

Oluşan e-Arşiv Faturalarında Statü

Bilgisinin Yanlış Oluşması

e-Arşiv faturası cari hesaplarına düzenlenen Satış Sipariş fişleri parçalı olarak birden fazla faturaya aktarıldığında, fatura statülerinin hatalı olarak güncellenmesi sorunu düzeltilmiştir.

WINERP82166

GO 3

GO 3 Ürününde Satış Faturaları

Dökümüne Fatura Detaylarında

Belirtilen Sevkiyat Adresinin Gelmemesi Sorunu

GO 3 ürününde 'Satış Faturaları Dökümü'nde tasarıma eklenen "R12.code" ve "R12.name" alanlarının fatura detaylarında bulunan sevkiyat adresi bilgisini getirmesi sağlanmıştır. 

WINERP-

8776

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Alım Faturası Verilen Hizmet Faturası ile

Kapatıldığında Erken Ödeme Faizi

Hesaplanması Sorunu

Alım faturası verilen hizmet faturası ile kapatıldığında erken ödeme faizi hesaplanması sorunu düzeltilmiştir.

WINERP82405

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Mahsup fişi, "Hesap Dağıtım Detayları:

Basılacak " Filtresi ile Alındığında

Tasarımın Bozulması Sorunu

Muhasebe parametrelerinde Hesap Dağıtım

Detayları "Basılacak" seçiliyken ekrana alınan ya da yazdırılan Mahsup Fişi tasarımının düzgün gelmesi sağlanmıştır. 

WINERP83414

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Muhasebe Fiş Başlığında Proje Kodu

Seçildikten Sonra Satırlar Girilirse

Seçilen Proje Kodunun Hesap Dağıtım

Detaylarına Yansımama Sorunu

Muhasebe fişinde başlıkta proje kodu seçildikten sonra satırlar girilirse, seçilen proje kodunun hesap dağıtım detaylarına yansımaması sorunu düzeltilmiştir.

WINERP82398

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Cariye Kesilmiş İade Faturası Varsa

Yönetici Konsolunda En Çok Satış

Yapılan Cari Hesaplarda Sıralamanın

Yanlış Oluşması Sorunu

Cari hesaba kesilmiş olan iade faturası olduğu durumda yönetici konsolunda bulunan "En Çok Satış Yapılan Müşteriler" alanında cari hesapların hatalı sıralanması sorunu düzeltilmiştir.

WINERP83645

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Çek Senet Bordrolarında XML alanındaki

Number Alanının Type'ının Farklı

Görünmesi Sorunu

Çek senet bordrolarında Number alanının Field type değeri UNIXML içerisinde LongInt olarak görünüyordu, string olarak düzeltilmiştir.

 

Kayıt No

Ürün

Tanım

Açıklama

WINERP73435

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Satışı Yapılmış Sabit Kıymetin Satış

Faturası Tarihi Değiştirildiğinde Bir

Önceki Değer Düşüklüğü Bilgisinin

Güncellenmemesi Sorunu

Satışı yapılan sabit kıymetin satış faturası tarihi değiştirildiğinde, eski fatura tarihine göre hesaplanan değer düşüklüğü bilgisinin güncellenmesi sağlanmıştır.

WINTLS7331

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

International Setlerde Programa Arapça

Giriş Yapıldığında Ürün Reçetesi

Kolonlarının Tamamının

Görüntülenememesi Sorunu

Arapça kullanımlarda ürün reçetesinde oluşan kaymalar düzeltilmiştir.

WINTLS7321

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Satış İrsaliyesinde F9 Yaz Seçilip Tasarım

İkinci Kez Yazdırıldığında Tasarımın

Silinmesi Sorunu

Form tasarımında parametreler alanında bulunan "Düşey Çizgi Aralığı" ve "Yatay Çizgi Aralığı" değerlerinde değişiklik yapılması durumunda tasarımın görüntülenememe problemi giderilmiştir.

WINERP81319

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Çek Karşılığı Alınan Kredide, Teminat

Olarak Verilen Çek Bankada Tahsil Edildiğinde Eğer Kredinin Anapara

Tutarından Fazlasını Kapatıyorsa Kalan

Kredi Tutarı Ödenmek İstendiğinde

"Hesaplanan Satır Komisyon ve Faiz

Tutarları Aşılamaz" Uyarısı Alınması

Çek karşılığı ticari spot krediye bağlanmış olan çek tutarı kredi toplam tutarından az olduğu durumda kalan tutar ödeme yapılmak istendiğinde "Hesaplanan Satır Komisyon ve Faiz Tutarları Aşılamaz" uyarısı alınmaması sağlanmıştır.

WINERP81708

START

Logo Start Ürününde Banka Hesap

Kartları Iban Kontrol Et Yapıldığında

Doğru Olsa Dahi "IBAN geçersiz" Uyarısı Alınması

Logo Start ürününde banka hesap kartlarında iban kontrolü, başında TR olan kayıtlar için geçerli uyarısı verilmesi sağlanmıştır.

WINERP81725

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Muhasebe Fişi Hesap Türü Cari Hesap

Seçilerek Giriş Yapılıp Devir.exe İle Devir

Yapıldığında Devir Yapılan Yıla Ait Cari

Hesap Hareketlerinden Hareket

Silinmesi Sorunu

Hesap türü cari hesap olarak kaydedilmiş muhasebe fişinin, devir işlemi yapıldıktan sonra eski dönem üzerindeki cari hesap hareketlerinden silinmesi sorunu düzeltilmiştir.

WINERP81756

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Dövizli Fiyat Kartlarında Teslimat Kodu

Koşulu Verilen Malzemelerde,

Satınalma ve Satış Siparişinde Detaylar

Alanından Teslimat Kodu Seçildiğinde

Satırlarda Döviz Türünün

Güncellenmemesi

Sipariş/ İrsaliye/ Fatura fişlerinde 'Satırda - Fiyatlandırma Dövizi' seçili olduğunda, tanımlı dövizli fiyat kartlarında "Teslimat Kodu" koşuluna bağlı olarak, satırda "Döviz Türü" bilgisinin güncellenmesi sağlanmıştır. 

 

Kayıt No

Ürün

Tanım

Açıklama

WINERP81758

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

e-Beyannameler From Bs Xml Dosyasında Kredi Kartı Şeklinde Bir

Satırın Oluşması, Xml Dosyası

Yüklenirken Hata Alınması Sorunu

e-Beyannameler'de 'Form BS' Xml dosyasında "kredi kartı" şeklinde bir satır oluşması engellenmiştir.

WINTLS7351

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

3 Serisi Yeni Arayüzde Firmalar Arası

Geçişte Üst Menüde Görsel Bozulma

Yaşanması

3 serisi yeni arayüz kullanımlarında ürün içerisinden kullanıcı, firma ve dönem değiştirme işlemlerinde üst menüde oluşan kısa süreli görsel bozulma problemi giderilmiştir.

WINERP81813

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Malzeme Kartında Ek Vergi Girilmiş

Fatura Muhasebeleştirildiğinde Ek

Vergileri Birleştirmemesi Sorunu

Muhasebe kodları penceresinde malzeme ek vergisine ait muhasebe kodları için "Satır Birleştirme=Evet" parametresi ile muhasebeleştirme yapıldığında aynı muhasebe kodlarına ait satırların birleştirilememe sorunu düzeltilmiştir.

WINERP81824

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, Tiger

Wings, TIGER WINGS

ENTERPRISE

Satış Faturaları ve GÇB Listesindeki

İhraç Edilen Malın Miktarı Alanına

Ondalıklı Miktar Bilgisinin Yansımaması Sorunu

Satış Faturaları ve GÇB Listesi'nde "İhraç Edilen Malın Miktarı" alanına ondalık değer getirilememesi sorunu düzeltilmiştir.

WINERP81835

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Öneri Durumdaki Satınalma Faturası

Gerçek Duruma Getirildiğinde Negatif

Seviye Uyarısı Alınması

Öneri durumunda olan Satınalma Faturası, durum değiştir işlemi ile gerçek duruma geçtiğinde alınan negatif seviye kontrolü uyarısı düzeltilmiştir.

WINERP81857

TIGER3 ENTERPRISE,

TIGER WINGS

ENTERPRISE

Tamamlandı Statüsündeki İş Emri

Devam Ediyor Durumuna Alındığında

Negatif Seviye Mesajı Alınması Sorunu

Tamamlandı statüsündeki iş emrinin durumu değiştirildiğinde malzemeye ait negatif seviye uyarısı alınması sorunu düzeltilmiştir.

WINERP81882

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, Tiger

Wings, TIGER WINGS

ENTERPRISE

Oracle Veritabanında, Bakım

İşlemlerinden Muhasebe Toplamları

Çalıştırıldığında, "OraOLEDB: ORA-

00904:"SUBSTRING": Geçersiz

Belirleyici" Mesajı Alınması Sorunu

Oracle veritabanında bakım işlemlerinden muhasebe toplamları, muhasebe kodu filtresi verilerek çalıştırıldığında alınan hata düzeltilmiştir.

WINERP81929

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Satış / Satınalma Siparişi

Sevkedildiğinde İrsaliyeye Merkez

Ambarın Kayıt Numaralama

Şablonundan Numara Getirmesi Sorunu

Satış / Satınalma siparişi sevkedildiğinde irsaliyede bağlı olduğu ambarın kayıt numaralama şablonun getirilmesi sağlanmıştır. 

WINERP81932

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Fişlerde İşlem Döviz Kuru Yalnızca

Listeden Seçilebilsin Yetkisi Aktif

Olduğunda Kur Alanında Hesaplama

Özelliği İle Farklı Bir Kur Girilebilmesi Sorunu

Fişlerde kur girişi sırasında "İşlem Döviz Kuru Yalnızca Listeden Seçilebilsin" yetki kontrolü yapılması ve hesaplama özelliğinin açılmaması sağlanmıştır. 

 

Kayıt No

Ürün

Tanım

Açıklama

WINERP81946

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Malzeme Liste Ekranı Ctrl+F ile Varyant

Kodu Araması Yapıldığında Performans

Sorunu Yaşanması

Malzeme Ekranı filtre seçeneklerine "Varyant Kodu" ve "Varyant Açıklaması" filtreleri eklenmiştir.

WINERP81962

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Formlarda Layout Kullanımı Seçiliyken e-Fatura Olarak Kesilen Satınalma Faturasına İade Et Denildiğinde Fatura

No Belge No ve Seri No Alanlarının Pasif

Gelmesi Sorunu

Layout manager kullanıldığı durumda e-Fatura olan Satınalma Faturası üzerinden iade faturası açıldığında bazı alanların pasif gelmesi sorunu düzeltilmiştir.

WINERP81964

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Ayrıntılı Satış Siparişi Dökümünde

Karma Koli Türü, Kodu ve Açıklamasının

Gelmemesi Sorunu

"Ayrıntılı Satış/ Satınalma Siparişi Dökümü"nde Karma Koli için 'Türü, Kodu ve Açıklaması' alanlarının değer getirmemesi sorunu düzeltilmiştir.

WINERP81968

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, Tiger

Wings, TIGER WINGS

ENTERPRISE

İhracat Operasyon Fişine Bağlı

İrsaliyede Belge No ve Özel Kod Alanları

Değiştirildiğinde Satırdaki DİİB

Bağlantısının Silinmesi Sorunu

İhracat/İthalat operasyon fişine bağlı irsaliyede yapılan değişikliğin operasyon fişinde bulunan DİİB bağlantılarını etkilememesi sağlanmıştır.

WINERP82073

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Kredi Kartı Fiş Tahsilatı ile Açılan Banka

İşlem Fişinde Kredi Kartı Fişine Ait

Satırların Silinmesine Rağmen Tahsil

Edilmiş Görünmesi ve Kredi Kartı

Sihirbazında Listelenmemesi Sorunu

Kredi kartı ödeme ve tahsilat işlemiyle, banka veya kasa fişi oluşturulurken fiş kaydedilmeden satırların silinmesi veya fiş satırlarındaki tutarların sıfır yapılması engellenmiştir.

WINERP82084

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Detay Bilgi Girilen Talep Fişi Üzerinden

Satınalma Emri ile Talep Karşılama

Yapıldığında Detay Bilginin Satınalma

Emrine Gelmemesi

Detay bilgi girilen Satınalma Emri, Üretim Emri ve Ambar Transferi Talep Fişlerinde talep karşılama işlemi yapıldığında, detay bilginin satınalma emri,

üretim emri ve ambar fişinde de gelmesi sağlanmıştır.

WINERP82086

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Muhasebe Hesap Kartında Dağıtımda

Masraf Merkezi Kontrolü "İşlem

Durdurulacak" Seçili İken

Muhasebeleştirme Filtrelerinde

Muhasebeleştirme Kontrolü

Yapılmayacak İse Masraf Merkezine

Dağıtılmamış Satırlar Var Uyarısı Verip

Muhasebeleştirme Yapmaması Sorunu

Muhasebe hesap kartında "Dağıtımda Masraf Merkezi Kontrolü = İşlem Durdurulacak" seçili olduğunda ve muhasebeleştirme filtrelerinde 'Muhasebeleştirme Kontrolü = Yapılmayacak' ise muhasebe kodları için otomatik dağıtım şablonu uygulanması sağlanmıştır.

 

Kayıt No

Ürün

Tanım

Açıklama

WINERP82127

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, Tiger

Wings, TIGER WINGS

ENTERPRISE

İptal Edilen Bir İrsaliye İhracat

Operasyon Fişine Aktarıldıktan Sonra

İhracat Operasyon Fişi F9 Menüde

Yazdırıldığında İki Satır Gelmesi Sorunu

İrsaliye aktarılan ihracat operasyon fişi F9 menüden yazdırıldığında çift satır yazması düzeltilmiştir.

WINERP82128

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Özel Ara Dönem Kullanılması

Durumunda Muhasebe Hesap Özetinde

Gelen Tarih Bilgisinin Hatalı

Listelenmesi Sorunu

Muhasebe hesap kartı 'Hesap Özeti' ekranında listelenen ayların, belirtilen ay ve yıl baz alınarak hangi döneme denk geliyorsa o döneme ait olacak şekilde gösterilmesi sağlanmıştır.

WINERP82129

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Borç Takip Ekranında İşlem Dövizli Olan

Bir İşlemin Üzerinde F9 Takipten Düş

Seçeneği ile Oluşan Borç ya da Alacak

Dekontunda TL (Yerel Para Birimi)

Rakamında Kuruş Farkı Oluşması

Sorunu

Borç Takip ekranında İşlem Dövizli olan bir işlemin üzerinde F9 Takipten Düş seçeneği ile oluşan Borç ya da Alacak Dekontunda TL (Yerel Para Birimi) rakamında kuruş farkı oluşması engellenmiştir.

WINERP82176

GO 3

2.57.00.00 Versiyon ile Beraber GO 3

Ürününde SYS / Kuruluş Bilgileri Altında

CPA Kodları Seçeneğinin Görünmemesi

GO 3 ürününde SYS / Kuruluş Bilgileri altında "CPA Kodları" seçeneğinin görünmesi sağlanmıştır.

WINERP82208

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, Tiger

Wings, TIGER WINGS

ENTERPRISE

Arapça Kullanımda Rapor

Tasarımlarında Yazı İle Rakamların

Yazıldığı Kısımda Kuruş Haneleri

Arasında Ve (و) Harfi (و) ile (and)

İngilizce İle Yazı Eklenmesi Sorunu

Arapça form yazdırma işleminde birden fazla sayfa olduğu durumda "Net Toplam Yazı İle" alanında "and" yazdırılması sorunu düzeltilmiştir.

WINERP82236

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE,Tiger

Wings, TIGER WINGS

ENTERPRISE

Rapor Üretici ile Oluşan Malzeme

Negatif Seviye Listesi Raporunda

Malzeme Açıklaması Kısmında Arapça

Karakterlerin Soru İşareti Şeklinde

Gözükmesi Sorunu

Arapça dili ile kullanımlarda rapor üretici raporları arasında bulunan "Negatif Seviye Listesi" raporu alındığı zaman malzeme açıklaması alanının bozuk karakter olarak gelmesi sorunu düzeltilmiştir.

WINERP82242

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Çek / Senet İçin Yetki Kodu Bulunan

Kullanıcı ile Müşteri Çek ve Senetleri

Raporu Alındığında Raporlanacak Kayıt

Bulunamadı Uyarısı Vermesi

Çek/Senet ve Çek/Senet Bordro yetki kodu bulunan kullanıcının Müşteri Çek ve Senetleri raporunda sonuç alabilmesi sağlanmıştır.

WINERP82319

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Masraf Merkezi Hesap Özeti Raporu

Masraf Merkezi Birden Fazla İşyerinde

Hareket Gördüyse Hatalı Bakiye

Listelemesi Sorunu

Farklı iş yerlerinde hareket gören masraf merkezinin, Masraf Merkezi Hesap Özeti

Raporunda doğru bakiye getirmesi sağlanmıştır.

WINERP82334

START

Start Banka Ekstresi Tablo Olarak

Alındığında Hareketlerin

Görüntülenememesi

Banka hesap ekstresi raporu tablo olarak alındığında görüntülenen banka işlem fişinde görüntülenmek istenen fişin açılması sağlanmıştır.

 

Kayıt No

Ürün

Tanım

Açıklama

WINERP82336

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Satış Ve Dağıtıma Tam Yetki

Verilmesine Rağmen Satış İrsaliyesi

Kolonlarında Net Tutar Kolonunun

Gelmeyip İhracat Operasyon Fişine Tam

Yetki Verildiğinde Kolonun Gelmesi Sorunu

Satış ve dağıtım modülüne tam yetki verildiğinde satış irsaliyesinde 'Net Tutar' kolonunun gelmemesi sorunu düzeltilmiştir.

WINERP82337

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Döviz Türleri Tablosunda Kur Girişi

Bölen Olarak Kullanıldığında Muhasebe

Fişlerinde Kur Bilgisinin Hatalı

Listelenmesi Sorunu

Döviz Türleri tablosunda kur girişi "Bölen" olarak kullanıldığında muhasebe fişlerinde kur bilgisinin hatalı listelenmesi sorunu düzeltilmiştir.

WINERP82350

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Kuruluş Bilgileri, Banka Kodlarındaki

Eksik Olan OdeaBank, BurganBank Şube

Kodları Bilgileri Eklenmesi, Yanlış Gelen

Kod Bilgileri Güncellenmesi Talebi

Sistem işletmeni kuruluş bilgileri altında yer alan banka kodları listesi güncellenmiştir.

WINERP82353

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Maliyet Dağıtım Fişinde Dağıtım Tipi

Dağıtılmayacak Seçiliyken Dağıtılacak

Toplamları Güncelle Yapıldığında Satır

Renginin Kırmızı Olarak Değişmesi

Maliyet dağıtım fişinde dağıtım tipi

'Dağıtılmayacak' olduğunda dağıtılacak toplamları güncelle işlemi sonrası dağıtım işlemi gerçekleşmediği için yeşil renkte kalması sağlanmıştır.

WINERP82373

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Satınalma Faturasında Sağ Tuş Sabit

Kıymet Kayıtlarıyla İlişkilendir

Denildiğinde Kayıt Kodu Alanının Boş

Gelmesi Sorunu

Satınalma faturasında, Sabit Kıymet Kayıtlarıyla İlişkilendir işleminde kayıt kodu alanının dolu getirilmesi sağlanmıştır.

WINERP82375

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Sabit Kıymet Mizanı Raporunda

Amortisman Süresi Dolanlar Filtresinin

Hatalı Çalışması Sorunu

Sabit kıymet mizanı raporunda sabit kıymet kodu verildiğinde amortisman süresi dolanlar filtresi listelenmeyecek seçildiğinde kayıtların tümünü getirmesi sorunu çözülmüştür.

WINERP82384

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Cari Hesap Hareket Dökümünde

Listeleme Şekli Filtresinin Çalışmaması Sorunu

Cari Hesap Hareket Dökümü raporu 'Listeleme Şekli' filtre seçenekleri yeniden düzenlenerek doğru listeleme yapılması sağlanmıştır. 

Filtre seçenekleri; 

-  Fiş Türü ve Numaraya Göre 

-  Fiş Türü ve Tarihe Göre 

-  Numaraya Göre 

-  Tarihe Göre 

WINERP82417

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

İş Akışı Tanımları Kartında Türkçe

Arayüzünde Liste Ekranının Kayma Sorunu

İş akış kartı içerisindeki grid alanı büyütülmüştür.

 

Kayıt No

Ürün

Tanım

Açıklama

WINERP82471

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Satış Faturaları Değiştirilmek

İstendiğinde İrsaliyesi Kilitliyse Onay

Tarihi ve Öncesine İşlem Yapamazsınız

Uyarısı Alınması Sorunu

Kilitli irsaliyesi olan fatura üzerinde değişiklik yapılamayacağına dair çıkan uyarı mesaj metni

"Bu fişe ait irsaliyeler kilitlenmiş. Kilitli fişler üzerinde işlem yapılamaz!" olarak düzeltilmiştir.

WINERP82577

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, START3,

TIGER WINGS

ENTERPRISE

"e-Fatura Kamu" Olarak Seçilen Cari

Hesaplara Düzenlenen Faturanın Tipinin

"e-Arşiv" Olması Sorunu

Cari kartlarında yer alan e-Fatura Kamu kutucuğunun, e-Fatura kullanıcısı kutucuğuna bağlı çalışması sağlanmıştır. Cari hesap e-Fatura kullanıcısı ise e-Fatura Kamu onay kutucuğunu işaretleyebilecektir.

WINERP82582

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Cari Hesap İşlemlerinde Proje Kodu

Kontrolü Yapıldığı Durumda, Alınan

Serbest Meslek Makbuzu Kaydedilmek

İstendiğinde “Fişte Proje Kodu

Girilmemiş Satırlar Var” Uyarısı Alınması Sorunu

Cari hesap işlemlerinde proje kodu kontrolü yapıldığında, Alınan Serbest Meslek Makbuzu kaydedilmek istendiğinde “Fişte Proje Kodu Girilmemiş Satırlar Var” uyarısı alınıyordu. Seçilen proje kodunun tüm muhasebe kodları satırlarına yazılması sağlanmıştır.

WINERP82679

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, Tiger

Wings, TIGER WINGS

ENTERPRISE

Sabit Kıymet Amortisman Tablosunda

Aralık Ayı İçin Amortisman

Hesaplanmayacak Seçildiğinde Tüm Yıl

İçin Hesaplama Yapmaması Sorunu

Sabit kıymet amortisman tablosunda aralık ayı için amortisman hesaplanmayacak seçilerek, Ocak ayında hesaplama yapıldığında toplam birikmiş amortisman tutarının yanlış gelmesi sorunu düzeltilmiştir.

WINERP82724

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Satış Siparişinde Sevkiyat Adresi ve

Sevkiyat Hesabı Seçilip Sipariş Kısmi

Sevkedildiğinde Sipariş İçerisinde

Genelde Satış Elemanı Kodunun

Seçilememesi

Satış/ Satınalma sipariş fişinde 'Sevkiyat Adresi' ve

'Sevkiyat Hesabı' seçilip sipariş kısmi sevkedildikten sonra sipariş fişi içerisinde başlıktaki "Satış Elemanı Kodu"nun seçilememesi sorunu düzeltilmiştir.

WINERP82732

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Kredi Kartı Fiş Tahsilatı Ekranında

"Tarih" Filtresi seçilmek istendiğinde

Banka Özel Kodu Alanı Açılması Sorunu

Kredi Kartı Fiş Tahsilatı ve Firma Kredi Kartı Fiş ödemesi işleminde açılan ekranda filtre seçeneklerinden "Hesap Özel Kodu"nun adı 'Tarih' olarak geliyordu, "Hesap Özel Kodu" olarak düzeltildi ve banka hesap kodu özel kodlar ekranı açılması sağlanmıştır. 

WINERP82744

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Banka Kur Farkı Hesaplama İşleminde

Banka Kredisi İçin Hesaplanacak Ek Kur

Farkları Filtresinin Çalışmaması

Banka Kur Farkı Hesaplama işleminde "Banka Kredisi İçin Hesaplanacak Ek Kur Farkları" parametresinin hatalı çalışması düzeltilmiştir.

 

Kayıt No

Ürün

Tanım

Açıklama

WINERP82754

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Maliyet Dağıtım Fişinde Dağıtım Tipi

Oran Seçilip Ondalıklı Oranlar

Girildiğinde " Dağıtım Oranı Toplamı

100 Olmalıdır" Uyarısı Alınması Sorunu

Maliyet dağıtım fişinde dağıtım tipi oran seçilip ondalıklı oranlar girildiğinde " dağıtım oranı toplamı 100 olmalıdır" uyarısı alınmaması sağlanmıştır.

WINERP82773

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

e-Defter Parametrelerinde Banka Virman Fişi İçin Belge No Değeri Fiş No

Belirtildiğinde Satır Bazlı Belge Detayı

Seçeneğinin İşaretli Gelmesi Sorunu

e-Defter parametrelerinde, belge detayı oluşurken kullanılacak belge no değeri banka ve cari hesap virman fişleri için "Fiş No" seçilmesine rağmen, oluşan mahsup fişinde satır bazlı belge detayı işaretli geliyordu, hata düzeltilerek satır bazlı belge detayı işaretlenmeden gelmesi sağlanmıştır.

WINERP82783

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Muhtasar Vergi Beyannamesi HTML

Olarak Görüntülendiğinde Vergiye Tabi

İşlemler Sekmesindeki 302 Nolu Ödeme

Türünün Matrah ve Vergi Bildirimi

Tutarı Toplamına Dahil Edilmesi Sorunu

Muhtasar vergi beyannamesi HTML olarak görüntülendiğinde vergiye tabi işlemler sekmesindeki 302 No'lu ödeme türü girildiğinde matrah ve vergi bildirimi toplamına dahil ediliyordu. Toplama dahil olmadan listelenmesi sağlanmıştır.

WINERP82829

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Dövizli Birim Fiyat Kartı Tanımlandığı

Durumda "Satış Birim Fiyatı Tanımlı

Satınalma Fiyatının Altına Düşerse

(Fatura)" Parametresinin Dövizli Birim

Fiyata Göre Değil Birim Fiyata Göre

Yapması Sorunu

Dövizli fiyat kartı kullanılan malzeme kartı için aynı dövizle fatura eklenmek istendiğinde "Satış Birim Fiyatı Tanımlı Satınalma Fiyatının Altına Düşerse (Fatura)" parametresinin hatalı çalışması düzeltilmiştir.

WINERP82841

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Muhasebeleştirilmiş Bir Alınan Serbest

Meslek Makbuzu Kopyalandıktan Sonra

İlgili Mahsup Fişi F9 Menüde İlgili

Belgeler Kontrol Edildiğinde Kopyalanan

Fişin Numarasının da Listelenmesi Sorunu

Kopyalanan muhasebeleşmiş alınan serbest meslek makbuzuna bağlı mahsup fişinin F9 menüsünde ilgili belgelerinin doğru gelmesi sağlanmıştır.

WINERP83006

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

START, Tiger Wings,

TIGER WINGS

ENTERPRISE

Sys Giriş Sırasında Programın Hata Vermesi Sorunu

Sistem işletmeni girişte kategori listesi tablosunda (LG_CATEGLISTS ) yoğun veri olan firmalarda, sistem zaman aşımına uğruyor ve hata veriyordu, geliştirme yapılarak hata alınmadan sisteme giriş yapılabilmesi sağlanmıştır.

WINERP83035

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Cari Hesap Kartı Üzerinde F9-Yaz

(Mutabakat Ba/Bs) Seçeneği ile

Mutabakat Alındığında Veri Alanları ve

Standart Alanların Değer Getirmemesi Sorunu

Cari hesap kartı üzerinde F9-Yaz (Mutabakat Ba/Bs) seçeneği ile mutabakat alındığında veri alanlarının ve standart alanların değer getirmemesi sorunu düzeltilmiş.

 

Kayıt No

Ürün

Tanım

Açıklama

WINERP83170

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

İş Akışı ile Teklif Fişinin Eklenmesi İçin

Görev Oluşturulduğunda, Görevi

Gerçekle Aşamasında Uygun Teklif Fişi

Bulunamadı Uyarısı Alınması

İş akışı tanımları başlangıç koşullarında görev yerlerine göre işlem tipleri F9 seçeneklerinin filtrelenmesi sağlanmıştır. 

WINERP83234

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

e-İrsaliye Olarak Düzenlenmiş Konsinye

İrsaliyesi Üzerinde Çıkar ve Değiştir

İşlemi Yapılamaması Sorunu

e-İrsaliye olarak düzenlenen ve e-İrsaliye statüsü "GİB'e gönderilecek" olan konsinye irsaliyelerin değiştirilebilmesi ve çıkarılabilmesi sağlanmıştır.

WINERP83268

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Cari Hesap Kartında İndirim Varsa,

İrsaliye İade Alındığında Tekrar İndirim

Uygulandığından Birim Fiyatın

Değişmesi Sorunu

Cari hesaba indirim tanımlandığında ve irsaliye / fatura F9 ile iade alındığında / edildiğinde birim fiyat üzerinden yeniden indirim uygulanması sorunu düzeltilmiştir. 

 

İade fişi açılarak cari hesap seçtikten sonra, içerisinden asıl fiş çağrıldığında yeniden indirim uygulanmaması için; 

-                      İndirim satırı silinmeli ya da 

-                      Aktarım ekranında 'Malzeme Net Tutarı Aktarılacak' seçili olmamalıdır.

WINERP83292

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, Tiger

Wings, TIGER WINGS

ENTERPRISE

Malzeme Üzerinde Dönem Kapatma

Yapıldıktan Sonra İthalat Operasyon Fişi

Üzerinde İthalat Bilgilerini Değiştir ile

Herhangi Bir Değişiklik Yapılıp

Kaydedildiğinde "Son Dönem Kapatma

Tarihi Öncesine İşlem Gören Mallar"

Uyarısı Alınması Sorunu

İhracat ve İthalat dosyaları üzerinden sağ tuş F9 menüde yer alan "İhracat/İthalat Bilgileri Değiştir" işlemi ile değişiklik yapılırken fiş içerisinde dönem kapatma işlemi yapılmış malzemeler olsa bile

kontrol yapılmadan fiş bilgilerinin değiştirilebilmesi sağlanmıştır.

WINERP83374

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Banka Ekstresi Tarih Aralığı Verilerek

Alındığında Devreden Durum Bilgisinin

Yanlış Listelenmesi Sorunu

Mali Dönem Bağımsız çalışan firmada Banka

Ekstresi alındığında verilen tarih aralığı filtresine istinaden "Devreden Durum" alanının hatalı değer getirmesi sorunu düzeltilmiştir.

WINERP83392

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Mali Dönem Bağımsız Firmada Tarih

Aralığı Verilerek Muavin Defter ve

Defter-i Kebir Alındığında Devreden

Bakiyenin Yanlış Gelmesi

Mali dönem bağımsız firmada tarih aralığı verilerek muavin defter alındığında devreden bakiyenin yanlış gelmesi sorunu düzeltilmiştir.

WINERP83573

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3, Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Konsinye Fişinde Seçilen Sabit Kıymet

Kaydı İçin Değer Düşüklüğü

Hesaplaması Yapsın Parametresi Hayır

Seçili İken Çıkış Yapılan Kayıt İçin Değer

Düşüklüğü Hesaplaması Yapılması

Sorunu

Konsinye fişinde seçilen sabit kıymet kaydı için değer düşüklüğü hesaplaması yapsın parametresi

hayır seçili iken çıkış yapılan kayıt için değer düşüklüğü hesaplaması yapılması sorunu düzeltilmiştir.

Kayıt No

Ürün

Tanım

Açıklama

WINERP84447

TIGER3, TIGER3

ENTERPRISE, GO 3,

Tiger Wings, TIGER

WINGS ENTERPRISE

Sunucuda İmzalandı Statüsünde

Bulunan Faturaya Bağlı Sipariş

Kopyalandığında Sipariş e-Arşiv Bilgileri

Statüsünun Sunucuda İmzalandı Olarak

Oluşması Sorunu

e-Arşiv olarak düzenlenmiş ve statüleri sıfırdan farklı olan sipariş, irsaliye ve faturalar için kopyalama, sevketme ve faturalama işlemleri yapıldığında e-Arşiv statülerinin hataları olarak oluşması sorunu düzeltilmiştir.

 

 

 

  • Related Articles

  • Go Plus/Go 3 e-İhracat İşlemleri

   Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğe istinaden E-fatura mükelleflerinin ihracat işlemlerinin elektronik olarak gönderiminin yapılabilmesi için 2.42.00 versiyonu itibariyle Go Plus ve Go 3 ürününe e-İhracat İşlemleri Modülü ...
  • Go Plus Menu

   GO PLUS ANA MENÜ DEĞİŞİKLİKLERİ Go Plus ürünümüzde 2.22.00 versiyonu ile birlikte arayüz değişikliği ve menü düzenlemesi yapılmıştır. Go Plus 2.22.00'deki menü değişikliği ile; Ana menüye "Ana Kayıtlar" seçeneği eklenmiştir. Modüllera ait tüm ...
  • Logo e-Defter Uygulaması

   E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına ...
  • Logo Connect FDA

   LOGO CONNECT – TİCARİ SİSTEM ENTEGRASYONU (FDA- FİRMALAR ARASI DATA AKTARIMI)  LogoConnect FDA ,Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların, ticari sistem içinde bir firmadan diğer firmaya doküman aktarımı yapabilmesini ...
  • ERP Ürünlerinde Yeni TTK - TFRS Düzenlemeleri

   Erp ürünlerinde yapılan TTK ve TFRS düzenlemeleri konusundaki destek makalesi hazırlanmış olup aşağıdaki bağlantıdan erişilebilmektedir. ERP ürünlerinde yeni TTK ve TFRS konusunda yapılan düzenlemelere ait makaleye bu bağlantıdan erişebilirsiniz. ...