Logo Modelleri Menüsü

Logo Modelleri Menüsü

"Bağlı veritabanları" menüsünden eklenen veritabanının kullanılabilmesi için entegrasyonun yapılacağı menüdür.


Eklenen veritabanında raporu alınmak istenen ilgili firmanın ilgili dönemine ilişkin Logo modelleri oluşturulabilir ya da oluşturulmuş Logo modelleri silinebilir. Burada entegre edilen dönemlerin Logo modelleri oluşturulur. Böylece "Yeni Rapor" menüsü altında "Hazır Rapor" ve "Logo Modelleri" raporları kullanılarak entegrasyonu yapılan firma ve dönemin raporları alınabilir. Böylece "Yeni Rapor" menüsüne gelinir.

  • Related Articles

  • Bağlı Veritabanları Menüsü

   Kurulum yapıldıktan sonra uygulamanın çalışacağı veri kaynaklarının ekleneceği menüdür. Açılan pencereden; veri kaynağı eklenebilir, eklenmiş olan veri kaynağına ilişkin bilgiler değiştirilebilir ya da veri kaynağı silinebilir. Veri kaynağı türü ...
  • Kullanıcı Tanımlı Modeller Menüsü

   "Hazır Rapor" ve "Logo Modelleri"nin eksik kaldığı yerlerde ya da kullanıcının kendisine göre raporlar hazırlayacağı bölümdür.    Örnek-1  Satış Faturaları Modelinde eksik olan İlçe bilgisini, Logo Model ve Logo Tablosu Eşleştirmesi ile ekleyerek ...
  • Yeni Rapor Menüsü

   Eklenen veritabanında, entegrasyonu yapılan Firma ve Döneme ilişkin "Hazır Rapor" veya "Logo Modelleri" ya da "Kullanıcı Tanımlı Modeller" i kullanarak yeni raporların oluşmasını sağlar. Hazır Raporlar temelde "Logo Modelleri"ni esas alan, daha özet ...
  • Değiştir Menüsü

   Logo Mind Navigator'ta oluşturulan raporlar oluşturuldukları Excel dosyası ile ilişkilidir. "Değiştir" menüsü ile oluşturulmuş raporlar değiştirilebilir ya da silinebilir.     Değiştir menüsü ile o an açık bulunan ve üzerinde çalışılan Excel dosyası ...
  • Logo Mind Navigatorda Kullanıcı Yetkileri

   Ana ürün Sistem yöneticisi çalıştırılır.  Logo Mind Navigator yektikleri doğrudan kullanıcılara verilemez, gruplara verilebilir, dolayısıyla; Yönetim menüsü altındaki Gruplar seçeneği seçilir. Varolan bir grup ya da yeni bir grup oluşturularak sağ ...