logo e-fatura hata kodları çözümleri

logo e-fatura hata kodları çözümleri

 • e-Fatura durum kodları aşamaları nelerdir?

  Gönderilen fatura aşağıdaki aşamalardan geçmekte ve her aşamada belirtilen durum kodlarını almaktadır:

  • Gönderici Birim SENDERENVELOPE türünde içerisinde FATURA belgesi olan zarfı oluşturur ve Merkez Birime gönderir.
  • Bu zarf Merkez Birimde kuyruğa alınır. Burada zarfın durumu 1000 “ZARF KUYRUGA EKLENDI” olur.
  • Daha sonra kuyrukta sırası gelen zarf işlenmeye başlar. Burada zarfın durumu 1100 “ZARF ISLENIYOR” olmaktadır.
  • Zarf çeşitli işlemlerden (şema ve schematron kontrolü) geçer, eğer bu durumda bir hata oluyorsa zarfın durumu ilgili durum kodu olur. İşlenme sırasındaki hatalara ait durum kodları 1100 ile 1200 arasındadır. Bu durumda bir hata oluşmuşsa (içerisindeki faturalar geçersizdir, iptal faturası gibidir) zarfın durumu sistem yanıtı ile Gönderici Birime gönderilir. Zarf gönderiminde bir sonraki aşamaya geçilmez. Hata kodunun alınmasının ardından ilgili zarftaki faturalar göndericinin entegrasyon ya da özel entegrasyon kullanıcıları olması durumunda aynı Fatura ID’siyle tekrar göndermelidir. Göndericinin portal kullanıcısı olması durumunda (ARTIK -arşive alınmışlar hariç, fatura arşivdeyse 12957 numaralı sorunun cevabına bakınız- yeni fatura ID'si ile yeniden fatura OLUŞTURULMAMASI gerekmektedir) Zarf Bazında Listeleme ekranındaki ilgili zarfa ait (hata alındıktan 24 saat sonra ekrana gelecek olan) TEKRAR GÖNDER düğmesi kullanılarak faturanın farklı bir zarf ile tekrar gönderilmeye çalışılması sağlanır.
  • Zarf işlenmiş, kontrollerden geçmiş ve merkez sistemde bir hata almamışsa zarfın durumu 1200 “ZARF BASARIYLA ISLENDI” olmaktadır. Bu aşamada zarfın durumu sistem yanıtı ile Gönderici Birime gönderilir. Gönderim sırasında bir hata oluşsa bile bir sonraki aşamaya geçilir.
  • Merkez birim zarfı posta kutusuna gönderir. Eğer gönderim başarılı olmuşsa öncelikle zarfın merkezdeki durum kodu posta kutusundan sistem yanıtı gelene kadar 1220 “HEDEFTEN SISTEM YANITI GELMEDI” şeklinde olur.
  • Bu zarftaki faturaların herhangi birinin yeni bir zarf ile tekrar gönderilmesi durumunda yeni gönderilen zarf 1163 “GONDERILEN ZARF SISTEMDE DAHA ONCE KAYITLI OLAN BIR FATURAYI ICERMEKTEDIR” durum kodunu içeren sistem yanıtını alacaktır. 1163 hatasını alan zarfın içerisindeki faturalar geçersizdir, iptal faturası gibidir.
  • Gönderim sırasında alıcının sistemine erişilememesi gibi bir durum oluşması halinde zarf 1210 “DOKUMAN BULUNAN ADRESE GONDERILEMEDI” durum kodunu alır. Bu durum alıcının sistemine erişilemediği için olmaktadır. Alıcıyı hata ayrıntısını bildirerek sistemini düzeltmesi yönünde uyarınız. 1210 durum kodunun alındığı andan itibaren Merkez birim aynı zarfı 3 kere daha göndermeyi dener. 3 deneme saat 06 ve 18'de sırayla yapılmaktadır.
  • Son denemede (dördüncü deneme) zarf hala karşı tarafa başarıyla iletilememiş ise zarfın durumu 1215 “DOKUMAN GONDERIMI BASARISIZ. TERKAR GONDERME SONLANDI” durum kodunu alır. 1215 durum kodunun alınmasının ardından ilgili zarftaki faturalar göndericinin entegrasyon ya da özel entegrasyon kullanıcıları olması durumunda aynı Fatura ID’siyle tekrar göndermelidir. Göndericinin portal kullanıcısı olması durumunda yeni fatura ID'si ile yeniden fatura OLUŞTURULMAMASI gerekmektedir) Zarf Bazında Listeleme ekranındaki ilgili zarfa ait TEKRAR GÖNDER düğmesi kullanılarak faturanın farklı bir zarf ile tekrar gönderilmeye çalışılması sağlanır. VUK ve ilgili yasal hükümler geçerlidir ve mükellefin sorumluluğundadır. 1215 hatasını alan zarfın içerisindeki faturalar geçersizdir, iptal faturası gibidir. Alıcı sistemini düzeltmediği takdirde bu durum bu şekilde devam edecektir. Ardından alıcı sistemini düzeltmemiş olursa gönderici tekrar gönderimde bulunduğunda bir 4 gönderimlik süreç daha başlayacaktır. 1215 durum kodu alınmasından önce gönderici birimin bu zarftaki faturaların herhangi birini yeni bir zarf ile tekrar göndermeyi denemesi halinde yeni gönderilen zarf 1163 “GONDERILEN ZARF SISTEMDE DAHA ONCE KAYITLI OLAN BIR FATURAYI ICERMEKTEDIR” durum kodunu içeren sistem yanıtını alacaktır. Bu nedenle 1210 durumunun 1215, 1220, 1230 ya da 1300'e dönmesini beklenmeli ve öncesinde aynı faturanın tekrar gönderimi yapılmamalıdır. 1163 “GONDERILEN ZARF SISTEMDE DAHA ONCE KAYITLI OLAN BIR FATURAYI ICERMEKTEDIR” durumu aynı fatura numarası ya da ETTN numarası ile daha önce gönderim (yükleme) yapıldığı durumlarda oluşur (farkında olmadan aynı fatura veya ETTN numarası ile ikinci kez gönderim yapmaya çalışıyor olabilirsiniz. Gerekiyorsa tüm fatura numaralarınızı ve ETTN numaralarınızı gözden geçiriniz. Daha önce gönderdiğiniz faturayı/faturaları tekrar göndermeyeceğinizden, daha önce göndermediğiniz faturayı/faturaları yeniden zarflayıp göndermeyi deneyiniz.). 
  • Merkez birimin tekrar gönderim denemelerinden birinin başarılı olması halinde merkezdeki zarfın durumu kodu posta kutusundan sistem yanıtı gelene kadar 1220 “HEDEFTEN SISTEM YANITI GELMEDI” şeklinde olur.
  • Hedeften sistem yanıtının 1200 “ZARF BASARIYLA ISLENDI” durum kodu ile gelmesi halinde Merkezde 1220 durum koduyla bekleyen zarfın yeni durumu 1300 “BASARIYLA TAMAMLANDI” olur. Hedef sistemden 1200 durum kodu dışında zarfın başarısız işlendiğine dair bir kod dönülmesi halinde Merkezde 1220 durum koduyla bekleyen zarfın yeni durumu 1230 “HEDEFTEN SISTEM YANITI BASARISIZ GELDI” olur. 1230 durum kodunun alınmasının ardından ilgili zarftaki faturalar göndericinin entegrasyon ya da özel entegrasyon kullanıcıları olması durumunda aynı Fatura ID’siyle tekrar gönderilmelidir. Göndericinin portal kullanıcısı olması durumunda yeni fatura ID'si ile yeniden fatura OLUŞTURULMAMASI gerekmektedir. Zarf Bazında Listeleme ekranındaki ilgili zarfa ait TEKRAR GÖNDER düğmesi kullanılarak faturanın farklı bir zarf ile tekrar gönderilmeye çalışılması sağlanır (Tekrar Gönder düğmesi ile ilgili olarak 12957 numaralı sorunun da cevabına bakınız. VUK ve ilgili yasal hükümler geçerlidir ve mükellefin sorumluluğundadır.). Burada alıcı tarafından hata verilmiştir ve zarf içerisindeki faturalar geçersiz olmuştur.

  GİB Portal kullanıcılarının arşive kaldırdıkları faturalar tekrar gönderilememektedir. Bu durumda yeni fatura ID'si ile yeniden fatura oluşturulması ve bu hatalı faturaların gelen/gönderilen faturalarla birlikte saklanması gerekmektedir. Yeniden oluşturulan faturalarda daha önce hata alınan fatura numarasına ve hata sebebine ilişkin bilginin faturanın not alanına yazılması uygun olacaktır (VUK ve ilgili yasal hükümler geçerlidir ve mükellefin sorumluluğundadır.). Arşive kaldırılan ticari faturalara kabul / ret cevabı verilememektedir. Süresi içerisinde cevap verilmeyen ticari faturalar kanuna göre kabul edilmiş sayılmaktadır. Bu nedenle faturanızla işiniz tamamen bittikten sonra arşive alma işlemini gerçekleştirmeye özen gösteriniz.

 • Logo e-fatura hata kodları

  Logo Connect yada Logo Portaldaki durum kodları nedir? Ne yapılmalıdır?

  Logo Connect programı yada Logo Portal kullanılarak e-fatura gönderilmesi durumunda faturaya ait zarfların aldığı durum kodları ve bu durumlar karşısında neler yapmamız gerektiği aşağıda anlatılmıştır.

  1. Giden Zarflara Verilen Başarılı Durum Kodları

  e-Fatura ve Uygulama Yanıtı zarflarının alıcının sistemine iletildiğini belirten durum kodlarıdır.

   

  1.1. BAŞARIYLA TAMAMLANDI (1300)

  1300 durum kodu e-Fatura veya Uygulama Yanıtı zarfının sorunsuz olarak alıcı firmaya iletildiği anlamını taşıyan durum kodudur. Bu durum kodu alındığında gönderim işlemi başarılı olup, ayrıca işlem yapılmasına gerek yoktur.

   

  Logo Özel Entegratörlük Arayüzündeki Görünüm:

  Logo entegratörde e fatura 1300 durum kodu

   

  Logo Connect e-Fatura --> Giden Faturalar Arayüzündeki Görünüm:

  Başarılı durum kodu alan e-Faturalar LogoConnect’te Yeşil renk ile görünmektedir. Durum kodu kolonunda ise 1300 durum kodunun görünmesi gerekmektedir.

  Logo connect efatura 1300 durum kodu

   

  2. Yanıt Bekleyen Durum Kodları

  e-Fatura ve Uygulama Yanıtları zarflarının 1300 BAŞARIYLA TAMAMLANDI durum kodu alması için sistem yanıtı beklediğini belirten durum kodlarıdır.

   

  2.1. HEDEFTEN SİSTEM YANITI GELMEDİ (1220)

  1220 durum kodu e-Fatura veya Uygulama Yanıtı zarfının Gelir İdaresi tarafından alıcıya gönderildiğini ancak alıcının zarfı işlediğine dair henüz başarılı ya da başarısız bir cevap dönmediğini gösterir. Bu durum kodu alındığında alıcı firmanın cevap dönmesi beklenmelidir, fatura yeniden gönderilmemelidir. Alıcı firmadan zarfa sistem yanıtı göndermesi rica edilebilir. Alıcı taraf sistem yanıtı yolladığında bu zarfın durum kodu 1300 olacaktır.

   

  Logo Özel Entegratörlük Arayüzündeki Görünüm:
  Logo entegratörde efatura 1220 durum kodu

  Logo Connect e-Fatura --> Giden Faturalar Arayüzündeki Görünüm:

  Ara durum kodu almış e-Faturalar LogoConnect’te Mor renk ile görünmektedir. Durum kodu kolonunda ise 1220 durum kodunun görünmesi gerekmektedir. Mor renkte gözüken e-Faturaların durum kodları değişebileceğinden bu faturalar yeniden gönderilmemelidir.
  Logo connect efatura 1220 durum kodu


  2.2. DOKÜMAN BULUNAN ADRESE GÖNDERİLEMEDİ (1210)

  1210 durum kodu e-Fatura veya Uygulama Yanıtı zarfının Gelir İdaresi tarafından alıcıya iletilemediği anlamını taşıyan durum kodudur. Bu durum faturaları sizin Gelir İdaresi’ne ulaştırdığınızı, ancak Gelir İdaresi’nin karşı tarafa teslim edemediğini ifade eder. Henüz teslim edilememiş bu zarf; 2 gün boyunca belli aralıklar ile Gelir İdaresi tarafından karşı tarafa gönderilmeye devam edilecektir. Bu durum kodu alındığında, durum kodu değişene kadar beklenmeli ve işlem yapılmamalıdır. Alıcı taraf, sistemini düzeltip zarfı alabilirse zarfın durumu 1300 olacaktır. 2 gün sonra zarf hala alıcıya iletilemez ise, zarfın durum kodu Gelir İdaresi tarafından 1215 olacak şekilde değiştirilecektir. Bu aşamadan sonra, 1215 durum kodu ile karşılaşırsanız, zarfın içindeki e-Faturalar yeniden gönderilmelidir.

  Logo Özel Entegratörlük Arayüzündeki Görünüm:

  Zarf Yanıtı (Kodu) alanında “DOKÜMAN BULUNAN ADRESE GÖNDERİLEMEDİ(1210)“ ifadesi görünecektir.

  Logo Connect e-Fatura --> Giden Faturalar Arayüzündeki Görünüm:

  Ara durum kodu almış e-Faturalar LogoConnect’te Mor renk ile görünmektedir. Durum kodu kolonunda ise 1210 durum kodunun görünmesi gerekmektedir. Mor renkte gözüken e-Faturaların durum kodları değişebileceğinden bu faturalar yeniden gönderilmemelidir.

   

  3. Giden Zarflara Verilen Başarısız Durum Kodları

  e-Fatura ve Uygulama Yanıtları zarflarının alıcının sistemine iletilemediğini belirten durum kodlarıdır.


  3.1. DOKÜMAN GÖNDERİMİ BAŞARISIZ (1215)

  Gönderimi 2 gün önce yapılmış ancak “1210 Doküman Bulunan Adrese Gönderilemedi” hatası almış olan e-Fatura ve Uygulama Yanıtı zarflarının alıcıya iletilemediğini belirten durum kodudur. Bu durum kodu alındığında, ilgili e-Fatura ve Uygulama Yanıtları yeniden gönderilmelidir.


  Logo Özel Entegratörlük Arayüzündeki Görünüm:

  Logo entegratör 1215 durum kodu


  Logo Connect e-Fatura --> Giden Faturalar Arayüzündeki Görünüm:

  Hata durum kodu almış e-Faturalar LogoConnect’te Kırmızı renkte görünmektedir. Durum kodu kolonunda 1215 durum kodunun görünmesi gerekmektedir. 1215 durum kodu almış e-Faturalar için hiçbir düzenleme yapılmadan yeniden gönderim işlemi yapılması gerekmektedir.

  Logo efatura 1215 durum kodu


  3.2. Bu fatura daha önce başarılı gönderilmiş

  Bu hata, ilgili e-Fatura Gelir İdaresi’ne gönderilmeden önce Logo Özel Entegratör Sunucusu tarafından hata verildiğini ifade eder. Gönderimi daha önce yapılmış ve “1300 Başarıyla Tamamlandı” durum kodu almış bir e-Fatura numarasının yeniden gönderimi yapılması durumunda karşılaşılan bir durumdur. Bu durumda, daha önce fatura numarasının gönderilip gönderilmediği kontrol edilmelidir. Aynı fatura numarası ile gönderim yapıldı ise, farklı bir fatura numarası verilerek e-Fatura gönderimi yapılmalıdır.


  Logo Özel Entegratörlük Arayüzündeki Görünüm:

  Zarf Yanıtı (Kodu) alanında “0“ ifadesi görünecektir. Durum açıklaması kısmında “Bu fatura daha önce gönderilmiş” ifadesi görünecektir.

  Logo entegratörde fatura başarılı gönderilmiş hatası


  Logo Connect e-Fatura --> Giden Faturalar Arayüzündeki Görünüm:

  Hata durum kodu almış e-Faturalar LogoConnect’te Kırmızı renkte görünmektedir. Özel Entegratörlük Sunucusu sistemi tarafından hata alınması durumunda durum kodu kolonunda -1 durum kodunun görünmesi gerekmektedir. Durum Açıklaması kısmında hata ayrıntısını bulabilirsiniz.


  3.3. 1181(1111111111,urn:mail:defaultpk@xxxx.com) ikilisine ait adres bilgisi bulunamadı.

  1181 kodlu hata; faturanın gönderildiği alıcı şirketin, Gelir İdaresi Sistemi’nde gönderim yapılan etiket bilgisi ile kayıtlı olmaması durumunda oluşan hatadır. Bu durumda, düzenlemiş olduğunuz e-fatura üzerindeki cari hesabın etiket bilgileri düzeltilerek yeniden gönderim yapılmalıdır. Etiket Bilgileri Listesi : http://efatura.diyalogo.com.tr/Tools/GIBUserList adresinden Gelir İdaresine kayıtlı mükelleflerin etiket adreslerini bulabilir veya Mükellef.exe programını çalıştırabilirsiniz.


  Logo Özel Entegratörlük Arayüzündeki Görünüm:

  Logo entegratör 1181 durum kodu


  Logo Connect e-Fatura --> Giden Faturalar Arayüzündeki Görünüm:

  Hata durum kodu almış e-Faturalar LogoConnect’te Kırmızı renkte görünmektedir. Durum kodu kolonunda 1181 durum kodunun görünmesi gerekmektedir.


  3.4. Alıcı e-Fatura kullanıcılar listesinde bulunamadı.

  Bu hata e-Fatura Gelir İdaresine gönderilmeden önce Logo Özel Entegratör Sunucusu tarafından hata verildiği anlamı taşımaktadır. Bu hata gönderim yapılan vergi numarasına ait gönderilen etiket bilgisi ile kayıtlı bir mükellef olmadığını belirten durum kodudur. Bu durumda gönderim yapılan carinin etiket bilgileri düzeltilerek yeniden gönderim yapılmalıdır. Etiket Bilgileri Listesi : http://efatura.diyalogo.com.tr/Tools/GIBUserList adresinden Gelir İdaresine kayıtlı mükelleflerin etiket adreslerini bulabilir veya Mükellef.exe programını çalıştırabilirsiniz.


  Logo Özel Entegratörlük Arayüzündeki Görünüm: 

  Logo entegratör alıcı kullanıcı listesinde bulunamadı hatası


  Logo Connect e-Fatura --> Giden Faturalar Arayüzündeki Görünüm:

  Hata durum kodu almış e-Faturalar LogoConnect’te Kırmızı renkte görünmektedir. Özel Entegratörlük Sunucusu sistemi tarafından hata alınması durumunda durum kodu kolonunda -1 durum kodunun görünmesi gerekmektedir. Durum Açıklaması kısmında hata ayrıntısını bulabilirsiniz.


  3.5. 1111111111 vergi numarası ile kayıtlı birden fazla alıcı bulundu. Lütfen etiket bilgisi gönderin.

  Bu hata; düzenlenen e-Fatura, Gelir İdaresi’ne gönderilmeden önce, Logo Özel Entegratör Sunucusu tarafından verilen bir hatadır. Gönderim yapılan vergi numarasına ait etiket bilgisinin, e-fatura içerisinde gönderilmediği ve alıcının vergi numarasına kayıtlı birden fazla etiket bilgisinin olduğunu belirten hata mesajıdır. Bir alıcının, birden fazla etiket bilgisi olması durumunda, e-fatura içinde mutlaka alıcı etiket bilgisi yer almalıdır. Bu durumda, gönderim yapılan carinin etiket bilgileri gerekli alanlara girilerek yeniden gönderim yapılması gerekmektedir. Etiket Bilgileri Listesi : http://efatura.diyalogo.com.tr/Tools/GIBUserList adresinden Gelir İdaresine kayıtlı mükelleflerin etiket adreslerini bulabilir veya Mükellef.exe programını çalıştırabilirsiniz.


  Logo Connect e-Fatura --> Giden Faturalar Arayüzündeki Görünüm:

  Hata durum kodu almış e-Faturalar LogoConnect’te Kırmızı renkte görünmektedir. Özel Entegratörlük Sunucusu sistemi tarafından hata alınması durumunda durum kodu kolonunda -1 durum kodunun görünmesi gerekmektedir. Durum Açıklaması kısmında hata ayrıntısını bulabilirsiniz.


  3.6. HEDEFTEN SİSTEM YANITI BAŞARISIZ GELDİ(1230)

  Gönderilen e-Fatura veya Uygulama Yanıtı zarfının Gelir İdaresi kontrollerinden geçtiğini ancak gönderim yapılan firmanın sisteminden hata aldığını belirten durum kodudur. Hata ayrıntısında “1162:İMZA KAYDEDİLEMEDİ” şeklinde bir açıklama var ise, fatura yeniden gönderilmelidir. Hata ayrıntısı yok ise, alıcı firmadan faturaya neden hata verildiği öğrenilerek gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra faturalar yeniden gönderilmelidir.


  Logo Özel Entegratörlük Arayüzündeki Görünüm:

  Logo hedeften sistem yanıtı başarısız geldi 1230


  Logo Connect e-Fatura --> Giden Faturalar Arayüzündeki Görünüm:

  Hata durum kodu almış e-Faturalar LogoConnect’te Kırmızı renkte görünmektedir. Durum kodu kolonunda 1230 durum kodunun görünmesi gerekmektedir.


  4. Giden e-Faturaların Düzenlenmesi Gerektiğini Bildiren Durum Kodları

  Gönderilen e-Fatura içerisindeki ticari veriler ya da eksik/hatalı bilgilerin yeniden düzenlenerek gönderilmesi gerektiğini belirten hata durum kodlarıdır.


  4.1. The'urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2:IssueDate' element has an invalid value according to its data type.

  Gönderimi yapılan e-Faturanın tarih alanlarından birinde format hatası olduğunu belirten durum kodudur. Bu hata genelde LogoConnect’te Kural Tanımı alanında yanlış tanım yapılması durumunda alınır. Bu hata alındığında Çözüm Ortağınıza danışmanızı rica ederiz.


  4.2. The 'unitCode' attribute has an invalid value according to its data type.

  Gönderimi yapılan e-Faturanın içerisindeki malzeme kalemlerinde tanımlanmış olan evrensel kod bilgisinin geçersiz olduğunu belirten durum kodudur. Bu durumda ERP Programından Birim Seti kartındaki evrensel kodları kontrol edilmeli ve kod alanına küçük harf ile giriş yapıldı ise büyük harfler ile giriş yapılıp fatura yeniden gönderilmelidir.

  ERP Birim Seti Ekranı :

  Logo efatura birim seti tanımı


  4.3. cbc:ID elemanının schemeID niteliği değeri 'TCKN' olması durumunda cbc:ID elemanına 11 haneli TC kimlik numarası yazılmalıdır.

  Bu hata; gönderim yapılan cari hesap kartında “Şahıs Şirketi” olarak seçilmiş olmasına rağmen, 11 haneli bir kimlik numarası yollanmadığı veya o alandaki verinin eksik ya da fazla gönderildiği anlamını taşıyan hata kodudur. Bu hata her faturada alınıyor ise gönderici firma olarak sizin şahıs şirketi olduğunuz ve kendi TCKN bilgilerinizde hata olduğu anlamı da taşıyabilir. Böyle bir hata alındığında gönderim yapan firma bilgileri ve cari kartlar kontrol edilmeli ve tekrar gönderim yapılması sağlanmalıdır. Karşılaştığınız hata mesajı, “cbc:ID elemanının schemeID niteliği değeri 'VKN' olması durumunda cbc:ID elemanına 10 haneli Vergi Numarası yazılmalıdır” şeklinde alınıyorsa, tüzel kişi seçimi yapılmasına rağmen 10 haneli vergi numarası eksik ya da fazla karakter ile gönderdiğiniz anlamı taşımaktadır. Bu durumda gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra fatura gönderimleri yeniden yapılmalıdır.


  4.4. Geçersız cbc:ID elemanı değeri. cbc:ID elemanı 'ABC2016000000001' formatında olmalıdır.

  Bu hata gönderilen e-fatura içerisinde yer alan fatura numarası bilgisinin, Gelir İdaresi’nin belirttiği standarda uygun olmadığını belirtir. Bu durumda, gönderilen faturanın numarası standarda uygun şekilde yeniden düzenlenerek fatura yeniden gönderilmelidir. Fatura numarasının toplam 16 hane olacak şekilde, ilk 3 karakteri sabit, sonraki 4 karakteri fatura tarihinin yıl bilgisi, devamında ise tek tek artacak bir numara olarak verildiğinden emin olunuz.


  4.5. 1150 Geçersız cbc:IdentificationCode elemanı değeri. Geçerli değerler için kod listesine bakınız.

  Gönderilen e-Faturanın Cari Kart veya Firma bilgilerinde Ülke Kodu alanına TR-TÜRKİYE bilgisi girilerek fatura yeniden gönderilmelidir.


  ERP Cari Kart Ekranı :

  Logo efatura cari kart tanımı

   

  ERP Firma Ekranı :

  Logo efatura sys firma tanımı

 • Logo e-Fatura Zarf Gönderimi ve Durum Kodları

  e-Fatura uygulamasında alıcıya gönderilen zarfların durum kodları nedir?

  e-Fatura zarf gönderimi durum kodları (1000-1100)

  Zarf gönderim yapıldığı zaman ekranda belirecek ilk durum kodu “Zarf kuyruğa eklendi” dir. Bu faturanın GİB sisteminde işlenmek üzere kuyruğa alındığını ifade eder. Zarfın işlenmeye başlaması yani 1100 kodu alması için geçen süre ; GİB sistemi yoğunluğuna göre uzayabilir.

  Not  : Faturanın bulunduğu zarf GİB’e iletildiğinde merkezde (GİB’de) sırasıyla “1000” ve “1100” aşamalarından geçer. Bu aşamalarda iken zarf GİB’e iletilmiş demektir ki 1000 ve 1100 süreçlerinden geçmektedir. Bu aşamalarde Gönderici Birim Merkez’de durum sorgular ve bu iki durum kodundan biri cevap olarak dönerse faturanın statüsü “GİB’e gönderildi” hale getirilir. 

  Durum Kodu
  1000
  1100
  Açıklaması
  Zarf Kuyruğa Eklendi
  Zarf İşleniyor
  Detay
  Bu zarf Merkez Birimde kuyruğa alınır.
  Daha sonra kuyrukta sırası gelen zarf işlenmeye başlar.

  Zarf sırası gelip GİB sisteminde işlenmeye başladığı aşamada durum kodu “Zarf işleniyor” haline gelecektir.

  Zarf işlenmesi sırasındaki durum kodları (1100-1199)

  Zarf işlenmeye başladığı aşamada Zarf GİB sisteminden çeşitli işlemlerden (şema ve schematron kontrolü) geçer, eğer bu durumda bir hata oluyorsa zarfın durumu ilgili durum kodu olur. İşlenme sırasındaki hatalara ait durum kodları 1100 ile 1199 arasındadır. Bu durumda bir hata oluşmuşsa zarfın durumu sistem yanıtı ile Gönderici Birime gönderilir. Zarf gönderiminde bir sonraki aşamaya geçilmez.

  Not: 1100-1200 Zarf merkezde işlenirken alınan hatalar ile ilgili gelen uygulama yanıtları kaydedildiğinde gönderilen fatura statüsü : “GİB’de işlenemedi” durumuna gelir.

  Durum Kodu
  1110
  1111
  1120
  1130
  1131
  1132
  1133
  1140
  1141
  1142
  1143
  1150
  1160
  1161
  1162 
  1163 
  1170 
  1171 
  1172 
  1175 
  1176
  1177
  1180
  1181
  1190
  1195
  Detay
  Zip dosyası değil
  Zarf ID uzunluğu geçersiz
  Zarf arşivden kopyalanamadı
  Zip açılmadı
  Zip bir dosya içermeli
  XML dosyası değil
  Zarf ID ve XML dosya adı aynı olmalı
  Doküman ayrıştırılamadı
  Zarf ID yok
  Zarf ID ve Zip dosyası adı aynı olmalı
  Geçersiz versiyon
  SCHEMATRON kontrol sonucu hatalı
  XML şema kontrolünden geçemedi
  İmza sahibi TCKN VKN alınamadı
  İmza kaydedilemedi
  Gönderilen zarf sistemde daha önce kayıtlı olan bir faturayı içermektedir
  Yetki kontrol edilemedi
  Gönderici birim yetkisi yok
  Posta kutusu yetkisi yok
  İmza yetkisi kontrol edilemedi
  İmza sahibi yetkisiz
  Geçersiz imza
  Adres kontrol edilemedi
  Adres bulunamadı
  Sistem yanıtı hazırlanamadı
  Sistem hatası

  Zarf başarıyla ile işlendi durum kodları (1200)

  Zarf GİB sistemindeki kontrollerden geçmiş, herhangi bir hata almamış ve sorunsuz bir şekilde işlenmiş ise zarfın durum kodu 1200 olur. Bu durumda Zarf alıcıya gönderilecek anlamına gelmektedir, gönderici birim merkeze sorgu gönderdiğinde faturanın statüsü “GİB'de işlendi - Alıcıya iletilecek” olarak görünür. Bundan sonra GİB ‘in zarfı alıcı firmaya iletmesini ve oradan gelecek cevap beklenmektedir.

  Not : 1200 gelen uygulama yanıtı kaydedildiğinde gönderilen fatura statüsü : “GİB'de işlendi - Alıcıya iletilecek” durumuna gelir.

  Durum Kodu
  1200
  Detay
  Zarf başarıyla işlendi

  Zarf alıcıya (Posta kutusu) iletilemedi durum kodları (1210-1215)

  Zarf GİB sisteminde işlendikten sonra alıcıya gönderilir. GİB ilgili zarfı ikişer saat ara ile toplam 4 defa göndermeyi dener. Alıcı tarafa gönderme sırasında herhangi bir sorun yaşanır ve zarfın gönderimi başarısız olursa GİB göndericiye 1210 durum kodu dönmektedir ve buna göre de gönderici birim merkeze sorgu gönderdiğinde faturanın statüsü “Alıcıya gönderilemedi” olur.

  GİB ilgili zarfı göndermek için son denemesinde de zarf hala alıcı birime başarıyla iletilemiyorsa zarfın durum kodu 1215 olur.

  Not 1 : 1210 -1215 gelen uygulama yanıtları kaydedildiğinde gönderilen fatura statüsü : “Alıcıya gönderilemedi” durumuna gelir.

  Not 2 : Bu aşamada zarf numarası (ID) farklı olmak koşuluyla aynı fatura numarası ile tekrar gönderim yapılabilecektir. (Faturanın kopyalanıp ya da yeniden aynı fatura numarası ile oluşturulması gerekir)

  Durum Kodu
  1210
  1215
  Detay
  Hedeften sistem yanıtı gelmedi
  Doküman gönderimi başarısız. Tekrar gönderme sonlandı

  Zarfın alıcıya (Posta kutusu) gönderildi yanıt bekleniyor durum kodu (1220)

  Zarf GİB sisteminde işlendikten sonra alıcıya (posta kutusu) gönderilir, alıcıya sorunsuz bir şekilde gönderilmesi halinde zarfın GİB sistemindeki durumu 1220 olur. Alıcı taraftan uygulama mesajı gelene kadar bu durum kodu kullanılır. (Bu hata kodu zarf ın alıcı birimin posta kutusuna ulaştığını ve oradan yanıt beklendiğini ifade eder. )

  Not: 1220 gelen uygulama yanıtı kaydedildiğinde gönderilen fatura statüsü : “Alıcıya gönderildi” durumuna gelir.

  Durum Kodu
  1220
  Detay
  Hedeften sistem yanıtı gelmedi

  Zarfın alıcıya (Posta kutusu) gönderildi durum kodu (1230)

  Zarfın alıcıda işlenmesi sırasında bir sorun oluşursa ve zarf başarısız işlenmişse, alıcı taraftan 1100-1200 durum kodlarından birini içeren sistem yanıtı döner. Bu yanıt GİB tarafından alındığında GİB sisteminde zarfın yeni durumu 1230 olur.

  Not 1 : 1230 gelen uygulama yanıtları kaydedildiğinde gönderilen fatura statüsü : “Alıcıda İşlenemedi” durumuna gelir.

  Not 2 : Bu işlem sonucu alındığında süreç tamamlanmış demektir. Sonrasında bir sistem yanıtı gelse bile faturanın statüsü değişmez.

  Not 3 : Bu aşamada zarf numarası (ID) farklı olmak koşuluyla aynı fatura numarası ile tekrar gönderim yapılabilecektir. (Faturanın kopyalanıp ya da yeniden aynı fatura numarası ile oluşturulması gerekir)

  Durum Kodu
  1230
  Detay
  Doküman gönderimi başarısız. Tekrar gönderme sonlandı.

  Başarı ile tamamlandı, Alıcı (Posta kutusu) tarafından işlendi durum kodu (1300)

  Zarf alıcıya (posta kutusu) başarılı bir şekilde teslim edildiğinde, Alıcı taraf 1200 kodlu GİB’ e sistem yanıtı gönderir. GİB Sistemi bu durum kodunu aldığında zarfın sistemdeki durumunu 1300 olarak günceller ve Gönderici tarafa bu durum kodunu içeren sistem yanıtı dönmesi, faturaların alıcı tarafta işlendiği ve işlemin tamamlandığı anlamına gelir. Bu işlem sonucu alındığında süreç tamamlanmış demektir.

  Not 1 : 1300 gelen uygulama yanıtları kaydedildiğinde gönderilen fatura statüsü : “Alıcıda işlendi - Başarıyla” durumuna gelir.

  Durum Kodu
  1300
  Detay
  Başarıyla tamamlandı.

  Diğer durum kodları (2000)

  Diğer durum kodları Entegrasyon uygulaması kullanan firmalarda özellikle sunucu testlerinde ve sonrasında karşılaşılan hata kodlarıdır.

  2000 – 2006 Hata kodları, test işlemleri sırasında hatalı fatura gönderimi sonrasında GİB den alınan hata kodlarıdır.

  1150, 1171, 1177 Hata kodları, GİB her saat başı olmak üzere günde 24 tane hatalı zarf göndermektedir. Bu zarfların her birine sistem yanıtı istemekte olup bu sistem yanıtları “1171 - gönderici birim yetkisi yok.” Şeklindedir.

  Not : GİB Sunucunun 7/24 Ayakta olup olmadığını kontrol etmek amacı ile Gerçek ortama geçiş sonrasında da hatalı zarf ve boş zarf göndermeye devam edecektir.

  Durum Kodu
  2000
  2001
  2002
  2003
  2004
  2005
  2006
  1150
  1160
  1171
  1177
  Detay
  Özet değerler eşit değil
  Zarf ID sistemde mevcut
  Zarf arşive eklenemedi
  Zarf kuyruğa eklenemedi
  Zarf ID bulunamadı
  Sistem hatası
  Geçersiz zarf adı
  SCHEMATRON kontrol sonucu hatalı
  XML şema kontrolünden geçemedi
  (1111111111, defaultpk) Gönderici birim yetkisi yok
  Geçersiz imza

  Satınalma Faturası Ticari Sistemdeki (ERP) (Logo) Statüleri;

  Logo'da e-Fatura Statüleri
  Kabul edildiTemel fatura senaryosunda alınan tüm satınalma faturaları “Kabul edildi” statüsünde kaydedilir ve statüleri değiştirilemez. Ticari fatura senaryosu ile gelen bir fatura ERP tarafına aktarılmadan önce “Kabul edilir”. Kabul edilip içeri alınan faturanın statüsü “Kabul edildi” olur.
  İade edildiTicari fatura senaryosu ile gelen ve kabul edilen bir satınalma faturası iade edilirse (İade faturası oluşturulup karşı tarafa yani satıcıya gönderilirse) o satınalma faturasının statüsü ”İade edildi” olur.

  Satış İade Faturası Ticari Sistemdeki (ERP) (Logo) Statüleri;

  Logo'da e-Fatura Statüleri
  Kabul edildiBu fatura yalnızca Ticari Fatura Senaryosu’nda gelir. Ve gelen Satınalma İade faturası E-Fatura sistemi üzerinde yalnızca içeri alınabilir yani kabul edilebilir. Bu nedenle gelen Satış İade Faturaları’nın statüsü “Kabul edildi” olur. Gelen satış iade faturasının Red işlemi elektronik ortamda yapılamaz, red işlemi harici yollarla yapılması gerekir.
  • Related Articles

  • Logo e-Defter Uygulaması

   E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına ...
  • Logo Tiger ERP Çözümleri, Logo GO 3, Logo Mali Müşavir Plus ve Logo Start için Yeni Sürüm (2.59.00.00)

     Kayıt No Ürün Tanım Açıklama WINERP81398 TIGER3, TIGER3 ENTERPRISE, Tiger Wings, TIGER WINGS ENTERPRISE Hızlı Üretim Fişlerinde Sağ Tuş Sarf Fire Ambarını Güncelle Seçeneğinin Yetkiye Bağlanması Talebi Hızlı üretim fişi F9- Sarf/ Fire Ambar ...
  • e-Fatura SGK Uygulaması

   e-Fatura SGK Uygulaması 05.03.2010 tarihinde yayımlanan 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu 01.10.2017 tarihinden itibaren elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına dahil oldu. Elektronik fatura uygulamasına ...
  • Logo Connect FDA

   LOGO CONNECT – TİCARİ SİSTEM ENTEGRASYONU (FDA- FİRMALAR ARASI DATA AKTARIMI)  LogoConnect FDA ,Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların, ticari sistem içinde bir firmadan diğer firmaya doküman aktarımı yapabilmesini ...
  • Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura Gönderimi

   Yabancı Bölgeye İhracat e-Fatura Gönderimi 1. Amaç : Gelir İdaresi Başkanlığı'nın kararı ile Yabancı Bölgeye İhracat yapan e-fatura mükelleflerinin yabancı bölgeye yaptıkları satış için e-fatura oluşturma zorunluluğu 01.07.2017 tarihinde ...