Logo e-Defter Uygulaması

Logo e-Defter Uygulaması

E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

Defterlerin elektronik ortamda hazırlanması için xml formatında bir standart olan ve uluslararası kullanıma sahip XBRL (eXtensible Business Reporting Language) Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili esas alınmıştır.

Belirtilen standartlara uygun olarak hazırlanan elektronik defterlerin değişmezliğinin, kaynağının ve bütünlüğünün sağlanmasında gerçek kişiler için güvenli elektronik imza veya tüzel kişiler için mali mühür kullanılacaktır.

Ayrıca imza veya mühür değerinin Elektronik Defter Uygulaması üzerinden bildirimi suretiyle, söz konusu defterin ilgili tüm taraflar nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesi sağlanacaktır.

GİB'in "Elektronik Defter Genel Tebliği" ile yayınladığı e-Defter uygulaması LOGO'nun Tiger Enterprise, Tiger Plus ve GO Plus ürünlerinde kullanılabilmektedir.

LOGO e-Defter uygulaması ile "Yevmiye Defteri"' ve "Defter-i Kebir (Büyük Defter)" belgeleri, GİB'in belirlediği standartlarda hazırlanabilmekte ve elektronik olarak GİB'e kolayca gönderebilmektedir.

Böylece defterlerin kağıt ortamına basılması ve saklanması gibi zahmetli ve maliyetli işlemler artık elektronik ortamda kolayca ve maliyetsiz olarak yapılabilmekte, Defterlerin kaynağının doğruluğu, sonradan değiştirilmediği, belgelerin bütünlüğü e-imza/mali mühür ve başkanlık beratı ile garanti altına alınmaktadır.

Dijital ortamda kaydedilen bu verilerin saklanması, gerektiğinde hızlı bir şekilde ulaşılması kolay olacak ve gerektiğinde ilgili mercilerin incelemesi işlemi hızlı ve pratik olacaktır.

LOGO e-Defter uygulaması ile;

 • Aylık olarak e-defterlerin xml formatında oluşturulması sağlanır.
 • e-Defter oluşturulurken eksik ve hatalı kayıtların otomatik tespit edilmesi ve raporlanması sağlanır
 • e-defter dosyaları ile birlikte, defterlerin bütünlüğünü garantileyen imzalanmış/mühürlenmiş berat dosyasının oluşturulması sağlanır.
 • Oluşan xml dosyaların içeriğinin kontrol amaçlı görüntülenebilmesine olanak sağlanmaktadır.

 

LOGO e-Defter Uygulamasını Kullanabilmek İçin Neler Yapılmalı?

LOGO e-Defter uygulamasını kullanabilmek için;

 • Gelirler İdaresi Başkanlığı'na başvuru yapılmalı,
 • Gerçek kişilerin elektronik sertifika (e-imza), tüzel kişilerin ise mali mühür temin edilmeli,
 • Mali Mühür veya Elektronik Sertifika, e-defter uygulamasının kullanılacağı, beyan edileceği bilgisayarda- terminalde yüklenmeli,
 • Oluşturulan e-defter dosyaları zaman damgası ile imzalanacak ise Kamu Sertifikasyon Merkezi'nden "Zaman Damgası" temin edilmeli.
 • Kamu Sertifikasyon Merkezi meb sayfasından "Zaman Damgası" programı yüklenmeli, {+}http://mmm.kamusm.gov.tr/urunler/zaman_damgasi/ucretsiz_zaman_damgasi_istemci_yazilimi.jsp+
 • Java ürününe ait son versiyon yüklenmeli. ({+}http://mmm.java.com/tr/domnload/+)
 • Güncel LOGO (Tiger Enterprise, Tiger Plus, GO Plus) ürünlerinden birine sahip olmak gerekmektedir.

E-Defter ve başvuru süreci için {+}http://mmm.edefter.gov.tr+ adresinden detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Logo ürünlerinde Yapılması Gerekli Tanımlar;  

 • Logo e-Defter uygulaması yüklenmeli.
 • Sistem İşletmeni (SYS) Yönetim\Firma tanımında sırası ile aşağıdaki işlemler yapılmalı;
  • Firma tanımı genel penceresinde;
   • Firma Ünvanı Ticari Sicil Gazetesinde yayınlandığı gibi birebir aynı doldurulmalıdır.
   • Adres ve iletişim bilgileri eksiksiz doldurulmalıdır.
   • NACE kodu 6 karakter olarak girilmelidir.
   • Kurum tipi alanında Gerçek/Tüzel seçimine dikkat edilmelidir.
    • Kurum tipi Tüzel olarak seçilmiş ise vergi numarası eksiksiz olarak 10 karakter olarak girilmelidir.
    • Kurum tipi Gerçek olarak seçilmiş ise İşveren bilgileri doldurulmalıdır.TC kimlik numarası 11 karakter olarak tanımlanmış olmalıdır.
   • Girilen vergi numarası e-defter sipariş aşamasında belirtilen vergi numarası ile aynı olmalıdır.
 • Kurum Tipi Tüzel Kişi olarak seçilmiş ise Vergi numarası vergi dairesi bilgilerinin doğru bir şekilde girilmesi gerekmektedir.
 • Kurum Tipi Gerçek Kişi olarak seçilmiş ise, Firma tanımı içerisindeki işveren bilgileri tanımındaki Adı, Soyadı ve TC Kimlik bilgilerinin doğru bir şekilde girilmesi gerekmektedir.
 • Kurum tipine göre girilen Vergi ya da TC Kimlik numaralarının doğruluğuna dikkat edilmelidir, oluşacak olan xml dosyalarının başlığı ve içeriği burada girilen veri ve seçimegöre oluşmaktadır.
 • Girilen Vergi ya da TC Kimlik numarası e-defter sipariş aşamasında belirtilen bilgiler ile aynı olmalıdır, faklı ise e-defter uygulamasına giriş sırasında lisans hatası alınacaktır. 
  • Firma tanımı e-Devlet tabında ;
   • e-Defter kullanıcısı olup olmadığı seçilmeli.
   • Kontrol tipi alanında Firma bazında mı işyeri bazında mı e-defter kullanılacağı seçilmeli
   • e-Defter Geçiş Tarihi alanına e-Defter uygulamasına başlangıç tarihi belirtilmelidir.


Kontrol Tipi: Firma Bazında

  • Firma tanımı İşveren Bilgileri penceresinde;
   • Kurum Tipi Gerçek Kişi olarak seçilmiş ise, Firma tanımı içerisindeki işveren bilgileri tanımındaki Adı, Soyadı ve TC Kimlik bilgilerinin doğru bir şekilde girilmesi gerekmektedir.


  • Firma tanımı Mali Müşavir tabı eksiksiz doldurulmalı;
   • Mali müşavir sözleşme bilgileri girişi alanındaki Tarihi alanındaki tarih bilgisi oluşturulacak defter dosyalarının bitiş tarihini kapsayacak bir tarih olarak girilmelidir. (örnek :31.12.2015)

Not :Mali dönem sonu yapılması önerilmektedir.

   • Sözleşme başlığı altında yer alan bilgiler; ilgili Mali müşavirin sözleşme bilgileri tanımlanmalıdır.
   • Firma herhangi bir Mali müşavir ile çalışmıyor ise ilgili alanlar şematron alanları olduğundan '-' tire işareti girilebilir.Firma tanımı Bağlantı Ayarları penceresi;

 • Zaman damgası kullanılacaksa, Zaman Damgası Sunucu Bilgileri alanındaki zaman damgası bilgileri eksiksiz doldurulmalıdır.
 • İnternet çıkışında Proxy kullanılıyor ise Proxy bilgileri girilmelidir.


Zaman damgası; bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından doğrulanan kaydı ifade eder.

Örneğin, bir elektrik kesintisi veya sistem arızası nedeni ile beratların Başkanlık tarafından onaylanması işleminin gerçekleştirilememesi durumunda söz konusu beratlar, güvenli elektronik imza (gerçek kişiler için) veya mali mühür (tüzel kişiler için) ile zaman damgalı olarak imzalanacak veya onaylanacaktır. Bu kapsamda kullanılacak olan zaman damgaları TÜBİTAK-UEKAE 'den temin edilecektir.


Kontrol Tipi :İşyeri Bazında

  • Firma\ İşyeri tanımı penceresinde;
   • Firma Tanımı altındaki e-Devlet tabında kurum tipi : işyeri bazında seçilmiş ise ilgili işyeri altındaki İşveren bilgileri doldurulmalıdır.
   • e-Defter kullanıcısı olup olmadığı seçilmeli.
   • e-Defter Geçiş Tarihi alanına e-Defter e ne zaman geçildiyse geçiş tarihi belirtilmelidir.
Firma\Kullanıcı tanımı penceresi;

 • e-Defter ve muhasebe fişlerini oluşturacak kullanıcılar için kullanıcı tanımındaki f9 -detay bilgiler de Adı –Soyadı alanları doldurulmalıdır. 

Defter oluşturma işlemi yapılmadan önce aşağıdaki işlemler yapılmalıdır;


Ticari sistem yönetimi / e-Defter (GoPlus ürününde Diğer işlemler /Çalışma bilgileri) parametrelerinde;

  • e-Defter dosyalarının oluşacağı "e-Defter Kataloğu" belirlenmelidir.
  • Bu kataloğun bulunduğu yerde xbrl e ait xml, xsd ve xslt katalogları otomatik oluşturulur, bu kataloglar silinmemeli. 
  • Satış / Satınalma faturaları e-Defter belge numarasına atanacak değer parametreleri Fatura No / Belge No alanından mı alınacağı belirtilmeli. Belge numarasından alınacak ise muhakkak ilgili faturalarda Belge numarası alanı doldurulmalı.

Not: Parametre belge numarası olarak seçilmiş ve ilgili faturada belge numarası girilmemiş ise muhasebe fişine belge detayı aktarılmamaktadır.

  • Satış / Satınalma faturaları e-Defter belge tarihine atanacak değer parametreleri Fatura Tarihi / Düzenleme Tarihi alanından mı alınacağı belirtilmeli. Düzenleme tarihinden alınacak ise muhakkak ilgili faturalarda Düzenleme tarihi alanı doldurulmalı.


 

Kayıtların muhasebeleştirilme şekline göre belge detaylarının muhasebe fişlerine taşıma yöntemleri;

 • Kayıtlar birebir muhasebeleştirilmiş ise ilgili fişlere ait belge detayları otomatik olarak muhasebe fişlerine aktarılmaktadır ve f9-Belge detayında görülebilmektedir (2.29.00 Versiyon) 

 • Toplu muhasebeleştirme ile birden fazla kayıt tek bir muhasebe fişine taşınmış ve muhasebeleştirme sırasında satır birleştirme yapılmamış ise oluşan muhasebe fişinde satır bazlı belge detayı oluşturulmakta , oluşan mahsup fişinin satırlarında satır belge detayı alanları eklenip muhasebeleşen fişlere ait belge bilgileri bu satırlara otomatik getirilmektedir. (2.29.00 Versiyon)


 • Satış ve satınalma faturaları muhasebeleştirildiğinde belge detayları otomatik muhasebe fişine aktarılmaktadır. e-Fatura ve Matbu faturalar dışındaki fatura yerine geçen belgeler (Yazar Kasa Fişi, Perakende Satış Fişi, diğer Matbu belgeler) Satınalma modülü "Alınan Hizmet Faturası" seçeneğinden girildiği için e-Defter üzerinde "Document Type" bilgisi "invoice" olarak oluşmaktadır. Bu tür belgelerin e- Defter'e belge tipinin kullanıcı tarafından belirlenebilmesi için Satınalma,Satış,İthalat ve İhracat faturalarında F9 menüye "e-Defter Belge Detayı" eklendi. Buradaki belge türü bilgisine:Makbuz ve diğer seçenekleri eklenmiş olup yapılan seçime göre Muhasebeleştirme sırasında bu bilgiler kullanılarak belge detayı oluşturulmaktadır. (2.29.00 Versiyon)


 • Manuel eklenen muhasebe fişlerinde de ilgili muhasebe fişine ait sadece bir belge bildirilecek ise ilgili fiş içerisindeki F9-Belge detayı alanından ilgili belge bilgisi girilebilmektedir.


 • Manuel eklenen muhasebe fişinde birden fazla fiş beyan edilecekse muhasebe fişi başlık alanında "Satır Bazlı Belge Detayı" kutucuğu işaretlenip fiş satırlarındaki belge detayı alanları doldurularak belgeler bildirilebilmektedir.


 • Mahsup Fişi f9 Fatura Giriş ekranına Belge Detayı kolonları eklenmiştir. Not: Belge Detayı kolonları mahsup fişi başlığındaki "Satır Bazlı Belge Detayı" kutucuğunun işaretli olması durumunda fatura giriş ekranına gelmektedir.

 • Kayıtlar birebir muhasebeleştirme ile oluştuğunda oluşan muhasebe fişindeki belge detayı alanı modül bazında aşağıdaki formatta oluşturulmaktadır;

 

Modül

Fiş Türü

Belge Tarihi 
Nereden Alıyor

Belge No NeredenAlınıyor

Belge 
Türü

Belge Açıklaması

Ödeme Şekli

ÖdemeKaydıDeğildir

Bu fişe aitbelge yoktur

Cari Hesap

Nakit Tahsilat

Fiş Tarihi

CH Fiş No

Diğer

Nakit Tahsilat

Nakit

×

×

Cari Hesap

Nakit Ödeme

Fiş Tarihi

CH Fiş No

Diğer

Nakit Ödeme

Nakit

×

×

Cari Hesap

Borç Dekontu

Fiş Tarihi

CH Fiş No

Diğer

Borç Dekontu

Boş

×

×

Cari Hesap

Alacak Dekontu

Fiş Tarihi

CH Fiş No

Diğer

Alacak Dekontu

Boş

×

Cari Hesap

Virman

Fiş Tarihi

CH Fiş No

Diğer

Virman

Boş

×

Cari Hesap

Verilen Vade FarkıFaturası

Fatura tarihi

Fatura numarası

Diğer

Verilen Vade FarkıFaturası

Boş

×

Cari Hesap

Alınan Vade FarkıFaturası

Fatura tarihi

Fatura Numarası

Diğer

Alınan Vade FarkıFaturası

Boş

×

Cari Hesap

Verilen SerbestMeslek.

Fiş Tarihi

CH Fiş No

Makbuz

Boş

Cari vadeli

×

×

Cari Hesap

Alınan Serbest Meslek

Fiş Tarihi

CH Fiş No

Makbuz

Boş

Cari vadeli

×

×

Cari Hesap

Kredi Kartı

Fiş Tarihi

CH Fiş No

Diğer

Kredi Kartı

Kredi Kartı

×

×

Cari Hesap

Kredi kartı iade

Fiş Tarihi

CH Fiş No

Diğer

Kredi Kartı iade fişi

Kredi Kartı

×

×

Cari Hesap

Firma Kredi Kartı

Fiş Tarihi

CH Fiş No

Diğer

Firma KK Fişi

Kredi Kartı

×

×

Cari Hesap

Firma Kredi Kartı İade

Fiş Tarihi

CH Fiş No

Diğer

Firma KK İade

Kredi Kartı

×

×

Kasa İşlemleri

Muhasebe Tahsil

Kasa Fiş Tarihi

Kasa İşlemNumarası

Diğer

Muhasebe Tahsil

Nakit

×

×

Kasa İşlemleri

Senet Tahsili

Kasa Fiş Tarihi

Kasa İşlem Numarası

Diğer

Senet Tahsil

Nakit

×

×

Kasa İşlemleri

Çek Tahsili

Bordro Tarihi

Kasa İşlem Numarası

Diğer

Çek Tahsili

Nakit

×

×

Kasa İşlemleri

Bankadan Çekilen

Kasa Fiş Tarihi

Kasa İşlemNumarası

Diğer

Bankadan Çekilen

Nakit

×

×

Kasa İşlemleri

CH Tahsilat

Kasa Fiş Tarihi

Kasa İşlemNumarası

Diğer

CH Tahsilat

Nakit

×

×

Kasa İşlemleri

Muhasebe Tediye

Kasa Fiş Tarihi

Kasa İşlemNumarası

Diğer

Muhasebe Tediye

Nakit

×

×

Kasa İşlemleri

Çek Ödemesi

Kasa Fiş Tarihi

Kasa İşlemNumarası

Diğer

Çek Ödemesi

Nakit

×

×

Kasa İşlemleri

Senet Ödemesi

Kasa Fiş Tarihi

Kasa İşlemNumarası

Diğer

Senet Ödemesi

Nakit

×

×

Kasa İşlemleri

CH Ödeme

Kasa Fiş Tarihi

Kasa İşlemNumarası

Diğer

CH Ödeme

Nakit

×

×

Kasa İşlemleri

Bankaya Yatırılan

Kasa Fiş Tarihi

Kasa İşlemNumarası

Diğer

Bankaya Yatırılan

Nakit

×

×

Kasa İşlemleri

Virman Borç

Kasa Fiş Tarihi

Kasa İşlemNumarası

Diğer

Virman

Nakit

×

×

Kasa İşlemleri

Gider Pusulası

Kasa Fiş Tarihi

Kasa İşlemNumarası

Diğer

Gider Pusulası

Nakit

×

×

Kasa İşlemleri

Verilen SerbestMeslek Makbuzu

Kasa Fiş Tarihi

Kasa İşlemNumarası

Diğer

Verilen SerbestMeslek Makbuzu

Nakit

×

×

Kasa İşlemleri

Virman Alacak

Kasa Fiş Tarihi

Kasa İşlemNumarası

Diğer

Virman

Nakit

×

×

Kasa İşlemleri

Satınalma Faturası

Kasa Fiş Tarihi

Kasa İşlemNumarası

Diğer

Satınalma Faturası

Nakit

×

×

Kasa İşlemleri

Satış Faturası

Kasa Fiş Tarihi

Kasa İşlemNumarası

Diğer

Satış Faturası

Nakit

×

×

Kasa İşlemleri

Satınalma İadeFaturası

Kasa Fiş Tarihi

Kasa İşlemNumarası

Diğer

Satınalma İadeFaturası

Nakit

×

×

Kasa İşlemleri

Verilen HizmetFaturası

Kasa Fiş Tarihi

Kasa İşlemNumarası

Diğer

Verilen HizmetFaturası

Nakit

×

×

Kasa İşlemleri

Müstahsil Makbuz

Kasa Fiş Tarihi

Kasa İşlemNumarası

Diğer

Müstahsil Makbuzu

Nakit

×

×

Kasa İşlemleri

Perakende SatışFaturası

Kasa Fiş Tarihi

Kasa İşlemNumarası

Diğer

Perakende SatışFaturası

Nakit

×

×

Kasa İşlemleri

Toptan Satış İadeFaturası

Kasa Fiş Tarihi

Kasa İşlemNumarası

Diğer

Toptan Satış İadeFaturası

Nakit

×

×

Kasa İşlemleri

Alınan HizmetFaturası

Kasa Fiş Tarihi

Kasa İşlemNumarası

Diğer

Alınan HizmetFaturası

Nakit

×

×

Kasa İşlemleri

Kur Farkı

Kasa Fiş Tarihi

Kasa İşlemNumarası

Diğer

Kur Farkı İşlemi;Borç

Nakit

×

×

Malzeme Yönetimi

Fire Fişi

Fiş Tarihi


Fire Fişi


Diğer

Fire Fişi

Boş

×

×

Malzeme Yönetimi

Sarf Fişi

Fiş Tarihi

Sarf Fişi


Diğer

Sarf Fişi

Boş

×

×

Malzeme Yönetimi

Üretimden Giriş

Fiş Tarihi

Üretimden Giriş


Diğer

Üretimden Giriş Fişi

Boş

×

×

Malzeme Yönetimi

Ambar Fişi

Fiş Tarihi

Ambar Fişi

Diğer

Ambar Fişi

Boş

×

×

Malzeme Yönetimi

Sayım Fazlası

Fiş Tarihi

Sayım Fazlası

Diğer

Sayım Fazlası Fişi

Boş

×

×

Malzeme Yönetimi


Sayım Eksiği

Fiş Tarihi

Sayım Eksiği

Diğer

Sayım Eksiği Fişi

Boş

×

×

Malzeme Yönetimi

Tanımlı Fiş

Fiş Tarihi

Sayım Eksiği

Diğer

Malzeme Giriş Fişi

Boş

×

×

Satınalma

Satınalma Faturası

Fatura tarihi

Fatura Numarası

Fatura

Boş

Cari Vadeli

×

×

Satınalma

Alınan HizmetFaturası

Fatura tarihi

Fatura Numarası

Fatura

Boş

Cari Vadeli

×

×

Satınalma

Müstahsil Makbuzu

Fatura tarihi

Fatura Numarası

Fatura

Boş

Cari Vadeli

×

×

Satınalma

Satınalma Fiyat FarkıFaturası

Fatura tarihi

Fatura Numarası

Fatura

Boş

Cari Vadeli

×

×

Satınalma

Satınalma İadeFaturası

Fatura tarihi

Fatura Numarası

Fatura

Boş

Cari Vadeli

×

×

Satış Ve Dağıtım

Toptan Satış Faturası

Fatura tarihi

Fatura Numarası

Fatura

Boş

Cari Vadeli

×

×

Satış Ve Dağıtım

Perakende SatışFaturası

Fatura tarihi

Fatura Numarası

Fatura

Boş

Cari Vadeli

×

×

Satış Ve Dağıtım

Verilen Hizmet 
Faturası

Fatura tarihi

Fatura Numarası

Fatura

Boş

Cari Vadeli

×

×

Satış Ve Dağıtım

Satış Fiyat FarkıFaturası

Fatura tarihi

Fatura Numarası

Fatura

Boş

Cari Vadeli

×

×

Satış Ve Dağıtım

Perakende Satış İadeFaturası

Fatura tarihi

Fatura Numarası

Fatura

Boş

Cari Vadeli

×

×

Satış Ve Dağıtım

Toptan Satış İadeFaturası


Fatura tarihi

Fatura 
Ŷumarası


Fatura


Boş

Cari Vadeli

×

×

Teminat İşlemleri

Teminat Girişi ;Nakit)

Teminat Bordro

Teminat bordro no

Diğer

Teminat Girişi

Teminat Mektubu

x

x

Teminat İşlemleri

Teminat Girişi ;TopluMuh.)

Teminat Bordro

Teminat bordro no

Diğer

Teminat Girişi

Teminat Mektubu

x

x

Teminat İşlemleri

Teminat Girişi (senet)

Teminat Bordro

Teminat bordro no

Diğer

Teminat Girişi

Teminat Mektubu

x

x

Teminat İşlemleri

Teminat Girişi ;çek

Teminat Bordro

Teminat bordro no

Diğer

Teminat Girişi

Teminat Mektubu

x

x

Teminat İşlemleri

Teminat Çıkışı

Teminat Bordro

Teminat bordro no

Diğer

Teminat Çıkışı

Teminat Mektubu

x

x

Teminat İşlemleri

Teminat Çıkışı ;TopluMuh)

Teminat Bordro

Teminat bordro no

Diğer

Teminat Çıkışı

Teminat Mektubu

x

x

Teminat İşlemleri

Müşteriyi iade edilen 
teminatlar

Teminat Bordro

Teminat bordro no

Diğer

İşlem Bordrosu 
;Müşteri Teminatı

Teminat Mektubu

x

x

Teminat İşlemleri

Portföyde ÇözdürülenTeminatlar

Teminat Bordro

Teminat bordro no

Diğer

İşlem Bordrosu 
;Müşteri Teminatı

Teminat Mektubu

x

x

Teminat İşlemleriMüşteride Çözdürülen Teminatlar Teminat BordroTeminat bordro no.Diğerİşlem Bordrosu (Kendi Teminatımız)Teminat Mektubu

x

x

Teminat İşlemleri

Bağlı Banka fişleri 
;Çek

Banka İşlem Fişi

Banka işlem fişi

Diğer


Banka İşlem Fişi

Banka

x

x

Teminat İşlemleri

Bağlı Banka fişi(Senet)

Banka İşlem Fişi

Banka işlem fişi

Diğer

Banka İşlem Fişi

Banka

x

x

Teminat 
İşlemleri

Bağlı Banka fişi(Nakit)

Banka İşlem Fişi

Banka işlem fişi

Diğer

Gelen Havaleler

Banka

x

x

Çek/Senetİşlemleri

Çek çıkış Banka tahsil

Çek

Çek

Çek

Boş

Çek

×

×

Çek/Senetİşlemleri

Çek girişi

Çek

Çek

Çek

Boş

Çek

×

×

Çek/Senetİşlemleri

Senet girişi

Senet bordrosu

Senet

Senet

Boş

Senet

×

×

Çek/Senetİşlemleri

Çek çıkış Bankateminat

Çek çıkışBordrosu

Çek çıkış bordrosu

Çek

Boş

Çek

×

×

Çek/Senetİşlemleri

Senet çıkış

Senet bordrosu

Senet

Senet

Boş

Senet

×

×

Çek/Senetİşlemleri

Senet çıkış Bankatahsil

Senet bordrosu

Senet

Senet

Boş

Senet

×

×

Çek/Senetİşlemleri

Senet çıkış Bankateminat

Senet bordrosu

Senet

Senet

Boş

Senet

×

×

Çek/Senetİşlemleri

İşlem Bordrosumüşteri çeki

Müşteriye iade

Çek

Çek

Boş

Çek

×

×

Çek/Senetİşlemleri

İşlem Bordrosumüşteri çeki

Bankadan Portföye iade

Çek

Çek

Boş

Çek

×

×

Çek/Senetİşlemleri

İşlem Bordrosumüşteri çeki

Cirodan tahsil

Çek

Çek

Boş

Çek

×

×

Çek/Senetİşlemleri

İşlem Bordrosumüşteri çeki

bankada tahsiledilen

Çek

Diğer

Boş

Banka

×

×

Çek/Senetİşlemleri

İşlem bordrosumüşteri çeki

Portföydentahsil

Çek

Çek

Boş

Çek

×

×

Çek/Senetİşlemleri

İşlem Bordrosumüşteri çeki

Portföydekarşılıksız

Çek

Çek

Boş

Çek

×

×

Çek/Senetİşlemleri

İşlem Bordrosumüşteri çeki


Bankadakarşılıksız

Çek


Çek


Boş

Çek

×

×

Çek/Senetİşlemleri

İşlem Bordrosumüşteri çeki

MüşteridenPortföye iade

Çek


Çek


Boş

Çek

×

×

Çek/Senetİşlemleri

İşlem Bordrosumüşteri senedi

Müşteriye iadeedilen senetler

Senet

Senet

Boş

Senet

×

×

Çek/Senetİşlemleri

İşlem Bordrosumüşteri senedi

Portföydentahsil

Senet

Senet

Boş

Senet

×

×

Çek/Senetİşlemleri

İşlem Bordrosumüşteri senedi

Bankada tahsiledilen

Diğer

Senet

Boş

Banka

×

×

Çek/Senetİşlemleri

İşlem Bordrosumüşteri senedi

Portföydeprotestolu

Senet

Senet

Boş

Senet

×

×

Çek/Senetİşlemleri

İşlem Bordrosumüşteri senedi

Bankadaprotestolu

Senet

Senet

Boş

Senet

×

×

Çek/Senetİşlemleri

İşlem Bordrosumüşteri senedi

Bankadanportföye 
iade

Senet

Senet

Boş

Senet

×

×

Çek/Senetİşlemleri

İşlem Bordrosu kendiçekimiz

Müşteriden iade

Çek

Çek

Boş

Çek

×

×

Çek/Senetİşlemleri

İşlem Bordrosu kendiçekimiz

Müşteride tahsil

Çek

Çek

Boş

Çek

×

×

Çek/Senetİşlemleri

İşlem Bordrosu Borç 
senedimiz

Müşterideniade

Senet

Senet

Boş

Senet

×

×

Çek/Senetİşlemleri

İşlem Bordrosu Borçsenedimiz

Müşteride tahsil

Senet

Senet

Boş

Senet

×

×

Çek/Senetİşlemleri

İşyerleri arası işlem b. müşteri çeki

İşyerleri arasıişlem b. müşteri çeki

Çek

Çek

Boş

Çek

×

×

Çek/Senetİşlemleri

İşyerleri arası işlem b.müşteri senedi

İşyerleri arasıişlem b. müşterisenedi

Senet

Senet

Boş

Senet

×

×

Amortisman

Amortisman veDeğerleme Tablosu

×

×

×

Boş

Boş

×

Banka FişleriGönderilen HavaleBanka FişindenBanka İşlem NoDiğerGönderilen HavaleBankaxx

Banka Fişleri

Alınan HizmetFaturası

Banka Fişinden

Banka İşlem 
No

Diğer

Alınan HizmetFaturası


Banka

x

x

Banka Fişleri

Verilen Hizmet 
Faturası

Banka Fişinden

Banka İşlem 
No

Diğer

Verilen Hizmet 
Faturası


Banka

x

x

Banka Fişleri

Banka Çek Ödemesi

Banka Fişinden

Banka İşlem 
No

Diğer

Banka Çek Ödemesi


Banka

x

x

Banka Fişleri

Banka Senet 
Ödemesi

Banka Fişinden

Banka İşlem 
No

Diğer

Banka Senet Ödemesi


Banka

x

x

Banka Fişleri

Banka İşlem Fişi

Banka Fişinden

Banka İşlem 
No

Diğer

Banka İşlem Fişi


Banka

x

x

Banka Fişleri

Banka Kur Farkı Fişi

Banka Fişinden

Banka İşlem 
No

Diğer

Banka Kur Farkı Fişi


Banka

x

x

Banka Fişleri

Döviz Alış Belgesi

Banka Fişinden

Döviz Alış Belgesi Fiş No

Diğer

Döviz Alış Belgesi

Banka

x


x

Banka Fişleri

Döviz Satış Belgesi

Banka Fişinden

Döviz Satış Belgesi

Diğer

Döviz Satış Belgesi

Banka

x

x

Banka Fişleri

Gelen Havale

Banka  Fişinden

Gelen Havale

Diğer


Gelen Havale


Banka


x

x

Banka Fişleri

Banka Virman

Banka  Fişinden

Virman Fişi

Diğer


Banka Virman


Banka


x

x

Muhasebe

SMM Mahsup Fişi

Fatura tarihi

Fatura Numarası

Fatura

Boş

Cari Vadeli

x

×

İhracat

İhraç KayıtlıSatınalma Faturası

Fatura tarihi

Fatura Numarası

Fatura


×

Cari Vadeli

x

x

İhracat

İhraç Kayıtlı SatışFaturası


Fatura tarihi

Fatura Numarası


Fatura


×

Cari Vadeli

x

x

İhracat

İhracat Operasyon Fişi;Serbest Bölge


Fatura tarihi

Fatura Numarası


Fatura


×

Cari Vadeli

x

x

İhracat

İhracat Operasyon Fişi;Yabancı Bölge


Fatura tarihi

Fatura Numarası


Fatura


×

Cari Vadeli

x

x

İthalat

İthalat Operasyon Fişi


Fatura tarihi

Fatura Numarası

Fatura

×

Cari Vadeli

x

x

İthalat

Dağıtım Fişi

×

×

×

×

x

x

İthalatMillileştirme FişixxDiğerAmbar FişiBoşxx

Leasing

Kaynak fiş üzerinden gelmiyor,,muhasebe fişi üzerinden alınıyor. 
Muhasebe fişine manuel belge detayı girilmesi gerek.

Maliyet Dağıtım

Kaynak fiş üzerinden gelmiyor,,muhasebe fişi üzerinden alınıyor.  
Muhasebe fişine manuel belge detayı girilmesi gerek.

 

 • Ticari sistem yönetimi / Muhasebe/ İşlemler bölümündeki Yevmiye Madde Numaralama işlemi ile ilgili ay içindeki muhasebe fişlerine yevmiye madde numarası verilmelidir.

 • Firma e-defter uygulamasını işyeri bazında kullanması durumunda, Genel Muhasebe Parametrelerinde "Yevmiye Madde Numaralama İşyeri Bazında Yapılsın" parametresi "Evet" olarak seçilmeli ve yevmiye madde numaralama işyeri bazında yapılmalıdır.

E-Defter Oluşturma İşlem Adımları;

Logo e-Defter uygulamasına program içerisindeki, Genel Muhasebe altındaki Ana kayıtlar bölümünden ulaşılır ve açılan E-Defter ekranında daha önce oluşturulan kayıtlar listelenebilmekte ve defterlerin durumları görülebilmektedir.

 • Logo e-Defter 'de yeni bir defter oluşturmak için ekranın sol alt tarafında bulunan Yevmiye Defteri, Büyük Defter seçeneklerine basılarak defter oluşturma ekranına ulaşılır.


 • Yevmiye defteri ve Büyük Defter oluşturma ekranında, defterin oluşturulacağı ay ve yıl bilgisi

girilmelidir.

  • Oluşturulacak defter kayıtlarında oluşturma tarihi alanı defter oluşturulacak ay ile aynı olmamalıdır.
  • Açıklama alanına otomatik olarak firma tanımındaki firma unvan bilgisi gelmektedir.
  • İlgili ay belirtildikten sonra Rapor bitiş tarihi ay içerisindeki bir tarih verilerek kıst (parçalı) e-defter oluşturulabilir.
  • Hazırlanacak e-Defter için XML dosya boyutunda yasal sınır 100 MB olmasına rağmen önerilen boyut 70 MB olmakta olup ilgili dosyaların XML boyu 70 MB geldiği taktirde yevmiye maddelerinin bütünlüğü korunarak parçalanmaktadır.
  • E-Defter uygulaması işyeri bazında kullanılacak ise defter oluşturma sırasında ilgili işyeri seçilmelidir.


 • Kaydedilen Yevmiye defteri ve Defteri-i Kebir kaydı listeden seçilip, sağ alt kısımda bulunan dosya oluştur seçeneği tıklanarak xml kaydının oluşması sağlanmalıdır.


 • Dosya oluştur işlemi sonrasında bu dosyalar belirtilen e-Defter kataloğu altında Yıl\Ay ve defter türüne göre ayrı ayrı oluşturulan klasörler içerisinde yazılacaktır. 

 • Dosya oluştur işlemi sırasında, e-Defter için gerekli bilgilerde eksiklikler bulunuyor ise gelen uyarı ekranında eksik bilgiler listelenmektedir.

 • Dosya oluştur işlemi sonrasında oluşan dosya üzerinden Java tabanlı şematron kontrolleri yapılmaktadır. Şematron sırasında sorun yaşamaması için java güncel versiyon yüklü olmalı, aynı şekilde oluşturulacak dosya boyutuna dikkat edilmelidir.
 • Dosya oluştur işlemi sonrasında şematron kontrollerinden geçilemediği durumda aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi mesaj çıkacak ve uyarı mesajına tamam denildiğinde şematron kontrollerine takılan fişler rapor olarak sunulacaktır.


Uyarısı ile açılan Kullanıcı İzleme Raporu' nda şematron hataları listelenecektir.

 • Gelen rapor 'da hata açıklamalarının detaylı bir şekilde görülebilmesi için raporun excel formatında alınması tavsiye edilmektedir.

 • Dosya oluştur işlemi sorunsuz tamamlandıktan sonra e-Defter kataloğunda aşağıdaki formatta (11111111111-201501-Y-0000_nosign.xml) yevmiye defteri oluşacaktır. 
Dosya İmzala

İlgili aya ait e-Defter kaydı seçilip alt tarafta bulunan İmzala seçeneği ile dosya imzalanır. Dosya imzalama mali mühürle yapılmakta olup mali mühür'ün ilgili terminalde yüklü olması gerekmektedir. Mali mühür ile ilgili yükleme dosyalarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. http://mmm.kamusm.gov.tr/islemler/surucu_yukleme_servisi/

Dosya imzalama işlemi sonrasında E-Defter kataloğu altında 11111111111-201501-Y-0000.xml formatında imzalı Yevmiye dosyası oluşacaktır. 
Not: Oluşan Yevmiye Defteri silinmek istendiğinde aynı tarih bilgilerine ait Büyük Defter olup olmadığı kontrol edilmekte ve ilgili Büyük Defter kaydı da otomatik silinmektedir. 


Berat Oluştur

İlgili aya ait e-Defter kaydı seçilip alt tarafta bulunan Berat oluştur seçeneği ile dosyanın beratı oluşturulur. Berat oluşturma işlemi sonrasında e-Defter kataloğunda 11111111111-201501-YB-0000.nosign.xml formatında imzasız Yevmiye berat dosyası oluşacaktır. Elektronik defter beratı; Genel Tebliğde yer alan esaslar çerçevesinde, elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, GİB tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Mali Mühür ya da elektronik imza ile değişmezliği, bütünlüğü ve kaynağının doğruluğu garanti altına alınan defter xml dosyasının üçüncü kişiler nezdinde geçerlilik kazanabilmesi bakımından deftere ait belirli bilgiler ile defterin imza ve mühür değerinin GİB'e mühürlenmek üzere aktarılması amacıyla hazırlanan xml dosyasıdır. Gelir vergisi mükellefleri e-imza ile tüzel kişiler ise mali mühürle berat alacaklardır.


Berat İmzala

İlgili aya ait e-Defter kaydı seçilip alt tarafta bulunan Berat İmzala seçeneği ile berat kaydı imzalanır. Berat imzalama işlemi sonrasında e-Defter kataloğunda 1111111111-201501-YB-0000.xml formatında imzalı Yevmiye berat dosyası oluşacaktır.


GİB'e Gönderildi  Onaylı Berat İndirildi

Oluşturulan defterler ve berat üzerinde Defter Dosyasını  seçeneği ile inceleyebilir, incelemeler tamamlandıktan sonra e-Defterleri Gelir İdaresi meb sitesine aktarım için "meb" butonuna basıldığında mmm.edefter.gov.tr adresine bağlanır. Bu adrese bağlanmadan önce kullanıcının GİB tarafından onaylanan berat dosyalarını indirmesi gereken katalog ( ticari sistem yönetiminde belirlediği katalog) uyarı verilerek hatırlatılır.


{+}http://mmm.edefter.gov.tr/+ adresinde bulunan e-Defter uygulamasına giriş yapılıp, program klasöründeki hazırlanan zip formatı ile sıkıştırılmış paket-paketler (Yevmiye Defteri ve Büyük Defter (Defter-i Kebir)'e ait imzalı berat dosyaları) e-Defter uygulamasına yükleme işlemi sırası ile yapılır.

https://uyg.edefter.gov.tr/edefter/ adresinden e-Defter Uygulaması giriş sayfasına gidilir. 

- Başla" düğmesine basılarak oturum kodu alma işlemi gerçekleşir.

  • Akıllı kartın türü ve akıllı kart şifresi girilerek "Tamam" düğmesine basılır.
- Kullanılacak sertifika seçilir ve "Tamam" düğmesine basılır.

- Sisteme giriş için "İmzala" düğmesine basılır.

  • Mali mühür ya da güvenli elektronik imza ile e-Defter Uygulamasına giriş yapıldıktan sonra

uygulama ana ekranı gelecektir.

  • Uygulama ana ekranından "Paket Yükle" menüsü seçilerek hazırlanan berat paketinin yükleme işlemi gerçekleştirilir.- İstenirse birden fazla paket çoklu olarak seçilerek yükleme işlemi yapılabilir.

  • Paket yükleme işlemi başarılı bir biçimde gerçekleşmesi halinde sistem tarafından bir işlem

numarası verilir.

- Paketin durumu ͞Paket Listesi menüsünden de takip edilebilir.

 

 • Yüklenen paket içerisinde bulunan berat xml dosyası sistem tarafından gerekli kontrollerden geçirilir ve kontrolleri geçen dosyalar Gelir İdaresi Başkanlığının mali mühürü ile de mühürlenerek defter sahibinin erişimine sunulur.


Erişime sunulan dosya söz konusu defterin geçerliliğini ispat bakımından muhafaza ve ibraz edilmek üzere e-Defter kataloğunda xml dosyaları ile birlikte saklanmalıdır. Bunun için onaylı berat dosyasının indirilip e-Defter kataloğuna kopyalanmalıdır. 

Bu işlemler sonrasında GİB'e gönderildi ve Onaylı berat indirildi işlemleri manuel yapılarak aktarımın tamamlandığı belirtilmiş olacaktır.
Not: İmzalanan Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir ( Büyük Defter ) XML dosyaları, İmzalı berat dosyaları ve GİB sayfasından indirilen onaylı berat dosyaları saklanmalıdır. 

e-Defter Berat imzalama şeması;e-Defter Berat saklama şeması;


Parçalı e-Defter Oluşturma İşlem Adımları;

Elektronik defterin parçalı oluşturulması işlemi sistem üzerinde otomatik yapılır. Defter dosya boyutunun 70 MB'ı geçmesi durumunda program otomatik olarak dosyaları parçalayarak birden fazla XML dosya oluşturur.Parçalı dosya oluşturulma durumunda Kontrol Numarası kolonuna başlangıç ve bitiş kontrol numaraları arasına (minus) işareti koyularak yazılır.Maksimum dosya boyutunu aşıyorsa aştığı miktar kadar dosya oluşmakta ve uyarı mesajında oluşan dosya sayısı belirtilmektedir.Birden fazla oluşturulan dosya e-Defter kataloğu altında listelenmektedir;YEV2014000001 - YEV2014000004 arasında 4 adet dosya oluşmaktadır.

Parçalı e-Defter oluşturulurken Yevmiye ve Defter-i Kebir parçalarının aynı olması gerektiğinden program öncelikle yevmiye defterinin oluşturulmasına izin vermektedir. Yevmiye defteri oluşturulmadan Defter-i Debir dosyası oluşturulmak istendiğinde aşağıdaki uyarı verilir.Yevmiye defteri oluşturulduğunda ve parçalı olduğu durumda her bir parçanın içeriğini belirten "datesegments- 6090122074-201101-policy.xml" şeklinde bir datasegmen dosyası oluşturur. Bu xml de parçaları tanımlayan tarih bilgileri bulunur.
<datesegments>
<createdby>6090122074-201101-Y-0000_nosign.xml</createdby>
<segment>20110101-20110105</segment>
<segment>20110106-20110126</segment>
</datesegments>

Defter-i Kebir dosyası datasegment dosyasına bakılarak oluşturulur. Datasegment dosyasının olmaması silinmesi
durumunda defter-i Kebir oluşturulmasına izin verilmez.


Kıst Dönem E-Defter Oluşturma İşlem Adımları;

Kıst dönemlere ait e-Defter oluşturulmak isteniyorsa, e-defter kayıt formunda Rapor Başlangıç Tarihi ve Rapor Bitiş Tarihi alanları kullanılacaktır.Not:İsteğe bağlı parçalı (aynı ay için) e-Defter oluşturulması.Kıst döneme ait ilk form kaydedildikten sonra, aynı döneme ait yeni bir form oluşturulurken raporun başlangıç tarihi aynı aya ait bir önceki formda kaydedilen bitiş tarihinden 1 fazla getirilerek edit edilemez, sadece bitiş tarihi edit edilerek birbiriyle çakışan kıst dönemlerin oluşturulması engellenir. Aşağıdaki örnekte Aralık ayının 1 Aralık – 15 Aralık tarihleri arasında eklenen yevmiye defterinden sonra, aynı aya ait yeniden yevmiye defteri kaydedilmek istendiğinde Rapor başlangıç tarihi otomatik 16 Aralık olarak getirilmiştir.


Şubeli E-Defter Oluşturma İşlem Adımları;

Firma tanımında "Kontrol Tipi = İşyeri Bazında" seçildiğinde,

Firma tanımları altında listelenen işyerlerine (şubelere ) ait farklı e-defterler üretilmesine izin verilir.İşyeri tanımında ayrıca e-Defter kullanıcısı olduğuna dair seçenek bulunmaktadır. Aynı VKN 'ye sahip ve e-Defter kullanıcısı olan işyerleri için şubeli e-Defter üretilir.

Bunun için işyeri tanımına kullanıcıların değiştirmesine izin verilmeyen "dosya no" alanı 0001 den başlayarak otomatik olarak üretilir.

e-Defter oluşturmak için hazırlanan formda kullanıcının 1 adet işyeri seçerek sadece o işyerine kesilmiş yevmiye hareketlerini içeren e-Defter dosyalarını oluşturması sağlanır. ( Her bir yevmiye kaydının hangi işyerine ait olduğu yevmiye kaydının girişi esnasında belirlenmektedir)Elektronik defter dosyası;

 Xbrl shemaları kullanılarak oluşturulan yevmiye dosyasına ait görüntü;Xbrl shemaları kullanılarak oluşturulan Büyük Defter dosyasına ait görüntü;


Berat Dosyası

 Xbrl shemaları kullanılarak oluşturulan Berat dosyasına ait görüntü; 


Defter oluşturma işlem adımları genel şeması;

 • e-Defter oluşturulmadan önce ilgili ay için yevmiye madde numaralama işlemi yapılmalıdır.
 • Birebir muhasebeleştirme en uygun yöntemdir, yapılamaması durumunda, muhasebe fişleri içerisindeki F9 menüye eklenen "Belge Detayı" alanları doldurulmalıdı

Not: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığından 19/12/2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ'in 6. maddesinde "Her kaydın dayandığı belgelerin türü ile varsa tarihleri ve sayıları" yazılmalıdır denilmektedir. Bu hükme göre muhasebe kaydına teşkil eden bir belge varsa belge türü seçilerek belge tarihi ve numarasının yazılması gerekmektedir.

 • Muhasebeleştirilen fişlerle muhasebe fişi referansları koparılmamalıdır.
 • Muhasebeleştirilme işlemi sırasında satır birleştirme yapılması önerilmemektedir.
 • e-Defter dosyalarının oluşacağı kataloğa yetki verilmelidir.
 • Defter dosyaları aylık hazırlanıp Yevmiye ve Büyük Defter oluşturulduktan sonra sırası ile gönderilmeli.
 • e-Defter oluşturulduktan sonra, oluşan dosyada eksik bilgiler olması durumunda program tarafından verilen uyarılar loglanır ve rapor halinde Kullanıcı İzleme Raporunda listelenmektedir, bu kayıtlar dikkate alınmalı ve tamamı düzeltilmelidir.
 • Elle girilen muhasebe fişlerinin kaynak belge detaylarında bulunan "Ödeme Tipi" alanı her belge için doldurulmak zorunda değildir. Belge bir ödeme işlemini içeriyorsa doldurulmalıdır. 100-101-102-103 vs. gibi hesapların bulunması durumunda muhakkak doldurulmalı.
 • Oluşturulacak defter boyutları görüntülemede sorun yaşamamak için 70 Mb olarak belirtilebilir.
 • Defter dosyalarının imzalama aşamasında mali mühür veya elektronik sertifika imzalamanın yapılacağı makinede bulunmalı.
 • GİB'e yükleme sırasında bağlantı hatası alınırsa, e-Defter beratı zaman damgalı olarak imzalanmalı ve saklanmalı.

 

Sıkça Sorulan Sorular;

 

 • Personel ve şirket masraflarını içeren kayıtlar tek bir mahsup fişi içerisinde toplanabilmektedir. Bu durumda masraf fişlerinin ayrıntılarını gösterir şekilde bir icmal listesinde toplayarak bu listeye bir tarih ve numara verip (firma kaşeli ve imzalı ya da elektronik imzalı halde saklanmak koşulu ile) oluşturulan muhasebe fişindeki F9 belge detayında belge türü "diğer" seçilerek kayıt yapılabilir.
 • Belgeye dayanmayan kayıtlar (Amortisman kaydı, Virman) tek tek muhasebeleştirileceği gibi toplu olarak muhasebeleştirilip oluşan muhasebe fişinde belge tipi alanı boş geçilerek, bu fişe ait belge yoktur seçeneği işaretlenerek kaydedilebilir.
 • Girilen muhasebe fişi ,fatura, çek, senet, makbuz, navlun, satıcı sipariş belgesi, müşteri sipariş belgesi gibi belge türü haricinde bir belgeye dayanıyorsa belge türü "diğer" seçilerek belge açıklaması alanına belgenin ismi yazıp belge tarihi ve numarası yazılmalıdır. Eğer belge üzerinde matbu bir tarih ve numara yoksa firma bu belgeye bir tarih numara vererek kayıt yapabilir.
 • Şirket çalışanlarının yurtiçi ve yurtdışında yapmış olduğu masraflar ile ilgili kayıtlar birebir ya da toplu olarak muhasebeleştirilip oluşturulan muhasebe fişinde belge türü diğer seçilip "Masraf Formu" adı altında şirket kaşe ve imzası ile fişlerin eklendiği bir formun saklanması koşulu ile kayıt yapılabilir.
 • Banka dekontları ayrı ayrı ya da toplu olarak muhasebeleştirilip belge türü diğer ve belge açıklaması "dekont" yazılarak kaydedilebilir.
 • Çek/Senet işlem bordroları ayrı ayrı muhasebeleştirilmeye özen gösterilmelidir. Aynı çek/senet bordrosu içerisindeki çek/senet kayıtları tek bir muhasebe fişine aktarılabilmektedir. Bu durumda birden fazla çekin ayrıntılı bilgilerini çek bordrosuna yazıp bu bordroyu firma imzalayıp kaşeleyip saklamak kaydıyla belge türü çek ya da diğer yazılarak belge açıklaması "Çek Bordrosu" yazılarak tarih ve numara yazarak kayıt edilebilir.
 • Gider pusulası ile ilgili girilen kayıtlarda belge tipi "diğer "yazılıp belge açıklamasının yanı sıra; belge numarası ve belge tarihini de yazılması gerekmektedir. Yani gider pusulasının tarihini ve numarasını da yazılmalıdır.
 • Yazar kasa üzerinden alınan gün sonu alınan "Z Raporunu" ile ilgili fişler belge türü "diğer" yazılarak belge açıklaması alanına "Z Raporu" yazılarak bu raporun tarih ve numarasını yazarak kayıt edilebilir.
 • Firmaya düzenlenen yazar kasa fişlerinde ise bir icmal listesinde ayrıntıları gösterilmek şartı ile ve bu icmal listesinin firma tarafından kaşeli imzalı saklanması şartı ile belge türü "diğer" yazılarak belge açıklaması alanına "İcmal Listesi" yazılarak bu listenin tarih ve numarasını yazarak tek bir muhasebe fişinde birleştirilebilir.

 

Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Noktalar;

 • e-Defter olarak oluşturulan dosyalar, mmm.edefter.gov.tr internet adresinde duyurulan format ve standartlara uygun olmalıdır.
 • e-Fatura için kullanılan mali mühür e-defter uygulamasında da kullanılabilmektedir.
 • e-Defter uygulamasında Zaman Damgası kullanımı zorunlu olmayıp isteğe bağlı olarak kullanılabilir.
 • e-Defter uygulamasında Zaman Damgası kullanılacak ise TÜBİTAK-BİLGEM Kamu

Sertifikasyon Merkezi 'nden temin edilmesi zorunluluktur.

 • e-Defterler aylık dönemler itibarıyla oluşturulmalı ve saklanmalıdır.
 • e-Defter uygulamasında önceki aylara ait kağıt defterlerin devir bilgisinin yazıldığı bir alan bulunmamakta olup e-Defter uygulamasında her defter parçası kendi içinde tutar bilgisi bulunmakta ve bir sonraki defter parçasına devir olarak aktarılmamaktadır.
 • e-Defter uygulamasına hesap dönemi içinde geçildi ise ilk e-defterin yevmiye madde numarası 1 den başlamalı. Önceki dönemlerin (kağıt defterin) kapanış tasdiki yapıldığı için kapanışı yapılan defterin numarası devam etmemelidir.
 • İlgili aylara ait e-Defter kayıtları GİB'e gönderim sonrasında e-Defter browserından silinmemeli (Bu kayıtların silinmesi e-Defter için otomatik verilen kontrol numarasında sıkıntı yaşanmasına ve hatalı kayıt oluşturulmasına neden olabilir)
 • Defterlerini elektronik defter biçiminde tutmaya başlayanlar, söz konusu defterlerini kâğıt ortamında tutamazlar.
 • Uygun yazılıma sahip mükellefler,01/01/2015 tarihinden itibaren elektronik defter tutmaya başlayabilirler.
 • Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayı içerisinde başvuranların 01/01/2015 tarihinden itibaren elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir.
 • Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayından önce başvuranların en geç 2014 Aralık ayından başlamak üzere elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir.
 • Özel hesap dönemine tabi olanların 01/12/2014 tarihinden önce elektronik defter uygulamasına başvuru yapmaları ve en geç 2014 Aralık ayı içerisinde, elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir.
 • Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalar
 • Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait mali mühür ile onaylar.
 • Defterler GİB sayfasına (edefter.gov.tr) sıralı yüklenmelidir.
 • GİB sayfasına sadece imzalı berat dosyası yüklenmelidir.

Sistem İhtiyaçları ;

 • e-Defter uygulamasının çalıştırılacağı terminalde mali mühürün yüklenmesi gerekmektedir.
 • e-Defter Uygulamasına giriş sadece elektronik imza ya da mali mühürle yapılmaktadır, giriş için sistem gereksinimleri:
 • Sisteminizde Oracle JRE 1.6 ya da üzeri bir sürümü kurulu olmalıdır. Eğer sisteminizde bu uygulama kurulu değilse kurulum için {+}http://mmm.java.com+ adresini ziyaret edebilirsiniz.
 • Elektronik İmza / Mali Mühür ile sisteme giriş uygulaması aşağıdaki meb tarayıcıları desteklenmektedir. Lütfen bu meb tarayıcılarından belirtilen sürümünü yada daha üst bir sürümünü kullanınız;
  • Mozilla Firefox 5
  • Google Chrome 13
  • Opera 9
  • Apple Safari 5
  • MS Internet Explorer 8
 • Tavsiye edilen meb tarayıcıları: Chrome 13+, Firefox 5+, Opera 9+, Safari 5+, IE 8+


e-Defter uygulamasına girişte ve aktarımda yaşanabilecek sıkıntılar ile uygulama kullanım kulavuzuna {+}https://uygtest.edefter.gov.tr/edefter/eimza-yardim.jsp+ linkinden ulaşılabilir.


E-Defter Veritabanı Tabloları;

LG_EBOOKINFO

 

Yevmiye ve Büyük defter dosyaları tutulur.


LOGICALREF


Longint


Kayıt Referansı

TYP

Smallint

0 : Yevmiye Defteri 1 : Defter-i Kebir

CONTROLNO

String

Kontrol Numarası

DATEOFCREATE

Longint

Oluşturma Tarihi

PERMONTH

Smallint

Ay

PERYEAR

Smallint

Yıl


FTELNRTYPE


Smallint

Firma Telefon Türü 
(Muhasebeci, Denetim Birimi, Direkt Numara, Fax )

FTELCODE

String

Firma Telefon Alan Kodu

FTELNR

String

Firma Telefonu

REPORTSTARTDATE

Longint

Rapor Başlangıç Tarihi

REPORTENDDATE

Longint

Rapor Bitiş Tarihi


SMMTELNRTYPE


SmallInt

SM/SMMM/YMM Telefon Türü 
(Muhasebeci, Denetim Birimi, Direkt Numara, Fax vs)

SMMTELCODE

String

SM/SMMM/YMM Telefon Alan Kodu

SMMTELNR

String

SM/SMMM/YMM Firma Telefonu

BOOKSTATUS

SmallInt

Durumu

GENEXP1

ZString

Açıklama Satır 1

GENEXP2

Zstring

Açıklama Satır 2

GENEXP3

Zstring

Açıklama Satır 3

GENEXP4

Zstring

Açıklama Satır 4

CAPIBLOK_CREADBY

Integer

Ekleyen Kullanıcı

CAPIBLOK_CREADEDDATE

Longint

Oluşturma Tarihi

CAPIBLOK_CREADEDHOUR

Integer

Oluşturma Saati

CAPIBLOK_CREADEDMIN

Integer

Oluşturma Dakikası

CAPIBLOK_CREADEDSEC

Integer

Oluşturma Saniyesi

CAPIBLOK_MODIFIEDBY

Integer

Değiştiren Kullanıcı

CAPIBLOK_MODIFIEDDATE

Longint

Değiştirme Tarihi

CAPIBLOK_MODIFIEDHOUR

Integer

Değiştirme Saati

CAPIBLOK_MODIFIEDMIN

Integer

Değiştirme Dakikası

CAPIBLOK_MODIFIEDSEC

Integer

Değiştirme Saniyesi

SITEID

SmallInt

Veri Merkezi

RECSTATUS

SmallInt

Değişiklik Statüsü

ORGLOGICREF

Longint

Orijinal Referansı

FILESIZE

Integer

Dosya Boyutu

CONTROLNOBEG

Varchar

Bir Önceki Kayıt Kontrol Numarası

FILECOUNT

Smallint

Dosya Sayısı

BRANCHSmallintİşyeri
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

LG_XXX_XX_EBOOKDETAILDOC

 

Muhasebe fişlerine ait belge detayları tutulur

LOGICALREF

İnt

Kayıt referansı

EMFICHEREF

İnt

Muhasebe fişi referansı

DOCUMENTTYPE

Smallint

Belge Türü

EXPLAIN

Varchar(50)

Açıklama

DOCUMENTNR

Varchar (16)

Belge No

DOCUMENTDATE

datetime

Belge Tarihi

PAYTYPE

Varchar(50)

Ödeme Şekli

UNDOCUMENTED

Smallint

Belge var/yok

NOPAYMENT

Smallint

Ödeme kaydı olup/olmadığı

EMFLINEREF

İnt

Muhasebe fiş satır referansı

SOURCEFREF

İnt

Kaynak fiş referansı

MODULENRSmallintKaynak fiş modül referansı

 


E-Defter XBRL Alanları;

DOCUMENTINFO

Diyagram

Kullanım

gl-cor:entriesType

journal ledger

gl-cor:uniqueID

YEV20110001 KEB20110001

gl-cor:language

ISO 639-1988 dil kodları

gl-cor:creationDate

yyyy-aa-gg

gl-bus:creator

Serbest metin

gl-cor:entriesComment

Serbest metin

gl-cor: periodCoveredStart

yyyy-aa-gg

gl-cor: periodCoveredEnd

yyyy-aa-gg

gl-bus: sourceApplication

 

ENTITYINFORMATION

 

Diyagram

Kullanım

gl-bus:phoneNumberDescription

Bookkeeper : muhasebeci

Controller : denetim birimi

Direct : Direkt numara Fax : fax 
İnvestor – relations : yatırımcı ilişkileri 
Main : merkez 
Smitchboard : telefon santrali 
Other : diğer

gl-bus:phonNumber

3 hane şehirlerarası kod numarası 7 hane telefon numarası olmak üzere 10 hane yazılacak

gl-bus:entityFaxNumber

3 hane şehirlerarası kod numarası 7 hane telefon numarası olmak üzere 10 hane yazılacak

gl-bus:entityEmailAddress

 

gl-bus: organizationIdentifier

Tüzel kişiler için ünvan ticaret sicil gazetesinde yer aldığı gibi yazılacak, gerçek kişler için ad soyad sırasına uygun yazılacak

gl-bus:organizationDescription

Gerçek kişiler için "Adı Soyadı" Tüzel kişiler için "Kurum Ünvanı" İfadeleri yazılır

gl-bus: organizationBuildingNumber

Bina ve kapı numarası / ile ayrılarak yazılacaktır

gl-bus: organizationAddressStreet

Serbest metin

gl-bus: organizationAddressStreet2

Serbest metin

gl-bus: organizationAddressCity

Serbest metin

gl-bus: organizationAddressZipOrPostalC ode

Numeric olarak yazılacak

gl-bus: organizationAddressCountry

Serbest metin

gl-bus: mebSiteURL

meb sitesinin geçerli URL adresi yazılmalı

gl-bus: businessDescription

NACE kodu yazılacak

gl-bus: fiscalYearStart


yyyy-aa-gg

gl-bus: fiscalYearEnd

yyyy-aa-gg

gl-bus: accountantName

Serbest metin

gl-bus: accountantBuildingNumber

Bina numarası ile kapı numarası / ile ayrılacak

gl-bus: accountantStreet

Serbest metin

gl-bus: accountantAddressStreet2

Serbest metin

gl-bus: accountantCity

Serbest metin

gl-bus: accountantCountry

Serbest metin

gl-bus: accountantZipOrPostalCode

numeric

gl-bus: accountantEngagementTypeDesc ription

Sözleşme açıklaması, sözleşme çeşidi, sözleşme tarihi ve numarası aralarına / işareti konularak yazılacak

gl-bus: accountantContactPhoneNumber Description

Bookkeeper : muhasebeci Controller : denetim birimi Direct : Direkt numara Fax : fax 
İnvestor – relations : yatırımcı ilişkileri 
Main : merkez 
Smitchboard : telefon santrali 
Other : diğer

gl-bus: accountantContactPhoneNumber

3 hane alan kodu 7 hane telefon numarası numeric olarak yazılır

gl-bus: accountantContactFaxNumber

3 hane alan kodu 7 hane fax numarası bu alana yazılır

 gl-bus: accountantContactEmailAddresse-posta adresi yazılır

 

YEVMİYE DEFTERİ

ENTRYHEADER

Diyagram

Kullanım

gl-cor:enteredBy

Yevmiye kaydını oluşturan operatörün Adı soyadı

gl-cor:enteredDate

yyyy-aa-gg

gl-cor:entryNumber

Serbest metin

gl-cor: entryComment

Serbest metin

gl-bus: totalDebit

Toplam borç, parasal olarak yazılacak

gl-bus: totalCredit

Toplam alacak, parasal olarak yazılacak

gl-cor: entryNumberCounter

Yevmiye madde numarası yazılacak

gl-cor:lineNumber

Hesap dönemi başlangıcından sonuna kadar yevmiye defterinin her satırı için 1 den başlayıp devam eden numara yazılacaktır.

gl-cor:lineNumberCounter

Yevmiye satırı ile yevmiye madde numarası bağlantısı bu eleman aracılığı ile kurulacağından her yevmiye satırı için ilgili yevmiye madde numarası yazılacaktır

gl-cor:accountMainID

Ana hesap kodu numeric yazılır

gl-cor:accountMainDescription

Serbest metin

gl-cor:accountSubDescription

Serbest metin

gl-cor:accountSubID

Alt hesabın numarası ana hesap kodunu da içerecek biçimde yazılır

gl-cor:amount

Parasal tutar olarak yazılacak

gl-cor:debitCreditCode

Bu alanda sadece borç için "D" alacak için "C" kullanılacak

gl-cor:postingDate

yyyy-aa-gg

gl-cor:documentType

Check: Çek İnvoice: Fatura 
Order-customer: müşteri sipariş belgesi Order-vendor: satıcı sipariş belgesi Voucher: senet 
Shipment: navlun Receipt: makbuz Other: diğer

gl-cor: documentTypeDescription

documentType Other yazılmışsa belge tipi bu alana yazılacak Serbest metin