Logo Connect FDA

Logo Connect FDA

LOGO CONNECT – TİCARİ SİSTEM ENTEGRASYONU (FDA- FİRMALAR ARASI DATA AKTARIMI) 


LogoConnect FDA ,Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların, ticari sistem içinde bir firmadan diğer firmaya doküman aktarımı yapabilmesini sağlamaktadır.

TigerEnterprise, TigerPlus, GoPlus ,Unity2, Tiger2, GO ürünlerimizde ek modül kurulumu seçeneği ile yüklenerek kullanılabilmektedir.

Uygulama'da Ticari sistemde gönderilmek istenen doküman seçilerek "Firmaya Gönder Düz Yada Firmaya Gönder Çapraz" seçenekleri ile dokümanların diğer firmaya aktarımı gerçekleştirilmektedir.Firmalar arası doküman aktarımı lokal veri transferi ile yapılmaktadır. Veriler geçici olarak belirlenen klasör'e (Temp) aktarılıp diğer firma tarafından otomatik olarak içeri alınmaktadır. Ticari sistemde ilgili dokümanların üzerinde yapılan işlemler "LogoConnect Hareketleri" seçeneğinden takip edilebilmektedir.

Ticari sistem içinden doküman aktarımları yapılabildiği gibi LogoConnect programınızdan da takip edebileceğiniz işlemler bulunmaktadır.

 • Aktarımı yapılan dokümanların tarih,işlem çeşidi, işlemi yapan kullanıcı bilgilerine LogoConnect programınızdaki izleme kayıtlarından ulaşabilirsiniz. • Ticari sistemde "firmaya gönder" seçeneği ile aktarımını yaptığınız dokümanın iletiminde oluşan hatalar, LogoConnect programınızdan takip edilebilmektedir.
 • Çalışma parametrelerinde, gönderim ve alım sırasında dokümanlar üzerinde yapılması istenilen tanımlı koşullar seçilebilir. Kural tanımları ile kullanıcıya özel koşulların uygulanması sağlanabilir.
 • Doküman çeşitlerine göre kayıt sırasında uygulanmasını istediğiniz seçeneklerin ayarlamalarını LogoConnect programınızdan yapabilirsiniz.Logoconnect FDA ile aktarabileceğimiz veriler:

 • Cari Hesap Kartları
 • Malzeme ( Sınıfı ) Kartları
 • Fiyat Kartları
 • Malzeme Fişleri
 • Sipariş
 • İrsaliye
 • Fatura
 • Cari Hesap Fişleri
 • Kasa Fişleri
 • Banka Fişleri
 • Muhasebe Fişleri
 • İthalat/İhracat Fişleri


Uyarı:

 • Güncel versiyonlarımızda LogoConnect uygulaması için gerekli uygulama dosyaları program klasörü içerisinde gelmektedir.
 • LogoConnect FDA uygulaması aynı database altındaki firmalar arasında (Farklı firma database kullanımı dahil) veri aktarım için kullanılmaktadır. Birbirinden bağımsız database'ler altındaki firmalar arasında aktarım için uygun değildir.
 • Aynı server üzerinde birden fazla LogoConnect uygulaması kullanımı desteklenmemektedir.
 • Farklı versiyonlardaki firmalar arası veri aktarımı desteklenmemektedir.
 • Aktarım yapılacak firmaların dönem tarihleri uygun olmalıdır, kaynak firmadan gönderilen hareketin tarihi, hedef firma dönem tarihleri içerisinde olmalıdır.
 • LogoConnect FDA ile hareketlerin otomatik yada toplu gönderimi yapılamamaktadır, Otomatik ve toplu gönderim için LogoConnect B2B modülü satın alınmalıdır.
 • LogoConnect FDA, B2B, Excel Plug-in ve Bankacılık uygulamaları birlikte kullanılabilir.


LogoConnect FDA Uygulamasını Aktif Hale Getirebilmek İçin Yapılması Gereken İşlem Adımları

Veri Tabanı ve Konfigürasyon İşlemleri :

 1. LogoConnect uygulaması kullanılacak ürüne ait LogoConnect FDA ek modülünün satın alınmalı ve ek modül kurulumu ile yüklenmelidir.
 2. SQL üzerinden LogoConnect Uygulaması için ayrı bir veri tabanı eklenmelidir.
Not: Eklenen veri tabanı collation name, Autogrowth, Owner,Recevory Model seçeneklerine dikkat edilmelidir.

3.Ticari Sistem klasörü altında bulunan LogoConnect klasörü içerisindeki LcSetup.exe çalıştırılmalıdır.

4.LcSetup.exe çalıştırıldığında Program Setup tabındaki LogoConnect program folder ve Setup Data Folder otomatik gelmektedir, adres bilgilerinin doğruluğu kontrol edilmelidir5.LcSetup.exe ekranında Logo Application tabındaki Application Path alanında Ticari Sistemin yüklü olduğu klasör belirtilmelidir.

Not: Her iki tabdaki adres bilgileri silinip LcSetup.exe tekrar çalıştırıldığında adres bilgileri otomatik olarak doğru bir şekilde gelecektir, tekrar kaydedilmesi yeterlidir.

6.Ticari Sistem klasörü altında bulunan LogoConnect klasörü içerisindeki LConfig.exe çalıştırılmalıdır.Main Server altındaki;

Database Properties ekranındaki Main Server tabında veri tabanı bilgilerini girilmelidir.

User Name

: SQL'e bağlanırken girmiş olduğunuz Username

PaŞword

: SQL'e bağlanırken girmiş olduğunuz Username'nin şifresi

Server Name

: SQL sunucunun ismi yada IP adresi girilebilir.

Database Name

: LogoConnect için oluşturulan veritabanının ismi yazılı

Database Properties ekranındaki License Server Information tabında Ticari sistem veri tabanı ayarlarında yazan Ip Adres ve Port numarası girilmelidir

7. Ticari sistem ile LogoConnect entegrasyonunun sağlanabilmesi için;

Ticari sistem altındaki LBSCONNLIB.dll dosyası ile LogoConnect klasörü altındaki LDXCComApi.dll dosyası register edilmelidir.

Register işlemi için LBSCONNLIB.dll ve LDXCComApi.dll dosyaları Başlat\Çalıştır'a Regsvr32 yazıp yanına sürüklenmelidir.

regsvr32 "C:\Program Files\LOGO\TIGER ENTERPRISE\LBSCONNLIB.dll"regsvr32 "C:\Program Files\LOGO\TIGER ENTERPRISE\LOGOConnect\PRG\LDXCComApi.dll"LogoConnectSys'de yapılması gereken işlemler:LogoConnect klasörü içerisindeki LogoConnectSys.exe çalıştırılmalıdır.

Veri tabanı oluşturulmamış ise veri tabanı oluşturma sihirbazı karşınıza gelecek. SQL'den veri tabanı oluşturulmuş ise veri tabanı tabloları otomatik oluşacaktır.

LogoConnectSys ilk kez çalıştırıldığında kurulum asistanı ekranı gelecektir. Kurulum asistanındaki işlem adımları sırası ile takip edilerek ilk çalışma alanı oluşturulabilir yada bu ekrandan çıkış yapılıp Yönetim\Çalışma Alanı bölümünden F9 ekle seçeneği ile tekrar kurulum asistanı başlatılabilir. 1. Kurulum asistanı çalıştırıldığında ilk olarak giriş ekranı gelecektir. Bir sonraki aşama için ileri butonuna tıklayınız.

 

2. Çalışma Alanı Bilgileri bölümünde çalışma alanı tanı yapımaktadır.

Logo ticari sistemde bulunan her firma için ayrı bir çalışma alanı tanımlanmalıdır. Farklı firmalar için tanımlanan çalışma alanlarında bağlı bulunulan firmalar için LogoConnect ile veri transferi yapılabilir. 

Çalışma alanı ilk kez tanımlanıyor ise çalışma alanı veri tabloları oluşturulacaktır. Daha önceden tanımlanan bir çalışma alanı için yeniden tanımlama yapılıyor ise çalışma alanı veri tablolarının oluşturulması kullanıcının seçimine bağlıdır. Önceden tanımlanmış olan çalışma alanı için yeniden tanımlama yapılırken önceki verilerin silinmemesi isteniliyor ise veri tabloları yeniden oluşturulmamalıdır. Çalışma alanı önceden tanımlanmış olandan farklı bir firma için kullanılacak ise veri tabloları yeniden oluşturularak tabloların temizlenmesi sağlanabilir.

Bir sonraki aşama için ileri butonuna tıklayınız.

3.LogoConnect kurulumunda güncellemelerin mylogo serverdan alınması, ayarlamaların yapılması ve tanımlanacak firmaya atanacak E-iş kodunun alınması için mylogo.com.tr ye bağlanması gerekmektedir. LogoConnect kurulan makinada internete çıkış için proxyi kullanılıyor ise proxy kullan işaretlenerek kullanıcı adı ve şifresi girilmelidir.


Bir sonraki aşama için ileri butonuna tıklayınız. 

4.Lisans anahtarına ait daha önce mylogo hesabı tanımlanmamış ise hesap oluşturma ekranı karşınıza gelecektir. Daha önce tanımlanmış mylogo hesabınızı kullanacak iseniz LogoDestek hattını arayarak LogoConnect lisans anahtarını mylogo hesabınıza tanımlatmanız gerekmektedir.

Bir sonraki aşama için tamam butonuna basınız.


5 . MyLogo hesap bilgileri bölümünde tanımlanacak mylogo hesap bilgilerinizi girerek mylogo.com.tr'de mylogo hesabınızın otomatik olarak oluşturulmasını sağlayabilirsiniz.

Lisans Anahtarı: Logo ticari sistemde İzle\Lisans bilgileri bölümünde gelen LogoConnect seri numarasıdır. Her ürünü atanmış olan bir LogoConnect seri numarası bulunmaktadır. 

Firma Ünvanı: Firmanın ticari ünvanı yazılmalıdır. 

Vergi Numarası: Firma vergi numarası yazılmalıdır. 

Hesap Kodu: Firmanın MyLogo'da açtığı veya açacağı hesap numarasıdır. 

Kullanıcı Kodu: Firmanın MyLogo'da açtığı veya açacağı hesabın kullanıcı kodudur. 

Şifre: Firmanın MyLogo'da açtığı veya açacağı hesabının şifresidir. 

e-Posta adresi: Mylogo hesabı ve hizmet başvuruları hakkında ilgili kişiye bilgi dönülebilmesi için güncel bir e-posta adresi girilmelidir.

(Not: Mevcut bir mylogo hesabının bilgileri girildiğinde Kontrol et butonu tıklanılarak girilmiş olunan hesap bilgileri kontrol edilebilir.)

Bir sonraki aşama için ileri butonuna tıklayınız.


6. MyLogo hizmet kullanım seçeneklerinde, LogoConnect FDA ile birlikte Bankacılık özelliğide kullanılacak ise 'MyLogo üzerinden veri aktarım yapacağım' seçeneği işaretlenmelidir. Sadece firmalar arası doküman transferi için kullanılacak ise 'Bankacılık kullanmayacağım ve belge aktarımını sadece klasör yada FTP üzerinden yapacağım' seçeneği işaretlenmelidir.


Bir sonraki aşama için ileri butonuna tıklayınız.


7. LogoConnect programının birlikte çalışacağı ve verileri alacağı Logo uygulamasının seçildiği adımdır. Ticari Sistem dizini seçme alanından Logo uygulamasının bulunduğu dizin seçilir. 
Bir sonraki aşama için ileri butonuna tıklayınız.


8. LogoConnect kullanıcıları ile bağlı çalışılacak Logo uygulamasında tanımlı kullanıcıları eşleştireceğiniz adımdır.

Kullandığınız Logo uygulamasında tanımlamış olduğunuz kullanıcıların , Kullanıcılar bölümünde listelendiğini göreceksiniz. Listelenen Logo kullanıcıları arasından birlikte çalışılacak kullanıcı seçilmelidir. LogoConnect kullanıcısının ticari sisteme bağlanabilmesi ve istenilen dokümanlara LogoConnect programından ulaşılabilmesi için kullanıcı seçiminde doğru kullanıcı ve şifre girilmesine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bir sonraki aşama için ileri butonuna tıklayınız.

 

9. LogoConnect FDA doküman aktarımı yapılacak firmaların seçileceği adımdır. Her çalışma alanı için bir tane firma tanımlanılır ve çalışma alanında sadece seçilen firmaya ait işlemler yapılabilir. Kullandığınız Logo uygulamasında tanımlamış olduğunuz firmalara , Firma alanındaki butonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz. Firma seçimi alanında ticari programınızdaki tüm firmalarınız listelenecektir. Çalışmak istediğiniz firmayı çift klik ile seçtiğinizde dönem bilgisi alanına seçilen firmanın aktif dönemi yazılacaktır. E-iş Kodu alanı otomatik olarak mylogo.com.tr tarafından atanacaktır.

E-İş Kodu: LogoConnect de ilk işlemler sihirbazı ile servera iletilen her firma için üretilen ınique numerik bilgidir, Adres bilgisi gibi ele alabiliriz. Servera gönderilen işlemin kim tarafından gönderildiği ve kime ulaştırılacağı E-iş Kodu'na bakılarak tespit edilir.

Bir sonraki aşama için ileri butonuna tıklayınız.

10. LogoConnect FDA dışında bankacılık hizmeti'de kullanılıyor ise insan kaynakları programına bağlanarak maaş ödemeleri bankaya gönderilebilir. Maaş bordroları LogoConnect ile bankaya gönderilerek ödenecek ise birlikte çalışılacak insan kaynakları programı ve bulunduğu dizin seçilmelidir.

Bir sonraki aşama için ileri butonuna tıklayınız. 

 

11. LogoConnect'te lokal veri akışında öndeğer bağlantı tipinin seçilerek gerekli bilgilerin girilebildiği alandır. Öndeğer bağlantı tipi ftp veya klasör olarak ayarlanabilir. LogoConnect FDA uygulamasında klasör belirtilmelidir. Lokal çalışmada gönderilen dokümanların bırakılacağı bir giden doküman adresi bir de gelen dokümanların alınacağı gelen doküman adresi bulunmalıdır. Aynı klasör gösterilmesi doğru olacaktır.


Not: Öndeğer bağlantı ayarları tanımlama yapılmayan tüm cari hesaplar için geçerli olacaktır. Bir sonraki aşama için ileri butonuna tıklayınız.


 

12. Kurulum asistanının son aşamasında, İlgili çalışma alanı tabloları, hesap tanımları ve diğer öndeğer tanımlamalar yapılır.


13. LogoConnect kurulumu ve ayarları bu şekilde tamamlanmış olmaktadır. Aynı şekilde doküman transferi yapılacak diğer firmalara ait çalışma alanlarıda sırası ile tanımlanmalıdır.

LogoConnectSYS'de Çalışma alanı üzerinde F9 menüde bulunan seçenekler : 

Ekle: Yeni bir çalışma alanı eklemek için kullanılır.

Değiştir: Çalışma alanı üzerinde değişiklik ve düzenleme yapılacak ise bu seçenek kullanılabilir.

Çıkar: Çalışma alanını çıkartmak için bu seçenek kullanılabilir.

Dosya Oluştur: Çalışma alanı verilerinin silinmesi için kullanılır.

Çalışma Alanı Olarak İşaretle:LogoConnect.exe'ye girerken öndeğer gelecek çalışma alanını belirlemek için kullanılır.

Güncelleme Sihirbazı: Versiyon değişikliği veya serverda değişen bilgiler doğrultusunda çalışma alanları üzerinde yapılması gereken güncellemeleri belirler ve iki seçenekten oluşur:

1 . Güncelleme Seçenekleri

 • Gerekli güncellemeleri otomatik tespit et: Program çalışma alanı üzerinde yapılması gereken güncellemeleri tespit eder ve yapar
 • Güncellemeleri kendim seçmek istiyorum: Kullanıcı güncelleyeceği bilgileri kendisi elle

seçer.

2. Güncellenecek Bilgiler : Check işareti atılmış seçenekler güncellenecek anlamındadır.Not: 
 

Veritabanı Tabloları : Yeni yüklenen sürümde değişen tabloları bulur ve databesi günceller.

Çalışma alanı parametrelerini güncelle: Bu işlem zorunludur. Her güncellemede yapılır. LDXServer'a bağlanır.

Yapılandırma Ayarları: MylogoServer'a bağlanıp Config .XML dosyasını indirir ve bankaya özel parametrelerin tutulduğu tablo güncellenir.

Banka işlem kodlarını güncelle: Bankalar gerçekleştirilen tüm işlemleri bir kodla tanımlar. Bunlar server üzerinde tutulur. Bankanın kodları değiştiğinde bu seçenekle clienttaki veriler de güncellenir

İşlem Statüleri: Bankacılık uygulamasında kullanılan işlem tipleri güncellenir.

Tabloları Sürüme Göre Güncelle: Yeni yüklenen sürümde değişen tabloları bulur ve databesi günceller.

MyLogo Hesap Yönetimi: Çalışma alanı üzerinden tekrar kurulum asistanı çalıştırılarak mylogo hesap bilgilerinin düzenlenmesi için kullanılır.

Sunucu Sertifikası Kur: Sunucu sertifikası Mylogo server a özel bir sertifikadır ve tüm LogoConnect kullanıcılarında aynıdır. Mylogo Server a giden verinin güvenliğini sağlamak ve verilerin server a iletilmesi için kullanılır. Tools / Internet Options / Content / Certificates / Intermediate Certification Authorities de bulunur. Sertifika sahibi olarak Mylogo Server görülür. Çalışma alanı oluşturuluken otomatik oluşturulur, herhangi bir nedenden dolayı sorun yaşanması durumunda bu seçenek ile tekrar sertifikanın oluşturulması sağlanır.

Dosyadan Kullanıcı Sertifikası Kur: Kullanıcıya özel sertifikadır. Mylogo Server dan gelen verinin güvenliğini sağlamak için ve serverdaki bilgilerin hangi kullanıcıya gideceğini belirlemek için kullanılır. Tools / Internet Options / Content / Certificates / Personal de bulunur. Sertifika sahibi olarak Mylogo hesabının açıklama alanı yazılıdır.

Kullanıcı Sertifikasını Dosyaya Çıkart: Kulanıcı sertifikasının dışarı çıkartılıp diğer terminallerde içeri alınmak isteniyor ise bu seçenek kullanılmalıdır.

 

LogoConnect.sys'de çalışma alanı oluşturulduktan sonra birden fazla terminalde kullanılacak ise sırası ile terminal ve kullanıcı tanımları yapılmalı tanımlanan kullanıcı üzerinde kullanıcı ek bilgileri bölümünden kullanıcı eşlemeler yapılmalıdır.


LogoConnectSYS'de yukarıdaki işlem adımları tamamlandıktan sonra LogoConnect.exe'ye girip aktarım öncesi parametre ve ayarlar yapılmalıdır.

LogoConnect.exe'de müşteri ihtiyaçlarına göre aşağıdaki düzenlemeler yapılabilir:
Onay İşlemleri:

B2B İşlemlerinde kullanılan bir özelliktir. Gönderilecek belgelerin onay işlemleri Onayla ya da Onaya Gönder seçenekleri ile kaydedilir.

Onaylama ve Onaya Gönderme seçenekleri kullanıcı yetkisine bağlı olarak kullanılır. Onaya gönderilen paketler Onay İşlemleri menü seçeneği altında yer alan Onay Bekleyen İşlemler ve Onaylanan İşlemler menü seçenekleri ile izlenir.

Çek/Senetler seçildikten ve onaylama işlemlerinden sonra Paketle düğmesi tıklanarak aktarılacak veriler paketlenir.

Paketleme işlemi; hazırlama penceresinden, Onay Bekleyen ve Onaylanan İşlemler pencerelerinden yapılabilir.Eşleme Tabloları:

Firmalar arası doküman transferi yaparken firmalarda kullanılan malzeme, işyeri, bölüm, fabrika, ambar ,hizmet, masraf,indirim, birim, malzeme sınıfı ve cari hesap kartlar farklı olabilir. Eşleme tablosu ise her iki firmada kullanılan bu kartların eşleştirilmesinin yapılarak transferini sağmaktadır. Örneğin, firma ST.001 kodlu malzemesini karşı firmanın M.001 kodlu malzemesi ile eşleyebilir. ST.001 kodlu malzemenin girildiği bir satış faturasının gönderildiğini düşünelim. Bu gönderilen fiş karşı firmada yani alıcı firmada kaydedildiğinde satış faturasındaki malzeme kodu M.001 olacaktır.

Not: Eşleme tablosunda eşleme yapılacak cari hesap (Firma) seçilir. Her seferinde bir tek cari hesap (Firma) için eşleme yapılabilir.

Excele Eşleme Aktarımı- Excelden Eşleme Aktarımı

Firmaların eşleme yapılacak malzeme, işyeri, bölüm,masraf,hizmet gibi kartları çok fazla olduğunda eşleme tabloları oluşturulması uzun sürebilmektedir. Bundan dolayı eşleme kodları alınma aşamasında sorun çıkmasını önlemek ve bu işlemi kolaylaştırmak için Excel dosyası ile eşleme seçeneği geliştirilmiştir. Excele aktarım ve excelden aktarım sayesinde eşleme tabloları excel dosyasına aktarılabilmekte ve yapılan eşlemeler excel ile içeri alınabilmektedir.


1. Excele Eşleme AktarımıExcele eşleme aktarımında eşleme yapılacak tür seçilir.

Excel dosyası alanında aktarılacak excel dosyası adı girilir ve kaydedilmek istenilen yer seçilir. Cari hesaplar tabından eşlemesi aktarılacak cari hesap (lar) seçilerek dosyaya aktarım yapılır.

2. Excelden Eşleme Aktarımı

Eşleme tablosunun aktarıldığı Excel dosyasında eşlemeler girildikten sonra eşleme dosyası(excel dosyası) içeri aktarılır. Excel eşleme dosyasında eş kodları yani karşı hesabın kodları manuel olarak girilir.

Excel dosyası içeri alındığında mevcut eşlemeler silinmekte ve import edilen excel dosyasındaki eşlemeler esas alınır. İmport işleminden sonra Gönderilen işlemlerde "Eşleme Tablosu" paketi oluşur. Bu paket Gönder/Al ile içeri alınır ve eşleme işlemi tamamlanmış olur.Planlama:

 

 1. Kural Tanımları

Logo Connect kural tanımları, uzerinde calıstığımız fislerin ozellestirilmesi, elle yaptığımız bir takım islemlerin otomatiklestirilmesi icin kullanılırlar.

Logo Connect kural tanımları ile istediğimiz fisleri otomatik gonderebilir, gelen veya gidecek olan veriler; kartlar/fisler uzerinde değisiklikler yapabiliriz. Basit islemler ve cok karmasık sureclerin isletilmesinde kullanılabilir.

Kural Tanımları, Logo Connect platform'unun ozellestirilmesi amacıyla kullanılan en kolay ve kullanım alanı cok genis olan bolumudur. Kural Tanımları, Basit ve Script kural olmak uzere ikiye ayrılmaktadır. Basit kurallar ile kod yazılmadan her tur konu cozumlenebilmektedir. Script kural tanımlarında ise Visual Basic Script yazım dili kullanılmaktadır. Bunu kısaca acmak gerekirse Excel ve Word programlarının icerisindeki macro dili olarak da kullanılmakta olan, en standart script kodlama dilidir ve yapılmak istenen her turlu islem ile ilgili ornek kodlar internette bulunabilmektedir. Sunulan COM desteği sayesinde harici kutuphanelerin yeteneklerini uzerine katan Logo Connect ile aktarılamayacak bir format, kurulamayacak bir aktarım entegrasyonu yoktur.

Detaylı bilgi için Kural dokümanı incelenmelidir.

 

2.Otomatik Paketleme

Otomatik paketleme özelliği, Logo Ticari sistem uygulamalarında veya belirli bir klasörde bulunan fişler için otomatik paketleme işleminin yapılacağı koşulların belirlenmesi için kural tanımlanmasını sağlar. Tanımlanan otomatik paketleme kuralındaki koşula uyan fişler üzerinde LogoConnect tarafında paketleme, onaylama ve ya onaya gönderme işlemleri yapılır.

 

3.Görev Yöneticisi

Gönder-al, otomatik paketleme, programın yeniden başlatılması işlemlerinin belirli bir zamanda otomatik olarak yapılması ve sıraya konulması sağlanabilir.

 

4.İzleme Kayıtları

Planlama altındaki izleme kayıtları ile kural tanımları, otomatik paketleme ve görev yöneticisi üzerinde yapılan işlemlere ait kayıtlar listelenmektedir.Diğer İşlemler:

1. İzleme Kayıtları 
Izleme Kayıtlarında hangi fiş türü için hangi işlemlerin ne zaman, hangi kullanıcı tarafından yapıldığı listelenmektedir. 
2. Arşiv 
LogoConnect programında tüm gönderilen ve kaydedilen işlemlerin tutulduğu bölümdür. İstenildiğinde ilgili paket incelenerek ilgili evrağa ulaşılabilir, Yeniden onaya gönder, yeniden onayla, yeniden paketle, uygulanmış kurallar, tekrar kaydet işlemleri popup menüden yapılabilir.


 

3. Toplu E-İş Kodu Atama

Toplu E-İş kodu atama işlemi ile Malzeme ve Cari Hesap kartlarına toplu bir şekilde E-İş kodu ataması yapılır. LogoConnect B2B işlemlerinde kullanılır.

 

Çalışma Parametreleri:

1. Genel Parametreler
Çalışma şeklini etkileyecek genel ayarlamaların kaydedileceği seçenektir, parametre seçeneklerinde; Güncellemeler Otomatik Yüklensin: Güncellemelerin otomatik olarak yüklenmesi isteniyorsa bu seçenek işaretlenir.

Bilinmeyen Göndericileri Cari Hesap olarak otomatik ekle: Bilinmeyen göndericiler için otomatik cari hesap açılacağını belirtir. (B2B İşlemlerinde kullanılır)

Gönder / Al İzleme Kayıtlarını Dosyaya Kaydet: Gönder/Al izleme kayıtlarının bir dosyaya kaydedileceğini belirtir.

Kural Kullan: Gönder/Al işlemlerinde tanımlı kuralların kullanılması durumunda bu seçenek işaretlenir. Her işlem sonrası izleme kayıtlarını göster: Bu seçeneğin işaretlenmesi durumunda onaylama ve paketleme vb. işlemlerden sonra izleme kayıtları penceresi otomatik olarak açılır.

Maksimum Paket Boyutu: Bir paketin maksimum büyüklüğünü bu parametre ile belirleyebilirsiniz. Byte birimi kullanılır. Default değer 512 Kilobyte dır.

E-Posta Sunucusu: Kullanılacak E-Posta sunucunun seçildiği parametredir.

2.Bağlantı AyarlarıÖndeğer bağlantı ayarları tanımlama yapılmayan tüm cari hesaplar için geçerli olacaktır. Gönderilen dokümanların bırakılacağı bir giden doküman adresi bir de gelen dokümanların alınacağı gelen doküman adresi bulunmalıdır. Birden fazla cari hesaba gönderilen veya alınan dokümanlar için aynı adresler verilebileceği gibi her cari hesap için farklı adresler de tanımlanabilir. Lokal çalışmada ftp veya klasör ile veri transferi yapılırken her gönder/al işleminde mylogoya da veri gönderilmesi ve gelenlerin kontrol edilmesi için "her zaman mylogo'ya bağlan" seçeneği işaretlenmelidir.

3.doküman Parametreleri

doküman parametreleri ile gönderilecek ve içeri alınacak dokümanların kaydedilmesi sırasında Gönder-al, otomatik paketleme, programın yeniden başlatılması işlemlerinin belirli bir zamanda otomatik olarak yapılması ve sıraya konulması sağlanabilir.


Sipariş FişleriFişi Kaydetmeden Önce Göster: Kaynak firmada harekt üzerinde Gönder (Düz/Paraz) işlemi sonucunda oluşan fişlerin kullanılan Logo uygulamasına kaydedilmeden önce gösterilmesi için kullanılır. Bu seçenek işaretli olduğu durumda kayıt edilecek olan doküman üzerinde değişiklik yapılabilir ve hedef firmada kaydedilmesi sağlanır.

Fişleri Yeniden Numaralandır: Hedef firmada oluşacak olan fişlerin yeniden numaralanması için kullanılır. Fişler numaralandırılırken hedef firmadaki numara şablonu kullanılır. 
Not: Fişler numaralandırılmadığı durumda numara çakışmalarının engellenmesi için Kaynak ve Hedef firmada farklı numara şablonu kullanımı

Silme İşlemlerinden Önce Onay İste: Hazırlık ve paketleme aşamalarında silme ve güncelleme işlemlerinin yetkiye bağlı olarak yapılması için kullanılır.

Öndeğer Muhasebe Kodlarını Kullan: Fişin düz gelmesi halinde, kaydedilen firmadaki muhasebe bağlantı parametrelerinin kullanılacağını ifade eder.

Ek Tablo Alanlarını Aktar: Ek tablo (Arayüz uyarlama vs..) alanlarının olması durumunda bunların aktarılması isteniyorsa bu seçenek işaretlenir.

Tanımlı Alanları Aktar: Tanımlı alanların olması durumunda bunların aktarılması için kullanılır.

Mükerrer Kayıt Bilgileri :Daha önce kaydedilen işlemin yeniden ne şeklide kaydedileceği öndeğeri bu başlık altındaki Onay İste, Kaydet ,Kaydetme seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir.

Onay iste seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı ile kaydedilir. Kaydet seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı olmadan kaydedilir.


Kaydetme seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kaydedilmez.

Fiş Satırları: Oluşacak fişlerde indirim, masraf ve hizmet satırlarının kaydedilmesi için bu seçeneklerin işeretlenmesi gerekir. Seçili olduğu durumda fişte bulunan bu satırlar kaydedilir. Aksi durumda fişte bulunan bu satırlar, hedef firmada oluşacak fiş içerisine aktarılmaz.

Ödeme Planı Parametreleri: Oluşan ve kullandığınız Logo uygulamasına kaydedilecek fişlerin ödeme planı bilgilerini etkiyecek parametreler bu başlık altında toplanmıştır.

Kart ekleme, ödeme satırlarını kaydet seçeneğini işaretlemeniz durumunda Hedef firmada kaydedeceğiniz fişe ödeme planı satırları kaydedilir. Ödeme planı kartı açılmaz.

Kart Ekle seçeneğini işaretlemeniz durumunda fişte belirtilmiş ödeme planına uygun ödeme planı olup olmadığına bakılır. Eğer yoksa fişte belirtilen ödeme planı da kaydedilir.

Uygun Ödeme Planı Kartı Ara seçeneğini işaretlerseniz, fişte belirtilmiş ödeme planına uygun ödeme planı olup olmadığına bakılır. Eğer yoksa ve Bulamazsan Ekle seçeneği işaretlenirse fişte belirtilen ödeme planı kaydedilir. Ödeme planı arama işlemi kod ya da formüle göre de yapılır. Kod ile aramada yalnızca kod bilgisi dikkate alınır. 

İrsaliye
Fişi Kaydetmeden Önce Göster: Kaynak firmada harekt üzerinde Gönder (Düz/Paraz) işlemi sonucunda oluşan fişlerin kullanılan Logo uygulamasına kaydedilmeden önce gösterilmesi için kullanılır. Bu seçenek işaretli olduğu durumda kayıt edilecek olan doküman üzerinde değişiklik yapılabilir ve hedef firmada kaydedilmesi sağlanır. 

Fişleri Yeniden Numaralandır: Hedef firmada oluşacak olan fişlerin yeniden numaralanması için kullanılır. Fişler numaralandırılırken hedef firmadaki numara şablonu kullanılır.

Not: Fişler numaralandırılmadığı durumda numara çakışmalarının engellenmesi için Kaynak ve Hedef firmada farklı numara şablonu kullanımı

Silme İşlemlerinden Önce Onay İste: Hazırlık ve paketleme aşamalarında silme ve güncelleme işlemlerinin yetkiye bağlı olarak yapılması için kullanılır.

Seri/Lot Kartlarını Eklemeden Önce Onay İste: Seri/Lot takibi yapılan malzemelerde seri/lot numarası hedef firmada yok ise otomatik oluşturulmaktadır bu parametre işlemlerinin yetkiye bağlı olarak yapılması için kullanılır.

Öndeğer Muhasebe Kodlarını Kullan: Fişin düz gelmesi halinde, kaydedilen firmadaki muhasebe bağlantı parametrelerinin kullanılacağını ifade eder.

Ek Tablo Alanlarını Aktar: Ek tablo (Arayüz uyarlama vs..) alanlarının olması durumunda bunların aktarılması isteniyorsa bu seçenek işaretlenir.

Tanımlı Alanları Aktar: Tanımlı alanların olması durumunda bunların aktarılması için kullanılır.

Mükerrer Kayıt Bilgileri :Daha önce kaydedilen işlemin yeniden ne şeklide kaydedileceği öndeğeri bu başlık altındaki Onay İste, Kaydet ,Kaydetme seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir. 
Onay iste seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı ile kaydedilir. Kaydet seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı olmadan kaydedilir. Kaydetme seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kaydedilmez.

Fiş Satırları: Oluşacak fişlerde indirim, masraf ve hizmet satırlarının kaydedilmesi için bu seçeneklerin işeretlenmesi gerekir. Seçili olduğu durumda fişte bulunan bu satırlar kaydedilir. Aksi durumda fişte bulunan bu satırlar, hedef firmada oluşacak fiş içerisine aktarılmaz.

Ödeme Planı Parametreleri :Oluşan ve kullandığınız Logo uygulamasına kaydedilecek fişlerin ödeme planı bilgilerini etkiyecek parametreler bu başlık altında toplanmıştır.

Kart ekleme, ödeme satırlarını kaydet seçeneğini işaretlemeniz durumunda Hedef firmada kaydedeceğiniz fişe ödeme planı satırları kaydedilir. Ödeme planı kartı açılmaz.

Kart Ekle seçeneğini işaretlemeniz durumunda fişte belirtilmiş ödeme planına uygun ödeme planı olup olmadığına bakılır. Eğer yoksa fişte belirtilen ödeme planı da kaydedilir.

Uygun Ödeme Planı Kartı Ara seçeneğini işaretlerseniz, fişte belirtilmiş ödeme planına uygun ödeme planı olup olmadığına bakılır. Eğer yoksa ve Bulamazsan Ekle seçeneği işaretlenirse fişte belirtilen ödeme planı kaydedilir. Ödeme planı arama işlemi kod ya da formüle göre de yapılır. Kod ile aramada yalnızca kod bilgisi dikkate alınır.


 
FaturaFişi Kaydetmeden Önce Göster: Kaynak firmada hareket üzerinde Gönder (Düz/Paraz) işlemi sonucunda oluşan fişlerin kullanılan Logo uygulamasına kaydedilmeden önce gösterilmesi için kullanılır. Bu seçenek işaretli olduğu durumda kayıt edilecek olan doküman üzerinde değişiklik yapılabilir ve hedef firmada kaydedilmesi sağlanır.

Fişleri Yeniden Numaralandır: Hedef firmada oluşacak olan fişlerin yeniden numaralanması için kullanılır. Fişler numaralandırılırken hedef firmadaki numara şablonu kullanılır.

Not: Fişler numaralandırılmadığı durumda numara çakışmalarının engellenmesi için Kaynak ve Hedef firmada farklı numara şablonu kullanımı

Silme İşlemlerinden Önce Onay İste: Hazırlık ve paketleme aşamalarında silme ve güncelleme işlemlerinin yetkiye bağlı olarak yapılması için kullanılır.

Seri/Lot Kartlarını Eklemeden Önce Onay İste: Seri/Lot takibi yapılan malzemelerde seri/lot numarası hedef firmada yok ise otomatik oluşturulmaktadır bu parametre işlemlerinin yetkiye bağlı olarak yapılması için kullanılır.

Seri/Lot Kayıtlarını Seri Numarası İle Ara: LogoConnect 2.11.00 versiyon ile gelen bir parametredir. Bu parametre ile ilgili seri/lot takibi yapılan malzemelere ait kayıtların sırası ile hedef firmaya aktarılmasına gerek kalmadan aktarım sırasında ilgili seri/lot kaydına ait seri numarasının stokta olmasına bakılır.

Öndeğer Muhasebe Kodlarını Kullan: Fişin düz gelmesi halinde, kaydedilen firmadaki muhasebe bağlantı parametrelerinin kullanılacağını ifade eder. 

Ek Tablo Alanlarını Aktar: Ek tablo (Arayüz uyarlama vs..) alanlarının olması durumunda bunların aktarılması isteniyorsa bu seçenek işaretlenir. 

Tanımlı Alanları Aktar: Tanımlı alanların olması durumunda bunların aktarılması için kullanılır. 

Mükerrer Kayıt Bilgileri :Daha önce kaydedilen işlemin yeniden ne şeklide kaydedileceği öndeğeri bu başlık altındaki Onay İste, Kaydet ,Kaydetme seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir.

Onay iste seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı ile kaydedilir.

Kaydet seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı olmadan kaydedilir.

Kaydetme seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kaydedilmez. 

Fiş Satırları: Oluşacak fişlerde indirim, masraf ve hizmet satırlarının kaydedilmesi için bu seçeneklerin işaretlenmesi gerekir. Seçili olduğu durumda fişte bulunan bu satırlar kaydedilir. Aksi durumda fişte bulunan bu satırlar, hedef firmada oluşacak fiş içerisine aktarılmaz. 

Ödeme Planı Parametreleri :Oluşan ve kullandığınız Logo uygulamasına kaydedilecek fişlerin ödeme planı bilgilerini etkiyecek parametreler bu başlık altında toplanmıştır.

Kart ekleme, ödeme satırlarını kaydet seçeneğini işaretlemeniz durumunda Hedef firmada kaydedeceğiniz fişe ödeme planı satırları kaydedilir. Ödeme planı kartı açılmaz.

Kart Ekle seçeneğini işaretlemeniz durumunda fişte belirtilmiş ödeme planına uygun ödeme planı olup olmadığına bakılır. Eğer yoksa fişte belirtilen ödeme planı da kaydedilir.

Uygun Ödeme Planı Kartı Ara seçeneğini işaretlerseniz, fişte belirtilmiş ödeme planına uygun ödeme planı olup olmadığına bakılır. Eğer yoksa ve Bulamazsan Ekle seçeneği işaretlenirse fişte belirtilen ödeme planı kaydedilir. Ödeme planı arama işlemi kod ya da formüle göre de yapılır. Kod ile aramada yalnızca kod bilgisi dikkate alınır. 

Muhasebe Fişleri 
Fişi Kaydetmeden Önce Göster: Kaynak firmada harekt üzerinde Gönder (Düz/Paraz) işlemi sonucunda oluşan fişlerin kullanılan Logo uygulamasına kaydedilmeden önce gösterilmesi için kullanılır. Bu seçenek işaretli olduğu durumda kayıt edilecek olan doküman üzerinde değişiklik yapılabilir ve hedef firmada kaydedilmesi sağlanır.

Fişleri Yeniden Numaralandır: Hedef firmada oluşacak olan fişlerin yeniden numaralanması için kullanılır. Fişler numaralandırılırken hedef firmadaki numara şablonu kullanılır.

Not: Fişler numaralandırılmadığı durumda numara çakışmalarının engellenmesi için Kaynak ve Hedef firmada farklı numara şablonu kullanımı

Silme İşlemlerinden Önce Onay İste: Hazırlık ve paketleme aşamalarında silme ve güncelleme işlemlerinin yetkiye bağlı olarak yapılması için kullanılır.

Muhasebe Hesap Kartı Bulunamazsa Otomatik Ekle: Hedef firmaya gönderilen muhasebe fişi içerisinde girilmiş muhasebe hesap planı hedef firmada yok ise otomatik eklenir.

Not: LogoConnect uygulamalarında hesap planı aktarımı özelliği bulunmamaktadır.

Muhasebe hesap kartları ise sadece muhasebe fişleri gönderimi sırasında eklenmektedir, diğer fiş türlerindeki muhasebe kodları eklenmemektedir.

Ek Tablo Alanlarını Aktar: Ek tablo (Arayüz uyarlama vs..) alanlarının olması durumunda bunların aktarılması isteniyorsa bu seçenek işaretlenir.

Tanımlı Alanları Aktar: Tanımlı alanların olması durumunda bunların aktarılması için kullanılır.

Mükerrer Kayıt Bilgileri :Daha önce kaydedilen işlemin yeniden ne şeklide kaydedileceği öndeğeri bu başlık altındaki Onay İste, Kaydet ,Kaydetme seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir.

Onay iste seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı ile kaydedilir.

Kaydet seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı olmadan kaydedilir.

Kaydetme seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kaydedilmez. 

Malzeme Sınıf Kartları


Malzeme ve malzeme sınıfları kaynak firmadan hedef firmaya gönderimi sırasında malzeme ile birlikte hangi bilgilerin gönderileceği belirlenir. Gönderilecek bilgilerin yanındaki kutucuk işaretlenmelidir.

 • Birim Seti Gönderilecek
 • Ek Vergi Kartı Gönderilecek
 • Ödeme Planı Gönderilecek
 • Alternatif Malzemeler Gönderilecek
 • Marka Kartı Gönderilecek
 • Ek Malzeme Kartı Gönderilecek
 • Müşteriler / Tedarikçiler Gönderilecek

Kaydetme Seçenekleri

Malzeme ve malzeme sınıfları hedef firma kaydetme sırasında geçerli olacak parametler belirlenir.

Kaydetmeden Önce Kartı Göster: Gönder/Al işlemi sonucunda oluşan malzeme/malzeme sınıfı kartlarının kullanılan Logo uygulamasına kaydedilmeden önce gösterilmesi için kullanılır.

Kartları Yeniden Numaralandır: Oluşan kartların yeniden numaralanması için kullanılır.

Aktarılacak bilgiler: Malzeme/malzeme sınıfına ait hangi bilgilerin kartla birlikte aktarılacağı belirlenir.

Gönderilecek bilgilerin yanındaki kutucuk işaretlenmelidir.

 • Ek Vergi Kartı Aktarılacak
 • Ödeme Planı Aktarılacak
 • Alternatif Malzemeler Aktarılacak
 • Malzeme özellikleri Aktarılacak
 • Marka Kartı Aktarılacak
 • Ek Malzeme Kartı Aktarılacak
 • Malzeme Sınıfı Ağacı Aktarılacak
 • Öndeğer Muhasebe Kodları Kullanılacak
 • Sadece Aktarılan Alanlar Güncellenecek


Diğer Seçenekler

Ek Tablo Alanlarını Aktar: Ek tablo (Arayüz uyarlama vs..) alanlarının olması durumunda bunların aktarılması isteniyorsa bu seçenek işaretlenir.

Tanımlı Alanları Aktar: Tanımlı alanların olması durumunda bunların aktarılması için kullanılır

Arama Yöntemi

Malzeme/Malzeme sınıfı kartlarının hedef firmada arama yöntemi öndeğeri seçilir

Referans ile ara: Referans ile ara işaretli olduğu durumda malzeme koduna bakılmadan hedef firmada kaynak firmadaki malzemenin logicalref ine göre aramaktadır. Kaynak firmadaki malzemenin logicalref değeri hedef firmada Orglicref alanında tutulmaktadır.

Kod ile ara: Malzeme kodu ile hedef firmada malzeme aranmaktadır.

Not: Kod ile ara parametresi işaretli ile malzeme kartları yeniden numaralandır işaretli olmamalıdır. Bulunamadığı durumda eklenecektir. 


Fiyat Listesi
Kartı Kaydetmeden Önce Göster: Kaynak firmada harekt üzerinde Gönder işlemi sonucunda oluşacak kartın Logo uygulamasına kaydedilmeden önce gösterilmesi için kullanılır. Bu seçenek işaretli olduğu durumda kayıt edilecek olan doküman üzerinde değişiklik yapılabilir ve hedef firmada kaydedilmesi sağlanır.

Kartları Yeniden Numaralandır: Hedef firmada oluşacak olan kartların yeniden numaralanması için kullanılır. Kartlar numaralandırılırken hedef firmadaki numara şablonu kullanılır.

Not: Kartların numaralandırılmadığı durumda numara çakışmalarının engellenmesi için Kaynak ve Hedef firmada farklı numara şablonu kullanımı

Silme İşlemlerinden Önce Onay İste: Hazırlık ve paketleme aşamalarında silme ve güncelleme işlemlerinin yetkiye bağlı olarak yapılması için kullanılır.

Ek Tablo Alanlarını Aktar: Ek tablo (Arayüz uyarlama vs..) alanlarının olması durumunda bunların aktarılması isteniyorsa bu seçenek işaretlenir.

Tanımlı Alanları Aktar: Tanımlı alanların olması durumunda bunların aktarılması için kullanılır.

Mükerrer Kayıt Bilgileri

Daha önce kaydedilen işlemin yeniden ne şeklide kaydedileceği öndeğeri bu başlık altındaki Onay İste, Kaydet ,Kaydetme seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir.

Onay iste seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı ile kaydedilir.

Kaydet seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı olmadan kaydedilir. Kaydetme seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kaydedilmez.

Arama Yöntemi

Fiyat kartlarının hedef firmada arama yöntemi öndeğeri seçilir

Referans ile ara: Referans ile ara işaretli olduğu durumda fiyat kartı koduna bakılmadan hedef firmada kaynak firmadaki fiyat kartı logicalref ine göre aramaktadır. Kaynak firmadaki malzemenin logicalref değeri hedef firmada Orglicref alanında tutulmaktadır.

Kod ile ara: Fiyat kartı kodu ile hedef firmada fiyat kartı aranmaktadır. Bulunamadığı durumda eklenecektir.

Not: Kod ile ara parametresi işaretli ile malzeme kartları yeniden numaralandır işaretli olmamalıdır. 

Çek/Senet
Bordroyu Kaydetmeden Önce Göster: Kaynak firmada hareket üzerinde Gönder işlemi sonucunda oluşacak Çek/Senet bordrosunun Hedef firmada kaydedilmeden önce gösterilmesi için kullanılır. Bu seçenek işaretli olduğu durumda kayıt edilecek olan bordro üzerinde değişiklik yapılabilir ve hedef firmada kaydedilmesi sağlanır.

Bordroyu Yeniden Numaralandır: Hedef firmada oluşacak olan Çek/Senet bordrosunun yeniden numaralanması için kullanılır. Bordro numaralandırılırken hedef firmadaki numara şablonu kullanılır.

Not: Çek/Senet Bordroları numaralandırılmadığı durumda numara çakışmalarının engellenmesi için Kaynak ve Hedef firmada farklı numara şablonu kullanılmalıdır.

Portföy Numarasını Yeniden Ver: Hedef firmada oluşacak olan Çek/Senet kartına ait portföy numarasının yeniden numaralanması için kullanılır. Portföy numaraları yeniden verilirken hedef firmadaki numara şablonu kullanılır.

Not: Çek/Senet kartlarına ait portföy numaraları yeniden verilmediği durumda numara çakışmalarının engellenmesi için Kaynak ve Hedef firmada farklı numara şablonu kullanılmalıdır.

Silme İşlemlerinden Önce Onay İste: Hazırlık ve paketleme aşamalarında silme ve güncelleme işlemlerinin yetkiye bağlı olarak yapılması için kullanılır. 

Öndeğer Muhasebe Kodlarını Kullan: Fişin düz gelmesi halinde, kaydedilen firmadaki muhasebe bağlantı parametrelerinin kullanılacağını ifade eder. 

Banka Hesap Kartı Bulunamazsa Otomatik Ekle: Banka hesabının tanımlı olmadığı durumlarda, banka hesap kartının otomatik açılması için kullanılır.. 

Ek Tablo Alanlarını Aktar: Ek tablo (Arayüz uyarlama vs..) alanlarının olması durumunda bunların aktarılması isteniyorsa bu seçenek işaretlenir. 

Tanımlı Alanları Aktar: Tanımlı alanların olması durumunda bunların aktarılması için kullanılır. 

Mükerrer Kayıt Bilgileri

Daha önce kaydedilen işlemin yeniden ne şeklide kaydedileceği öndeğeri bu başlık altındaki Onay İste, Kaydet ,Kaydetme seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir. 

Onay iste seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı ile kaydedilir. Kaydet seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı olmadan kaydedilir. Kaydetmeseçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kaydedilmez. 

Çek/Senet Kartı Arama Yöntemi

Çek/Senet kartlarının hedef firmada arama yöntemi öndeğeri seçilir. 

Özgün Referans ile ara: Referans ile ara işaretli olduğu durumda Çek/Snet kartı porföy numarasına bakılmadan hedef firmada kaynak firmadaki Çek/Senet kartı logicalref ine göre aramaktadır. Kaynak firmadaki malzemenin logicalref değeri hedef firmada Orglicref alanında tutulmaktadır. 

Seri Numarası ile ara: Çek/Senet kartı içerisindeki seri numarası ile hedef firmada Çek/Senet kartı aranmaktadır. 

Portföy Numarası ile ara: Çek/Senet kartı portföy numarası ile hedef firmada Çek/Senet kartı aranmaktadır. Bulunamadığı durumda eklenecektir.

Not: Portföy numarası ile ara parametresi işaretli ise Bordro ve portföy numaralarını yeniden ver işaretli olmamalıdır. 

Banka Hesap Kartı Arama Yöntemi

Çek/Senet kartları içerisinde girilen banka hesapları için hedef firmada arama yöntemi öndeğeri seçilir 

Banka Kodu ile ara: Kaynak firmadaki banka ve hesap kodu dikkate alınarak hede firmada banka ve hesap aranmaktadır. 

Hesap Numarası ile ara: Banka ve hesap kodları dikkate alınmadan hesap kartı içerisinde girelen hesap numarasına ait banka ve hesap varmı kontrol edilir ve eşleme yapılır.


Cari Hesap FişleriFişi Kaydetmeden Önce Göster: Kaynak firmada hareket üzerinde Gönder (Düz/Paraz) işlemi sonucunda oluşan fişlerin kullanılan Logo uygulamasına kaydedilmeden önce gösterilmesi için kullanılır. Bu seçenek işaretli olduğu durumda kayıt edilecek olan doküman üzerinde değişiklik yapılabilir ve hedef firmada kaydedilmesi sağlanır.

Fişleri Yeniden Numaralandır: Hedef firmada oluşacak olan fişlerin yeniden numaralanması için kullanılır. Fişler numaralandırılırken hedef firmadaki numara şablonu kullanılır.

Not: Fişler numaralandırılmadığı durumda numara çakışmalarının engellenmesi için Kaynak ve Hedef firmada farklı numara şablonu kullanımı

Silme İşlemlerinden Önce Onay İste: Hazırlık ve paketleme aşamalarında silme ve güncelleme işlemlerinin yetkiye bağlı olarak yapılması için kullanılır.

Öndeğer Muhasebe Kodlarını Kullan: Fişin düz gelmesi halinde, kaydedilen firmadaki muhasebe bağlantı parametrelerinin kullanılacağını ifade eder.

Banka Hesap Kartı Bulunamazsa Otomatik Ekle: Banka hesabının tanımlı olmadığı durumlarda, banka hesap kartının otomatik açılması için kullanılır.

Ek Tablo Alanlarını Aktar: Ek tablo (Arayüz uyarlama vs..) alanlarının olması durumunda bunların aktarılması isteniyorsa bu seçenek işaretlenir.

Tanımlı Alanları Aktar: Tanımlı alanların olması durumunda bunların aktarılması için kullanılır. 

Mükerrer Kayıt Bilgileri

Daha önce kaydedilen işlemin yeniden ne şeklide kaydedileceği öndeğeri bu başlık altındaki Onay İste, Kaydet ,Kaydetme seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir. 

Onay iste seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı ile kaydedilir. Kaydet seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı olmadan kaydedilir. Kaydetmeseçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kaydedilmez. 

Ödeme Planı Parametreleri

Oluşan ve kullandığınız Logo uygulamasına kaydedilecek fişlerin ödeme planı bilgilerini etkiyecek parametreler bu başlık altında toplanmıştır. 

Kart ekleme, ödeme satırlarını kaydet seçeneğini işaretlemeniz durumunda Hedef firmada kaydedeceğiniz fişe ödeme planı satırları kaydedilir. Ödeme planı kartı açılmaz. 

Kart Ekle seçeneğini işaretlemeniz durumunda fişte belirtilmiş ödeme planına uygun ödeme planı olup olmadığına bakılır. Eğer yoksa fişte belirtilen ödeme planı da kaydedilir. 

Uygun Ödeme Planı Kartı Ara seçeneğini işaretlerseniz, fişte belirtilmiş ödeme planına uygun ödeme planı olup olmadığına bakılır. Eğer yoksa ve Bulamazsan Ekle seçeneği işaretlenirse fişte belirtilen ödeme planı kaydedilir. Ödeme planı arama işlemi kod ya da formüle göre de yapılır. Kod ile aramada yalnızca kod bilgisi dikkate alınır. 


Malzeme Fişleri


Fişi Kaydetmeden Önce Göster: Kaynak firmada hareket üzerinde Gönder (Düz/Paraz) işlemi sonucunda oluşan fişlerin kullanılan Logo uygulamasına kaydedilmeden önce gösterilmesi için kullanılır. Bu seçenek işaretli olduğu durumda kayıt edilecek olan doküman üzerinde değişiklik yapılabilir ve hedef firmada kaydedilmesi sağlanır.

Fişleri Yeniden Numaralandır: Hedef firmada oluşacak olan fişlerin yeniden numaralanması için kullanılır. Fişler numaralandırılırken hedef firmadaki numara şablonu kullanılır.

Not: Fişler numaralandırılmadığı durumda numara çakışmalarının engellenmesi için Kaynak ve Hedef firmada farklı numara şablonu kullanımı

Silme İşlemlerinden Önce Onay İste: Hazırlık ve paketleme aşamalarında silme ve güncelleme işlemlerinin yetkiye bağlı olarak yapılması için kullanılır.

Seri/Lot Kartlarını Eklemeden Önce Onay İste: Seri/Lot takibi yapılan malzemelerde seri/lot numarası hedef firmada yok ise otomatik oluşturulmaktadır bu parametre işlemlerinin yetkiye bağlı olarak yapılması için kullanılır.

Seri/Lot Kayıtlarını Seri Numarası İle Ara: LogoConnect 2.11.00 versiyon ile gelen bir parametredir. Bu parametre ile ilgili seri/lot takibi yapılan malzemelere ait kayıtların sırası ile hedef firmaya aktarılmasına gerek kalmadan aktarım sırasında ilgili seri/lot kaydına ait seri numarasının stokta olmasına bakılır.

Öndeğer Muhasebe Kodlarını Kullan: Fişin düz gelmesi halinde, kaydedilen firmadaki muhasebe bağlantı parametrelerinin kullanılacağını ifade eder.

Ek Tablo Alanlarını Aktar: Ek tablo (Arayüz uyarlama vs..) alanlarının olması durumunda bunların aktarılması isteniyorsa bu seçenek işaretlenir.

Tanımlı Alanları Aktar: Tanımlı alanların olması durumunda bunların aktarılması için kullanılır.

Mükerrer Kayıt Bilgileri

Daha önce kaydedilen işlemin yeniden ne şeklide kaydedileceği öndeğeri bu başlık altındaki Onay İste, Kaydet ,Kaydetme seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir.

Onay iste seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı ile kaydedilir. Kaydet seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı olmadan kaydedilir. Kaydetmeseçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kaydedilmez.


Cari Hesap KartıKartı Kaydetmeden Önce Göster: Kaynak firmada hareket üzerinde Gönder (Düz/Paraz) işlemi sonucunda oluşan fişlerin kullanılan Logo uygulamasına kaydedilmeden önce gösterilmesi için kullanılır. Bu seçenek işaretli olduğu durumda kayıt edilecek olan doküman üzerinde değişiklik yapılabilir ve hedef firmada kaydedilmesi sağlanır.

Silme İşlemlerinden Önce Onay İste: Hazırlık ve paketleme aşamalarında silme ve güncelleme işlemlerinin yetkiye bağlı olarak yapılması için kullanılır.

Öndeğer Muhasebe Kodlarını Kullan: Fişin düz gelmesi halinde, kaydedilen firmadaki muhasebe bağlantı parametrelerinin kullanılacağını ifade eder.

Ek Tablo Alanlarını Aktar: Ek tablo (Arayüz uyarlama vs..) alanlarının olması durumunda bunların aktarılması isteniyorsa bu seçenek işaretlenir.

Tanımlı Alanları Aktar: Tanımlı alanların olması durumunda bunların aktarılması için kullanılır.

Mükerrer Kayıt Bilgileri

Daha önce kaydedilen işlemin yeniden ne şeklide kaydedileceği öndeğeri bu başlık altındaki Onay İste, Kaydet ,Kaydetme seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir.

Onay iste seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı ile kaydedilir. Kaydet seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı olmadan kaydedilir. Kaydetmeseçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kaydedilmez.

Arama Yöntemi

Cari hesap kartlarının hedef firmada arama yöntemi öndeğeri seçilir.

Referans ile ara: Referans ile ara işaretli olduğu durumda cari hesap koduna bakılmadan hedef firmada kaynak firmadaki cari hesabın logicalref ine göre aramaktadır. Kaynak firmadaki cari hesabın logicalref değeri hedef firmada Orglicref alanında tutulmaktadır. 

Kod ile ara: Cari hesap kodu ile hedef firmada malzeme aranmaktadır.

Not: Kod ile ara parametresi işaretli ise Cari hesap kartları yeniden numaralandır işaretli olmamalıdır. 

e-İŞ Kod ile ara: B2B işlemlerinde kullanılan bir özelliktir.

Not: Kod ile ara parametresi işaretli ise Cari hesap kartları yeniden numaralandır işaretli olmamalıdır. 


Banka FişleriFişi Kaydetmeden Önce Göster: Kaynak firmada hareket üzerinde Gönder (Düz/Paraz) işlemi sonucunda oluşan fişlerin kullanılan Logo uygulamasına kaydedilmeden önce gösterilmesi için kullanılır. Bu seçenek işaretli olduğu durumda kayıt edilecek olan doküman üzerinde değişiklik yapılabilir ve hedef firmada kaydedilmesi sağlanır.

Fişleri Yeniden Numaralandır: Hedef firmada oluşacak olan fişlerin yeniden numaralanması için kullanılır. Fişler numaralandırılırken hedef firmadaki numara şablonu kullanılır.

Not: Fişler numaralandırılmadığı durumda numara çakışmalarının engellenmesi için Kaynak ve Hedef firmada farklı numara şablonu kullanımı 

Silme İşlemlerinden Önce Onay İste: Hazırlık ve paketleme aşamalarında silme ve güncelleme işlemlerinin yetkiye bağlı olarak yapılması için kullanılır. 

Öndeğer Muhasebe Kodlarını Kullan: Fişin düz gelmesi halinde, kaydedilen firmadaki muhasebe bağlantı parametrelerinin kullanılacağını ifade eder. 

Banka Hesap Kartı Bulunamazsa Otomatik Ekle: Banka hesabının tanımlı olmadığı durumlarda, banka hesap kartının otomatik açılması için kullanılır. 

Ek Tablo Alanlarını Aktar: Ek tablo (Arayüz uyarlama vs..) alanlarının olması durumunda bunların aktarılması isteniyorsa bu seçenek işaretlenir. 

Tanımlı Alanları Aktar: Tanımlı alanların olması durumunda bunların aktarılması için kullanılır.

Mükerrer Kayıt Bilgileri

Daha önce kaydedilen işlemin yeniden ne şeklide kaydedileceği öndeğeri bu başlık altındaki Onay İste, Kaydet ,Kaydetme seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir. 

Onay iste seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı ile kaydedilir. Kaydet seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı olmadan kaydedilir. Kaydetmeseçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kaydedilmez. 

Banka Hesap Kartı Arama Yöntemi

Banka hesapları için hedef firmada arama yöntemi öndeğeri seçilir 

Banka Kodu ile ara: Kaynak firmadaki banka ve hesap kodu dikkate alınarak hede firmada banka ve hesap aranmaktadır. 

Hesap Numarası ile ara: Banka ve hesap kodları dikkate alınmadan hesap kartı içerisinde girilen hesap numarasına ait banka ve hesap var mı kontrol edilir ve eşleme yapılır. 

Çek/Senet Kartı Arama Yöntemi

Çek/Senet kartlarının hedef firmada arama yöntemi öndeğeri seçilir 

Özgün Referans ile ara: Referans ile ara işaretli olduğu durumda Çek/Snet kartı porföy numarasına bakılmadan hedef firmada kaynak firmadaki Çek/Senet kartı logicalref ine göre aramaktadır. Kaynak firmadaki malzemenin logicalref değeri hedef firmada Orglicref alanında tutulmaktadır. 

Seri Numarası ile ara: Çek/Senet kartı içerisindeki seri numarası ile hedef firmada Çek/Senet kartı aranmaktadır. 

Portföy Numarası ile ara: Çek/Senet kartı portföy numarası ile hedef firmada Çek/Senet kartı aranmaktadır.

 
Kasa İşlemleriSeçenekler

Kasa İşlemlerini Kaydetmeden Önce Göster: Kaynak firmada hareket üzerinde Gönder (Düz/Paraz) işlemi sonucunda oluşan fişlerin kullanılan Logo uygulamasına kaydedilmeden önce gösterilmesi için kullanılır. Bu seçenek işaretli olduğu durumda kayıt edilecek olan doküman üzerinde değişiklik yapılabilir ve hedef firmada kaydedilmesi sağlanır.

Kasa İşlemlerini Yeniden Numaralandır: Hedef firmada oluşacak olan fişlerin yeniden numaralanması için kullanılır. Fişler numaralandırılırken hedef firmadaki numara şablonu kullanılır.

Not: Fişler numaralandırılmadığı durumda numara çakışmalarının engellenmesi için Kaynak ve Hedef firmada farklı numara şablonu kullanımı

Silme İşlemlerinden Önce Onay İste: Hazırlık ve paketleme aşamalarında silme ve güncelleme işlemlerinin yetkiye bağlı olarak yapılması için kullanılır.

Öndeğer Muhasebe Kodlarını Kullan: Fişin düz gelmesi halinde, kaydedilen firmadaki muhasebe bağlantı parametrelerinin kullanılacağını ifade eder.

Banka Hesap Kartı Bulunamazsa Otomatik Ekle: Banka hesabının tanımlı olmadığı durumlarda, banka hesap kartının otomatik açılması için kullanılır.

Ek Tablo Alanlarını Aktar: Ek tablo (Arayüz uyarlama vs..) alanlarının olması durumunda bunların aktarılması isteniyorsa bu seçenek işaretlenir.

Tanımlı Alanları Aktar: Tanımlı alanların olması durumunda bunların aktarılması için kullanılır.

Mükerrer Kayıt Bilgileri

Daha önce kaydedilen işlemin yeniden ne şeklide kaydedileceği öndeğeri bu başlık altındaki Onay İste, Kaydet ,Kaydetme seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir. 

Onay iste seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı ile kaydedilir. Kaydet seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı olmadan kaydedilir. Kaydetmeseçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kaydedilmez. 


Devir Çek/SenediSeçenekler

Kartı Kaydetmeden Önce Göster: Kaynak firmada hareket üzerinde Gönder işlemi sonucunda oluşacak Çek/Senet kartı Hedef firmada kaydedilmeden önce gösterilmesi için kullanılır. Bu seçenek işaretli olduğu durumda kayıt edilecek olan kart üzerinde değişiklik yapılabilir ve hedef firmada kaydedilmesi sağlanır.

Portföy Numarasını Yeniden Ver: Hedef firmada oluşacak olan Çek/Senet kartına ait portföy numarasının yeniden numaralanması için kullanılır. Portföy numaraları yeniden verilirken hedef firmadaki numara şablonu kullanılır.

Not: Çek/Senet kartlarına ait portföy numaraları yeniden verilmediği durumda numara çakışmalarının engellenmesi için Kaynak ve Hedef firmada farklı numara şablonu kullanılmalıdır. 

Silme İşlemlerinden Önce Onay İste: Hazırlık ve paketleme aşamalarında silme ve güncelleme işlemlerinin yetkiye bağlı olarak yapılması için kullanılır. 

Banka Hesap Kartı Bulunamazsa Otomatik Ekle: Banka hesabının tanımlı olmadığı durumlarda, banka hesap kartının otomatik açılması için kullanılır. 

Ek Tablo Alanlarını Aktar: Ek tablo (Arayüz uyarlama vs..) alanlarının olması durumunda bunların aktarılması isteniyorsa bu seçenek işaretlenir. 

Tanımlı Alanları Aktar: Tanımlı alanların olması durumunda bunların aktarılması için kullanılır. 

Mükerrer Kayıt Bilgileri

Daha önce kaydedilen işlemin yeniden ne şeklide kaydedileceği öndeğeri bu başlık altındaki Onay İste, Kaydet ,Kaydetme seçeneklerinden birisi seçilerek belirlenir. 

Onay iste seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı ile kaydedilir. Kaydet seçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kullanıcı onayı olmadan kaydedilir. Kaydetmeseçeneğinin işaretlenmesi durumunda işlem kaydedilmez. 

Çek/Senet Kartı Arama Yöntemi

Çek/Senet kartlarının hedef firmada arama yöntemi öndeğeri seçilir.

Özgün Referans ile ara: Referans ile ara işaretli olduğu durumda Çek/Snet kartı porföy numarasına bakılmadan hedef firmada kaynak firmadaki Çek/Senet kartı logicalref ine göre aramaktadır. Kaynak firmadaki malzemenin logicalref değeri hedef firmada Orglicref alanında tutulmaktadır. 

Seri Numarası ile ara: Çek/Senet kartı içerisindeki seri numarası ile hedef firmada Çek/Senet kartı aranmaktadır. 

Portföy Numarası ile ara: Çek/Senet kartı portföy numarası ile hedef firmada Çek/Senet kartı aranmaktadır. Bulunamadığı durumda eklenecektir.

Not: Portföy numarası ile ara parametresi işaretli ise Bordro ve portföy numaralarını yeniden ver işaretli olmamalıdır. 

Banka Hesap Kartı Arama Yöntemi

 Çek/Senet kartları içerisinde girilen banka hesapları için hedef firmada arama yöntemi öndeğeri seçilir. 

Banka Kodu ile ara: Kaynak firmadaki banka ve hesap kodu dikkate alınarak hede firmada banka ve hesap aranmaktadır.

Hesap Numarası ile ara: Banka ve hesap kodları dikkate alınmadan hesap kartı içerisinde girilen hesap numarasına ait banka ve hesap var mı kontrol edilir ve eşleme yapılır.


Cari Hesap Parametreleri

Cari Hesap parametreleri ile Doküman eşleme,otomatik kart ekleme ve xml şablonu tanımlama gibi işlemler için ticari sistemde kayıtlı bulunan cari hesaplar bazında tanımlamaların yapıldığı parametre ayarlarıdır. Cari hesap kartı parametrelerinde yapılan ayarlamalara göre veri gönderim, alım ve kayıt aşamalarında cari hesaplara göre ayarlı işlemler uygulanır.İş Kodu: Cari hesabın E-İş kodunu belirtir.

Cari Hesap Kodu: Parametrenin geçerli olacağı cari hesabı belirtir. Kayıtlı cari hesaplar listelenir ve ilgili tanım seçilir.

Cari Hesap Açıklaması: İlgili cari hesabın açıklamasıdır. Kayıtlı cari hesaplar listelenir ve ilgili cari hesap seçilir. 
 

Gelen Fiş Satırındaki Malzeme/Hizmet Kartı Bulunamazsa

Kartı otomatik ekle: Bu seçeneğin işaretlenmesi durumunda, gelen fiş satırındaki malzemenin kullanılan uygulamada kayıtlı olmaması durumunda otomatik olarak eklenir.

Eklenecek karta öndeğer birim setini ata: Eklenen birim malzeme kartına sistemde tanımlı öndeğer birim setinin atanması isteniyorsa bu seçenek işaretlenir. 

Kullanım dışı kartlarda da ara, bulunursa kullanımda olarak güncelle: Gelen fiş satırındaki malzemenin kullanım dışı malzemeler içinde aranması ve bulunursa bu malzemenin kullanım durumunun otomatik olarak kullanımda durumuna getirilmesi için kullanılır. 

Malzeme (Sınıfı)/Hizmet kartı eklenirken

Malzeme ya da malzeme sınıfına ya da hizmete ait kart eklenirken birim seti kontrolü yapılması ve birim seti bulunamazsa otomatik olarak eklenmesi sağlanır.

İşyeri/Bölüm/Fabrika/Ambar

Hedef firmada fiş içerisinde girilen İşyeri, bölüm, fabrika ya da ambar bulunamazsa otomatik olarak eklenmesi sağlanır.

Seçenekler

Eşleme hatalarını yoksay: Bu seçenek işaretlenirse eşleme hataları dikkate alınmaz.

Cari Hesap Bulunamazsa Otomatik Ekle (Düz gelen fişlerde) : Bu seçeneğin işaretlenmesi ile düz gelen fişlerde cari hesap bulunamazsa otomatik olarak eklenmesi sağlanır.

Doküman Eşleme

Dokümanlar için eşleme bilgileri Gönderilen dokümanların düz ve çapraz gönderimde gitmesinin istendiği doküman tipi seçi sağlanır ve satınalma ve/veya Satış dokümanları için ayrı ayrı doküman tipi Çapraz ve/veya Düz gönderim için belirlenebilir.

XML Şablon Kullanımı

Cari hesap parametreleri sayfasında yer alan XML Şablon Kullanımı seçeneği ile paket ve veri aktarımlarda şablon kullanım özellikleri belirtilir.Not: Çalışma alanı üzerinde girilen ve düzenlenen Kural tanımları, otomatik paketleme tanımları,Genel parametreler, Bağlantı Ayarları, doküman Parametreleri ve Cari Hesap parametrelerinin her çalışma alanında düzenlenmesi gerekmektedir.

Araçlar\Veri Aktarım (Dışarı) seçeneği ile dışarıya atılıp diğer çalışma alanlarında tekrar içeri alınabilmektedir.

LogoConnect.exe ve LogoConnectsys.exe'de gerekli ayarlar yapıldıktan sonra Ticari Sistemde aşağıdaki düzenlemeler yapılarak aktarıma başlayabilirsiniz.;
Sistem işletmeni;


Sistem işletmeninde, Kuruluş Bilgileri altındaki LogoConnect kullanıcı girişi bölümünde LogoConnect'e giriş sırasında kullandığınız kullanıcı adı ve şifre girilmelidir.

Not: LogoConnect FDA'da aktarımlar ticari sistem üzerinden yapılmakta ve Logoconnect araçları kullanılmaktadır bu nedenle aktarım sırasında program LogoConnect'e login olma ihtiyacı duyguğundan kullanıcı bilgilerinin girilmesi zorunludur.

Ticari Sistem;

Daha önceki işlem adımlarımızda LogoConnect FDA ile doküman aktarımı yapılacak her firma için çalışma alanları oluşturmuştuk ve her firma için bir E-İş kodu LogoConnect tarafından atanmıştı.

Ticari sistemde doküman aktarımı yapılacak her firmanın Cari hesap olarak tanımlanması gerekmektedir. Aktarım için bu cari hesaplar kullanılacaktır.

Örneğin; 1 Nolu firmadan 2,3,4 nolu firmalara doküman aktarımı yapılacak ise 2,3,4 nolu firmaların 1 nolu firmada cari hesap olarak eklenmesi gerekmektedir.

Aktarım yapılacak firmalar için cari hesap kartı eklenirken aşağıdaki işlem adımları yapılmalıdır;

Finans\Ana Kayıtlar\Cari Hesap Kartları bölümünden cari hesap kartı eklenmeliEklenen Cari hesap kartı LogoConnect tabında;

1 – Veri Gönderim Firması alanında aktarım yapılacak firma seçilmeli, veri gönderim firması seçildiğinde L_CAPIFIRM tablosundaki LOGOID alanındaki firmaya atanan E-İş kodu otomatik olarak E-İş kodu alanına gelecek ve gönderim işlemleri bu E-İş kodu üzerinden yapılacaktır. 
2 – doküman aktarımı yapılacak firmaya Sipariş gönderilirken onay bilgisi önerimi, sevkedilebilirmi aktarılacağı aynı şekilde sipariş ile birlikte fiyat kartının aktarılıp aktarılmayacağı belirlenir. 
3 –Aynı malzeme kodları kullanılır işaretli olduğu durumda, her iki firmada'da aynı malzeme kodları kullanılacağı belirtilmiş olur ve gönderim sırasında eşleme bilgisi uyarı ekranının gelmesi engellenir. 
 

Firmalar arası dokümanların gönderilmesi işlemi;

Cari Hesap Kartları

Malzeme ( Sınıfı ) Kartları

Fiyat Kartları

Malzeme Fişleri

Sipariş

İrsaliye

Fatura

Cari Hesap Fişleri

Kasa Fişleri

Banka Fişleri

Muhasebe Fişleri

İthalat/İhracat Fişleri

LogoConnect FDA ile yukarıdaki işlemlerin gönderilebildiği yazmıştık, bu işlemleri gönderebilmek için ilgili hareket üzerinde F9 menüde Firmaya Gönder (Düz), Firmaya Gönder (Çapraz), Firmaya Gönder (Sil) seçenekleri ile yapılmaktadır. Aynı şekilde F9 menüdeki LogoConnect Hareketleri ile daha öncebu kayıtla ilgili yapılan işlemlerde kontrol edilebilir.

Firmaya Gönder (Düz): Seçilen fişlerin bu cari hesaba değişikliğe uğramadan gideceğini belirtir.

Örneğin : "Alınan Sipariş" fişi seçilen cari hesaba "Alınan Sipariş" fişi olarak gönderilir.

Firmaya Gönder (Çapraz): Seçilen fişlerin bu cari hesaba ters şekilde gideceğini belirtir. Örneğin :" Alınan Sipariş" fişi seçilen cari hesaba "Verilen Sipariş" fişi olarak gönderilir.

Firmaya Gönder (Güncelleme): Bu seçenek kayıt daha once gönderildi ise uyarı olarak gelmektedir. Güncelleme seçeneği ile; Önceden gönderilen ve karşı cari hesapta kaydedilen bir fiş üzerinde değişiklik yapıldıktan sonra güncellenecek olarak tekrar alıcıya güncellenecek olarak gönderilebilir Önceden çapraz yada düz gönderilmiş olması farketmez. Fiş aranırken ORGLOGICALREF ve ORGLOGOID ile aranır.Firmaya Gönder (Sil): Güncellemedeki aynı kriterlerle fiş karşı tarafta bulunur ve silinir. Fiş aranırken ORGLOGICALREF ve ORGLOGOID ile aranır.

Örnek Aktarımlar;

Malzeme kartı gönderimi


Cari Hesap Gönderimi;Sipariş Gönderimi;


LogoConnect FDA ile bir firmadan diğer firmaya hareket gönderildiğinde kaynak firmada haretlerin gönderildiğine dair LG_XXX_XX_DATAEXCHHISTORY tablosuna kayıt atanmaktadır.

Aynı şekilde verilerin içeri alındığı hedef firmada'da hareketlerin eklendiği tablolarda ORGLOGICALREF ve ORGLOGOID alanlarına kaynak firmaya ait bilgiler yazılmaktadır.

ORGLOGICREF : Đlgili kaydın kaynak firmadaki LOGICALREF (Referans) değeri yazılmakta.

ORGLOGOID : Đlgili kaydı gönderen kaynak firmanın E-Đş kodu bilgisi yazılmaktadır. 

LogoConnect Hatalar ve Çözüm Yolları

1‐ Kullanılan sürüm ile veritabanı sürümü farklıdır! Ticari sisteme giremezsiniz. Veritabanını güncelleyiniz.

Bağlanmaya çalıştığınız ERP uygulamasına ait firma tablolarının güncel olmadığını gösterir. Çözüm: Öncelikle ERP uygulamasında ilgili firmaya girebiliyor olmak gerekir. Eğer firmaya girmede sorun yoksa; LBSConnLib.dll'in sürümü ERP ile uyuşmuyordur. Birden çok ERP varsa yanlış ERP içindeki DLL register ediliyor olabilir. Bağlanılan ERP ile register edilen LBSConnLib.dll'in sürümleri farklı olabilir. Çalışılmak istenen ERP uygulamasının içinde bulunan LBSConnLib.dll register edilmelidir.

2 ‐ Sertifika kurma ile ilgili sorunlar, e‐iş kodu ataması başarısız

myLogo hesabında eksik ya da etkinleştirilmemiş hizmetler (Portal Tüm Hizmetler) olabilir. Çözüm: myLogo'dan eksik veya etkinleştirilmemiş hizmetler açıldıktan sonra tekrar sertifika kurulur. Eğer sorun devam ederse el ile sertifika üretilip gönderilebilir.

3 ‐ Cannot create file c:\xx\xx\xx

LogoConnect'in bulunduğu klasöre yazma yetkisi yok. Çözüm: İlgili klasöre yazma yetkisi verilmesi gerekir.

3 ‐ GoPlus/TigerPlus bağlantısı gerçekleştirilemedi, Cannot load setup parameters Çözüm: Klasik kurulum süreçlerinin doğru yapıldığı kontrol edilmeli. LCSetup.exe içinde girilen bilgilerin doğruluğu kontrol edilmeli, LBSConnLib.dll ve LDXComApi.dll dosyaları register edilmeli.

4 ‐ XML Import Hatası, Kaydın ilk kopyası bulunamadı

Kart daha önce LogoConnect üzerinden diğer firmaya gönderilmeye çalışılmış fakat kaydedilmemiştir. Kayıt ikinci gönderimde güncelleme olarak gönderilmekte ve gönderim yapılan firmada ilk kayıt bulunmadığı için uyarı verilmektedir.

Çözüm:

LG_FFF_DD_DATAEXCHHISTORY tablosundan ilgili kayıt silinmeli GELEN/GİDEN klasöründen ilgili XML dosyası silinmelidir. Gönderim yapılan firmadaki işlemlerden ve gönderilen firmadaki işlemlerden kayıt silinmelidir.

5 ‐ "LBS_ERROR=10001" hatası

LBS_ERROR=10001 hatası SL_TRANS'dan gelmektedir. Seri lot satırlarının sıfırın altına inmesi durumunda alınmaktadır.

Çözüm: Satış faturalarından önce alış faturaları aktarılmalı yada LogoConnect doküman parametreleri altında bulunan fatura parametrelerinde Seri/Lot kayıtlarını seri numarası ile ara seçilmelidir.

6 ‐ Hareket gönderiminde "Source node not specified" hatası

Çözüm: LDXCComApi.dll ve LBSConnLib.dll dosyaları register edilmelidir. Çalışma alanı tanımları doğru yapılmalı, LogoConnect ile ERP uygulamasının sürümleri uyumlu olmalıdır.

7 ‐ "Sunucu ile bağlantı kurulamadı" hatası

Çözüm: İnternet bağlantısı kontrol edilmelidir. Çalışma alanı parametrelerinde girilmiş bağlantı adresi kontrol edilmelidir. Çalışma alanı parametrelerinde girilmiş hesap kodu ve kullanıcı ile myLogo'ya girilebiliyor olmalıdır.

8 ‐ Incorrect registry settings. Please run Terminal Configuration Utility first.

Çözüm: LCSetup.exe'deki program yolu kontrol edilmeli. Program klasöründeki LbsConnLib.dll ve Connect klasöründeki LDXCComApi.dll dosyaları register edilmelidir. Ticari sistem ve LogoConnect için ayrı veritabanları oluşturulmuş olmalı.

9 ‐ "Konfigürasyon bilgilerini güncelleyiniz."

Çözüm: Çalışma alanı üzerinde güncelleme sihirbazından "Konfigürasyon bilgilerini güncelle" ve "İşlem statüsünü güncelle" seçilerek güncelleme yapılmalıdır.

10 ‐ Cannot create file

Çözüm: Yaratılmak istenen dosyanın "Güvenlik" (Security) sekmesinde yazma yetkisi verilmelidir.

11 ‐ Çok zararlı bir hata (Fatal error)

Çözüm: LDXCComApi.dll ve ticari sistemdeki LBSConnLib.dll dosyaları register edilmelidir. Sistem İşletmeni'nde (LogoConnectSys) çalışma alanları tanımlamaları kontrol edilmelidir. XML klasörü içindeki dosyalar silinmelidir. Gelen giden klasörlerine yazma yetkisi verilmelidir.

12 ‐ Paket oluşturulamadı (Dosya sıkıştırma hatası)

Çözüm: LDXCComApi.dll ve ticari sistem içerisindeki LBSConLib.dll dosyaları register edilmelidir. Çalışma parametreleri ‐> Genel Parametreler altındaki "Max. paket boyutu" artırılmalıdır. LogoConnect/XML klasörüne yazma yetkisi verilmelidir.

13 ‐ "Geçersiz sınıf dizesi"

Çözüm: Program klasöründeki LBSConnLib.dll ve LogoConnect klasöründeki LDXCComApi.dll dosyaları register edilmelidir.

14 ‐ "Catastrophic Failure"

Program klasöründeki LBSConnLib.dll ve LogoConnect klasöründeki LDXCComApi.dll dosyaları register edilmemiş olabilir. XML dosyası yaratılırken yetki ile ilgili bir sorun yaşanıyor olabilir. Oluşan XML dosyası üzerinde encoding bilgisi olmayabilir. XML dosyası içeriği ile ilgili sorun olabilir. Çözüm: LogoConnect için ayrı veritabanı oluşturulmuş olmalıdır. LogoConnect/XML klasörüne yazma yetkisi verilmelidir. XML'in içeriği kontrol edilmelidir.

15 ‐ "Uygulamanın ürün seri numarası ile myLogo hesabınızın ürün seri numarası farklıdır." Çözüm: Gelen uyarı ekranındaki seri numarası myLogo'daki seri numarası alanına eklenmelidir.

16 ‐ Veriler paketlenemedi

Çözüm: Çalışma alanları güncellenip LDXCComApi.dll ve LBSConnLib.dll dosyaları register edilmeli. Çalışma alanı tanımları ve FDA için açılan cari hesap kartları kontrol edilmeli. Parametreleri kontrol edilmeli.

17 ‐ Hatalı Kullanıcı

Çözüm: Sistem İşletmeni (LogoConnectSys) ‐> Yönetim ‐> Kullanıcılar ‐> Kullanıcı Ek Bilgileri'nden ticari sistem kullanıcıları girilmelidir.

18 ‐ "Firma e‐iş kodu ataması başarısız"

myLogo hesabı aktif olmayabilir. myLogo'ya bağlanırken sertifika hatası alınıyor olabilir. Çözüm: myLogo hesabı kontrol edilmelidir.

19 ‐ "Paket açılırken hata oluştu (On FileOutput)"

LogoConnect'de Gönder/Al yapılırken oluşan dosyaların bir bölümü LogoConnect altındaki

PRG\XML kataloğuna değil de Windows'un TEMP klasörüne yazılmasından ve TEMP klasörü altına oluşan bu dosyaların; kullanıcının erişim yetkisi olmaması ya da kullanılıyor olmasından dolayı sorun yaşanmaktadır.

Çözüm: LogoConnect'de Gönder/Al yapılırken oluşan dosyaların bir bölümü LogoConnect altındaki PRG\XML kataloğuna değil de Windows'un TEMP klasörüne yazılmasından ve TEMP klasörü altına oluşan bu dosyaların; kullanıcının erişim yetkisi olmaması ya da kullanılıyor olmasından dolayı sorun yaşanmaktadır.

20 ‐ "myLogo hizmeti kullanıcı sayısı sınırı aşılmış"

FDA kullanıldığında, kurulum asistanında "myLogo'ya her zaman bağlan" seçeneği işaretlendiyse bu mesaj alınmaktadır.

Çözüm: FDA kullanıldığında bu parametre işaretlenmemelidir.

21 - (23), XML Parse Error

XML dosyası içinde doğru başlıkların olmamasından kaynaklanıyor olabilir.

Çözüm: L_CAPIFIRM tablosundaki FIRMLANG alanını kontrol ediniz. Bu alanın "NULL" olmaması gerekiyor. "NULL" ise "1" olarak güncelleyerek gönderim işlemini yeniden yapınız.

22 - LG_XXX_APROVAL: Güncelleştirme veya yenileme için temel tablo bilgileri yetersiz Çözüm: Posta kutusu üzerinde Özelleştir (F9) seçeneğinde herhangi bir tanım yapılıp yapılmadığı kontrol edilmeli, daha sonra LogoConnect çalışma alanında güncelleme yapılmalıdır.

23 - Bilinmeyen Hata

Çözüm: Aktarım yapılacak firmalara ait e iş kodları kontrol edilmeli, LogoConnect için ayrı bir veritabanı ve her firma için ayrı çalışma alanı oluşturulmalı. FDA setinden giden ve gelen klasörleri bütün terminallerde klasör yolunu görecek şekilde tanımlanmalıdır.

24 - "Cannot create XML file"

Çözüm: Kullanıcı yetkilerinin kısıtlanmasından kaynaklanmaktadır. Kullanıcıya sunucu üzerinde program klasörüne yazma yetkisi verilmelidir. XML dosyası ilgili XML kataloğuna kayıt yapamıyor olabilir, kontrol edilmelidir.

25 - "Ticari sistem kullanıcı adı veya şifresi geçersiz"

Çözüm: Sistem İşletmeni'nde (LogoConnectSys) kullanıcı tanımı üzerindeki kullanıcı ek bilgileri alanından ticari sistem kullanıcı adı seçilmeli ve şifre girilmelidir.

26 - "Firma bulunamadı"

Çözüm: FDA ve B2B işlemlerinde gönderim yapılacak firmalar cari hesap kartı olarak sisteme kaydedilmeli ve gönderim yapılacak çalışma alanının e iş kodu girilmelidir.

27 - Aktarım Yapılacak Dönem Bilgisi Hatalı

Çözüm: Sistem İşletmeni'nde (LogoConnectSys) her firma için ayrı çalışma alanı oluşturulmalı ve çalışma alanında tanımlanan firma dönem bilgileri kontrol edilmelidir.

28 - Aktarım sırasında Logo kullanıcı adı ve şifre hatalı

Çözüm: Ticari Sistem > Sistem İşletmeni'nde LogoConnect kullanıcı adı ve şifre bilgisi girilmeli. LogoConnect Sistem İşletmeni'nde (LogoConnectSys) kullanıcı ek bilgilerinde ticari sistem kullanıcı eşlemesi yapılmalıdır.

29 - Hatalı LogoConnect Kullanıcısı

Çözüm: Sistem İşletmeni (LogoConnectSys) / Yönetim / Kullanıcılar / Kullanıcı Ek Bilgileri'nden ticari sistem kullanıcıları girilmelidir.

30 - Devir Başarısız Mesajı

Çözüm: Devir yapılacak firma bilgileri myLogo'da kayıtlı görünüyor olabilir. Logo Destek hattıyla iletişime geçilip myLogo'dan devir yapılacak firma bilgileri sildirilmelidir.

31 - Çek/Senet'in seri numarası boş olamaz

LogoConnect üzerinde çek/senet aktarımında seri numarası zorunludur. Ancak kayıtlarda seri numarası girilmediğinde bu hata alınmaktadır.

Çözüm: LogoConnect > Çalışma Parametreleri > Doküman Parametreleri > Çek/Senet ve Devir Çek/Senet alanlarında "Çek Senet Arama Yöntemi" "Portföy Numarası" olarak seçilmelidir.

32 - Cannot insert duplicate key row in object LG_XXX_XX_BNFICHE with unique index

Aynı fiş numaralı kaydın bulunmasından, yani kayıt numaralama şablonlarından kaynaklanmaktadır.

Çözüm: İçeri aktarım yapılan firmada ilgili fişlere ait kayıt numaralama şablonu "Gruplanmış Artırımlı" seçilmeli ve bütün fişler tekrar numaralanıp işlemler tekrar yapılmalı.

33 - Cannot insert duplicate key row in object LG_001_01_KSLINES with unique index

Aynı fiş numaralı kaydın bulunmasından, yani kayıt numaralama şablonlarından kaynaklanmaktadır.

Çözüm: İçeri aktarım yapılan firmada ilgili fişlere ait kayıt numaralama şablonu "Gruplanmış Artırımlı" seçilmeli ve bütün fişler tekrar numaralanıp işlemler tekrar yapılmalı.

34 - Seri/Lot giriş malzeme hareketi bulunamadı, Seri/Lot giriş kaydı bulunamadı

LogoConnect'te faturalar kaydedilirken oluşan bu hata seri/lot giriş hareketlerinin olmamasından kaynaklanmaktadır.

Çözüm: Alış faturalarının satış faturalarından önce içeri alınması gerekmektedir. Otomatik paketleme yapılmalı ve otomatik paketler düzgün sıraya sokulmalıdır.

35 - Paket oluşturulamadı (Dosya sıkıştırma hatası)

"CONNECT/PRG/XML" klasörüne yazma yetkisi verilmemesi, yetkilerin kısıtlı olmasından kaynaklanıyor olabilir. Çalışma Parametreleri > Genel Parametreler altında "Max. paket boyutu" yeterli olmayabilir. İşlem yapılan terminalde sertifika sorunu olabilir

Çözüm: Kurulum asistanı tekrar çalıştırılıp güncelleştirmeler yapılmalıdır. "CONNECT/PRG/XML" klasörüne yazma yetkisi olup olmadığı kontrol edilmelidir. LDXCComApi.dll dosyası register edilmemiş olabilir. Tekrar register edilmelidir. Çalışma Parametreleri > Genel Parametreler altında "Max. paket boyutu" artırılmalıdır. İşlem yapılan terminalde LDX sertifikaları tekrar kurulmalıdır.

36 - A component named CSROLLFROM1 already exists

Askıda kalan çek/senetler olabilir. Kontrol edilmelidir. CSTRANS ve CSROLL tablolarından çekle ilgili hareketlerde sorun olabilir.

Çözüm: Çek hareketi olup bordrosu olmayabilir, kontrol edilmelidir. Aynı portföy numaralı kayıtlar olabilir, ekte kontrol sorguları çalıştırılmalıdır.

37 - Error On

Çözüm: XML dosyasının yaratılamamasından kaynaklanmaktadır.

38 - Destination stream not specified

Başka hatalardan sonra alınan bir mesajdır. Dosyanın gideceği yerin belirlenmediğini söylemektedir.

Çözüm: Kullanıcının yetkileri verildiğinde sorun düzelecektir.

39 - I/O ERROR 32

Çözüm: I/O ERROR 32 paylaşım hatasıdır. Okunmaya çalışılan dosyayı başka bir proses (başka kullanıcı, başka program vs.) exclusive (bir tek ben erişirim) modda açmıştır.  • Related Articles

  • Logo Connect Devir

   LogoConnect Devir İşlemleri  Dönem Devri: LogoConnect Sistem İşletmeni (SYS) bölümü,Yönetim tabında İlgili çalışma alanı üzerinde "Devir" seçeneği kullanılarak yeni bir çalışma alanı oluşması sağlanır. Devir seçeneği ile gelen Devir ekranı Yeni ...
  • Logo Connect Excel Eklentisi ile Veri Transferi

   Ürün : GO / TIGER2 / UNITY2 / GOPLUS / TIGER PLUS / TIGER ENTERPRISE  Tarih: 30.03.2012   B2B işlemleri karşılıklı bir ya da birden çok firma arasında gerçekleşir. B2B işlemi yapan firmalarda Logo Ticari Sistem ...
  • Logo Connect Bankacılık İşlemleri Kullanım Kılavuzu

   LogoConnect, Logo Ticari Sistem ve İnsan Kaynakları Programlarının firmalar arası ve firmalar ile bankalar arası veri transferini sağlayan bir aracı programdır.      LogoConnect B2B kullanıcıları FTP veya klasör aktarımı üzerinden kendi ağlarında ...
  • logo e-fatura hata kodları çözümleri

   e-Fatura durum kodları aşamaları nelerdir? Gönderilen fatura aşağıdaki aşamalardan geçmekte ve her aşamada belirtilen durum kodlarını almaktadır: Gönderici Birim SENDERENVELOPE türünde içerisinde FATURA belgesi olan zarfı oluşturur ve Merkez Birime ...
  • Programa Girişte “Can Not Connect Logo Server”Uyarısı Alındığında Neler Yapılmalıdır?

   2.04.00.00 versiyonuyla beraber yeni lisanslama modeline geçiş yapılmıştır. Bu noktada Veritabanı/Lisans Sunucu Ayarları ekranındaki lisans sunucu bilgileri bölümü aşağıdaki şekilde girilmelidir.    IP Adress alanına ürün kurulumunun yapıldığı ve ...