Logo Connect Excel Eklentisi ile Veri Transferi

Logo Connect Excel Eklentisi ile Veri Transferi

Ürün : GO / TIGER2 / UNITY2 / GOPLUS / TIGER PLUS / TIGER ENTERPRISE 

Tarih: 30.03.2012

 

B2B işlemleri karşılıklı bir ya da birden çok firma arasında gerçekleşir. B2B işlemi yapan firmalarda Logo Ticari Sistem (TigerEnterprise,TigerPlus,GoPlus,Unity2/Tiger2/Go) olabileceği gibi Logo uygulaması dışında herhangi başka bir uygulamada olabilir. Eğer veri alışverişi yapan iki firmadan birinde Logo Ticari Sistem, diğerinde başka bir uygulama kullanılıyor ise LogoConnect ExcelPlugin yardımı ile Logo uygulaması kullanılmayan firmadan veri gönderimi/ alımı yapılabilir.

Örneğin; Sipariş alan ana dağıtıcı firma Logo ERP (TigerEnterprise,TigerPlus,GoPlus,Unity2/Tiger2/Go) ürünü kullanmaktadır, Bu dağıtıcı firmaya sipariş veren bir işletme ise siparişlerini kendi belirlediği bir şablonda excel'e kaydetmekte ve dağıtıcı firmaya siparişlerini telefon ile geçmektedir. Dağıtıcı firma telefonla alınan siparişleri kendi sistemine kaydetmek için büyük zaman kaybetmekte ve zaman zaman (veri giriş hatası vs. gibi nedenlerden) aldığı siparişlerde sorunlar yaşamaktadır. Dağıtıcı firma bu zaman kayıpları ve hataların önüne geçmek için siparişlerin elektronik ortamda gönderilmesini istemektedir. Sipariş veren firma Logo uygulaması kullanmamaktadır. Böyle bir durumda sorunun çözümü için Logo uygulması kullanmayan firmaya LogoConnect ExcelPlugin yükleyerek, sunulan hazır şablonlar ile excelde girilen bu siparişler LogoConnect ExcelPlugin üzerinden dağıtıcı firmaya gönderilebilmesi sağlanmaktadır. Yine aynı şekilde dağıtıcı firma siparişe istinaden oluşturduğu faturayı LogoConnect ExcelPlugin üzerinden siparişi veren firmaya gönderebilir ve LogoConnect ExcelPlugin ile bu fatura excel dokümanı olarak kaydedilebilir.

LogoConnect ExcelPlugin Uygulamasında;

Logo Ticari Sistem (TigerEnterprise,TigerPlus,GoPlus,Unity2/Tiger2/Go ) kullanan firma'da LogoConnect B2B paketinin olması yeterli iken, Logo ürünleri kullanmayan tarafta ise, LogoConnect ExcelPlugin paketinin kurulması gerekmektedir. LogoConnect ExcelPlugin Uygulaması E-iş kodları ile aktarım yapmaktadır. Aktarımı yapan ve alan taraflarda LogoConnect ExcelPlugin kurulumu sonrası çalışma alanları oluşturulduğunda otomatik E-iş kodu ataması yapılacaktır. Bu E-İş kodları, aktarım için kullanılacak Excel dokümanının adı belirtilen tanıma uygun olarak yazılmalıdır. PLG2_RECEIVER_SENDER_109_D_Fiş türü.xls olarak şablonlar Excel Template klasörü altında bulunmaktadır.

Receiver: Alıcı cari hesabın e-iş kodu yazılmalı.

Sender: Gönderici E-İş kodu yazılmalı.

Örnek: PLG2_RECEIVER_SENDER_109_D_SatışFiyatListesi.xls PLG2_ ZVLID00002735_ ZVLID00002739_109_0_1.xls

Ürün Bağımsız LogoConnect ExcelPlugin Kurulumu

1. AŞAMA (PROGRAM KURULUM)

LogoConnect Kurulum işlemleri için LogoConnect Excel Plug-in setup.exe çalıştırılmalıdır. Kuruluş (Autorun) programı çalışır, bu ekranda Kuruluş işlemi için LogoConnect Kur seçeneğini tıklayınız. Kur programı otomatik olarak çalışır. Kur programı otomatik olarak çalışır.Hoşgeldiniz sayfası açılır. LogoConnect ürünü bilgisayarınıza yüklenecektir. Devam etmek için İleri düğmesini tıklayınız.
Lisans anahtarı giriş penceresinde Ürün Bağımsız LogoConnect ExcelPlugin lisans anahtarı yazılır,Lisans anahtarı girildikten sonra İLERİ düğmesine basılır.
Lisans sözleşmesi penceresinde lisans sözleşmesi kabul edilmiyorsa iptal seçeneği ile kurulumdan vazgeçilir, lisans sözleşmesi kabul ediliyor ise, lisans sözleşmesinin şartlarını kabul ediyorum işaretlendikten sonra İLERİ düğmesine basılır.Yükleme yapılacak klasör size tekrar gösterilecektir, eğer klasör bilgisinin doğruluğunu kabul ediyorsanız İLERİ düğmesine basınız.Bu ekranda size verilen kullanıcı kodunuzu (çoğunlukla e-mail adresi), ve firmanıza ait şifreyi (öndeğer firma şifresi sözleşme numaranız için kullandığınız 4 haneli şifredir) girmelisiniz. Bilgileri girdikten sonra İLERİ düğmesine basınız.Karşınıza gelen bu pencerede, bayi adı, kullanıcı adı ve kullanıcı bilgileri dolu olarak gelecektir. Bu pencerede kullanıcı şifresi bilgisini girmelisiniz. Şifreyi girdikten sonra İLERİ düğmesine basınız. Müşteri bilgileri penceresinde müşteri firma ve müşteri yetkilisine ait bilgiler girilmelidir. Buradaki bilgilerin doğruluğuna özen göstermenizi rica ederiz. Burada yapılan hatalar yüklenen setlerin farklı firmalara ait görünmesine neden olmaktadır. Sol tarafında * olan satırlara bilgi girilmesi zorunludur. Bilgileri girildikten sonra İLERİ düğmesine basılır.
Aktivasyon için internet bağlantınızı tekrar kontrol edip internet bağlantınızda sorun yoksa İLERİ düğmesine basınız.
Dosya kopyalamaları bittikten sonra karşımıza işlem tamamlandı penceresi gelecektir 

2. AŞAMA (LOGOCONNECT SYS'DE PROGRAM AYARLARI)1 -Kurulum işleminin tamamlanmasıyla birlikte Veri Tabanı Bilgilerini gireceğiniz ekran görüntülenir. (Yada Connect klasörü içerisindeki LConfig.exe dosyası içerisinde veri tabanı bilgileri girilebilir.)

Kullanıcı Adı: SQL'e bağlanırken girmiş olduğunuz Username

Şifre : SQL'e bağlanırken girmiş olduğunuz Username'nin şifresi

Server Adı : SQL sunucunun ismi (sunucu veya diğer adıyla SQL Server Client Network Utility (SQL Sunucu İstemcisi Network Kurulumu) tercih edilir veya sunucu makinası için IP 
adresi) 
Veri Tabanı Adı : LogoConnect için oluşturulan yada oluşturulacak veritabanının ismi yazılır.

Veri Tabanı Tipi : MS SQL seçeneğini veritabanı olarak seçiniz. 
Bilgilerinizi girdikten sonra İleri düğmesini tıklayınız.

Veri Tabanı Oluşturma ekranı görüntülenir. Mevcut veri tabanını kullanacaksanız "Mevcut Veri Tabanını Kullan" seçimi yapınız. Eğer yeni bir veri tabanı oluşturacaksanız "Yeni Veri Tabanı Oluştur" seçeneğini işaretleyiniz.

"Yeni Veri Tabanı Oluştur" seçimi yaptıysanız var olan veri tabanındaki bilgiler silinecektir.2- Kullanıcı tanımlama ekranında Logo Connect programını kullanacak kullanıcılarının tanımlaması yapılır. Bu ekranda kullanıcı adı, kullanıcı şifresi ve kullanıcı yetkisi belirtilmektedir. Bu ayarlar daha sonar Logo ConnectSYS ekranında tekrar düzenlenebilir.
3- Terminal tanımlama ekranında Logo Connect programına bağlanacak terminal tanımı yapılmaktadır. Bu ekranda terminal kodu, terminal adı ve tanımlanacak terminalden bağlanacak kullanıcı seçimi yapılır. Bu ayarlar daha sonar Logo ConnectSYS ekranında tekrar düzenlenebilir. 

Böylece programın çalışabilmesi için gerekli temel ayarları yapmış oldunuz. Tamam düğmesini tıklayarak programa girebilirsiniz.

3. AŞAMA (LOGO CONNECT SİSTEM İŞLETMENİN'DE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER)

Program kurulumu gerçekleştirildikten sonra LogoConnectSYS'de gerekli bir kaç düzenleme yapılması gerekmektedir.

Bu düzenlemelerin bir bölümünü kurulum sırasında gerçekleştirdir. Bunun dışında Çalışma alanı ve diğer tanımlamaları yapabilmeniz için Araçlar tabı altında bulunan kurulum asistanını kullanabilirsiniz. 

Kurulum Asistanı :Kurulum asistanı çalıştırıldığında ilk olarak giriş ekranı gelecektir. 
Çalışma Alanı Bilgileri bölümünde , çalışma alanı tanımı yapılmaktadır.

Çalışma alanı ilk kez tanımlanıyor ise çalışma alanı veri tabloları oluşturulacaktır. Daha önceden tanımlanan bir çalışma alanı için yeniden tanımlama yapılıyor ise çalışma alanı veri tablolarının oluşturulması kullanıcının seçimine bağlıdır. Önceden tanımlanmış olan çalışma alanı için yeniden tanımlama yapılırken önceki verilerin silinmemesi isteniliyor ise veri tabloları yeniden oluşturulmamalıdır. Çalışma alanı önceden tanımlanmış olandan farklı bir firma için kullanılacak ise veri tabloları yeniden oluşturularak tabloların temizlenmesi sağlanabilir. LogoConnect kurulumunda güncellemelerin mylogo serverdan alınması, ayarlamaların yapılması ve tanımlanacak firmaya atanacak E-iş kodunun alınması için mylogo.com.tr ye bağlanması gerekmektedir. Mylogo hizmetleri kullanılmayacak ise LogoConnect mylogo server bağlantısını kurulum aşamasındaki işlemler tamamlandıktan sonra bir daha kullanmayacaktır.

LogoConnect kurulan makinada internete çıkış için proxyi kullanılıyor ise proxy kullan işaretlenerek kullanıcı adı ve şifresi girilmelidir.
Mylogo hesap başvurusu aşamasında işaretlenen seçeneğe göre yeni açılacak hesabın veya mevcut bulunan mylogo hesabının bilgilerinin girileceği bölümdür. Mylogo hesabı yeni açılacak ise Set numarası girilmek zorundadır.(Set numarası default olarak gelmektedir.)

Set Numarası: Set numarası otomatik olarak gelmektedir. 

Hesap Kodu: Firmanın myLOGO'da açtığı veya açacağı hesap numarasıdır.

Kullanıcı Kodu: Firmanın myLOGO'da açtığı veya açacağı hesabın kullanıcı kodudur.

Şifre: Firmanın myLOGO'da açtığı veya açacağı hesabının şifresidir.

Firma Ünvanı: Firmanın ticari ünvanı yazılmalıdır.

Vergi Numarası: Firma vergi numarası yazılmalıdır.

e-posta adresi: Mylogo hesabı ve hizmet başvuruları hakkında ilgili kişiye bilgi dönülebilmesi için güncel bir e-posta adresi girilmelidir. Önceden açılmış bir mylogo hesabı için e-posta adresi yazılıyor ise hesap açılışında yazılmış olunan posta adresi güncellenecektir.

(Not: Mevcut bir mylogo hesabının bilgileri girildiğinde Kontrol et butonu tıklanılarak girilmiş olunan hesap bilgileri kontrol edilebilir.)
Mylogo hesap başvurusunun bu aşamasında girmiş olduğunuz şifrenin onaylanması için tekrar şifrenizi girip daha sora hatırlatma bilgilerini doldurunuz. Mylogo Hizmet kullanımı seçimi ekranında Bankacılık kullanmayacağım ve aktarımı klasör / ftp üzerinden yapacağım işaretlenmelidir.
Logo Ticari Sistem seçimi ekranında ürün bağımsız olarak kullanılacağı için Logo Ticari sistem ile çalışmayacağım seçilmelidir. E-iş Kodu otomatik olarak program tarafından atanacaktır ve excel aktarımı sırasında Sender alanında Gönderici E-İş kodu yani size atanan E-İş kodu girilmektedir.

Gönderim için doküman adında düzenlenmesi gereken alanlar:

PLG2: Sabit alan.

Receiver: Alıcı cari hesabın e-iş kodu yazılmalı.

Sender: Gönderici E-İş kodu yazılmalı.

D: Çapraz veya düz gönderim isteğine yazı numara verilecektir. 0= Düz, 1= Çapraz gönderim demektir.

Fiş Türü: Bu alanda excel şablonunun hangi fiş türüne ait olduğu belirtilmektedir. Bu alana index numarası yazılacaktır .

Örnek: PLG2_RECEIVER_SENDER_109_D_SatışFiyatListesi.xls PLG2_ ZVLID00002735ZVLID00002739_109_0_1.xls 
LogoConnect'te lokal veri akışında öndeğer bağlantı tipinin seçilerek gerekli bilgilerin girilebildiği alandır. Öndeğer bağlantı tipi ftp veya klasör olarak ayarlanabilir.

Lokal çalışmada gönderilen dokümanların bırakılacağı bir giden doküman adresi bir de gelen dokümanların alınacağı gelen doküman adresi bulunmalıdır

Not:

 • Öndeğer bağlantı ayarları tanımlama yapılmayan tüm cari hesaplar için geçerli olacaktır.
 • Birden fazla cari hesaba gönderilen veya alınan dokümanlar için aynı adresler verilebileceği gibi her cari hesap için farklı adresler de tanımlanabilir.
 • Kurulum asistanında tanımlaması yapılan bağlantı ayarı Diğer işlemler> Bağlantı ayarlarına öndeğer olarak kaydedilir ve istenildiği taktirde bu alandan değiştirilebilir.

 LogoConnect kurulumu ve ayarları bu şekilde tamamlanmış olmaktadır. 

4. AŞAMA (LOGOCONNECT'DE AYARLARI) 
LogoConnect'e giriş yapıldıktan sonra Excel dokümanı yardımı ile veri gönderimi yapabilmek için yapılması gereken işlemler aşağıda listelenmektedir.

A- Excel Dokümanı ile Veri Gönderimi

1 – Eklenti Kurulumu

Doküman eşlemelerde excel dokümanları ile veri gönderimi veya veri transferi yapılabilmesi için eklentilerin eşleme listesine eklenmesi gerekmektedir. 
Eşleme listesine eklemek için Çalışma Parametreleri> Doküman eşleme eklentilerinde Ekle denilir. LogoConnect'in PRG> Plugins dizini altındaki "LExcelPlugin.dll" seçilerek kaydedilir.
Satır başındaki check box işaretlendiğinde eklenti doküman eşleme listesinde görüntülenecektir.

Doküman Eşleme

Excel dokümanı olarak gönderilecek verilerin düz ve çapraz hangi fiş türü olarak gönderileceği belirlenmelidir. 
Bu işlem Cari Hesap Parametreleri> Doküman eşleme alanından yapılır. Gönderilecek işlemler olduğu için doküman eşleme giden tabında yapılmalıdır.

Otomatik Paketleme Kuralı Tanımlama

Excel dokümanlarının kaydedildikleri dizinden alınarak paketlenmesi için Planlama menüsünden otomatik paketleme kuralı tanımlanmalıdır.Paketleme kuralı tanımlanırken doküman olarak gönderim yapılacak doküman seçilir.

Veri kaynağı klasör seçilmeli ve gönderilecek excel dokümanının alınacağı dizin klasör adresi olarak seçilir. İlgili dizinde bulunan excel dokümanlarının uzantısı xls olduğu için filtrede bu uzantı tanımlanır veya dosya uzantısına bakmadan tüm dosyaların paketlenmesi için tanım yapılır.

Eklenti kullanılacak check boxı işaretlenilir ve "Doküman Eşleme Eklentisi" için oluşturulan eklenti seçilir.

Alıcılar tabında excel dokümanının gönderileceği cari hesap veya hesaplar seçilerek otomatik paketleme kural tanımı tamamlanılır.
Otomatik paketleme kuralının belirlenen saatlerde veya belirli aralıklarda çalışması isteniliyor ise Görev yöneticisinden kural için tanım yapılmalıdır.

Excel Dokümanı Oluşturma

Logo Connect/PRG/ ExcelTemplates altında bulunan pluginlerden gönderilmek istenilen doküman tipi için hazırlanmış olan excel şablonu yardımı ile gönderilecek excel dokümanı hazırlanmalıdır.

ExcelTemplates altında bulunan plugin çeşitleri.

Malzeme

Verilen Sipariş

Alınan Sipariş

Alım İrsaliyesi

Satış İrsaliyesi

Alım Faturası

Satış Faturası

Satış Fiyat Listesi

*Alış Fiyat listeleri gönderilmemektedir.


Excel templates dizininde bulunan hazır şablonlar başka bir dizin açılarak kopyalanmalıdır. Gönderinin alınacağı dizine kopyalanan excel dokümanın adı istenilen bilgilere göre düzenlenmeli ve doküman ile aktarımı yapılmak istenilen veriler excele kaydedilmelidir.

Oluşturulacak excel dokümanlarında aşağıdaki ayrıntılara dikkat edilmesi gerekmektedir. 


a) Excel Doküman Adı

Excel dokümanının adı belirtilen tanıma uygun olarak yazılmalıdır. PLG2_RECEIVER_SENDER_109_D_Fiş türü.xls olarak şablonlar Excel Template altında bulunmaktadır.

*Mevcut şablonlar üzerinde isim değişikliği yapmadan şablon Excel Template dizininden kopyalanarak veri girişi yapılmalıdır.

Gönderim için doküman adında düzenlenmesi gereken alanlar:

PLG2: Sabit alan.

Receiver: Alıcı cari hesabın e-iş kodu yazılmalı.

Sender: Gönderici E-İş kodu yazılmalı.

D: Çapraz veya düz gönderim isteğine yazı numara verilecektir. 0= Düz, 1= Çapraz gönderim demektir.

Fiş Türü: Bu alanda excel şablonunun hangi fiş türüne ait olduğu belirtilmektedir. Bu alana index numarası yazılacaktır . 

Örnek: PLG2_RECEIVER_SENDER_109_D_SatışFiyatListesi.xls PLG2_ZVLID00001_ ZVLID00002735_109_0_1.xls 

b)Sipariş, İrsaliye ve Fatura için Veri Girişi

Excel Template dizini altında bulunan excel şablonlarından istenilen şablon türü seçilmelidir.

Şablondaki kolon sıraları ve isimleri değiştirilmemelidir. Şablonu gönderim yapılacak dizine kopyalanarak veri girişi yapılmalıdır.

Veri girişinde dikkat edilmesi gereken özellikler:

Kayıt No: Kayıt no unique olmalıdır. Aynı fiş türü için önceden gönderilmiş bulunan bir plugin var ise girilen satırların kayıt numaralarının önceki ile aynı olmasına dikkat edilmelidir. Her satır için kayıt no alanı yazılmalıdır.

Alıcı E-iş Kodu: Fişte birden fazla satır var ise fişin ikinci satırından itibaren gönderilecek diğer alıcı firmaların E-iş kodları yazılır.

İşlem: Eklenilen satırın karşı tarafta göreceği işlemin seçildiği kolondur. Uygulanabilecek işlemler: INS - ekleme, UPD Güncelleme ve DEL Silme işlemidir. Güncelleme ve silme işlemlerinin uygulanabilmesi için ilgili satır alıcı tarafta olmalıdır. Güncelleme ve silme işlemleri gönderilirken ilgili malzemenin kayıt nosunun önceden gönderilmiş olan excel dokümanındaki kayıt no ile aynı olması gerekmektedir. 

Birden fazla satır içeren fişlerin yazımı: Fişte birden fazla satır var ise gönderilmek istenilen E-iş kodları ikinci satırdan başlanılarak yazılabilir. Birden fazla malzemesi olan fişler girilirken o fiş üzerindeki alıcı e-iş kodu, işlem, fiş no, fiş tarihi, doküman tarihi, cari hesap kodu gibi bilgiler fişin ilk satırında yazıldığı için diğer satırlarda yeniden yazılması gerekmemektedir.


Alt malzemelerin yazımı: Fişe yazılan bir mazlemenin alt malzemeleri var ise girilen ilk satırdan itibaren alt malzeme ile ilgili bilgiler girilmeye başlanılır.Birden fazla satır içeren fişlerde olduğu gibi alt malzemeler birden fazla ise alt malzeme kolonlarından önceki kolonlardaki alıcı e-iş kodu, işlem, fiş no, fiş tarihi, malzeme kodu gibi bilgiler aynı olacağı için yeniden yazılması gerekmemektedir.

Aşağıdaki ekran yukarıdaki ekranın alt malzemelerinin görüntüsüdür.


 

*Bir satır tamamen boş olduğunda sorgulama biteceği için boş satır bırakıp veri girişine devam edilmemelidir. 

c) Malzeme için Veri Girişi

Excel Template dizini altında bulunan excel şablonlarından PLG2_RECEIVER_SENDER_101_D_Malzeme.xls şablon türü seçilmelidir.

Excel Şablonlarındaki kolon sıraları ve isimleri değiştirilmemelidir. Şablonu gönderim yapılacak dizine kopyalanarak veri girişi yapılmalıdır.

Veri girişinde dikkat edilmesi gereken özellikler:

Kayıt No: Kayıt no unique olmalıdır. Aynı fiş türü için önceden gönderilmiş bulunan bir plugin var ise girilen satırların kayıt numaralarının önceki ile aynı olmasına dikkat edilmelidir. Her satır için kayıt no alanı yazılmalıdır.

Alıcı E-iş Kodu: Fişte birden fazla satır var ise fişin ikinci satırından itibaren gönderilecek diğer alıcı firmaların E-iş kodları yazılır.

İşlem: Eklenilen satırın karşı tarafta göreceği işlemin seçildiği kolondur. Uygulanabilecek işlemler: INS - ekleme, UPD Güncelleme ve DEL Silme işlemidir. Güncelleme ve silme işlemlerinin uygulanabilmesi için ilgili satır alıcı tarafta olmalıdır. Güncelleme ve silme işlemleri gönderilirken ilgili malzemenin kayıt nosunun önceden gönderilmiş olan excel dokümanındaki kayıt no ile aynı olması gerekmektedir. 

Malzeme Birimlerinin yazılması: Malzeme listesine yazılan bir malzemenin birim setinin birimleri birden fazla ise birim seti yazılan ilk satırdan itibaren birimler satır satır yazılmaya başlanılır. 
Aşağıda ilk ekran görüntüsünde malzeme bilgilerinin yazılması, ikinci ekranda birim setine ait birimlerin yazılması gösterilmektedir.


    
*İkinci ekran ilk satırın devamıdır.

d) Fiyat Listesi için Veri Girişi

Excel Template dizini altında bulunan excel şablonlarından PLG2_RECEIVER_SENDER_101_D_SatışFiyatListesi.xls şablon türü seçilmelidir.

Excel Şablonlarındaki kolon sıraları ve isimleri değiştirilmemelidir. Şablonu gönderim yapılacak dizine kopyalanarak veri girişi yapılmalıdır.

Veri girişinde dikkat edilmesi gereken özellikler:

Kayıt No: Kayıt no unique olmalıdır. Aynı fiş türü için önceden gönderilmiş bulunan bir plugin var ise girilen satırların kayıt numaralarının önceki ile aynı olmasına dikkat edilmelidir. Her satır için kayıt no alanı yazılmalıdır.

Alıcı E-iş Kodu: Fişte birden fazla satır var ise fişin ikinci satırından itibaren gönderilecek diğer alıcı firmaların E-iş kodları yazılır.

İşlem: Eklenilen satırın karşı tarafta göreceği işlemin seçildiği kolondur. Uygulanabilecek işlemler: INS - ekleme, UPD Güncelleme ve DEL Silme işlemidir. Güncelleme ve silme işlemlerinin uygulanabilmesi için ilgili satır alıcı tarafta olmalıdır. Güncelleme ve silme işlemleri gönderilirken ilgili satırın kayıt nosunun önceden gönderilmiş olan excel dokümanındaki kayıt no ile aynı olması gerekmektedirGelen Dokümanların Kaydedilmesi

Veriler excel dokümanı olarak gönderildiğinde alan tarafta dokümanlar ticari sisteme veya belirtilen bir dosyaya kaydedilebilir.

1-Excel Dokümanlarının Ticari Sisteme Kaydedilmesi

Excel Dokümanlarının ticari sisteme kaydedilebilmesi için aşağıdaki işlem adımları uygulanmalıdır.

 

 • Doküman Eşleme Eklentisi seçilir.
 • Bağlantı ayarlarından ftp veya klasör ile excel dokümanının alınacağı dizin tanımlanır.
 • Cari Hesap Parametrelerinden Doküman eşleme alanından gelen dokümanın ticari sisteme alım veya satış seçeneklerinden hangisi ile kaydedileceği belirlenmelidir.


Gelen doküman olarak alınan excel dokümanının türü seçilmeli ve kayıt şekli belirlenmelidir. • Gelen veri tanımlanan Klasör veya FTP seçimindeki Gelen klasörünü otomatik kopyalanır yada manuel bu klasöre kopyalanmalıdır. Gönder/Al yapıldığında veriler otomatik içeri alınacaktır. Belirtilen dizinden alınan excel dokümanı doküman eşlemede yapılan tanıma göre dönüştürülmüş olarak gelen işlemlerde görüntülenir.
 • Gelen işlemlerden kaydedilir.


2- Alınan Paketlerin Alıcı Tarafta Excele Kaydedilmesi

 • Doküman Eşleme Eklentisi seçilmelidir.
 • Cari Hesap Parametrelerinden Doküman eşleme alanından gelen dokümanın alım veya satış seçeneklerinden hangisi ile kaydedileceği belirlenmelidir.

Gelen doküman türü seçilmeli ve kayıt şekli excel dokümanı olarak belirlenmelidir. 

 • Alınan paket kaydedildiğinde önceki adımda yapılan doküman eşleme tanımına göre dönüşüm yapılarak paket kaydedilir.
  • Related Articles

  • Logo Connect FDA

   LOGO CONNECT – TİCARİ SİSTEM ENTEGRASYONU (FDA- FİRMALAR ARASI DATA AKTARIMI)  LogoConnect FDA ,Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların, ticari sistem içinde bir firmadan diğer firmaya doküman aktarımı yapabilmesini ...
  • Logo Connect Devir

   LogoConnect Devir İşlemleri  Dönem Devri: LogoConnect Sistem İşletmeni (SYS) bölümü,Yönetim tabında İlgili çalışma alanı üzerinde "Devir" seçeneği kullanılarak yeni bir çalışma alanı oluşması sağlanır. Devir seçeneği ile gelen Devir ekranı Yeni ...
  • Logo Connect Bankacılık İşlemleri Kullanım Kılavuzu

   LogoConnect, Logo Ticari Sistem ve İnsan Kaynakları Programlarının firmalar arası ve firmalar ile bankalar arası veri transferini sağlayan bir aracı programdır.      LogoConnect B2B kullanıcıları FTP veya klasör aktarımı üzerinden kendi ağlarında ...
  • Logo e-Defter Uygulaması

   E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına ...
  • Logo Kayıt Saklama Destek Dokümanı

   29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 431 Numaralı VUK Genel Tebliği ile Gelir İdaresi Başkanlığı, I Sayılı ÖTV Listesi Mükellefleri Sektörü, Petrol piyasası, Doğal Gaz piyasası, LPG piyasası ile Tütün piyasası ile ilgili ...