Logo Connect Bankacılık İşlemleri Kullanım Kılavuzu

Logo Connect Bankacılık İşlemleri Kullanım Kılavuzu

LogoConnect, Logo Ticari Sistem ve İnsan Kaynakları Programlarının firmalar arası ve firmalar ile bankalar arası veri transferini sağlayan bir aracı programdır.

     LogoConnect B2B kullanıcıları FTP veya klasör aktarımı üzerinden kendi ağlarında firmaları arası veri aktarımı yapabilirken, Logo Sunucuları üzerinden kendi ağları haricindeki firmalara veri aktarımlarını gerçekleştirebilir.

      LogoConnect Bankacılık Modulü kullanıcıları, Logo Ticari Sistem tarafındaki firmalarının Bankacılık işlemlerini LogoConnect üzerinden gerçekleştirirler. LogoConnect,Logo Ticari Sistem Programları (ERP: Tiger Enterprse, Tiger Plus, Go Plus, Tiger2, Unity2vb.) ile bankalar arasındaki entegrasyonu sağlayan platformdur. Firmalar sistemlerindeki faturaları, banka fişlerini, çek ve senetlerini LogoConnect’ te seçip paketler ve bankaya gönderirler. Bankadan dönen işlem sonuçlarına göre LogoConnect tarafından, Ticari Sistem’deki kayıtların statüleri değiştirilir, karşı işlem oluşturularak cari hesabın borç takibi kapatılır.

     LogoConnect üzerinden yapılabilecek bankacılık işlemleri aşağıda kısaca gösterilmiştir. Devamında, LogoConnect üzerinden bankalara Havale/EFT gönderimi, SatışFaturası gönderimi ve dikkat edilmesi gerekenler gösterilmiştir.

     LogoConnect Bankacılık İşlemleri

     Satış Faturası Gönderimi

     Bankaya aktarım için satış faturası hazırlama işleminin yapıldığı menü seçeneğidir. LogoConnect ana menüsünde “Bankacılık İşlemleri Gönderimi” modulü altında “Satış Faturası” seçeneği olarak yer alır. Satış Faturası Gönderimi işlemi, satış faturalarının elektronik ortamda bankaya iletilmesi ve vadesi gelen faturaların tahsil edilerek işlem tamamlandı sonucunun müşteriye gönderilmesi işlemidir. Banka üzerinden satış faturaları ile yapılacak işlemler değişik olabilir. Bu nedenle aktarımın hangi amaçla yapılacağı aktarım penceresinde yer alan

      •  Yüklenecek faturalar

      •  Tutarı güncellenecek faturalar

      •  Silinecek faturalar

seçenekleri ile belirlenir.

      •  Bankalar

seçeneği ile faturaların gönderilecekleri bankalar belirlenir.

garanti1

Şekil 1. Bankaya Satış Faturası Gönderimi

      Yüklenecek faturalar sekmesi ile bankaya tahsil amaçlı gönderilecek satış faturalarının aktarımı gerçekleştirilir.

     Tutarı güncellenecek faturalar sekmesi ile daha önce bankaya gönderilmiş ancak tutar değişikliği söz konusu olan faturaların paketlenmesi gerçekleştirilir.

     Silinecek faturalar sekmesi, daha önce bankaya gönderilen ancak işlem yapılmadan silinecek faturalar için kullanılır. İşlem tamamlandı akibeti gelen işlemlerler için kullanılamaz.

     Aboneler sekmesi, otomatik ödeme talimatı/iptali ya da hatalı abone bildirimi işlemleri için kullanılır.

     Bankalar sekmesi, faturaların yükleneceği bankaları gönderim sırasında belirlemek için kullanılır.

  İade Faturası Gönderimi

     Bankaya aktarım için iade faturası hazırlama işleminde kullanılır. LogoConnect ana menüsünde “Bankacılık İşlemleri Gönderimi” seçeneği altında yer alır. Perakende satış iade ve toptan satış iade faturalarının bankaya gönderiminin yapıldığı seçenektir. Daha önceden bankaya tahsil için gönderilen perakende satış ve toptan satış faturalarına iade faturası kesilerek bankaya iade için gönderilir.

    Bankaya aktarılacak faturalar ve ilgili bankalar

      • Yüklenecek Faturalar

      • Bankalar

 seçenekleri ile belirlenir.

garanti2

Şekil 2. Bankaya İade Faturası Gönderimi

     Satınalma Faturası Gönderimi

     Bankaya aktarım için alım faturası hazırlama işleminde kullanılır. LogoConnect ana menüsünde “Bankacılık İşlemleri Gönderimi” modulü altında yer alır. Yapılan alımlara ait ödemelerin gerçekleştirilmesi için Satınalma Faturası ve Alınan Hizmet Faturasının bankaya gönderiminin yapıldığı seçenektir.

    Bankaya aktarılacak faturalar ve ilgili bankalar

   • Yüklenecek Faturalar

   • Bankalar

seçenekleri ile belirlenir.

garanti3

 Şekil 3. Bankaya Satınalma Faturası Gönderimi

     Çek/Senet Gönderimi

     Kullanılan Logo uygulamalarında kaydedilen Çek/Senetler sunucu üzerinden çalışılan bankalara gönderilir. Bunun için “Bankacılık İşlemleri Gönderimi” modulü altında yer alan “Çek/Senet Hazırla” seçeneği kullanılır.

     Kullanılan Logo uygulamasında kaydedilen Çek/Senet kayıtlarının yer aldığı Bankaya “Çek/Senet Hazırla Gönderimi” penceresi açılır.

     Pencere iki bölümden oluşmaktadır. Çek/Senetler başlığını taşıyan bölümde kullanılmakta olunan Logo uygulamasında (TigerEnterprise, TigerPlus, GoPlus, Unity2, Tiger2, Go vb.) kaydedilmiş olan Çek/Senet kayıtları yer alır.

     Bu kayıtlardan bankaya gönderilmek için paketlenecekler “Ekle” seçeneği ile Seçilen Çek/Senetler bölümüne aktarılır. Tüm işlemleri bankaya göndermek için “Hepsini Ekle” seçeneği kullanılır.

garanti4

 Şekil 4. Bankaya Çek/Senet Gönderimi

     Onay ve Paket İşlemleri

     Gönderilecek belgelerin onay işlemleri Onayla ya da Onaya Gönder seçenekleri ile gerçekleştirilir.

     Onaylama ve Onaya Gönderme seçenekleri kullanıcı yetkisine bağlı olarak kullanılır. Onaya gönderilen paketler Onay İşlemleri menü seçeneği altında yer alan Onaylanacak İşlemler ve Paketlenecek İşlemler menü seçenekleri ile izlenir.

     Onaylama işlemlerinden sonra Paketle düğmesi tıklanarak aktarılacak veriler paketlenir.

     Paketleme işlemi; doğrudan ilk adımdaki hazırlama penceresinde, Onaylanacak İşlemler ya da Paketlenecek İşlemler pencerelerinde yapılabilir.

                                     

garanti5

Şekil 5. Onay İşlemleri

     Havale/Eft Gönderimi

     Kullanılan Logo uygulamalarında kaydedilen banka Havale/EFT işlemleri sunucu üzerinden çalışılan bankalara gönderilir. Bunun için menü ağacında “Bankacılık İşlemleri Gönderimi” modulü altında yer alan “Havale/EFT” seçeneği kullanılır.

     Kullanılan Logo uygulamasında “Bankaya iletilecek” işlem statüsü ile kaydedilen Havale/EFT fişlerinin yer aldığı “Bankaya Havale/EFT Gönderimi” penceresi açılır.

     Pencere iki bölümden oluşmaktadır. “EFT/Havale İşlemleri” başlığını taşıyan bölümde kullanılmakta olunan Logo uygulamasında (TigerEnterprise, TigerPlus, GoPlus, Unity2, Tiger2, GO, LogoStart) bulunan işlemler seçilen filtreye göre listelenir.

     Bu işlemlerden bankaya gönderilmek için paketlenecekler, “Ekle” seçeneği ile “Seçilen İşlemler” bölümüne aktarılır. Tüm işlemlerin aktarımı için “Hepsini Ekle” seçeneği kullanılır.

 

garanti6

Şekil 6. Bankaya Havale/EFT Gönderimi

     LogoConnect Bankacılık Modulü ile Çalışmaya Başlamak

     LogoConnect Bankacılık Modulü ile çalışmak için öncelikle çalışılacak olan banka ile irtibata geçilerek ilgili başvuru işlemlerinin yapılması gerekir.

 1. Başvuru İşlemleri: Müşteri, Banka ile bankacılık işlemlerini LOGOCONNECT üzerinden yapacağını belirten sözleşmeyi imzalar. Sözleşmede kullanılacak ürünlerin, modullerin ve kullanım şekillerinin doğru belirlenmesine dikkat edilmelidir. Örneğin, Havale işlemlerinde alıcı TCKN/VKN’si ile Hesap Doğrulama yapılması bu sözleşmede belirlenir.

 2. İmzalanan bu sözleşme karşılığında Banka önce Logo’ya daha sonra müşteriye

“Banka Müşteri Kodu”nu iletecektir. Bu kod,

        • Garanti Bankası’nda “GoGaranti Numarası”,

        • Yapı Kredi Bankası’nda “Firma Kodu”,

        • Akbank’ta “Müşteri Kodu

olarak kullanılmaktadır.

 3. Banka Müşteri Kodu müşteriye ulaşmadan önce banka tarafından Logo’ya bildirilmeli, tanım oluşturulmalıdır.

 4. ERP Sistem İşletmeni (TigerEnterpriseSYS.exe, TigerPlusSYS.exe, GOPlusSYS.exe vb.) çalıştırılıp, “Firma Tanımı” nda “Genel” tabında “Vergi Numarası” alanına 10 haneli vergi numarası doğru olarak girilmelidir.

                  

garanti7

Şekil 7. Firma Tanımı Vergi Numarası

     Bu alana ulaşmak için ;

     ERPSYS.exe çalıştırılıp “Yönetim / Firmalar / Değiştir / Detaylar” ile açılan “Firma Tanımı” ekranında “Genel Tabı” seçilmelidir.

 5. Bundan sonraki adımlar, Ticari Sistemde Banka, Banka Hesap tanımlarının düzenlenmesi ile Cari Hesap Kartlarına ait Banka ve Banka Hesap tanımlarının düzenlenmesidir. Bu düzenlemelerin yapılması için ERP.exe çalıştırılır ve aşağıdaki adımlar gerçekleştirilir.

     i.   Ticari Sistem tarafında; “Finans / Ana Kayıtlar / Bankalar” yolu ile açılan browserda, çalışılacak bankaya ait banka kartı düzenlenir.

          * Banka Kartı’ nda, “Banka-Şube No” alanına “xxxx-yyyyy” şeklinde, numerik, 4 haneli banka ve 5 haneli şube numaralarının doğru girilmiş olması gereklidir.

 

                  

garanti8

Şekil 8. Akbank Banka Kartı
                   

garanti9

Şekil 9. Garanti Bankası Banka Kartı
                   

garanti10

Şekil 10. Yapı Kredi Bankası Banka Kartı

     ii.   Banka Kartı üzerinde F9 Menüsünde (Sağ klik) “Hesaplar” seçilir. Açılan “Banka Hesapları” browserında, bankaya gönderim işlemlerinde kullanılacak ilgili “Banka Hesap Kartı” düzenlenir.

              

garanti11

Şekil 11. Akbank Banka Hesap Kartı
              

garanti12

Şekil 12. Garanti Bankası Banka Hesap Kartı
            

garanti13

Şekil 13. Yapı Kredi Bankası Banka Hesap Kartı

          * Banka Hesap Kartları’ nda “Hesap No” alanına banka hesap numarasının, “IBAN” alanına IBAN bilgisinin doğru yazılmış olması önemlidir. EFT işlemlerinde bankaların öncelikli tercihi IBAN’dır, bu nedenle IBAN alanının doldurulmasını tavsiye ederiz.

     iii.  Cari Hesap Kartları’ nda aşağıdaki ayaların yapılması gerekir.

 

garanti14

Şekil 14. Cari Hesap Kartı “Ticari Bilgiler” Tabı

Cari Hesap Kartında “Ticari Bilgiler” tabında “Vergi Kimlik Numarası” alanı bulunmaktadır. Bu alanın doldurulması zorunlu değildir. Boş bırakıldığında banka ile işlemlerde problem yaşanmaz. Ancak Garanti Bankası’nın bu alan için kontrolü vardır; bilgi girilmediği sürece problem olmadığı gibi eğer alan doldurulursa girilen değer 10 haneli ve numerik olmalıdır. Numerik olmayan bir karakter, boşluk konulursa ya da eksik veya fazla hane girilirse, Garanti Bankası’na bu cari ile ilgili gönderilen işlemler tamamlanamayacaktır, “Vergi Numarası alanında hatalı değer” hata mesajı dönecektir.

garanti15

Şekil 15. Cari Hesap Kartı “Banka Hesap Bilgileri” Tabı

     Banka Hesap Bilgileri tabında Banka Hesapları alanına Cari Hesaba’a ait banka hesap bilgileri girilmelidir.

     Banka-Şube No alanında “xxxx-yyyyy” şeklinde 4 haneli numerik banka kodu ve 5 haneli numerik şube kodu girilmelidir. Bu seçim, alandaki browse butona tıklanarak ERP Sistem İşletmeninde daha önce yüklenmiş olan Banka Kayıtlarından da seçilebilir.

 6. Daha sonra LogoConnectSYS.exe çalıştırılarak “Kurulum Asistanı” başlatılabilir. Burada adımları takip ederek gerekli ayarlar yapılır.

                  

garanti16

Şekil 16. LogoConnect Kurulum Asistanı

           * LogoConnect için Ticari Sistemden farklı bir veritabanı açılmalı ve LogoConnect’in bu veritabanında çalışacağı şekilde ilgili ayarlar yapılmalıdır.

     i.    MyLogo Bağlantı Ayarları adımında “Bağlantı Adresi” alanına “www.mylogo.com.tr” yazılır.

     ii.   Mylogo Hizmet Kullanım Seçimi adımında Bankacılık Modulünün kullanımı Mylogo Hizmetleri ile sağlandığı için, “Mylogo Hizmetlerini kullanacağım” seçilir.

     iii.  Müşterinin imzalayıp gönderdiği sözleşme Logo’ ya ulaştığı anda Logo tarafından Mylogo’ ya sözleşme girişi yapılır ve sözleşme girişi yapıldığında müşterinin bilgileri ile otomatik olarak yeni bir “Mylogo Hesabı” açılır. Bu hesabın aktivasyonu için müşterinin mail adresine Mylogo’ dan otomatik bir mail gönderilir. Müşteri, aktivasyon işlemini yapıp Hesap Kodunu ve şifresini değiştirdikten sonra bu yeni hesabın bilgilerini LogoConnect’ te kullanabilecektir.

     iv.  Mylogo Hesabı adımında istenen Hesap Bilgilerine yeni açılan hesabın bilgileri girilecektir.

        * Eğer müşterinin daha önceden açılmış bir Mylogo Hesabı var ise Logo’ ya gönderdiği sözleşmede bu hesabın bilgilerini vererek sözleşmenin bu hesap ile çalışır hale getirilmesi gerekmektedir.

 7. Kurulum asistanı tamamlandıktan sonra LogoConnect.exe çalıştırılır. Bankacılık işlemlerine başlamadan önce yapılacak son bir ayar vardır. Menü ağacında “Çalışma Parametreleri Modulü” altında “Banka Çalışma Parametreleri” seçeneği ile açılan ekranda çalışılacak banka seçilir ve bankanın vermiş olduğu müşteri numarası buradaki “Müşteri Kodu” alanına yazılıp “Kaydet” tıklanır. 

     Bu alanın adı bankalar bazında farklılık göstermektedir:

           • Akbank için, “Müşteri Numarası”, 10 haneli sayısal değerlerden oluşmaktadır.

           • Garanti Bankası için “GoGaranti Numarası”, 9 haneli sayısal değerlerden oluşmaktadır.

           • Yapı Kredi Bankası için “Firma Numarası”, 4 haneli alfabetik değerlerden oluşmaktadır.

                  

garanti17

Şekil 17. LogoConnect Akbank Müşteri No Giriş Ekranı
                 

garanti18

Şekil 18. LogoConnect GoGaranti Numarası Giriş Ekranı
               

garanti19

Şekil 19. LogoConnectYapı Kredi Firma No Giriş Ekranı

“Kaydet” tıklandığında aşağıdaki uyarı ekranı görüntülenir:

                                   

ggaranti20

Şekil 20.LogoConnect Banka Müşteri Numarası Kaydında Uyarı Ekranı

     “Tamam” seçilerek bilgiler sunucuya gönderilir, doğruluğu kontrol edilir ve hata alınmaz ise kaydedilir.

     Bu adımla gerekli bağlantı ayarları tamamlanmış olur.

     Artık Bankacılık İşlemleri LogoConnect Bankacılık İşlemleri Gönderimi Modulü üzerinden gerçekleştirilebilir.

Örnekler

 1. Havale/EFT Oluşturma ve Gönderme

Ticari Sistem tarafında Havale/EFT fişi oluşturulur, LogoConnect tarafında paketlenir ve gönderilir.

Adımlar;

     i.    Ticari Sistemde “Finans / Hareketler / Banka Fişleri” ile ulaşılan browserda, “Gönderilen Havale/EFT” işlem tipindeki kayıtlar düzenlenir, Değiştir/Ekle ile “Gönderilen Havale/EFT Fişi”ne ait form açılır.

     ii.   Açılan “Gönderilen Havale/EFT” formunda, Havale/EFT satırlarında Banka Hesap Kodu alanında işlemin yapılması istenen “Banka Hesabı” seçilir, gönderim yapılmak istenen cari hesap seçilir, tutar bilgisi girilir.

Burada önemli olan, satırdaki

           • “İşlem Statüsü” alanının “Bankaya İletilecek” olarak seçilmesi

           • “Cari Hesap Banka Şubesi”, “CH Banka Hesap No”, “Cari Hesap IBAN” alanlarına Cari Hesaba ait daha önce girilmiş olan Banka Hesaplarından gönderim yapılacak olanın seçilmesidir.

         

garanti21

Şekil 21. Havale/EFT Satırları Banka Hesabı Seçim Alanları

garanti22

Şekil 22. Havale/EFT Satırları Cari Hesap Seçimi ve İşlem Statüsü

garanti23

 Şekil 23. Cari Hesap Banka Hesap Bilgileri

     iii.   Fiş “Bankaya İletilecek” statüde kaydedildiğinde LogoConnect ile gönderime hazırdır.

     iv.   LogoConnect.exe çalıştırılır.

     v.   Menu ağacında, “Bankacılık İşlemleri Gönderimi / Havale/EFT” seçeneği seçilir.

                                                  

garanti24

Şekil 24. LogoConnect Menü Ağacı / Bankacılık İşlemleri Gönderimi / Havale/EFT

     vi.   Açılan form, “Bankaya Havale/EFT Gönderimi” ekranıdır. Ekranın sol tarafındaki alanda bulunan kayıtlar gönderim için uygun olan işlemlerdir. Bunlardan gönderilmek istenenler seçilir ve “EKLE” ile sağ kısımdaki “Seçilen İşlemler” alanına alınır. Bu alanda bulunan işlemler pakete dahil olacak işlemlerdir.

garanti25

Şekil 25. LogoConnect Bankaya Havale/EFT Gönderim Ekranı 1

garanti26

Şekil 26. LogoConnect Bankaya Havale/EFT Gönderim Ekranı 2

     vii.   Gönderilmek istenen işlemler sağ tarafa alındığında “Paketle” ile işlemler paketlenir ve Posta Kutusunda “Gönderilmek Üzere Paketlenmiş İşlemler” kutusuna gelir.

             * Garanti Bankası ile çalışmada paketleme adımında açılan GoGaranti penceresinin kullanımı konusunda bilgi almak için bkz. Sayfa 36: Garanti Bankası ile çalışmada GoGaranti Ekranı.

garanti27

Şekil 27. LogoConnect Posta Kutusu, Gönderilme Üzere Paketlenmiş İşlemler

     viii.  Gönder/Al ile işlemler bankaya gönderilir.

     ix.   Gönder/Al işlemi tamamlandıktan sonra kaydın işlem statüsü LogoConnect tarafından “LDX’ e gönderildi” hale getirilir.

garanti28

Şekil 28. Gönder/Al ile işlem gönderildiğinde kaydın işlem statüsü “LDX’e iletildi hale gelir.

     x.   Paket bankaya iletildiğinde, LogoConnect’te Gönder/Al yapıldığında “Bankaya iletildi” ön akibeti gelir ve bu akibet kaydedildiğinde kaydın işlem statüsü de buşekilde değişir.

garanti29

                                         Şekil 29. Gönderilen Havale/EFT Fişi İşlem Statüsü: Bankaya İletildi

     xi.  İşlem banka tarafında gerçekleştirildiğinde , LogoConnect tarafında Gönder/Al yapıldığında bankadan “İşlem Tamamlandı” akibeti gelir ve bu akibet kaydedildiğinde kaydın işlem statüsü de bu şekilde değişir.

garanti30

Şekil 30. Gönderilen Havale/EFT Fişi İşlem Statüsü: İşlem Tamamlandı

  2. Satış Faturası Oluşturma ve Gönderme

Ticari Sistem tarafında fatura oluşturulur, LogoConnect tarafında paketlenir ve gönderilir.

Adımlar;

  1. “LogoConnect Bankacılık Modulü ile Çalışmaya Başlamak” adımlarında oluşturulan Banka Hesabı, LogoConnect’ te Fatura Tahsilat ve Fatura Ödeme hesabı olarak belirlenir. Aksi takdirde LogoConnect, faturaların “İşlem Tamamlandı” akibetinin kaydedilmesi sırasında “Fatura Tahsilat hesap tanımı bulunamadı” şeklinde uyarı verecektir. Bunun nedeni de banka tarafında hangi hesaptan fatura bedelinin düşüleceği bilinirken LogoConnect’te bu hesabın belirtilmemiş olmasıdır.

      Fatura Tahsilat hesabı tanımlama işlemi için, LogoConnect.exe çalıştırılıp “Çalışma Parametreleri Modulü” altında “Doküman Parametreleri” seçilir; açılan ekranda “Fatura (Bankacılık)” seçilir.

     i.  “Öndeğer banka” alanına “Satış Faturaları”nın sürekli olarak gönderildiği banka seçilebilir. Burada browse butona basılarak açılan pencereden ilgili banka seçilebilir ya da manuel olarak bankanın kodu girilebilir. Bu kod Akbank için 0046; Garanti Bankası için 0062; Yapı Kredi Bankası için 0067 olarak kullanılır. Bu alanda bir banka bilgisi girildiğinde, LogoConnect’te “Bankaya Satış Faturası Gönderimi” ekranında öndeğer olarak o banka seçili gelir ve paketlemeden önce bir değişiklik yapılmaz ise işlemler bu bankaya gönderilir.

        Bu parametre ile ilgili örnek ekran görüntüsü aşağıdadır; bkz. Şekil 31.

      

garanti31

Şekil 31. Doküman Parametreleri / Fatura (Bankacılık)

     ii.   “Fatura Tahsil/Ödeme Hesapları” alanı altında “Banka Hesap Numaraları” butonuna tıklanır.

garanti32

Şekil 32. Fatura Tahsil Hesapları Belirleme

         Açılan ekranda Satış Faturası hesaplarının belirlenmesi için “Para Birimi, Fatura Tahsilat Hesabı, Fatura Tahsilat IBAN” alanları doldurulur. Hesap ve IBAN alanlarında browse buton ile Ticari Sistem tarafından kayıtlı olan Banka Hesapları seçilir. Kaydet ile “Fatura Tahsil / Ödeme Hesapları” tanımlanmış olur.

        Not: Fatura Ödeme Hesabı ve Fatura Ödeme IBAN alanları Satınalma Faturası için kullanılmaktadır.

 2. LogoConnect’te ilgili ayarlar yapıldıktan sonra Satış Faturası oluşturulabilir. Ticari Sistemde, “Satış ve Dağıtım Modulü / Hareketler / Satış Faturaları / Ekle” ile Satış Faturası oluşturulur, Faturadaki Cari Hesap alanına ilgili Cari Hesap seçilir.

       * Bu adımda dikkat edilmesi gereken, faturaya seçilen Cari Hesap ayrıntılarıdır, “LogoConnect Bankacılık Modulü ile Çalışmaya Başlamak” adımlarında yapılan cari hesap ayarlarının yapılmış olmasının yanında, aşağıdaki ayarların da doğru olmasına dikkat edilmelidir:

        Cari Hesap Kartında iletişim tabında “Abone Statüsü” alanı “Abone” olmalı ve “Abone Ek Bilgi” alanına bankaya bildirilen abone ek bilgi değeri yazılmalıdır.

   UYARI: Bankaya bildirilen “Abone Numarası”, “Cari Hesap Kodu”na karşılık gelmektedir. Bu nedenle bankaya Cari Hesaplara ait “Abone No” bildirilirken “Cari Hesap Kodu” bilgisi verilmedilir.

        • Eğer bu bilgiden ayrıca Tesisat Numarası gibi farklı bir numara kullanılmak istenirse “Abone Ek Bilgi” alanı bu bilgi için kullanılabilir. “Abone Ek Bilgi” alanındaki bilgi bankaya “Abone Numarası” ile birlikte bildirilir.

        • Eğer “Abone Ek Bilgi” alanına eklenecek Tesisat Numarası benzeri bir bilgi bulunmuyorsa, bu alana Cari Hesap Kodu değeri yazılması gerekmektedir.

   

garanti33

Şekil 33. ERP 2.07.00.00 öncesi sürümlerde Cari Hesap Kartı İletişim Sekmesi Abonelik Bilgileri

garanti34

Şekil 34. ERP 2.07.00.00 ve sonrası sürümlerde Cari Hesap Kartı LogoConnect Sekmesi İletişim Bilgileri

 3. Faturanın satırlarında ilgili malzeme ya da malzemeler seçilir, miktar ve fiyat bilgileri girilir. Eğer varsa “Ödeme Şekli” seçilir.

 4. Faturanın LogoConnect’ te Bankacılık Modulüne bankaya gönderilmek üzere gelebilmesi için, “İşlem Statüsü” alanının “Bankaya İletilecek” olması gerekir.

garanti35

Şekil 35. Fatura İşlem Statüsü : Bankaya iletilecek

 5. Fatura hazırlandıktan ve gerekli tüm alanlar doldurulduktan sonra kaydedilir.

 6. “LogoConnect.exe” çalıştırılır.

 7. Menü Ağacında “Bankacılık İşlemleri Gönderimi Modulü” açılıp, “Satış Faturası” seçilir.

                                   

garanti36

Şekil 36. Bankacılık İşlemleri Gönderimi / Satış Faturası

     Bu alanda listelenen kayıtlar satış faturalarına ait ödeme hareketleridir. Eğer satış faturasında bir ödeme planı belirlenmiş ise, örneğin 2 taksitte ödenecek bir fatura ise, “Satış Faturası Hazırla” alanında o faturaya ait “Ödeme Hareketleri” listelenir ve bunlar parçalı halde bankaya gönderilebilirler. Bankaya gönderilen kayıtlar vade tarihi geldiğinde ödenirler.

garanti37

Şekil 37. LogoConnect Bankacılık İşlemleri Gönderimi Ekranı 1

 8. Açılan “Bankaya Satış Faturası Gönderimi” penceresinde gönderilmek istenen kayıtlar seçilip paketlenmek üzere“Ekle” butonuyla “Yüklenecek Faturalar” alanına geçirilir.

garanti38

Şekil 38. Bankaya Satış Faturası Gönderimi Ekranı 2: Yüklenecek Faturalar

 9. Bankalar tabında kayıtların gönderilmesi istenen banka “Ekle” butonu ile sağ taraftaki “Seçilen Bankalar” alanına alınarak seçilir.

garanti39

Şekil 39. Faturanın Gönderileceği Banka Seçim Ekranı

 10. Yüklenecek Faturalar ve banka seçildikten sonra “Paketle” butonuna basılarak kayıtlar bankaya gönderilmek üzere paketlenir.

         * Her zaman, ekranın sağ tarafına “Ekle” seçeneği ile aktarılmış kayıtlar paketleneceklerdir.

         * Garanti Bankası ile çalışmada paketleme adımında açılan GoGaranti penceresinin kullanımı konusunda bilgi almak için bkz. Sayfa 36: Garanti Bankası ile çalışmada GoGaranti Ekranı.

Paketlenen kayıtlar, “Posta Kutusu” ndaki “Gönderilmek Üzere Paketlenmiş İşlemler” alanına aktarılır.

garanti40

Şekil 40. Gönderilmek Üzere Paketlenmiş İşlemler

 11. Gönder / Al butonuna basıldığında paketlenmiş işlemler LogoConnect sunucusuna gönderilir; LogoConnect sunucusundan da ilgili bankalara iletilir.

 12. LogoConnect sunucusuna iletilen kayıtların “İşlem Statüsü” alanı LogoConnect tarafından “LDX’ e iletildi” olarak güncellenir.

 13. Kayıtlar Bankaya iletildiğinde, Gönder/Al yapılıp ilk banka işlem sonucu olan “Bankaya İletildi” önakibeti alınır. Bu akibet bankadan gelir, işlem gönderildikten kısa bir süre sonra akibet oluşur ve göndericiye iletilir.

 14. Kayıtlarda hata ya da eksik bilgi vb. varsa, bu hatayı bildiren bir akibet dönebilir.

 15. Banka tarafında işlem gerçekleştirildiğinde “İşlem Tamamlandı” akibeti döner.

 16. Eğer herhangi bir hatadan, eksik bilgi ya da hatalı bilgiden dolayı işlem tamamlanamazsa “İşlem Gerçekleştirilemedi” akibeti döner.

 17. Bu maddelerde anlatılan akibetler Posta Kutusu’ nda “Gelen İşlemler” alanına gelir.

 18. Bu akibetler “Kaydet” butonu ile kaydedildiğinde “Ticari Sistem” tarafında faturanın “İşlem Statüsü” alanı kaydedilen akibetin bilgisi ile güncellenir.

        Örneğin, “Bankaya İletildi” işlem sonucu kullanıcı tarafından kaydedildiğinde, LogoConnect tarafından ilgili kaydın işlem statüsü alanı “Bankaya iletildi” olarak güncellenir.

        * Eğer bir ödeme planı belirlenmişse ve birden fazla ödeme hareketi mevcutsa, ödeme planındaki tüm hareketler aynı statüde olana kadar faturanın “İşlem Statüsü” alanı görüntülenemeyecektir.

 19. Banka tarafında ilgili işlem gerçekleştirildiğinde, bankadan “İşlem Tamamlandı” akibeti gelir ve kullanıcı tarafından “Kaydet” ile kaydedildiğinde LogoConnect tarafından, Ticari Sistemdeki kaydın statüsü “İşlem Tamamlandı” hale getirilirken, bir yandan da “Borç Takip” ten faturayı kapatacak işlem (Gelen Havale/EFT Fişi) oluşturulur.

        Bu şekilde LogoConnect ile faturanın bankaya gönderilmesi, işlemin gerçekleştirilip Logo Ticari Sistem tarafında ilgili işlemlerin otomatik yapılması sağlanmış olur. Bu örnekte işlemi gerçekleştirene kadar yapılan ayarlar değiştirilmediği sürece kayıtlı kalacağından bundan sonra yapılacak işlemler seri bir şekilde gerçekleştirilebilecektir.

 

   Garanti Bankası ile çalışmada GoGaranti Ekranı:

   Garanti Bankası ile çalışmada işlemler Paketlenirken, Banka İşlem Sonuçları ya da Bankadan gelen Elektronik Hesap Özetleri açılırken, GoGaranti penceresi açılır. Garanti Bankası ile çalışmada GoGaranti ekranının açıldığı durumlarda, işlemin tamamlanması için açılan bu GoGaranti ekranına, bankadan verilen Oturum Açma bilgileri ve şifrematik kullanılarak login olunması zorunludur.

   İşlemlerin paketlenmesinde GoGaranti Oturum Açma işlem adımlarını görelim:

         • Garanti Bankası ile çalışırken (GoGaranti) “Paketle” denilip açılan “Onay” penceresinde “Onayla” tıklandıktan sonra “Garanti Penceresi” açılır.

 

ggaranti41

Şekil 41. GoGaranti Login Ekranı 1. Adım

   Açılan pencerede bilgilerin girişi yapılır, “Giriş” e basıldıktan sonra, Kişisel Bilgiler ekranı ve sonrasında “Şifre” ekranı açılır.

 

ggaranti42

Şekil 42. GoGaranti Login Ekranı 2. Adım

 

 

ggaranti43

Şekil 43. GoGaranti Login Ekranı 3. Adım

 Bu ekranda şifrematik ile üretilen şifre girilir. Giriş yapılarak paketlenmek istenen işlemler paketlenir.

  • Related Articles

  • Logo Connect FDA

   LOGO CONNECT – TİCARİ SİSTEM ENTEGRASYONU (FDA- FİRMALAR ARASI DATA AKTARIMI)  LogoConnect FDA ,Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların, ticari sistem içinde bir firmadan diğer firmaya doküman aktarımı yapabilmesini ...
  • Logo Connect Excel Eklentisi ile Veri Transferi

   Ürün : GO / TIGER2 / UNITY2 / GOPLUS / TIGER PLUS / TIGER ENTERPRISE  Tarih: 30.03.2012   B2B işlemleri karşılıklı bir ya da birden çok firma arasında gerçekleşir. B2B işlemi yapan firmalarda Logo Ticari Sistem ...
  • Logo Connect Devir

   LogoConnect Devir İşlemleri  Dönem Devri: LogoConnect Sistem İşletmeni (SYS) bölümü,Yönetim tabında İlgili çalışma alanı üzerinde "Devir" seçeneği kullanılarak yeni bir çalışma alanı oluşması sağlanır. Devir seçeneği ile gelen Devir ekranı Yeni ...
  • Logo e-Defter Uygulaması

   E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına ...
  • Logo Kayıt Saklama Destek Dokümanı

   29.12.2013 tarih ve 28866 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 431 Numaralı VUK Genel Tebliği ile Gelir İdaresi Başkanlığı, I Sayılı ÖTV Listesi Mükellefleri Sektörü, Petrol piyasası, Doğal Gaz piyasası, LPG piyasası ile Tütün piyasası ile ilgili ...