Kur Farkı e-Fatura Uygulaması

Kur Farkı e-Fatura Uygulaması

KUR FARKI FATURASININ E-FATURA OLARAK GÖNDERİLMESİ - ALINMASI

2.26.00.00 sürümüyle birlikte e-fatura kapsamında kur farkı faturalarının gönderilebilmesi ve sisteme alınabilmesi sağlanmıştır.

Bu kapsamda ERP ürünlerinde verilen hizmet ve alınan hizmet faturalarının kur farkı faturası gibi işlem görmesi mümkün kılınmıştır.

Hizmet kartlarına kur farkı kutucuğu eklenerek işlemin kur farkı için olduğu belirtilmelidir.Verilen hizmet faturasınada kur farkı kutucucuğu eklenmiştir.Mevcut kutucuk işaretlendiğinde " Hizmet faturası kur farkı faturası olarak değiştirilecektir " mesajı ekrana gelecektir.Mesaja tamam denildikten sonra satırda kur farkı cheki atılmış olan hizmet kartı seçilmelidir. Girilecek rakamlar kdv dahil olarak işlem görecektir.Kesilen verilen hizmet faturası e-fatura formatında paketlenip karşı tarafa iletilebilir durumdadır.

Gelen fatura connect posta kutusuna düştüğünde üzerinde F9-Kur farkı faturasına çevir seçeneği ile dönüştürülebilmektedir.Bu işlem sonrasında fatura alınan hizmet faturasına dönüşecektir.Yapılacak eşleme sırasında seçilecek hizmet kartında da kur farkı checkinin işaretlenmiş olması gerekmektedir.Gelen fatura üzerindeki eşleme tablosunda ilgili hizmet kartı seçilmelidir.Eşleme işlemi yapıldıktan sonra fatura kaydedildiğinde gönderildiği şekilde sisteme kaydedilebilecektir. 


  • Related Articles

  • Logo e-Defter Uygulaması

   E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına ...
  • e-Fatura SGK Uygulaması

   e-Fatura SGK Uygulaması 05.03.2010 tarihinde yayımlanan 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu 01.10.2017 tarihinden itibaren elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına dahil oldu. Elektronik fatura uygulamasına ...
  • Kasa ve Banka Kur Farkı Hesaplaması e-Posta Yazdır

   Kasa Kartı Öndeğer Döviz Türü Özelliği: 1.80.00.00 versiyonuyla birlikte Dövizli kasa takibinin sağlanmasına  yönelik olarak kasa kartlarına Döviz türü, Kur türü ve “Hareketlerde döviz türü değiştirilemeyecek” parametreleri eklenmiştir.Kasa ...
  • Düzenlenip Alıcısına GİB sistemleri üzerinden iletilen e-irsaliye belgesinin İPTAL'i mümkün müdür?

   Sevk irsaliyesi, satılan malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının; teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için ...
  • Ticari Sistem Üzerinden e-Fatura e-Arşiv Fatura Gönderme İşlemleri

   2.39.00.00 sürümünde, oluşturulan e-Fatura ve e-Arşiv faturalarının LogoConnect uygulamasına giriş yapmadan Ticari sistem üzerinden gönderilebilmesi için e-Devlet menüsü eklenmiştir. e-Devlet menüsü sadece LogoConnect üzerinden yapılan e-fatura ve ...