Kullanıcı Tanımlı Tablolar Menüsü

Kullanıcı Tanımlı Tablolar Menüsü

Kullanıcıların özel kayıt tutabilecekleri tablolar oluşturarak veya Excel'de hazırlanmış tablolarını SQL tablolarına aktarıp kullanabilecekleri bir yapıdır.

Ekle butonu ile tablo oluşturulur.

Tabloların alan adların ve alanların tipleri belirlenir ve kaydedilir.

Tablo ismine çift tıklanır veri girişi amaçlı tablo açılır.

Oluşturulan tablo SQL Server'da kaydedilmiştir. Bu tablo Kullanıcı Tanımlı Modeller oluştururken kullanılabilir.

İstenirse Excel dosyasındaki veriler de eklenerek kullanılır.

Excel dosyasında tutulan tablonun içeriği;

 
Kullanıcı Tanımlı Tablolar menüsünde XLS dosyası ekle diyerek, eklenecek dosya seçilir. 
 

Excel dosyasındaki tablo verileri aktarılır. İlgili tablo veritabanına kaydedilir. 
 
Kullanıcı Tanımlı Modeller menüsünden Kullanılabilir.

  • Related Articles

  • Kullanıcı Tanımlı Modeller Menüsü

   "Hazır Rapor" ve "Logo Modelleri"nin eksik kaldığı yerlerde ya da kullanıcının kendisine göre raporlar hazırlayacağı bölümdür.    Örnek-1  Satış Faturaları Modelinde eksik olan İlçe bilgisini, Logo Model ve Logo Tablosu Eşleştirmesi ile ekleyerek ...
  • Mali Tablolar Destek Dokümanı

   Mali tablo tanımları menüsüne Muhasebe/Mali tablo tanımları altından ulaşılmaktadır. Mali tablolarla ilgili yapılabilecek işlemler iki gruba ayrılır. Mali Tablo Tanımları Bu bölümde firmanın kullanacağı mali tablo tanımları hazırlanır. Yani tablo ...
  • Yeni Rapor Menüsü

   Eklenen veritabanında, entegrasyonu yapılan Firma ve Döneme ilişkin "Hazır Rapor" veya "Logo Modelleri" ya da "Kullanıcı Tanımlı Modeller" i kullanarak yeni raporların oluşmasını sağlar. Hazır Raporlar temelde "Logo Modelleri"ni esas alan, daha özet ...
  • Zamanlanmış Görevler Menüsü

   3 tip Zamanlanmış Görev oluşturulabilir:  En sık kullanılan görevler; Logo Mind Navigator Raporu ve Çevrimdışı modeldir.    Hatalı kayıtları yakalamaya yönelik bir kontrol tipidir. Veri kontrol modeli oluşturmak için öncelikle "Kullanıcı Tanımlı ...
  • Tanımlı ve Zorunlu Alanlar

   Tanımlı ve Zorunlu alanların 1.85 versiyonla birlikte firma bazında girilmesi ve kontrol edilmesi sağlanmıştır. Malzeme, Cari Hesap ve Muhasebe Hesap Kartı ile Fatura, Sipariş ve Muhasebe fişlerinde ek bir program ya da araca gerek kalmadan tanımlı ...