Kullanıcı Firma Öndeğerleri

Kullanıcı Firma Öndeğerleri

2.45.00.00 versiyonu ile beraber kullanıcı öndeğer firma,işyeri,bölüm,ambar  bilgilerinin tek bir ekrandan topluca yapılabilmesi sağlanmıştır.Tanımlama ile ilgili ayrıntılar için bu makalemizi inceleyebilirsiniz.

 

Bu kapsamda Sistem İşletmeni-Yönetim menüsü seçeneklerine "Kullanıcı Firma Öndeğerleri" seçeneği eklenmiştir.

 

kullanici firma ondeger001

 

Bu ekran sayesinde kullanıcılar için firma öndeğerleri tanımlamaları tek bir ekrandan kullanıcı bazında yapılabileceği gibi tüm kullanıcılar için tek bir tanımlamanın da yapılabilmesi sağlanmıştır.Kullanıcı firma öndeğerleri ekranı Kullanıcılar,Firma,İşyeri,Bölüm,Fabrika,Ambar kolonlarından oluşmaktadır.

"Kullanıcılar" kolonunda Tüm Kullanıcılar seçeneği ile beraber kayıtlı olan kullanıcı kayıtları listelenmektedir.

"Firma" kolonunda  Kullanıcılar kolonunda seçilen kullanıcının yetkili olduğu firma kayıtları listelenmektedir.

"İşyeri","Bölüm","Fabrika","Ambar" kolonlarında ise "Firma" kolonunda olduğu gibi Kullanıcılar kolonunda seçilen kullanıcının yetkili olduğu firma kayıtları listelenmektedir.

 

Bu ekranda tüm kullanıcıları kapsayacak tek bir tanımlama yapılabilir. Bunun için Kullanıcılar kolonunda Tüm Kullanıcılar seçeneği seçilmelidir. Ayrıca "Tüm Kullanıcılar"  seçeneği ile tanımlama yapılmasına rağmen kullanıcı bazında da kullanıcı öndeğerleri ayrı bir satırda tanımlanabilir.Böyle durumlarda kullanıcı seçiminin olduğu satırdaki öndeğer tanımlamaları baskın olacaktır. 

 

kullanici firma ondeger002

  • Related Articles

  • Kullanıcı Bazında Öndeğer Firma Atanması

   23 Kasım 2009 tarihinde çıkartılan Ek özellik paketi 2 kapsamında kullanıcı programa giriş sırasında kendisine öndeğer firma atayabilmesi sağlanmıştır.Kullanıcıların programa giriş sırasında karşısına gelen öndeğer firma bilgisinin, sistem ...
  • Windows Birleştirilmiş Kullanıcı Özelliği

   Active Directory, ağ üzerindeki nesneler hakkında bilgi depolar ve bu bilginin yöneticiler ve kullanıcılar tarafından bulunmasını ve kullanılmasını kolaylaştırır. Active Directory, dizin bilgilerinden mantıksal ve hiyerarşik bir düzen oluşturmak için ...
  • Kullanıcı Tanımlı Modeller Menüsü

   "Hazır Rapor" ve "Logo Modelleri"nin eksik kaldığı yerlerde ya da kullanıcının kendisine göre raporlar hazırlayacağı bölümdür.    Örnek-1  Satış Faturaları Modelinde eksik olan İlçe bilgisini, Logo Model ve Logo Tablosu Eşleştirmesi ile ekleyerek ...
  • Firma Geçişi Menüsü

   Logo Mind Navigator üzerinde, içinde bulunulan döneme ait tasarlanan raporların dönem geçişi sonrası sıfırdan dizayn edilmeden kopyalanarak çoğaltılmasını sağlayacak menüdür.    Yeni dönem için çoğaltılması istenen raporların bulunduğu klasör kaynak ...
  • Kullanıcı Tanımlı Tablolar Menüsü

   Kullanıcıların özel kayıt tutabilecekleri tablolar oluşturarak veya Excel'de hazırlanmış tablolarını SQL tablolarına aktarıp kullanabilecekleri bir yapıdır. Ekle butonu ile tablo oluşturulur. Tabloların alan adların ve alanların tipleri belirlenir ve ...