Kasa ve Banka Kur Farkı Hesaplaması e-Posta Yazdır

Kasa ve Banka Kur Farkı Hesaplaması e-Posta Yazdır

Kasa Kartı Öndeğer Döviz Türü Özelliği:

1.80.00.00 versiyonuyla birlikte Dövizli kasa takibinin sağlanmasına  yönelik olarak kasa kartlarına Döviz türü, Kur türü ve “Hareketlerde döviz türü değiştirilemeyecek” parametreleri eklenmiştir.

Kasa işlemlerinde kasa kartında tanımlı öndeğer döviz türü ve kuru, işlem dövizi olarak gelecek, “Hareketlerde döviz türü değiştirilemeyecek” parametresi seçili ise değiştirilemeyecektir.
               

kasa1

Kasa Kur Farkı Hesaplaması:

Kasa kur farkı hesaplaması ile  kasadan yapılan dövizli işlemler için günün kuru üzerinden  yerel para birimi karşılığı değerler hesaplanmaktadır. İşlem tarihindeki kurla hesaplanmış olan tutarın yeni hesaplanan tutardan farkı, kur farkı fişini oluşturur ve kasa kartı hesabı alacaklanır veya borçlanır.

Kur farkı, işlem dövizi üzerinden hesaplanmakta oluşturulan kur farkı fişlerinde raporlama döviz tutarı ve kuru sıfırlanmaktadır.

Kasa Kur Farkı Hesaplaması Finans / İşlemler altına eklenmiştir.

            

kasa2

Hesaplama tarihi: Kur farkının, hangi tarihteki günlük kur bilgisine göre hesaplanacağını gösterir. Kur değeri döviz dosyasından okunur. 

İşyeri: Seçilen kasa kartının hangi İşyeri veya işyerlerinden yapılan işlemleri dikkate alınarak kur farkının hesaplanacağı bu filtre satırında belirlenir. Her hesap için sadece burada seçilmiş olan işyerlerinden yapılmış olan hareketler taranır ve sadece bu hareketlerden kaynaklanan kur farkı hesaplanır.  

Bölüm: Seçilen kasa kartının hangi bölüm veya bölümlerden yapılan işlemlerin dikkate alınarak kur farkının hesaplanacağı bu filtre satırında belirlenir. Her kasa kartı için sadece burada seçilmiş olan bölümlerden yapılmış olan hareketler taranır ve sadece bu hareketlerden kaynaklanan kur farkı hesaplanır.

Döviz türü: Hangi işlem dövizinden yapılmış olan hareketler için kur farkı hesaplanacağı bu filtre satırında belirlenir. Burada birden fazla sayıda döviz türü seçilebilir. Bu durumda her döviz türü için kur farkı ayrı, ayrı hesaplanır.

Limit kur farkı: Belirlenen döviz türü üzerinden hesaplanan kur farkının belirli bir limitin altında kalması durumunda oluşacak kur farkı fişine yansıması istenmiyorsa Limit kur farkı satırında belirtilir. Hesaplanan kur farkı burada girilen tutarın altında ise işlem yapılmaz.

Satır açıklaması: Oluşacak kur farkı fişinde satır açıklamalarında yer alması istenen bilgi öndeğer olarak Satır açıklaması filtre satırında kaydedilir.

Kur Farkı Tipi: Kur farkı hesaplamasında hangi işlemlerin dikkate alınacağı bu filtre satırında belirlenir. Kur farkı yalnızca borç ya da yalnızca alacak bakiyesi veren kasalar /banka hesapları için hesaplatılabileceği ikisini de kapsayacak şekilde yapılabilir. 

Kur Türü: Kur farkı hesaplama işleminde dikkate alınacak kur türünü belirlenmesinde kullanılır.

 • Kur farkı hesabı için geçerli olacak koşullar belirlendikten sonra kur farkı hesaplama işlemi başlatılır. Hesaplanan kur farkları, program tarafından doğrudan oluşturulan kur farkı fişine yazılır.  Kur farkı fişinin tarihi, kur farkı penceresinde belirtilen tarihtir.
                   

kasa3

 • Bir kasa kartı  için kur farkı fişi kesilirken en son kesilen o kasaya hesabına ait kur farkı fişine bakılır. Eğer daha önce kesilen bir kur farkı fişi var ise, günün kurundan kur farkı hesaplanır  ve en son kur farkı fişindeki tutar bu tutardan çıkartılır, aradaki tutar kur farkı fişi olarak kayıt edilir.
 • Kur farkı fişi üzerinden F9-Muhasebe kodları tanımlanarak, muhasebeleştirilme işlemi yapılır. Kur farkları tek bir muhasebe hesabında toplanabildiği gibi, her bir hesap için farklı kur farkı hesabı açılabilir.
                  

kasa4

 • Kur farkı hesaplanırken verilen tarihe ait kur değerinin kur tablosundan okunamadığı ya da hesapların verilen döviz türü üzerinden işlem görmediği durumlarda "kur farkı veren hesap bulunamadı" mesajı vererek kullanıcı uyarılacaktır.

     Aynı şekilde, Sistem İşletmeni / Firma  /Çalışma Parametrelerinde verilen çalışma günleri dışında bir tarih verildiğinde de kur farkı hesaplama işlemi yapılamayacaktır. Kur farkı hesaplanırken, döviz programında otomatik kullanım alanında belirlenen TL karşılığı kur değeri dikkate alınır. Kur farkının istenen tür üzerinden hesaplanması için, Döviz Parametrelerinde otomatik kullanım şekli alanında türü belirlenmelidir.

Kasa Kur Farkı Raporu:

Kasa kartlarına ait işlem dövizi bazındaki hareketlerin belirli bir tarihteki  işlem döviz türü kuruna göre yapılan Kur farkı hesaplamaları ve kur farkı bakiyelerinin alındığı rapordur. Bu rapor ile kur farkı işleminin  tutarlılığı kontrol edilebilir. Farklı tarihlere ait kur farkları işyeri ve bölüm bazında hesaplanıp raporlanabilir. Kasa Kur Farkı Raporu, Finans / Raporlar altına eklenmiştir.
               

kasa5

Değerleme tarihindeki ve seçili kur  türüne göre belirlenen kur üzerinden işlem döviz tutarları yerel para birimine çevrilip kur farkları hesaplanır. Değerleme tarihinde kur tanımlı değilse işlem döviz tutarlarının hareket tarihindeki yerel para birim tutarları direkt olarak kur farkı  olarak hesaplanacaktır.

kasa6

Banka Kur Farkı Hesaplaması:

Banka kur farkı hesaplaması ile  banka dövizli hesaplarından yapılan  işlem dövizli işlemler için günün kuru üzerinden  yerel para birimi karşılığı değerler hesaplanmaktadır. İşlem tarihindeki kurla hesaplanmış olan tutarın yeni hesaplanan tutardan farkı, kur farkı fişini oluşturur ve banka döviz hesabı alacaklanır veya borçlanır.

Kur farkı, işlem dövizi üzerinden hesaplanmakta oluşturulan kur farkı fişlerinde raporlama döviz tutarı ve kuru sıfırlanmaktadır.

Banka Kur Farkı Hesaplaması Finans / İşlemler altına eklenmiştir.

             

kasa7

Banka kur farkı hesaplamasındaki filtrelerin kullanımı kasa kur farkı hesaplaması ile aynıdır. Filtre detay kullanımı için kasa kur farkı hesaplaması filtreleri incelenebilir.

 • Bir banka hesabı   için kur farkı fişi kesilirken en son kesilen o hesaba ait kur farkı fişine bakılır. Eğer daha önce kesinlen bir kur farkı fişi var ise, günün kurundan kur farkı hesaplanır  ve en son kur farkı fişindeki tutar bu tutardan çıkartılır, aradaki tutar kur farkı fişi olarak kayıt edilir.
 • Kur farkı fişi üzerinden F9 Muhasebe kodları tanımlanarak, muhasebeleştirilme işlemi yapılır. Kur farkları tek bir muhasebe hesabında toplanabildiği gibi, her bir hesap için farklı kur farkı hesabı açılabilir.
 • Banka kur farkı hesaplamasında oluşan kur farkı fişinde dövizli bir banka hesabına yerel para biriminden hareket girileceğinden kur farkı fişleri için döviz kontrolü yapılmamaktadır. 
                

kasa8

Banka Kur Farkı Raporu:

Dövizli banka hesaplarına  ait işlem dövizi bazındaki hareketlerin belirli bir tarihteki  işlem döviz türü kuruna göre yapılan Kur farkı hesaplamaları ve kur farkı bakiyelerinin alındığı rapordur. Bu rapor ile kur farkı işlemini  tutarlılığı kontrol edilebilir. Farklı tarihlere ait kur farkları işyeri ve bölüm bazında hesaplanıp raporlanabilir. Banka Kur Farkı Raporu, Finans / Banka Raporları altına eklenmiştir.

kasa9

 Değerleme tarihindeki ve seçili kur  türüne göre belirlenen kur üzerinden işlem döviz tutarları yerel para birimine çevrilip kur farkları hesaplanır. Değerleme tarihinde kur tanımlı değilse işlem döviz tutarlarının hareket tarihindeki yerel para birim tutarları direkt olarak kur farkı  olarak hesaplanacaktır.

Veri Tabanı Değişiklikleri:

 • BNFLINE, BNFICHE ve KSLINES tablolarında Trcode=6 Kur Farkı Fişi olarak kullanılacaktır.
 • KSCARD Tablosuna aşağıdaki kolonlar eklenmiştir.

CCURRENCY

Döviz Türü

CURRATETYPE

Kur Türü

FIXEDCURRTYPE

Hareketlerde döviz türü değişmeyecek

 • CRDACREF tablosunda TRCODE= 8 ve TYP= 3 Kasa Kur Farkı

muhasebe kodu için kullanılacaktır

  • Related Articles

  • Kur Farkı e-Fatura Uygulaması

   KUR FARKI FATURASININ E-FATURA OLARAK GÖNDERİLMESİ - ALINMASI 2.26.00.00 sürümüyle birlikte e-fatura kapsamında kur farkı faturalarının gönderilebilmesi ve sisteme alınabilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda ERP ürünlerinde verilen hizmet ve alınan hizmet ...
  • Logo e-Defter Uygulaması

   E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına ...
  • Banka Kredi Takibi

   Banka Kredi Takip sistemi ile işletmelerin bankalardan aldığı ticari kredilerin ve bu kredilerin geri ödemelerinin  takip edilmesi ve raporlanması sağlanmıştır. Banka kredi takip işlemlerinde, işletmelerin bankalardan almış olduğu krediler ...
  • Düzenlenip Alıcısına GİB sistemleri üzerinden iletilen e-irsaliye belgesinin İPTAL'i mümkün müdür?

   Sevk irsaliyesi, satılan malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının; teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için ...
  • Gerçekleşen Kaynak Kullanımı Girişi e-Posta Yazdır

   Kaynak kullanım girişleri, iş emri ya da üretim emri üzerinde “Kaynak Kullanımı” tabından belirlenebileceği gibi, Gerçekleşen Miktar Girişi penceresinden de girilebilecektir. İş emri/Üretim Emri üzerinde “Gerçekleşen Miktar Girişi” ...