Formül Ekle Menüsü

Formül Ekle Menüsü

Eski navigator ürünlerinde kullanılan ve yeni üründe de yerini almış bir menüdür. 

 

 
İlgili fonksiyon seçilerek, formül için gereken parametre listesi yardım mernüsünden yararlanılarak doldurulur ve bize tek değer fonksiyonu gibi değer döndürür. 

Örnek-1

Bir Cari'ye ait bilgilerini getirmek istersek. _CLINFO Fonksiyonu seçilir. Aşağıdaki bilgiler doldurulur. 
  

Ekrana belirtilen cari'ye ait bilgiler getirilmiştir.

  • Related Articles

  • Kullanıcı Tanımlı Modeller Menüsü

   "Hazır Rapor" ve "Logo Modelleri"nin eksik kaldığı yerlerde ya da kullanıcının kendisine göre raporlar hazırlayacağı bölümdür.    Örnek-1  Satış Faturaları Modelinde eksik olan İlçe bilgisini, Logo Model ve Logo Tablosu Eşleştirmesi ile ekleyerek ...
  • Yeni Rapor Menüsü

   Eklenen veritabanında, entegrasyonu yapılan Firma ve Döneme ilişkin "Hazır Rapor" veya "Logo Modelleri" ya da "Kullanıcı Tanımlı Modeller" i kullanarak yeni raporların oluşmasını sağlar. Hazır Raporlar temelde "Logo Modelleri"ni esas alan, daha özet ...
  • Değiştir Menüsü

   Logo Mind Navigator'ta oluşturulan raporlar oluşturuldukları Excel dosyası ile ilişkilidir. "Değiştir" menüsü ile oluşturulmuş raporlar değiştirilebilir ya da silinebilir.     Değiştir menüsü ile o an açık bulunan ve üzerinde çalışılan Excel dosyası ...
  • Yenile Menüsü

   Excel'de hazırlanan raporlara ait verileri (modeller, raporlar, saklı yordamlar...) ve var ise kullanıcının sürekli kullanmış olduğu Excel'e ait kendi fonksiyonlarını yeniler.Yenile menüsü ile manuel yenileme işlemi sağlanırken, bu menü altında yer ...
  • Logo Modelleri Menüsü

   "Bağlı veritabanları" menüsünden eklenen veritabanının kullanılabilmesi için entegrasyonun yapılacağı menüdür. Eklenen veritabanında raporu alınmak istenen ilgili firmanın ilgili dönemine ilişkin Logo modelleri oluşturulabilir ya da oluşturulmuş Logo ...