Fonksiyon Arttırıcı Gider Hesaplaması

Fonksiyon Arttırıcı Gider Hesaplaması

 Sabit Kıymetler için Fonksiyon Arttırıcı Gider Ataması

  Fonksiyon Arttırıcı Gider Atama: Sabit kıymetin, normal kullanma ömründeki fonksiyon ve yararını fazlalaştırdığı için, maliyet artırıcı sayılan giderler, asıl sabit kıymetin kalan itfa süresi içinde eşit tutarlarda amorti edilir. Fonksiyon Arttırıcı Gider Ataile gider türündeki sabit kıymet için yapılan alım hareketleri listelenir. İstenilen Gider üzerinde ilişkilendir seçeneği ile Ömür Uzatıcı gider sabit kıymet kayıtları ile ilişkilendirilir.

 
Örneğin; 2006 yılında 1.000 Ytl’ye alınmış bir sabit kıymetin amortisman süresi 5 yıldır.Bu sabit kıymete 2008 yılında 300 Ytl’lik fonksiyon arttırıcı bir gider yapılmıştır. Amortisman hesaplaması incelendiğinde sabit kıymetin ve giderin amortisman süresi 2010 yılında sona ermektedir.
 

Gayrimenkulün Fonksiyonunu Arttırıcı Giderler:

 

Alış Yılı

Alış değeri

Amortisman Oranı

Birikmiş Amortisman

Net Defter Değeri

 

(%20)

 

2006

1.000,00

200,00

200,00

800,00

 

 

2007

1.000,00

200,00

400,00

600,00

 

 

2008

1.000,00

200,00

700,00

600,00

 

300,00

100,00

 

2009

1.000,00

200,00

1.000,00

300,00

 

300,00

100,00

 

2010

1.000,00

199,99

1.299,99

0,01

 

300,00

100,00

 
 • Gider türündeki sabit kıymet kayıtları üzerinden amortisman hesaplanmayacaktır. Gider türündaki sabit kıymetin amortisman hesaplaması ilişkilendirildiği sabit kıymet ile birlikte hesaplanacaktır. Amortisman hesaplamalarında ve amortisman tablosu raporlarında gider türündeki sabit kıymete ait amortisman satırları ana sabit kıymetin altında italik olarak gözükecektir.

sabit4

 • Gider kayıtları için hesaplanan amortisman değerleri beraber kullanılan sabit kıymet kayıtları üzerinden muhasebeleştirilir. Gider kalemleri üzerinden amortisman hesaplatma ve muhasebeleştirme işlemleri gerçekleştirilmez.
 • Gider ataması yapılan sabit kıymetin satışı söz konusu ise satış işlemi hem gider hem de bağlı oldu sabit kıymet için ayrı ayrı yapılmalıdır.

Veri Tabanı Ekleri:

 • LG_xxx_ITEMS  tablosuna EXPENSE (Gider) alanı eklenmiştir.
 • LG_xxx_FAYEAR tablosuna

Type alanı eklenmiştir.

0: SK

1: Ömür arttırıcı gider

2: Fonksiyon arttırıcı gider

FAEXPITEMREF alanı eklenmiştir. Bu kolonda gider olarak kullanılan malzeme referansı tutulmaktadır.

 • LG_xxx_FAEXPENSE tablosu eklenmiştir. Buı tabloda sabit kıymet ve ilişkilendirilen gider bağlantısı tutulmaktadır.

FAREGISTREF: Sabir kıymet kaydı referansı

FAEXPITEMREF: Gider olarak kullanılan malzeme referansı

FAEXSTFCREF: Gideri oluşturan Fiş referansı

FAEXSTLINEREF: Gideri oluşturan hareket referansı

  • Related Articles

  • Ömür Uzatıcı Gider Hesaplaması

    Sabit Kıymetlerde Ömür Uzatıcı Gider Hesaplaması    Vergi Usul Kanununa göre sabit kıymetin aktife alındığı tarihten sonra sabit kıymetlerin değerini artırıcı, işlevini artırıcı ilave gider yapılması durumunda ilave gider tutarı sabit kıymetin kalan ...
  • Navigator 2 - Fonksiyon Tablosu

   Navigator2 na­sıl bir ürün? Na­vi­ga­tor2, yö­ne­tim ka­rar des­tek sis­te­mi­nin bel ke­mi­ği­ni oluş­tu­ran bir üründür. Na­vi­ga­tor2'ye as­lın­da bir za­man­lar bah­set­ti­ği­miz "Yö­ne­ti­ci pa­ke­ti" de de­ne­bi­lir. Yö­ne­ti­ci, diz üs­tü ...
  • Kasa ve Banka Kur Farkı Hesaplaması e-Posta Yazdır

   Kasa Kartı Öndeğer Döviz Türü Özelliği: 1.80.00.00 versiyonuyla birlikte Dövizli kasa takibinin sağlanmasına  yönelik olarak kasa kartlarına Döviz türü, Kur türü ve “Hareketlerde döviz türü değiştirilemeyecek” parametreleri eklenmiştir.Kasa ...
  • Standart Maliyet Uygulamaları

   Standart maliyet kullanımı ve hesaplamaları; gerçek maliyet rakamları ile planlanan maliyet rakamları arasında oluşan farkların incelenerek öngörülen rakamlardaki sapmaların belirlenmesini, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak için kullanılır. ...
  • Formül Ekle Menüsü

   Eski navigator ürünlerinde kullanılan ve yeni üründe de yerini almış bir menüdür.      İlgili fonksiyon seçilerek, formül için gereken parametre listesi yardım mernüsünden yararlanılarak doldurulur ve bize tek değer fonksiyonu gibi değer döndürür.  ...