Firma Geçişi Menüsü

Firma Geçişi Menüsü

Logo Mind Navigator üzerinde, içinde bulunulan döneme ait tasarlanan raporların dönem geçişi sonrası sıfırdan dizayn edilmeden kopyalanarak çoğaltılmasını sağlayacak menüdür. 

 
Yeni dönem için çoğaltılması istenen raporların bulunduğu klasör kaynak klasör olarak, yeni raporların depolanacağı klasör de hedef klasör olarak seçilir. Bu iki klasör birbirinden farklı olmalıdır.

 

Bu ekran Tamam ile geçildikten sonra, seçili klasörün içinde bulunan raporlar ve modellerinin listelendiği bir liste açılır. Firma dönem geçişinin raporlarda otomatik yapılabilmesi için, açılan listede kaynak raporlarda kullanılan modeller, geçiş yapılacak firma/döneme ait modellerle güncellenir.

 


Sonrasında firma geçişi başlat butonu kullanarak kopyalama işlemi tamamlanır. 


  • Related Articles

  • Kullanıcı Firma Öndeğerleri

   2.45.00.00 versiyonu ile beraber kullanıcı öndeğer firma,işyeri,bölüm,ambar  bilgilerinin tek bir ekrandan topluca yapılabilmesi sağlanmıştır.Tanımlama ile ilgili ayrıntılar için bu makalemizi inceleyebilirsiniz.   Bu kapsamda Sistem ...
  • Logo Modelleri Menüsü

   "Bağlı veritabanları" menüsünden eklenen veritabanının kullanılabilmesi için entegrasyonun yapılacağı menüdür. Eklenen veritabanında raporu alınmak istenen ilgili firmanın ilgili dönemine ilişkin Logo modelleri oluşturulabilir ya da oluşturulmuş Logo ...
  • Bağlı Veritabanları Menüsü

   Kurulum yapıldıktan sonra uygulamanın çalışacağı veri kaynaklarının ekleneceği menüdür. Açılan pencereden; veri kaynağı eklenebilir, eklenmiş olan veri kaynağına ilişkin bilgiler değiştirilebilir ya da veri kaynağı silinebilir. Veri kaynağı türü ...
  • Kullanıcı Tanımlı Modeller Menüsü

   "Hazır Rapor" ve "Logo Modelleri"nin eksik kaldığı yerlerde ya da kullanıcının kendisine göre raporlar hazırlayacağı bölümdür.    Örnek-1  Satış Faturaları Modelinde eksik olan İlçe bilgisini, Logo Model ve Logo Tablosu Eşleştirmesi ile ekleyerek ...
  • Yeni Rapor Menüsü

   Eklenen veritabanında, entegrasyonu yapılan Firma ve Döneme ilişkin "Hazır Rapor" veya "Logo Modelleri" ya da "Kullanıcı Tanımlı Modeller" i kullanarak yeni raporların oluşmasını sağlar. Hazır Raporlar temelde "Logo Modelleri"ni esas alan, daha özet ...