e-İrsaliye yanıtı, İrsaliye oluşturulduktan kaç gün sonraya kadar oluşturulabilir olacaktır? Örnek olarak; 10.08.2018 tarihinde oluşturulan irsaliyeye 01.01.2019 tarihinde irsaliye yanıtı gönderilebilecek midir?

e-İrsaliye yanıtı, İrsaliye oluşturulduktan kaç gün sonraya kadar oluşturulabilir olacaktır? Örnek olarak; 10.08.2018 tarihinde oluşturulan irsaliyeye 01.01.2019 tarihinde irsaliye yanıtı gönderilebilecek midir?

e-İrsaliye yanıtı süresi fatura düzenleme süresi olan 7 günlük süreyi aşamaz. E-İrsaliye sisteminde, yanıt dönülebilme süresi kontrolü yapılmaktadır. Bu süreden sonra, alıcı tarafından iletilen irsaliye yanıtlarına HATA dönülmektedir. Buna göre örnekteki şekilde 10.08.2018 de düzenlenen bir e-İrsaliye'ye alıcısı en geç 17.08.2018 tarihinde (bu tarih dahil) yanıt dönebilir, bu tarihten sonra dönülen yanıtları e-İrsaliye sistemi kabul etmez.