e-Fatura SGK Uygulaması

e-Fatura SGK Uygulaması

e-Fatura SGK Uygulaması

05.03.2010 tarihinde yayımlanan 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu 01.10.2017 tarihinden itibaren elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına dahil oldu.

Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin belirtilen tarihten itibaren Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenleyecekleri faturaları elektronik ortamda e-Fatura olarak göndermeleri gerekmektedir.

SGK' ya fatura düzenleyen mükellefler, e-fatura olarak keseceklerdir.

e-Fatura SGK Kapsamına Giren Mükellefler;

e-Fatura mükellefi olup SGK ya fatura kesecek olması gereklidir.

Mükellef e-Fatura kullanıcısı değil ve SGK ya fatura kesiyorsa bu kapsama girmemektedir.

Logo Ürününde e-Fatura SGK için ;

2.46.01.00 ve sonrası versiyona geçiş yapılması gereklidir.

Programda Yapılması Gereken Düzenlemeler; 

1. Sistem İşletmeninde Yapılacaklar: 

2.46.01.00 sürüm ve sonrası sistem işletmeninde Firma detayları / e-Devlet tabına ve İşyeri tanımında e-Devlet tabına yeni alanlar eklendi.

Bu alanlar ; İlave Fatura Tipi, Mükellef Kodu, Mükellef Açıklaması alanlarıdır.

Firmanın , e-Fatura / e-Arşiv kontrol tipine göre tanımlama yapılmalıdır.

e-Fatura / e-Arşiv Kontrol Tipi :

 1. a- Firma bazında
 2. b- İşyeri bazında seçimine göre yeni alanlara giriş yapılmalıdır.

a- Firma Bazında

Sistem işletmeni , Firma detayları / e-Devlet tabında e-Fatura SGK Bilgileri tanımlanmalıdır.

e-Fatura SGK Bilgilerinde;

İlave Fatura Tipi : SGK ya giden faturanın hangi gruba ait olduğu göstermektedir.

Eczane,Hastane, Optik,Medikal, Abonelik,Mal/Hizmet ve Diğer seçeneklerinden oluşmaktadır. 

SAGLIK_ECZ, SAGLIK_HAS, SAGLIK_OPT, SAGLIK_MED, ABONELIK, MAL_HIZMET ve DIGER değerlerden birini alabilecektir.

Mükellef Kodu : Sağlık Hizmeti Sunucusunun (Mükellefin) SGK da tanımlı kodu

Mükellef Açıklaması : Sağlık Hizmeti Sunucusunun (Mükellefin) SGK da tanımlı adı 

İlave fatura tipi, Mükellef kodu ve Mükellef açıklaması, Satış faturası içinde F9- e-Fatura bilgileri / SGK Bilgileri tabında default gelecektir. 
Gerekirse değiştirilebilir. 
b- İşyeri Bazında

Sistem işletmeni , İşyeri tanımında e-Devlet tabında e-Fatura SGK Bilgileri tanımlanmalıdır.

İlave fatura tipi, Mükellef kodu ve Mükellef açıklaması, İşyeri seçimine göre , Satış faturası içinde F9- e-Fatura bilgileri / SGK Bilgileri tabında default gelecektir.

Gerekirse değiştirilebilir.2. Cari Hesap Kartında Yapılacaklar: 

Cari hesap kartı Logoconnect tabında bulunan e-Fatura/ e-Arşiv tipi seçeneklerine SGK seçeneği eklenmiştir.

SGK seçeneği işaretli cari hesap, satış faturasında seçildiğinde SGK için zorunlu alan kontrolleri yapılmaktadır.

Not : Cari hesap kartında e-Fatura kullanıcısı seçili olmalı.

Cari hesap kartında, e-Fatura carisi için gereken standart kontroller yapılmaktadır.

Cari hesap kartında, SGK carisi için VKN bilgisi 7750409379 olmalıdır.

3. Fatura Girişinde Yapılacaklar: 

Cari hesap kartında SGK seçeneği işaretli cari hesap, faturada seçildiğinde SGK için zorunlu alan kontrolleri yapılmaktadır.

Bu alanlar f9 e-Fatura Bilgileri penceresinde Genel ve SSK Bilgileri doluluğu kontrol edilmektedir. 
Genel tabında;

e-Fatura Senaryo : Temel Fatura

e-Fatura Tipi : Cari hesap kartında yapılan seçime göre öndeğer SGK gelir.

Genel tabında ; Fatura dönem bilgilerinde Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi kontrol edilmektedir.

İlave Fatura Tipi: Eczane, Hastane, Optik, Medikal, Abonelik değerlerinden biri seçilirse Dönem Başlangıç ve Bitiş Tarihi SGK faturalarında zorunlu alandır. 
SSK Bilgileri tabında ise;

Sistem işletmeninde yapılan (firma / işyeri) tanımlamaya göre İlave Fatura Tipi, Mükellef Kodu ve Mükellef Açıklaması bilgileri öndeğer gelmektedir.

Gerekirse değiştirilebilir.

Dosya no tanımlanmalıdır.

Bu bilgiler doldurulduktan sonra fatura kayıt edilir.
Sonraki işlem adımları ise normal e-Fatura gönderim sürecinde olduğu gibi takip edilmektedir.

e-Fatura SGK , GİB üzerinden SGK ' ya gönderilmektedir.

e-Fatura SGK İçin Alan ve Alabileceği Değerler Tablosu:

  • Related Articles

  • Kur Farkı e-Fatura Uygulaması

   KUR FARKI FATURASININ E-FATURA OLARAK GÖNDERİLMESİ - ALINMASI 2.26.00.00 sürümüyle birlikte e-fatura kapsamında kur farkı faturalarının gönderilebilmesi ve sisteme alınabilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda ERP ürünlerinde verilen hizmet ve alınan hizmet ...
  • Logo e-Defter Uygulaması

   E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına ...
  • Düzenlenip Alıcısına GİB sistemleri üzerinden iletilen e-irsaliye belgesinin İPTAL'i mümkün müdür?

   Sevk irsaliyesi, satılan malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının; teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması veya taşıttırılması halinde alıcının, taşınan veya taşıttırılan mallar için ...
  • Ticari Sistem Üzerinden e-Fatura e-Arşiv Fatura Gönderme İşlemleri

   2.39.00.00 sürümünde, oluşturulan e-Fatura ve e-Arşiv faturalarının LogoConnect uygulamasına giriş yapmadan Ticari sistem üzerinden gönderilebilmesi için e-Devlet menüsü eklenmiştir. e-Devlet menüsü sadece LogoConnect üzerinden yapılan e-fatura ve ...
  • logo e-fatura hata kodları çözümleri

   e-Fatura durum kodları aşamaları nelerdir? Gönderilen fatura aşağıdaki aşamalardan geçmekte ve her aşamada belirtilen durum kodlarını almaktadır: Gönderici Birim SENDERENVELOPE türünde içerisinde FATURA belgesi olan zarfı oluşturur ve Merkez Birime ...