E-Fatura'nın e-İrsaliye ile birlikte düzenlenme zorunluluğu var mıdır? E-İrsaliye uygulamasında da 7 günlük fatura düzenleme süresi geçerli midir ?

E-Fatura'nın e-İrsaliye ile birlikte düzenlenme zorunluluğu var mıdır? E-İrsaliye uygulamasında da 7 günlük fatura düzenleme süresi geçerli midir ?

e-Fatura'nın düzenleme süresine ilişkin olarak kağıt belge düzeni için öngörülen sürelerden farklı bir süre öngörülmemiştir. 213 sayılı VUK'un fatura düzenleme süresine ilişkin 7 günlük süre e-Fatura uygulamasında da aynen geçerlidir. Bu nedenle, e-Fatura'nın e-İrsaliye'den önce düzenlenmesi gereği bulunmamakta olup, irsaliye tarihinden sonraki 7 günlük süre içerisinde düzenlenmesi mümkündür.