E-Defter Modülüne Girişte “Bu Firma E-Defter Uygulaması İçin Lisans Hakkına Sahip Değildir!” Uyarısı Alındığında Neler Kontrol Edilmelidir?

E-Defter Modülüne Girişte “Bu Firma E-Defter Uygulaması İçin Lisans Hakkına Sahip Değildir!” Uyarısı Alındığında Neler Kontrol Edilmelidir?

Uyarı E-defter'e giriş sırasında alınıyor ise ; 
- Sistem işletmeni firma detaylarında vergi numarası doğru girilmiş mi kontrol edilmelidir.Bu vergi numarası ek lisans siparişinde belirtilen vergi numarası ile aynı olmalıdır. - Firma tanımı içerisinde e-defter kullanıcısı kutucuğunun işaretli olup olmadığı kontrol edilmelidir. - Kurum tipi doğru seçilmemiş olabilir.Gerçek kişi seçilmiş ise işveren bilgilerinin doldurulması gerekmektedir. 
- Kontrol tipi doğru seçilmemiş olabilir.İşyeri bazında seçilmiş ise işyeri detaylarında bilgilerin girilmiş olması gerekmektedir. 
- Bunlara rağmen uyarı devam ediyor ise e-defter lisans anahtarının tarihleri kontrol edilmelidir. - Yukarıdaki tüm bilgiler kontrol edildikten sonra sorun hala devam ediyor ise firma tanımında girilmiş olan vergi numarası lisans destek ekibi ile iletişime geçilerek lisans anahtarı bazında kontrol ettirilmelidir. 
  • Related Articles

  • Logo e-Defter Uygulaması

   E-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına ...
  • E-Defter Otomatik Yedekleme İşlemleri

   Firmaların elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına (GİB'e) gönderdiği e-Defter dosyalarını 10 yıl süreyle saklama zorunluğu bulunmaktadır. e-Defter uygulamasına geçiş yapıldıktan sonra oluşturulan e-Defter'leri (Defteri Kebir, Yevmiye Defteri ...
  • Programa Girişte “Can Not Connect Logo Server”Uyarısı Alındığında Neler Yapılmalıdır?

   2.04.00.00 versiyonuyla beraber yeni lisanslama modeline geçiş yapılmıştır. Bu noktada Veritabanı/Lisans Sunucu Ayarları ekranındaki lisans sunucu bilgileri bölümü aşağıdaki şekilde girilmelidir.    IP Adress alanına ürün kurulumunun yapıldığı ve ...
  • 2.50.00.00 Versiyon e-Defter Geliştirmeleri

   2.50.00.00 versiyonda yapılan e-Defter geliştirmeleri ile ilgili ayrıntılara ulaşmak için bu makaleden yararlanabilirsiniz.      1-  İşyeri bazlı çalışan firmalar için hem şubeli hem de şubesiz e-defter verilmesi engellenmiştir: İşyeri bazlı çalışan ...
  • e-Fatura SGK Uygulaması

   e-Fatura SGK Uygulaması 05.03.2010 tarihinde yayımlanan 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu 01.10.2017 tarihinden itibaren elektronik fatura (e-fatura) uygulamasına dahil oldu. Elektronik fatura uygulamasına ...