Düzenlenen e-irsaliyeler mutlaka mükellefin kendisine ait elektronik imza veya mali mühürle mi imzalanması gerekir ? Hizmet veren özel entegratörlerin mali mührü ile de imzalanması mümkün müdür ?

Düzenlenen e-irsaliyeler mutlaka mükellefin kendisine ait elektronik imza veya mali mühürle mi imzalanması gerekir ? Hizmet veren özel entegratörlerin mali mührü ile de imzalanması mümkün müdür ?

Özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığı ile e-İrsaliye uygulamasından yararlanan mükelleflerin, söz konusu e-İrsaliye belgelerini kendilerine ait mali mühürle imzalamaları mümkün bulunduğu gibi, özel entegratörlerlerin mali mühürü ile de mühürlenmesi de mümkündür.