Düzenlenen e-İrsaliye'ler, e-İrsaliye sistemine anlık olarak iletilmekte midir ? Herhangi bir gecikme söz konusu olur mu ? Özellikle yol denetimleri sırasında, düzenlenmiş e-İrsaliye'nin elektronik ortamda sistemden doğrulanamaması durumunda nasıl bir yol izlenecektir ?

Düzenlenen e-İrsaliye'ler, e-İrsaliye sistemine anlık olarak iletilmekte midir ? Herhangi bir gecikme söz konusu olur mu ? Özellikle yol denetimleri sırasında, düzenlenmiş e-İrsaliye'nin elektronik ortamda sistemden doğrulanamaması durumunda nasıl bir yol izlenecektir ?

Düzenlenen e-İrsaliye'ler e-İrsaliye uygulamasına iletildiğinde anlık olarak GİB sistemlerine de ulaşmaktadır. İletim süresi saniyeler mertebesinde gerçekleşmektedir. GİB sistemlerinde herhangi bir şekilde arıza, kesinti veya bakım olması nedeniyle iletilemeyen durumlarda GİB tarafından gerekli duyurular www.efatura.gov.tr internet adresinde yapılmakta olup bu süreler boyunca kağıt ortamda matbu sevk irsaliyesi düzenlenerek sevkiyat işlemlerinin sürdürülmesi mümkün bulunmaktadır. GİB e-İrsaliye sistemine iletilen e-İrsaliye belgelerinin yol denetimlerinde (kağıt çıktısının ya da elektronik ortamdaki halinin) ibrazı halinde e-Yoklama sistemi üzerinde doğrulanması elektronik ortamda yapılmaktadır. Herhangi bir şekilde doğrulama işlemi yoklama sırasında yapılamayan durumlar, daha sonradan tetkik edilmek üzere not alınarak denetim sonuçlandırılabilecektir. GİB sistemlerinden, denetim tutanağı ile tespit edilen e-İrsaliye'nin aynısının mevcudiyetinin anlaşılması halinde herhangi bir cezai işlem söz konusu olmayacaktır. Ancak, yapılan tetkiklerde herhangi bir şekilde fiilen eİrsaliye'nin GİB sistemlerine iletilmemiş olduğu tespit edilen edilmesi halinde usul hükümleri yönünden cezai işlemler tatbik edilebilecektir.