Banka Kredi Takibi

Banka Kredi Takibi

Banka Kredi Takip sistemi ile işletmelerin bankalardan aldığı ticari kredilerin ve bu kredilerin geri ödemelerinin  takip edilmesi ve raporlanması sağlanmıştır.

Banka kredi takip işlemlerinde, işletmelerin bankalardan almış olduğu krediler özelliklerine göre ayrı ayrı tanımlanır ve izlenebilir.

Bankalardan alınan nakdi  Banka Kredi tanımları ile kaydedilir.  Banka Kredilerine Finans /Ana Kayıtlar /Banka Kredileri bölümünden ulaşılabilir.

                  

bankakredi1

 • Çek karşılığı kredilerde, alınacak krediler için bankaya teminat olarak çek çıkışı yapılır.
 • Senet karşılığı kredilerde, alınacak teminat için bankaya senet verilir.
 • Teminatsız krediler, karşılık göstermeden alınan kredilerdir.
                   

bankakredi2

Kredi Türü: Banka kredisi türü  İşletme Kredisi yada Yatırım Kredisi olarak seçilebilir.

Hesap Türü:

 • Spot Kredi; Kullanım süresince tespit edilmiş olan faiz oranı değiştirilmez. Faiz,vergi ve diğer kesintiler üzerinde anlaşılmış olan dönemlerde ödenir. Ana para ödemesi ise kredi vadesi sonunda tek seferde ödenir. Rotatif kredilerden temel farkı banka ile müşterisi arasında kredi kullanımına dair sürenin sınırlandırılmasıdır. Dolayısıyla, bu sürenin tamamlanmasından önce kredinin geri çağrılması ya da müşterice erken ödenmesi söz konusu değildir. Krediye uygulanacak faiz işlemin başında belirlenir ve vade sonunda bankaca müşteriden tahsil edilir. Bu kredi türü, müşterinin kısa süreli gereksinimlerinin karşılanması amaçlanır.
 • Borçlu Cari Kredi (Rotatif) krediler: Tespit edilen bir limit çerçevesinde müşteriye dilediği zaman para çekme ve yatırma olanağı sağlayan  teminatlı veya teminatsız kredilerdir. Vade önceden sabit bir süre ile kısıtlanmaz. Bu kredilerde, faiz tahsilatı dönemsel olarak (Mart,Haziran,Eylül ve Aralık sonları) gerçekleştirilir. Müşteri kullanmış olduğu kredi tutarını istediği an geri ödeyebilir. Ya da sözkonusu kredi hesabında dinamik bir süreç ( bir gün kredi kullanmak ertesi gün daha az bakiye ile kapatma yapmak, üçüncü gün ise limitinin sonuna kadar kredi kullanmak gibi ) izleyebilir. Hamburg metoduna göre her işlemin sonunda hesabın bakiyesi bulunarak bir sonraki işleme kadar faizi hesaplanır.
 • İskonto-İştira Krediler: Ticari işlemden doğmuş ve henüz vadesi gelmemiş ticari senetlerin nakde çevrilebilmesine imkan veren kredi uygulamasıdır. Esas itibariyle, müşterinin kısa süreli alacaklarının finansmanında kullanılan bir yöntemdir. Kredi verilmesine neden olan kıymetli bir evrak söz konusudur (yasal tanımıyla senet ancak uygulamada çek de olmaktadır). Buradaki kredi kullanım şekli , bir anlamda bir menkul değerin banka tarafından satın alınarak karşılığında nakit ödeme yapılmasıdır.

 

Banka Kodu (Kredi): Kredi için geçerli olacak banka hesap kodudur.  Banka kredi işlemi kayıt edildiğinde oluşan  banka işlem fişinde  ilk satırda, Kredi hesabına İşlem Türü: Açılış / Kapanış olarak Alacak yazılacaktır.

BankKodu (Ticari): Kredi için geçerli olan banka ticari hesap kodudur. Banka kredi işlemi kayıt edildiğinde oluşan  banka işlem fişinde  kredi ticari hesanına Borç yazılacaktır.

Alınış Tarihi: Kredinin alınış tarihini belirtir. 

Kapanış Tarihi: Kredi ödemelerinin tamamlanıp bittiği tarihi belirtir. Spot kredi ve İskonto-İştira hesap türlerinde kapanış tarihi belirtilmeden tanım kaydedilemez.

Geri Ödeme Planı: Spot Kredi ve İskonto-İştira kredi hesap türündeki banka kredileri için, geri ödemelerin hangi plana göre yapılacağı bu alanda belirtilir.Rotatif Kredi türündeki kredilerin  ödeneceği belli olmadığından Rotatif Kredi’de geri ödeme planı seçimine izin verilmeyecektir.

 

 •  Tanım kartının alt bölümündeki alanlardan alınacak kredi tutarı ve seçilen kredi tipine göre,uygulanacak faiz, BSMV, KKDF oranları ile masraf ve komisyon tutarları kaydedilir. Kredi tanımı kaydedilirken kredi için seçilen banka hesap tanımında belirtilen Kredi Limiti Tutarı ve Kredi Marjı bilgileri dikkate alınır.  Bu nedenle Kredi tipindeki banka hesapların f9 menüsüne Kredi Bilgileri alanı eklenmiştir.
                               

bankakredi3

 •  Çek Karşılığı Kredi alındığında, Çek Kredi Limitine ve Çek Kredi Marjına, Senet Karşılığında Kredi alındığında, Senet kredi Limiti ve Senet Kredi Marjına bakılır ve bu değerlere göre teminat hesaplanır.

Örnek:

Banka Hesap kartı – Kredi Bilgilerinde;

 • Kredi Marjı: 20
 • Kredi limiti: 1.000.000
 • Teminata çıkılan çek tutarı 500.000
 • Teminat Limiti = (Kredi Limiti /(100-Marj))*100

Örneğe göre Teminat limiti = (1.000.000 /80 *100) = 1.250.000

Teminata verilecek tutar bellidir ve ona göre ne kadar kredi alınabilir hesaplaması yapılmak istendiğinde:

 • Kullanılabilir Kredi = (Teminata Verilen *(100 - Marj)) /100

Örneğe göre Kullanılabilir Kredi = (500.000 x80 /100) = 400.000

Kredi Tutarına göre ne kadar teminat verilmesi gerektiğini hesaplamak için:

 • Teminata Verilecek  Tutar= (100 * Kullanılacak Kredi) / (100 - Marj)

Örneğe göre kullanıcı bankadan 100.000 ytl tutarında bir kredi kullanmak isterse, Teminata Verilecek Tutar = (100* 100.000)/ 80 = 125.000

Banka için  kullanılabilir kalan teminatı hesaplamak istendiğinde:

 • Kalan Teminat = Teminat Limiti – Teminata Verilen

Örneğe göre eğer kullanıcı 500.000 ytl Teminata Çek çıkışı yaptıysa:

Kalan Teminat =  (1.250.000-500.000) =750.000

Banka için  kullanılabilir Kalan Kredi hesaplaması için:

 • Kalan Kredi  = Kredi Limiti – Kullanılabilir Kredi

Örneğe göre  Kullanıcı 100.000 ytl kredi kullandıysa, Kalan Kredi = 1.000.000 – 100.000 = 900.000  olacaktır.

Örnek Kredi Kaydı:

Aşağıdaki bilgilere göre bir çek karşılığı kredi kayıdını oluşturalım

 Kredi Tutarı

100.000

 Vade Tarihi

90 gün

 Masraf ve Komisyon Tutarı

1.000

 Faiz Oranı (Yıllık)

10 %


Faiz Tutarı

2500

BSMV Oranı

3 %

BSMV Tutarı

3.000

KKDF Oranı

2 %

KKDF Tutarı

2.000


                      

bankakredi4

 • Bu kredi tanımı kayıt edildiğinde çek çıkış banka teminat bordrosu açılacak ve bu kredi Kakşılığında bankaya teminata verilecek çekin seçimi yapılacaktır. Bu aşamada Çek / Senet Çıkış Banka Teminat kaydedilirken, kayıtlardaki Kredi kodu aynı olan çek senet banka teminat bordrolarına bakılır ve kredi kodu kontrolü yapılır. Kredi Kodu aynı olan Çek Senet Çıkış Banka Teminat bordrolarının toplamı, kredi tutarı ve marjı dikkate alınarak gereken tutarı aşıyorsa kaydedilmeye izin verilecektir. Teminat tutarı gereken tutara ulaşmıyorsa, kullanıcıya “Teminat tutarı yetersizdir” mesajı verilir ve vazgeç butonuyla birlikte kullanıcıya daha farklı çeklerin aktarılmasına izin verilir. Bu aşamada, kullanıcı yeterli teminatı sağlayamıyorsa ve çek çıkış banka teminat ekranına vazgeç derse, Kredi kartı ekranına geri dönecektir ve bu ekranda kredi tutarını değiştirebilecektir.
 • Banka kredileri browser’ında ilgili krediye bağlı banka işlem fişleri,  ilgili krediye bağlı Çek/Senetler ve geri ödeme planına bağlı oluşturulan kredi taksit hareketleri takip edilebilir.
                 

bankakredi5

 • Kredi işlemi kayıt edildikten sonra banka işlem fişi oluşacaktır. Banka İşlem fişinde ilk satırda, Kredi hesabına İşlem Türü: Açılış / Kapanış olarak Alacak yazılacaktır ve bir sonraki satırda, Virman(Ticari) Hesabına Borç yazılacaktır. Yine Virman(Ticari) Hesabına banka masrafı ve komisyonu için Alacak yazacaktır.Bu tutarlar banka kredi kartından gelecektir.
 • Faiz, KKDF ve BSMV kredinin geri ödemesi ile ilgili olduğundan krediyi alım aşamasında bu tutarların hareket görmeyecektir.
            

bankakredi6

KREDİ GERİ ÖDEMELERİ:

Geri ödeme planı satırlarında formüllendirilen ödeme tutarları ile ödeme gün, ay, yıl bilgileri dikkate alınarak kredi geri ödeme hareketleri program tarafından otomatik oluşturulur.

Oluşan bu ödeme hareketlerine, Banka Kredileri Listesi’nde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Kredi Taksit Hareketleri seçeneği ile ulaşılır.

                   

bankakredi7

Taksit hareketlerine ait ödemeler, Banka Kredileri Listesi’nde F9- sağ fare tuşu menüsünde yer alan Ödeme Yap seçeneği ile kaydedilir.

                     

bankakredi8

Ödeme hareketleri penceresinin üst bölümünde ortalama vade, ödenecek tutar ve ödenen tutar bilgileri yer alır. Ödeme tutarının taksit tutarından farklı olması durumunda Ödeme Tutarı değiştirilebilir. Yapılan ödemenin taksit tutarından az olması durumunda eksik kalan miktar, üst bölümde yer alan Eksik Ödeme alanında görüntülenir.

Ödeme bilgileri girilip Öde komutuyla  banka işlem fişi otomatik olarak oluşur. Oluşan fişlere Banka Kredi Taksitleri Listesi’nde F9 menüsünde yer alan Ödemeler seçeneği ile ulaşılır.

 • Kredi takip sisteminin akış diyagramı aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.

Kredi Kaydı Oluşturma


                

bankakredi9

Kredi Geri Ödemesi:

                 

bankakredi10

Veri Tabanı Ekleri

 • Banka Kredileri BNCREDITCARD adında yeni bir tabloya kayıt edilecektir. Bu tablo firma bazında ve dönem bağımsız olacaktır. Bu tabloya ait kolonlar ve kolon açıklamaları aşağıdaki şekilde olacaktır. 

Field Name

Field Type

Field Size

Expression

LOGICALREF

Longint

4

Kredi Referansı

CODE

ZString

25

Kredi Kodu

NAME_

ZString

51

Kredi Açıklaması

SPECODE

ZString

11

Kredi Özel Kodu

CYPHCODE

ZString

11

Kredi Yetki Kodu

CRCARDTYPE

SmallInt

2

Kredi Kart Türü

CREDITTYPE

SmallInt

2

Kredi Türü

CRCALCTYPE

SmallInt

2

Kredi Hesap Türü

GKSNO

Zstring

11

Genel Sözleşme Numarası

BEGDATE

Longint

4

Kredi Başlangıç Tarihi

ENDDATE

Longint

4

Kredi Bitiş Tarihi

TRCURR

Byte

1

Hareket Para Birimi

TRTOTAL

Double

8

Kredi Tutarı

TRRATECR

Double

8

Hareket Para Birimi Oranı

TRRATEACC

Double

8

Hareket Hesap Oranı

REPORTRATE

Double

8

Raporlama Para Birimi

BNCRACCREF

Longint

4

Banka Kredi Hesabı Referansı

BNCRREF

Longint

4

Banka Kredi Referansı

BNACCREF

Longint

4

Banka ticari Hesap Referansı

BNREF

Longint

4

Banka Referansı

REPAYPLANREF

Longint

4

Geri Ödeme Planı Referansı

INTRATE

Double

8

Faiz Oranı

INTTOTAL

Double

8

Faiz Tutarı

BSMVRATE

Double

8

BSMV Oranı

BSMVTOTAL

Double

8

BSMV Tutarı

KKDFRATE

Double

8

KKDF Oranı

KKDFTOTAL

Double

8

KKDF Tutarı

COMMTOTAL

Double

8

Masraf ve Komisyon Tutarı

TEXTINC

Byte

1

Detaylı Bilgi Kontrolü (0:İçermez, 1: İçerir)

SITEID

Integer

2

Veri Merkezi

RECSTATUS

Integer

2

Kayıt Durumu

ORGLOGICREF

Longint

4

Orjınal Kayıt Referansı

CAPIBLOCK_CREATEDBY

Integer

2

Ekleyen Kişi

CAPIBLOCK_CREADEDDATE

Longint

4

Ekleme Tarihi

CAPIBLOCK_CREATEDHOUR

Integer

2

Ekleme Saati

CAPIBLOCK_CREATEDMIN

Integer

2

Ekleme Dakikası

CAPIBLOCK_CREATEDSEC

Integer

2

Ekleme Saniyesi

CAPIBLOCK_MODIFIEDBY

Integer

2

Değiştiren Kişi

CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE

Longint

4

Değiştirme Tarihi

CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR

Integer

2

Değiştirme Saati

CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN

Integer

2

Değiştirme Dakikası

CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC

Integer

2

Değiştirme Saniyesi

 

 • Kredi taksit (ödeme) hareketleri BNCREPAYTR adında yeni bir tablo kayıt edilecektir. Bu tablo firma bazında ve dönem bağımsız olacaktır. Bu tabloya ait kolonlar ve kolon açıklamaları aşağıdaki şekilde olacaktır. 

Field Name

Field Type

Field Size

Expression

LOGICALREF

Longint

4

Kredi Taksit veya Ödeme Hareketi Referansı

CREDITREF

Longint

4

Banka Kredisi Kartının referansı

PERNR

Integer

2

Hareketin Yapıldığı Dönem Numarası

TRANSTYPE

Integer

2

İşlem Tipi ( 0: Taksit Hareketi , 1: Ödeme Hareketi )

PARENTREF

Longint

4

Ödeme Hareketinin bağlı olduğu Taksit Hareketinin Referansı

DUEDATE

Longint

8

Hareketin Vade Tarihi

OPRDATE

Longint

8

Hareketin Yapıldığı Tarih

LINENR

Integer

2

Sıra Numarası

TOTAL

Double

8

Ana Para Tutarı

INTTOTAL

Double

8

Faiz Tutarı

BSMVTOTAL

Double

8

BSMV Tutarı

KKDFTOTAL

Double

8

KKDF Tutarı

BNFCHREF

Longint

4

Harekete bağlı olan Banka Fişinin Referansı

MODIFIED

Integer

2

Kayıt Değişiklik Durumu ( 0: Yapılmadı , 1:Yapıldı )

BNACCREF

Longint

4

Hareket Banka Ticari Hesabı Referansı

TRRATECR

Double

8

Kredi Hesabının Kur Bilgisi

TRRATEACC

Double

8

Ticari Hesabın Kur Bilgisi

EARLYINTRATE

Double

8

Erken Ödeme Faiz Oranı

EARLYINTTOT

Double

8

Erken Ödeme Fazi Tutarı

LATEINTRATE

Double

8

Geç Ödeme Faiz Tutarı

LATEINTTOT

Double

8

Geç Ödeme Faiz Tutarı

CAPIBLOCK_CREATEDBY

Integer

2

Ekleyen Kişi

CAPIBLOCK_CREADEDDATE

Longint

8

Ekleme Tarihi

CAPIBLOCK_CREATEDHOUR

Integer

2

Ekleme Saati

CAPIBLOCK_CREATEDMIN

Integer

2

Ekleme Dakikası

CAPIBLOCK_CREATEDSEC

Integer

2

Ekleme Saniyesi

CAPIBLOCK_MODIFIEDBY

Integer

2

Değiştiren Kişi

CAPIBLOCK_MODIFIEDDATE

Longint

8

Değiştirme Tarihi

CAPIBLOCK_MODIFIEDHOUR

Integer

2

Değiştirme Saati

CAPIBLOCK_MODIFIEDMIN

Integer

2

Değiştirme Dakikası

CAPIBLOCK_MODIFIEDSEC

Integer

2

Değiştirme Saniyesi

SITEID

Integer

2

Veri Merkezi

ORGLOGICALREF

Longint

4

Orjinal Kayıt Referansı

RECSTATUS

Integer

2

Kayıt Durumu

WFSTATUS

Longint

4

İş Akış Durumu

 • Banka kredi hareket ilişkilerinin sağlanması için tablolara eklenen kolonlar;

 

Tablo Adı:

 

 

REPAYPLANSLN

 

 

 

Kolon Adı:

Kolon Açıklaması:

 

FORMULA 1

Geri ödeme planı faiz formul alanı

 

FORMULA 2

Geri ödeme planı BSMV formul alanı

 

FORMULA 3

Geri ödeme planı KKDF formul alanı

Tablo Adı:

 

 

BANKACC

 

 

 

Kolon Adı:

Kolon Açıklaması:

 

WTHCLTRLINTEREST

Teminatsız Kredi Faiz Oranı

Tablo Adı:

 

 

BNFICHE

 

 

 

Kolon Adı:

Kolon Açıklaması:

 

BNCRREF

Kredi Kartı Logicalref (Bncreditcard.Logicalref)

Tablo Adı:

 

 

BNFLINE

 

 

 

Kolon Adı:

Kolon Açıklaması:

 

BNCRSOURCE

0: Kredi alınış 1: Ödeme işlemi

 

BNCRREF

Kredi Kartı Logicalref (Bncreditcard.Logicalref)

 

BNCRLNTYPE

İşlemin Faiz, BSMV, KKDF ve Masraf karşılığı olduğunu tutuyor.

 

 

1: Faiz, 2: BSMV, 3: KKDF, 4: Masraf

Tablo Adı:

 

 

CSROLL

Kolon Adı:

Kolon Açıklaması:

 

CREDITREF

Kredi Kartı Logicalref (Bncreditcard.Logicalref)

  • Related Articles

  • Kredi Kartı Fişlerinde Birden Fazla Banka Seçimi

   23 Kasım 2009 tarihinde çıkartılan Ek özellik paketi 2 kapsamında kredi kartı fişlerinde birden fazla banka hesabı seçilerek, ayrı ayrı bankalara ait veri girişlerinin tek bir fiş üzerinden yapılabilmesi sağlanmıştır.  Bu özelliğe bağlı olarak kredi ...
  • Kredi Kartı Fişlerinde Birden Fazla Banka İçin Veri Girişi

   23 Kasım 2009 tarihinde çıkartılan Ek özellik paketi 2 kapsamında kredi kartı fişlerinde birden fazla banka hesabı seçilerek, ayrı ayrı bankalara ait veri girişlerinin tek bir fiş üzerinden yapılabilmesi sağlanmıştır.  Bu özelliğe bağlı olarak kredi ...
  • Cari Hesap Vade Takibi

   Cari hesaplarda belirlenen  vade gün ve tutarı doğrultusunda kapanmamış işlemlerin kontrol edilerek , borç bakiye veren işlemlerin kaydının engellenmesi sağlanmıştır. Bu özellik 19 Mart 2012 tarihinde geçerli LEM sözleşmesi bulunan; Go Plus,Tiger ...
  • Kredi Kartı Fiş Tahsilatı

   2.08.00.00 sürümü ile birlikte kredi kartı fiş tahsilatı sonucu oluşan banka işlem fişinin çalışma şekli değiştirilmiştir. Konu hakkında detay bilgiye bu dokümandan ulaşabilirsiniz. Kredi kartı tahsilat işlemi sonucunda banka işlem fişininin ...
  • Ticari İşlem Bağlantı Takibi

   Cari hesap kartları üzerinden ticari işlem grubu bağlantı kontrolü yapılabilmesi sağlanmıştır.Bu doğrultuda TİG kartlarına bağlantı yapılacak seçeneği eklenmiştir. Bağlantı takibi yapılacak TİG için alacak hareketleri girilerek buna bağlı limit ...