Bağlı Veritabanları Menüsü

Bağlı Veritabanları Menüsü

Kurulum yapıldıktan sonra uygulamanın çalışacağı veri kaynaklarının ekleneceği menüdür.


Açılan pencereden; veri kaynağı eklenebilir, eklenmiş olan veri kaynağına ilişkin bilgiler değiştirilebilir ya da veri kaynağı silinebilir.

Veri kaynağı türü olarak bir çok kaynaktan verilerle rapor üretilebilir

Eklenecek verikaynağı LOGO veritabanı ise "Logo Ürün Veritabanı" olarak tanıtmak gerekir. 

Böylece; 
"Logo Modelleri" menüsü üzerinden firma ve dönem entegrasyonu yapıldıktan sonra; "Yeni Rapor" menüsünde kullanıma hazır hale getirilir ve "Hazır Rapor" ya da "Logo Modelleri" raporları olarak çok hızlı raporlama yapılabilir. Biz Logo Ürün veritabanı seçeneğini kullanacağız.

 • "Veritabanı takma Adı" olarak kullanıcı için anlamlı olabilecek herhangi bir isim verilir.
 • "Sql Sunucusu" bölümüne, sql sunucu ile kullanılacak Logo Mind Navigator ürünü aynı bilgisayar üzerinde ise sadece nokta "." yazılır veya farklı bir sunucu üzerinde yüklü ise o sunucunun ip adresi yazılır.
 • "Veritabanı Adı" bölümüne verilerin tutulduğu veritabanının adı büyük/küçük harflere dikkat edilerek doğru bir şekilde yazılmalıdır.
 • "Bağlantı Kullanıcı Adı" bölümüne sql sunucusunda ilgili veritabanında işlem yapmaya uygun yetkileri olan bir kullanıcı adı, Bağlantı Parolası bölümünede bu kullanıcının sql sunucusuna bağlanırken kullandığı parolası yazılmalıdır.


Gerekli tüm bilgiler girildikten sonra, "Test" butonu ile veri kaynağı ile olan bağlantı test edilir, başarılı sonuçlanması halinde bu bilgiler "Kaydet" butonu ile kaydedilir.

Eklenen veritabanının kullanılabilmesi için entegrasyon yapılması gerekir. Bunun için "Logo Modelleri" menüsü'ne geçiş yapıyoruz.

  • Related Articles

  • Logo Modelleri Menüsü

   "Bağlı veritabanları" menüsünden eklenen veritabanının kullanılabilmesi için entegrasyonun yapılacağı menüdür. Eklenen veritabanında raporu alınmak istenen ilgili firmanın ilgili dönemine ilişkin Logo modelleri oluşturulabilir ya da oluşturulmuş Logo ...
  • Kullanıcı Tanımlı Modeller Menüsü

   "Hazır Rapor" ve "Logo Modelleri"nin eksik kaldığı yerlerde ya da kullanıcının kendisine göre raporlar hazırlayacağı bölümdür.    Örnek-1  Satış Faturaları Modelinde eksik olan İlçe bilgisini, Logo Model ve Logo Tablosu Eşleştirmesi ile ekleyerek ...
  • Değiştir Menüsü

   Logo Mind Navigator'ta oluşturulan raporlar oluşturuldukları Excel dosyası ile ilişkilidir. "Değiştir" menüsü ile oluşturulmuş raporlar değiştirilebilir ya da silinebilir.     Değiştir menüsü ile o an açık bulunan ve üzerinde çalışılan Excel dosyası ...
  • Yenile Menüsü

   Excel'de hazırlanan raporlara ait verileri (modeller, raporlar, saklı yordamlar...) ve var ise kullanıcının sürekli kullanmış olduğu Excel'e ait kendi fonksiyonlarını yeniler.Yenile menüsü ile manuel yenileme işlemi sağlanırken, bu menü altında yer ...
  • Yeni Rapor Menüsü

   Eklenen veritabanında, entegrasyonu yapılan Firma ve Döneme ilişkin "Hazır Rapor" veya "Logo Modelleri" ya da "Kullanıcı Tanımlı Modeller" i kullanarak yeni raporların oluşmasını sağlar. Hazır Raporlar temelde "Logo Modelleri"ni esas alan, daha özet ...