Ömür Uzatıcı Gider Hesaplaması

Ömür Uzatıcı Gider Hesaplaması

 Sabit Kıymetlerde Ömür Uzatıcı Gider Hesaplaması

   Vergi Usul Kanununa göre sabit kıymetin aktife alındığı tarihten sonra sabit kıymetlerin değerini artırıcı, işlevini artırıcı ilave gider yapılması durumunda ilave gider tutarı sabit kıymetin kalan ömrü süresince itfa edilecektir. Ancak Sabit kıymetin ömrünü uzatan giderler için amortisman sabit kıymetin Amortisman oranına ve süresine göre yeniden başlamak suretiyle itfa edilecektir.

Giderler sabit kıymet kartı olarak açılıp Sabit kıymet bilgileri tab’ındaki Gider kutucuğu işaretlenerek takip edilecektir.Gider türündeki sabit kıymetlerin amortisman hesaplamaları bağlı oldukları ana sabit kıymet üzerinden yapılacaktır.

      

sabit1

Gider türünde sabit kıymet kayıdı açıldıktan sonra cari yılda ana sabit kıymet için yapılan harcamanın işlemi girilmelidir. Bu işlem gider türündeki sabit kıymetin mal alım faturası ile sisteme kayıt edilmesidir.

Gider türündeki sabit kıymetin mal alımı girildikten sonra bu giderin hangi sabit kıymet kayıdı ilişkilendirileceği seçilmelidir. Ana sabit kıymet ile gider türündeki sabit kıymetin ilişkilendirilmesi ana sabit kıymetin F9 menüsündeki “Ömür Uzatıcı Gider Ata” ve “Fonksiyon Arttırıcı Gider Ata” seçenekleriyle yapılacaktır.

        

sabit2

Ömür Uzatıcı Gider Ata: Sabit kıymetin kullanma ömrünü uzatıcı nitelikteki giderler, asıl sabit kıymete ait sürede, fakat aktifleştirildikleri yıldan başlayarak itfa edilirler. Ömür Uzatıcı Gider Ata ile gider türündeki sabit kıymet için yapılan alım hareketleri listelenir. İstenilen Gider üzerinde ilişkilendir seçeneği ile Ömür Uzatıcı gider sabit kıymet kayıtları ile ilişkilendirilir.

         

sabit3

Örneğin; 2006 yılında 6.000 Ytl’ye alınmış bir sabit kıymetin amortisman süresi 5 yıldır.Bu sabit kıymete 2008 yılında ömür uzatıcı bir gider yapılmıştır. Amortisman hesaplaması incelendiğinde sabit kıymetin amortisman süresi 2010 yılında biterken gider türündeki sabit kıymetin amortisman başlangıcı 2008 olup amortisman bitiş süresi 2012 yılıdır.

 

Gayrimenkulün Kullanma Ömrünü Uzatıcı Giderler:

 

Alış Yılı

Alış değeri

Amortisman Oranı

Birikmiş Amortisman

Net Defter Değeri

 

(%20)

 

2006

6.000,00

1.200,00

1.200,00

4.800,00

 

 

2007

6.000,00

1.200,00

2.400,00

3.600,00

 

 

2008

6.000,00

1.200,00

3.600,00

2.400,00

 

800,00

160,00

160,00

640,00

 

2009

6.000,00

1.200,00

4.800,00

1.200,00

 

800,00

160,00

320,00

480,00

 

2010

6.000,00

--

5.999,99

0,01

 

800,00

160,00

480,00

320,00

 

2011

6.000,00

--

--

0,01

 

800,00

160,00

640,00

160,00

 

2012

6.000,00

--

--

0,01

 

800,00

160,00

800,00

0,00

 

 

  

 

  • Related Articles

  • Fonksiyon Arttırıcı Gider Hesaplaması

    Sabit Kıymetler için Fonksiyon Arttırıcı Gider Ataması   Fonksiyon Arttırıcı Gider Atama: Sabit kıymetin, normal kullanma ömründeki fonksiyon ve yararını fazlalaştırdığı için, maliyet artırıcı sayılan giderler, asıl sabit kıymetin kalan itfa süresi ...
  • Kasa ve Banka Kur Farkı Hesaplaması e-Posta Yazdır

   Kasa Kartı Öndeğer Döviz Türü Özelliği: 1.80.00.00 versiyonuyla birlikte Dövizli kasa takibinin sağlanmasına  yönelik olarak kasa kartlarına Döviz türü, Kur türü ve “Hareketlerde döviz türü değiştirilemeyecek” parametreleri eklenmiştir.Kasa ...
  • Standart Maliyet Uygulamaları

   Standart maliyet kullanımı ve hesaplamaları; gerçek maliyet rakamları ile planlanan maliyet rakamları arasında oluşan farkların incelenerek öngörülen rakamlardaki sapmaların belirlenmesini, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak için kullanılır. ...
  • Asgari Geçim İndirimi

   Gelir Vergisi Kanunu'nda, ücret gelirlerinin vergilendirilmesi ile ilgili olarak bu güne kadar özel indirim, özel gider indirimi, ücretlilerde vergi indirimi gibi adlarla çeşitli uygulamalara yer verilmiş; bu uygulamalarla ücretler üzerindeki vergi ...
  • Logo Tiger ERP Çözümleri, Logo GO 3, Logo Mali Müşavir Plus ve Logo Start için Yeni Sürüm (2.59.00.00)

     Kayıt No Ürün Tanım Açıklama WINERP81398 TIGER3, TIGER3 ENTERPRISE, Tiger Wings, TIGER WINGS ENTERPRISE Hızlı Üretim Fişlerinde Sağ Tuş Sarf Fire Ambarını Güncelle Seçeneğinin Yetkiye Bağlanması Talebi Hızlı üretim fişi F9- Sarf/ Fire Ambar ...